Frimurare och hemliga ordnars intåg i den karismatiska kristenheten.

För en del år tillbaka var gemenskap med frimurare något man inom troskarismatiska kretsar absolut inte kunde tänka sig. Artiklar skrevs mot detta ”satanistiska broderskap” av både pastorer och redaktörer i diverse tidskrifter, och det utgavs också böcker omhandlande detta ämne. Ulf Ekman är en av de pastorer som var starkt kritisk mot friumrarorden och som också skrivit bok i ämnet. Det är därför en aning förundrande att man numera ser kända frimurarnamn i anknytning till Livets Ord och deras ekumeniska arbete. En fråga som onekligen behöver ställas är om den troskarismatiska rörelsens attityd gentemot det som tidigare benämndes som ”satanism” numera också håller på att mjukas upp. Är kanhända detta en del av det pris man måste betala för den organisatoriska enheten?

Under söndagens samtal i en av våra artiklar här på Aletheia framkom det uppgifter som är värda att diskutera närmare. En av kommentatorerna, ”PåKlippan” skrev följande:

”LO´s ledning har aktivt agerat för att Gustaf skulle bli KD´s nya man i Uppsala. Sista valet så blev Gustaf kommunalråd tack vare att LO internt i KD lobbade fram honom, och efter hårt tumult avpolleterade föregångaren till Gustaf..” […] ”LO trycker och distribuerar Rick Joyners böcker trots att det är allmänt känt att han är tempelriddare av Malta. Rick erkänner öppet att han är riddare av Malta. Han har genom denna katolska frimurarorden svurit trohet under Påven.” […] ”Peter Halldorf som är en nära vän och meningsfrände till Ulf, har som mentor den kände frimuraren i 10:e graden, Martin Lönnebo. Martin Lönnebo´s mystiska kristendom förespråkas även av Världen idag, där Ulf är ordförande. Lönnebo´s ockulta radband, med bl a dödens pärla kallas ”frälsarkransen”. Världen idag har under lång tid givit riksdagsman Hans Wallmark stort utrymme som kåsör. Han är frimure i hög ställning. Ulf vet om allt detta. Men det är inte den ”gamle” Ulf som leder LO och Världen idag.” […] ”Problemet är den ande som finns i frimureriet. Den anden tycks inte krocka med det nya LO.”

Låt oss se på dessa och några andra uppgifter var för sig, för det är mycket intressanta uppgifter.

1.) Von Essen är medlem av Knights of Malta, en orden där många världkända namn står uppförda på medlemslistan, bla George W Bush och Tony Blair. Sistnämnda är önskad som huvuttalare under Jesusmanifestationen 2009 läste jag i Världen idag. Blair jobbar ju numera starkt för enhet han också. Gustav Von Essen är president för den svenska Malteserorden, en orden som helt och hållet är katolsk. Den grundades ”kring 1099 i Jerusalem. Den 15 februari 1113 erkändes orden av den dåvarande påven Pascal II. Idag befinner sig ordens högkvarter i Rom. Orden är en av världens äldsta ordnar, har permanent observatörsstatus i Förenta Nationerna och erkänns som suverän av ett stort antal stater, trots att den inte längre innehar något territoriellt område. Ordens motto är Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (Till trons försvar och till nödställdas hjälp).” (Källa: Wikipedia ) Om du vil läsa denna ordens ed kan du själv bege dig till denna sida.

• Om det verkligen är Malteserordens ed som presenteras där, är det orsak att ifrågasätta det samarbete en del av den karismatiska rörelsens ledare har med personer med medlemskap i denna och liknande ordnar.

Knights of Malta

Malteserordens ring

2.) Charles Whitehead är en karismatisk katolik men även medlem av ”Knigts of St. George”, en orden underlagt påven. Whitehead var nyligen en av huvudtalarna under Livets Ords Europakonferens. Vad denna orden står för kan du delvis läsa om på deras sida, men information utöver detta önskas av de med mer kunskap. Har denna orden en ed liknande Malteserorden, och på vilket sätt jobbar dessa i sammhället för att uppnå de mål de satt sig?

3.) Rick Joyner är medlem av Malteserorden där han alltså svurit evig trohet gentemot påven. Hans böcker utges på Livets Ords förlag på trots av att det är allmänt känt att han är medlem av denna orden. Du kan själv läsa hans eget vittnesbörd om varför han blev medlem.

4.) Martin Lönnebo är frimurare av 10:e graden och också Peter Halldorfs mentor enligt vissa uppgifter. Lönnebo och Halldorf samarbetar sedan många år tillbaka, och att förstnämnda är frimurare tycks inte bjuda på några som helst problem. Ulf Ekman har en förhållandevis nära relation med Peter Halldorf, och givetvis förundras man över hur tydliga gränser suddats ut i arbetet för enhet. Läs mer om Lönnebo och hans radband som ”PåKlippan” nämnde här.

5.) Att Världen idag skulle propagera för Lönnebos mystiska kristendom kan jag inte finna något bevis för. Världen idag har stängt sitt gamla arkiv för de som inte abonnerar på tidningen, något undertecknade artikelförfattare inte gör. Därför kan jag heller inte finna relevanta bevis för detta. Att tidningen försvarar frimureri kan jag heller inte skriva under på, men förstår det argument som anförs i kommentaren ovan. Ruben Agnarsson besvarar i en kommentar till Hans Wallmark sin syn på frimurarnas starka lojalitetskrav gentemot andra medlemmar och nämner bl.a de ritualer medlemmar genomgår. Givetvis kan det finnas relevant information om Världen idags förhållande till ovan nämnda problemställning som inte framkommer här, och jag hoppas då våra läsare kan bidra med sådan för att uppklara eventuella missförståelser.

”Problemet är den ande som finns i frimureriet. Den anden tycks inte krocka med det nya LO”, skrev PåKlippan. Häri ligger en del av problematiken! Många av oss känner till Ulf Ekmans tidigare förhållande till det som anförts här. Att samarbeta med personer i hemliga ordnar med starka antikristliga band vore otänkbart för några år sedan. Nu samarbetas det med alla möjligt tänkbara personer oavsett anknytning, och om personerna ifråga svurit eder som i utgångspunkten lovar bekämpa den protestantiska kristendomen, ja då bör snart Ulf Ekman besvara vad som är målet med dessa kontakter. Detta är inte konspiratoriskt tänkande men tvärtom mycket logisk tankegång. Är månhända Ulf Ekman själv medlem av en orden? Jag tror inte det, men pastor Ekman har snart suddat ut de flesta gränser han så starkt själv satte under de tidigare åren, och när det är sagt var inte allt från den gamla tiden negativt! Då var det tydliga gränser, man visste vart Livets Ord och Ulf Ekman stod i förhållande till diverse frågor. Idag är han mer diffus i sina uttalanden, på gränsen till flummig nästan, för han talar inte längre i klartext. Det finns ett antal obesvarade frågor vi gärna önskar svar på Ulf!

Denna korta artikel är bara inledningen på något som faktiskt måste diskuteras och luftas. Utifrån de få kommentarena som skrevs under söndags förmiddag i min förra artikel om Ulf Ekman i Dagen, tror jag detta kan bli ett intressant samtal där påståenden bör underbyggas med fakta. Avslutningsvis vill jag åter citera utgångspunkten i Skriften för det vi skriver om ibland här på Aletheia, och det är från Ef 5:11 ”Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället.”

Därför är det ingen motsättning mellan det att predika evangelium och avslöja mörkrets gärningar, och delar av det som tagits upp i denna artikel här till sistnämnda kategori.

Freemaasons

Annonser

154 kommentarer på “Frimurare och hemliga ordnars intåg i den karismatiska kristenheten.

 1. rättelse:

  Sista meningen skall naturligtvis vara: ”…bör definitivt inte ges något förtroende som andlig förebild och ledare.”

 2. BO,

  Guds ord varnar oss för att härma hedningarna i vår bön. Det räcker för mig.

  Var välsignad!

 3. Lennart:
  Les litt bedre det svaret jeg gir til Gustav. Jeg blir ikke velsignet av ditt lettvinte svar. Hva har du å tilby de menneskene jeg snakker om? Hvordan skal de kunne få hjelp til å utøve sin tro? Hva er det som er så farlig med å bruke et pedagogisk hjelpemiddel?

 4. Frälsarkransen
  Vi hamnar alltid i svåra lägen då vi erbjuds hjälp och stöd av frimurare och genom deras verktyg och metoder för vår frälsning och frid.
  Att ha haft Lönnebo i vår domkyrka några kilometer bort gör att valet på ett sätt blir enklare i fråga om ett hjälpmedel som frälsarkransen. Hans egendomliga, tudelande väsen – egentligen så typiskt för en frimurare – säger emot Kristus i oss, som härlighetshopp.
  Jag hade en gång för länge sedan i uppdrag att etablera relation till en biskop på Island för ett relativt omfattande böneföretag. Denne man hade samma sorts märkliga skuggor över sitt sinne.
  När jag nu sitter och bläddrar i ett exemplar av Lönnebos ”Frälsarkransen” faller ögonen på en sats: ”Sökandet efter metod som skulle kunna stärka sökandet efter frid, var det som förde mig till att binda en Frälsarkrans.”
  Jag ser nog till att somliga blir sura på mig, men jag vill inte ha metod. Jag vill ha Kristus som redan bärgat all den frid jag behöver för min färd. . .
  Lars

 5. Jo, dette forstår jeg, Lars. Men hva vil du tilby et menneske som ikke klarer å lese, eller har konsentrasjonsevner? Ikke skal de se på bilder, og ikke skal de kunne holde noen fargerike perler i hendene. Hva skal de gjøre? Hvordan vil du hjelpe disse? Er det virkelig slik at selv om en frimurer lager et perlekjede, så er dette perlekjedet okkult?

 6. Jag skulle fortsätta att söka efter hjälpmedel. . .
  Jag skull fortsätta att bedja. . .
  Den stora prövningen för vår mognad ligger i att inte kunna hjälpa.
  Den stora hjälpen för våra kära i deras nöd är vår absoluta hjälplöshet.
  Hjälplösheten är vår bästa bön.
  Jag har tvingats gå den vägen. . .
  Den är farbar. . .
  Lars

 7. Tack för mycket bra inlägg!

  Ni ‘slår huvudet på spiken’, när ni skriver, att frimureriet tränger in överallt och man börjar använda ‘metoder’ i stället för att hålla sig Guds Ord!

  Kransar, kors, reliker – i en förblindande ritualism ersätter den enkla barnatron och hjärtats relation med den Levande Herren….

  Maktens korridorer kläs med falsk helighet och folket sväljer hyckleriet…

  Låt ingen bedra oss!

 8. Hjelpeløsheten kjenner jeg godt, Lars, jeg har sittet på gulvet med en psykotisk person ved min side, som har forsøkt å ta sitt liv, flere ganger. Jeg har grått mine tårer, det er blitt mange av dem. Den personen jeg tenker på hører Kristus til, og vil så gjerne be og lese Hans ord.

  Om du visste at et fargerikt perlebånd kunne hjelpe, behøvde du søke for å finne et alternativ da?

  Vil du frata et menneske muligheten til å oppleve Gud, bare fordi det fargerike perlebåndet var laget av en frimurer? Bor virkelig demonene i perlekjedet?

  • @Bjørn Olav Hansen, ”En far bröts ner av sorgen över sitt barn, som plötsligt ryckts bort i förtid. Han gjorde en bild av barnet, och det som varit en död människa blev nu för honom en gud, som han tillbad. Sedan lärde han sina underlydande hemliga ceremonier och riter. Med tiden vann det gudlösa bruket stadga och iakttogs som lag.
   Likaså ledde envåldshärskares påbud till dyrkan av statyer:eftersom människor i avlägsna landsdelar inte personligen kunde visa sin vördnad för härskaren gjorde de en bild av hans fjärran gestalt, en staty av den vördade konungen som alla kunde se, så att de i undersåtlig iver kunde krypa för den frånvarande, som om han befunnit sig där. Men dessutom lockade konstnärens ärelystnad ovetande människor att ivrigt delta i kulten, ty han utnyttjade sin konst till att försköna porträttet, kanske därför att han ville vara regenten till lags. Men detta att människorna, kuvade av olyckor eller tyranner, gav stenar och trästycken det namn som bara en enda kan bära, det blev en dödlig fälla för dem.
   Men inte nog med att människorna gick vilse när det gällde kunskapen om Gud. Deras liv i okunnigheten är också ett bittert krig, och likväl kallar de allt detta onda för fred.
   Ja, dyrkan av de namnlösa avgudarna är all ondskas början och orsak och höjdpunkt, vare sig man driver festandet till vanvett, profeterar falskt, lever i orättrådighet eller lättvindigt begår mened.
   Eftersom det är livlösa avgudar de tror på väntar de sig inte att drabbas av något ont för att de har svurit falskt. Men rättvisan skall straffa dem för båda brotten: för att de höll sig till avgudar och dåligt kände Gud och för att de svekfullt svor falska eder i förakt för all redbarhet.

   Men du, vår Gud, är god och sann, du är tålmodig och styr allt med barmhärtighet.
   Även om vi syndar tillhör vi dig, eftersom vi vet vad du förmår, men vi kommer inte att synda, eftersom vi vet att vi räknas som din egendom.
   Att känna dig är fullkomlig rättfärdighet, och att veta vad du förmår är odödlighetens rot.
   Oss lurar inte människors illistiga påfund och inte målarnas meningslösa mödor, deras skenbilder av brokiga färgfläckar, som väcker den dåraktiges begär när han ser dem, så att han åtrår den döda bildens livlösa gestalt.”
   Vish 14-15

 9. Deborah.

  Jeg blir virkelig såret av slike bemerkninger, og av så hard en tale: ”Maktens korridorer kläs med falsk helighet och folket sväljer hyckleriet…” Mener du virkelig dette på ramme alvor?

  Mener du at det er falsk hellighet og hykleri når jeg forsøker å hjelpe mitt syke barn? Mener du virkelig det?

  • @Bjørn Olav Hansen, Björn Olav, jag citerade inte Salomos vishet för att hacka på dig, men för att visa va delvis god undervisning kan ha att säga om sådana saker.

   Hoppas verkligen ditt barn mår bättre nu, och har blivit friskt. Jag själv har haft psykiska problem, och vet vilket helvete det är. Så jag känner på alla sätt och vis medlidande för dig och ditt barn, och kommer Gud har uppräst ära båda. Ps 107 har varit en psalm till tröst för mig många gånger.

   Ska bedja för er.

 10. Kära Björn,

  Uppfinn ett eget ”radband” utifrån din egen erfarenhet med Gud.
  Jag känner med dig. . .
  Mina erfarenheter ser annorlunda ut, men smärtan är densamma. . .
  All nåd,
  Lars

 11. Takk, det var et godt råd. Det skal jeg ta på alvor, Jeg er verken frimurer, romersk-katolsk eller tilber avguder. Derimot er jeg ordinert som pastor i Det norske Baptistsamfunn, reiser på frie kallelser i mange ulike kirkesamfunn og sammenhenger, og Lars Widerberg har jeg hatt stor glede av å lytte til på kassetter og lese artikler av i mange år. Takk skal du ha for det!

 12. Björn,
  Vi ska be om insikt, vishet och mycket nåd. . .
  Jag är tvungen att gå till sängs för att klara tidig bönesamling i morgon. . .
  Lars

 13. Användandet av frälsarkransen kan jämföras med 1 Kor 8, där Paulus skriver om att äta kött som offrats åt avgudar.

  Han skriver att vi vet att det inte finns någon avgud i världen och att det finns bara en Gud. Men en del äter ändå köttet som avgudaoffer. För deras skull ville Paulus aldrig någonsin äta kött, så att han inte skulle bli orsak till sin broders fall.

  Man kan säga att frälsarkransen är bara en enkel band med pärlor, men för flertalet av oss kan den ha en dimension till. Därför tycker jag man inte ska göra reklam för det.

 14. Björn…

  Jag är dålig på norska – vad menar du med att du skall hjälpa….???

  Kan du skriva svenska? Typ…..

  Tack….

 15. Så här subtilt kan frimurarsymbolerna presenteras:

  http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/kennethcopeland33rddegreefreemason.htm

  Bilden i länken visar omslaget till en kassettserie av Kenneth Copeland.

  ”how to build your firm foundation”

  Notera passaren och vinkelhaken på framsidan, frimurarnas ärkesymboler. En tillfällighet? Knappast.

  Fakta i övrigt på den sidan har jag inte granskat och tar inte ställning till. Det är bilden jag vill visa.

  Som tidigare noterats här så cirkulerar rykten om frimurartillhörighet på snart sagt varenda känd amerikan. Men inte tror jag detta är en tillfällighet.

 16. Nå er vi vel litt ut på sidelinjen hva temaet angår. Beklager at jeg har bidratt til det, Andy. Men jeg blir fortvilet over alle disse harde ordene, og dommen som felles over oss, som forsøker så godt vi kan å hjelpe mennesker som ikke er så ordflinke. Det siste er nå at jeg anklages for avguderi. Det er voldsomt hvordan enkelte har svarene ferdige, men jeg merker ikke mye medfølelse i det de skriver. Men de fleste av de som medvirker her ser jo stort sett bare den onde, det okkulte og det konspiratoriske.

  Men jeg er glad Lars Widerberg og du har en annen tone.

 17. Bjørn Olav:
  Jeg tillater det til en viss grad. Dette er interessant og jeg ska lese mer om radband av diverse slag. Kanskje det resulterar i en artikkel.

  Deborah och andra:
  Visst förstår ni norska! Om det är så svårt som ni påstår så läs texten noga flera gånger. Förvänta inte att en norrman ska skriva på svenska bara för att ni säger att ni inte fattar! Det är bara jag som är ”hybrid” här! Från skämt till allvar: Försök förstå, och om det är något ord ni INTE förstår ska jag vara behjälplig.

  Tack till alla för de många intressanta reflektionerna ni kommer med. Det bidrar till att samtalet inte begränsar sig till bara EN åsikt.

  EDIT
  Här är bilden padraig nämnde i sin kommentar. Är Copeland verkligen frimurare? Kan någon framlägga fakta som styrker det som nämns i länken?

 18. Deborah

  Dette er jo en ganske god illustrasjon på det jeg snakker om. Du synes det det er vanskelig å forstå norsk. Hvordan tror du det er for en som har vanskelig for å konsentrere seg om å lese i det hele tatt, om det er svensk eller norsk? Som far – hva kan jeg da gjøre?

  Det er vanskelig å forstå at noen kan felle en så hard dom over noen som du gjør.

 19. Ingen skal beskylde meg for å være tilhenger av Copeland. Men hva ser vi på dette cover? En passer og en vinkelhake. Hva bruker man når man tegner et hus?

  Jeg har en hammer og en sag hjemme. Gjør det meg til en snekker eller håndverker av den grunn?

  Jeg går ut fra at når layout avdelingen til Copeland skulle lage et omslag til hans kassettserie om grunnvollen (a firm foundation), så tenkte de at en passer og en vinkelhake var en god illustrasjon. Slike store predikanter har selvsagt en layout avdelingen. Copeland sitter neppe og tegner dette selv. Men kanskje hele layoutavdelingen er frimurere?

  Nå må vi bli seriøse!

 20. Björn Olav:
  Jeg håper du ikke tror jeg sa at han var det, men etterlyste heller bevis som i såfall kan styrke det som ble sagt i linken. padraig sa heller ikke at Copeland virkelig er frimurer. Jeg tviler på at det går å oppdrive reelle fakta om dette.

  Bless & god natt!

 21. Problemställningar og teman som kommer här på bloggen är ofte av värde att diskutera.

  Men, jag tror det ville bli uppfattat som mer seriöst om det inte blev en så konspirativ ton. Viktigt att man inte alltid har bestemt sig för vad svaret är innan. Annars leter man bara efter informasjon som skall bekräfta det man menar är fasit.

 22. Kanskje Padraig er å forstå ironisk?

  Nei, jeg tror ikke du tror at Copeland er frimurer. Du er for seriøs til å gå på slike lettvinte og udokumenterte påstander. Men jeg vil tro at noen tror det når de ser en passer og en vinkelhake. Kanskje det er et hemmelig tegn at det er noen streker nederst på venstre side på coveret? Eller kan det være noen som har klusset med en penn? Men siden det står på et cover med en vinkelhake og en passer er det sikkert noe som skjuler seg under dette! Det er sikkert noen som vet dette.

  Sov godt.

 23. Har ikke lagt meg enda, så jeg kan si at jeg har kontaktet Coopeland via mail der jeg spör ham om disse påstandene. Om han svarer gjenstår i se…

  Nå er det god natt! 😉

 24. Björn!

  Att tala Guds Ord är ‘att döma en rätt dom’ dvs. bedöma utifrån Skriften.
  Ingen kan sätta ‘munkavle’ på Ordet – alla måste böja sig under sanningen.

  Det är saningen som sätter oss FRIA – det är inte kärleken som gör det.

  Nåden – kärleken, den UPPBYGGER efter det att SYNDENS fästen först tagits bort!

  Det är vad frälsningen handlar om: Jesus Kristus tog itu med SYNDEN på korset genom sin utgivande kärlek – HERREN har aldrig predikat ‘endast kärlek’ – för då skulle det bara bli ett sentimentalt ‘plåster’ på syndens verkan i människans inre utan radikal uppgörelse med dess rot…och allt prat om BEFRIELSE från synd vore bara lögn.

  Och eftersom vi vet, att Ordet aldrig ljuger, så återstår det bara att böja sig under det och helt enkelt…vända om…

  Detta är EVANGELIUM: de glada nyheterna om FRIHET från synd till att bära rättfärdighetens frukt >>> som leder till ett evigt liv!
  När HERREN belyser med Ordet fästen i vårt liv, då DÖMER Han synden – för att befria oss och ge oss liv!
  Och den domen är ‘rättfärdig och god’.

  Halleluja! 🙂

 25. Deborah

  Dette var en god preken, og jeg er enig i hvert eneste ord. Men det du skriver har altså INGEN TING å gjøre med det vi snakker med hverandre om! Det hjelper lite om du sier halleluja til slutt. Du er ikke i nærheten en gang av det som jeg har skrevet om.

 26. Björn Olav,

  Lars Widerberg skrev här ovan till dig,

  Jag skulle fortsätta att söka efter hjälpmedel. . .
  Jag skull fortsätta att bedja. . .
  Den stora prövningen för vår mognad ligger i att inte kunna hjälpa.
  Den stora hjälpen för våra kära i deras nöd är vår absoluta hjälplöshet.
  Hjälplösheten är vår bästa bön.
  Jag har tvingats gå den vägen. . .
  Den är farbar. . .

  Detta är mycket bra skrivet. Hoppas att du kan ta till dig detta kärleksfulla och visa råd i din stora nöd. Jag tror att det är bättre än radband! Hoppas du kan höra Lars kärleksfulla vädjan: lämna radband och ikoner och sök Herren! Han kommer att visa dig vägen. Lita på honom i stället på tekniker och yttre hjälpmedel av vad slag det vara må.

  Var välsignad broder!

 27. Aproprå hjälpmedel.
  Jag hur jag och ett par bröder diskuterade tobak och dess plats i bönen för ett antal r sedan. Nikotin har en koncentrationshöjande effekt och vi diskuterade huruvida det är bra eller inte att lägga in en prilla innan ett långt bönepass. Vi var oeniga men kom fram till att det lätt kan bli en ”teknik” och att den helige Ande nog bistår oss med uthållighet. Att använda ”tobak i heligt syfte” är nog inget att rekommendera… (Minns ej detaljerna, men detta är en sann historia.)

 28. Lennart

  Takk for din oppriktige omsorg. Den setter jeg stor pris på. Men du kommer heller ikke med noen praktisk hjelp når det gjelder den gruppen mennesker jeg snakker om.

  Tror du ikke vi har søkt Herren, og stadig søker Herren? Vi lever i dette. Og vi setter vår lit til Herren.

  Men konkret: Hva vil du selv gjøre for mennesker som ikke kan lese, eller konsentrere seg om det de leser, eller som ikke lenger har språk? Hvordan vil du kommunisere med dem?

  Hvis et ikon av Kristus hjalp dem til å finne Ham, ville du fremdeles holde vedkommende borte fra å se inn i Kristi ansikt? Og i såfall: Hva vil alternativet ditt være?

  Det høres rett og riktig åndelig ut det du sier. Men har du prøvd å sette deg inn i en livssituasjon som er annerledes enn din?

  Tror du demonene bor i ikonet eller i radbandet? Eller at det er en spesiell demonisk aktivitet rundt dette som har med radband og ikoner å gjøre? Tror du at et menneske som ikke har språk eller lite språk eller liten evne til å konsentrere seg, kommer til å bli forført om det ser på et bilde av Kristus eller holder i en perle i et radband og ber inne i seg?

  Jeg spør fordi jeg ikke tror du forstår hva vi snakker om.

 29. Björn Olav,

  Jag förstår att detta måste vara en mycket svår situation och ett stort lidande för dig.

  Min spontana reaktion är att jag t ex skulle pröva med att spela andefylld lovsångsmusik och ordna högläsning av Guds Ord via en CD spelare.

  Jag skulle vara väldigt försiktig med att använda tekniker som jag uppfattar att det varnas för i Bibeln, typ ikoner (jag tycker inte att t ex tecknade bibelberättelser räknas in här) och radband.

  HERREN välsigne dig och bevare dig!
  HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig!
  HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig shalom!

  ”På detta sätt skall de lägga mitt namn på Israels barn, och jag skall då välsigna dem.”

 30. Haggai,

  Jag kan förstå din irritation över Elisabeth. Hoppas att hon kan hålla sig till ämnet i fortsättningen och vara mer noggrann med att granska med de källor på internet som hon anger. Dock håller jag det inte för helt otroligt att både Billy Graham och Oral Roberts är frimurare i någon form. Kanske i en lägre grad.

  Jag vill dock slå ett slag för henne i något som hon tidigare blev häcklad för av somliga här på bloggen. Om nu Livets Ord idag samarbetar med frimurare, vilket det ju finns tydliga exempel på, så är det väl inte så konstigt att de försöker sälja ut de böcker de har i lager om frimureri. Det skulle ju vara lite pinsamt att t ex ha en bok i bokshopen som direkt vid namn varnar för en man som sitter med i styrelsen för en organisation som man nu stöder både ekonomiskt och praktiskt. Jag tvivlar starkt på att den viktiga boken av Ulf om frimureri kommer i nytryck igen. Åtminstone inte i samma version. Vi får väl se.

 31. Lennart:

  Takk for gode råd. Dette har vi praktisert i mange år allerede.

  Det handler om noe annet, og ut fra svaret ditt ser jeg at du ikke klarer å forstå det. Dette handler om at persomer som selv ikke klarer å lese, som ikke klarer å holde på konsentrasjonen, SELV – altså også uavhengig av oss – kan få leve et kristenliv. Det kan jo ikke være slik at foreldre, pårørende, venner alltid skal gjøre dette for for dem. Det er uverdig når du er ung og ønsker å leve ditt eget liv.

  Hvor mange tror du dette gjelder i din forsamling? Jeg vil tro det gjelder flere!

  Nå skal jeg ikke gå inn i en ny diskusjon om ikoner. Det hører ikke med på denne tråden, men jeg er uenig med deg i din konklusjon.

  Dessuten er jeg ikke så lite forskrekket over at du på den ene siden er opptatt av å holde deg til Skriften, men på den andre siden er du ikke så veldig nøye på om du sprer rykter!

  ”Dock håller jag det inte för helt otroligt att både Billy Graham och Oral Roberts är frimurare i någon form. Kanske i en lägre grad.”

  Dette VET du ikke, du har sansynligvis ingen dokumentasjon for dine påstander heller, men du antar. Med andre ord setter du ut rykter om andre. Hvor finner du belegg for å være ryktespreder i Det nye testamente? Felles det ikke en nokså hard dom over de som sprer rykter?

  Ville du ha likt at noen satte ut rykter om deg? Om at Lennart var medlem av Tempelridderordenen? Om at du var homofil, eller utro? Neppe. Jeg hører du protesterer, men kanskje det er noe i noe av dette likevel, Lennart. Kanskje det er sant at du er medlem av Tempelridderordenen? Ikke så høyt oppe i graddene, men kanskje første grad. Jeg vet ikke, men jeg kan jo anta det. Eller kanskje det er rett at du er utr0? Ikke så veldig mye, men litt? Du likte ikke dette, gjorde du vel? Men det er slik du holder på! Du fremsetter rykter om mennesker som ikke kan forsvare seg.

  Akkurat slik synes jeg Aletheia burde være spart for!

 32. Björn Olav,

  Jag vill inte såra dig och jag menar inte att föräldrar ska göra detta om det handlar om vuxna. Men jag antar att om personen i fråga kan hålla i ett radband måste de väl kunna sätta på en CD.

  När det gäller Oral Roberts och Billy Graham så har jag mer orsak att skriva som jag gjorde än enbart rykten. Just nu hinner jag dock inte kolla upp källor, vilket gjorde att jag kanske inte skulle nämnt det över huvud taget. Du har rätt i det. Jag kan dock säga att jag har undersökt detta tidigare och sett en förteckning på ett medlemsregister av frimurare där Oral Roberts ingick.

 33. Billy Graham?

  Jim Shaw (avhoppad frimurere från 33 gr.) hänvisar till Billy Grahams närvaro vid sin invigning till 33 graden på sidan 104 i en bok författad av Tom McKenney , ”The Deadly Deception” Lafayette, LA: Huntington House, Inc. 1998.
  Huntington House vägrade att publicera boken om de inte tog bort Billy Graham namn och ersatte den med en allmän beskrivning på sidan 104 (en internationellt framstående evangelist”) Innan Jim dog bekräftade han detta faktum för många människor.
  På sidan 109 finns en skrivelse om att sidan 104 definitivt avser Billy Graham.

  Källa: http://www.despatch.cth.com.au/Misc/deadly.htm

  Indicierna för att Jim Shaw´s (avliden) är sanna styrks av det faktum att en lokal frimuraravdelning i Lousiana hade med Billy Graham i sin lista på berömda frimurare. Grahams namn togs senare bort från listan. Och nu påstås att namnet kom dit av misstag.

  klippet från den gamla listan finns här:

  Ytterligare indikation är alla de synkretistiska uttalanden som Graham fällt under lång tid. Enligt honom så är inte Jesus enda vägen till Gud.
  Evangelikaler har bl a varit upprörda över att Graham tycks acceptera flera vägar till Gud.

  Frimureriet är synkretistiskt. Man påstår i de högre graderna att guden forlorade namn är Jabulon, Jawhve-Baal-Osiris.

  Norman-Vincent-Peale var frimurare i högsta graden vilket han aldrig dolde. Idag när frimureriet är mer kontroversiellt finns anledning att dölja sitt medlemskap noggrannt.

  Jag tror inte att det är värt mödan att bevisa vilka kristna ledare som är frimurare. Det är enklare att analysera var det finns spår av synkretism och en ”övergud” som är gemensam för muslimer, kristna m fl.

  Religionsdialog anser idag t o m Ulf Ekman vara av högsta angelägenhet (RKK har även denna syn).
  Ulf är mån om att ta korrekta poäng. För att kvala in var? Kyrkornas världsråd kanske?

 34. Hvis det er disse kildehenvisningene som PåKlippan presenterer som Lennart tenker på, så viser det hvor lite kildekritikk som utøves av de som skriver innlegg på denne bloggen. Dette er skremmende naivt.

  Det fremkommer ingen informasjon om hvem som står bak http://www.cuttingedge.org annet enn at det er en privatperson. Her fremkommer ingen opplysninger om hvem denne personen er, annet enn at han har en sekulær yrkesbakgrunn. Ingen opplysning om hvor han står teologisk. PåKlippan henviser bare til noen lister med navn. Og påstander om at listene er endret etter press.

  Og hvem er denne Jim Shaw? Om dere skal henvise til et navn, som liksom skal være hovedkilden bør dere også vite hvem han er.

  Jeg trodde denne bloggen ville fremstå som noe seriøst, men dette er hinsides det meste av det jeg har lest av konspiratorisk tankegang.

  Og Lennart: Om du virkelig vil fremstå som troverdig med det du skriver, bør du la være å skrive når du ikke har ordentlig kildemateriale. Jeg møter stadig vekk denne undskyldningen at man ”inte hinner med” å finne kildene. Da skulle man heller ”inte hinna med” å skrive, men ta en pause til man hadde kildematerialet på plass. Hvis ikke er du en ryktespreder. Kanskje det sant at du er medlem av Tempelridderordenen. Jeg ”hinner inte med” å sjekke det. Men jeg tror jeg har lest det et sted.

 35. Björn

  ”Jim Shaw (avhoppad frimurere från 33 gr.) hänvisar till Billy Grahams närvaro vid sin invigning till 33 graden på sidan 104 i en bok författad av Tom McKenney , “The Deadly Deception” Lafayette, LA: Huntington House, Inc. 1998.”

  Hemsidan var inte det intressanta utan att det uppges finnas en källa i form av boken ”The Deadly Deception” där den avhoppade Shaw kommit till tals.

  Hemsidan visar scannade sidor ur nämnda bok.

  Styrkan med denna hemsida är att de anger en källa som vi kan gå till och undersöka på egen hand.

  Jag undersöker inte alla källor av tids- och praktiska skäl. Redan det faktum att någon ger en öppen källförteckning styrker trovärdigheten.

  Jag valde denna hemsida för att visa att det finns biografiskt dokument i bokform där Jimmy Shaw berättar vad han menar sig ha upplevt vid sin initiering till den 33 graden. Om cutting-edge skulle förfalskat en inskannad bok så borde det ha upptäckts vid det här laget.

  Om du tittar på sidkopiorna så ser det ganska märkligt ut?

  Grahams organisation skulle lätt kunna stämma förlaget, Huntington House, Inc.

  Har du hårdare krav på faktakontroll än jag?

  Jag har inte sagt att något är bevisat, jag skrev om indicier.

 36. Hvorfor formidler du ”indicier”? Hva gjør det deg til? En ryktespreder! Er det bibelsk? Hva er poenget med å videreformidle rykter, PåKlippan? Hva vil du oppnå med det? Hva er poenget med å sverte Billy Grahams navn og rykte, om det er rykter du formidler. Husk at du skal svare for Kristi domsstol om det du sier om andre!

  Hva vet du om denne avhopperen? Formidler han rykter, eller VET han at Billy Graham er frimurer? Om han skriver dette, så er det fremdeles en påstand, som ikke er dokumentert annet enn med noen lister med navn. Interessant at en klovn er nevnt, enten før eller etter navnet til Graham! Hvor seriøst er dette?

  Kanskje Billy Graham organisasjonen ikke har gått videre med å se nærmere på denne boken, fordi utgangspunktet er så useriøst som det kan bli. Har du tenkt på den muligheten?

 37. Följande kommentar är från Lars Widerberg som har problem med publicering av kommentar. Vi ska försöka lösa de problem många upplever med detta. Ha tålamod!

  /Andy – admin.
  __________________________

  Björn PåKlippan och övriga läsare:
  Det finns ett intressant problem med den refererade hemsidans påstående att det skulle finnas ett brev vilket skulle verifiera Graham’s närvaro vid Shaw’s initiation på sidan 109 i Shaw’s bok.
  I det exemplar av boken ifråga som jag har i mina hyllor finns inget sådant brev!

  Källor måste kollas, dubbelkollas och sedan kollas en tredje och fjärde gång särskilt rörande detta ämnesområde – och därefter kan man sällan sätta tilltro till dem ändå. . .

  Om Björn, och andra, vill läsa något som är hyggligt läsvärt så skulle det vara en norrmans arbete. ”Frimureri. Mysterier Fellesskap Personlighetsdannelse” av Sverre Dag Mogstad. Utgiven 1994 på Universitetsforlaget, Oslo.
  Mogstad behandlar främst det svenska höggradssystemet.

  Lars Widerberg

 38. Takk Lars. Sverre Dag Mogstads bok er ikke bare interessant og lesverdig, men den er også et godt eksempel på hva som kreves for å være etterrettelig med kildematerialet.

  Det triste med disse angrepene på Billy Graham og andre navngitte personer er at det er bygd på spekulasjoner og rykter. Og det er ekstra trist når enkelte låner øre til disse ryktesprederne og blir talsmenn for dem. Jeg synes Aletheias eiere bør rydde opp i dette en gang for alle, og sette punktum for denne ryktespredningen. Dette er ikke kristennavnet verdig!

  Ellers er det jo interessant å merke seg at dette brevet ikke eksisterer. Det viser hvor forsiktig man bør være når det gjelder å spre videre informasjon som man henter ut fra nettet.

  Et godt og velment råd: Ikke gjengi noe om du ikke har et vel dokumentert kildemateriale å vise til. Og som Lars skriver: Sjekk kildene nøye, og sjekk en gang til. Se også litt på hvem det er som står bak disse nettsidene. Hva representerer de? Hvem er de? Hvorfor hevder de det de gjør? Har de en spesiell agenda? Kanskje det hadde vært en ide å kontakte vedkommende man skriver om?

 39. Björn Olav:
  Jag har förståelse för att du efterlyser strängare regler för publicering av kommentarer, men av följande orsaker har vi inte möjlighet/önskar göra det:

  • Tidbrist – Vi är tre heltidsarbetande vanliga människor som inte har tid att moderera alla kommentarer innan publicering. Bloggande predikanter med folk anställda, eller bloggare med långt mindre besökande än det vi har klarar detta på ett sätt som för oss är omöjligt.

  • Det är ju genom dessa korta samtal vi kan slipa varandra/avvisa påståenden som felaktiga. Det är få som med vilja sprider lögner här, och som tur är också få som sprider hat. Det sistnämnda tolererar vi inte, och kommentarer innehållande hat och lögner raderas som regel av den enskilde artikelförfattaren.

  Du är ju påpasslig med att det som skrivs baserar sig på fakta och att källorna som anges också kan/tål att granskas. Det är som jag sagt tidigare mycket bra! Hoppas du och andra kan leva med den öppenhet vi av olika orsaker valt att ha här på Aletheia, och tack för din vakenhet.

  Var välsignad!

 40. Jeg har stor forståelse for at dere ikke rekker å moderere alle innleggene, men kanskje det hadde vært en ide å lage noen publiseringsregler? De kunne blant annet inneholde en klargjøring for hva dere tillater/ikke tillater på bloggen. Nå burde det være en selvfølge at man ikke sprer rykter om andre, men slik er det altså ikke.

  På min blogg har jeg sagt at innlegg som inneholder sjikane, rykter, personangrep og bannord tillates ikke. De slettes. Gjentatte brudd på disse reglene fører til utestengelse.

 41. Björn Olav:
  Vi har regler för hur vi önskar det ska vara på Aletheia. Vi ska försöka laga en rubrik överst där de är synliga för alla, men det är något som gör att det inte fungerar. Jag hoppas vi har löst detta ganska snart!

  Bless!

 42. Jag skrev ovan att jag håller det inte för helt otroligt att Billy Graham är frimurare i någon form. Jag gör inte den bedömningen i först hand utfrån någon lista jag sett på nätet utan utifrån Billy Grahams egna ord och handlingar.

  Dock var det fel att skriva detta utan att ge någon källa så jag bad om ursäkt. Jag håller med Björn Olav som korrigerade mig på den punkten även om han inte tycktes ta notis om min ursäkt.

  Här finns dock en länk som var och en kan titta på och höra de förvånansvärda saker som Billy Graham säger idag. Det är oerhört chockerande. Man kan se på läpparnas rörelser att orden stämmer även om ord och bild inte är synkroniserade på videon.

 43. Frimurarordnarna lockar med broderskaplig enhet over alla religionsgranser men slutar i rean satanismen i 33:e graden da ett likhetstecken satts mellan den klara morgonstjarnan och den fallna stjarnan.

  VAKA och BE!

  SE till att ingen bedrar er!

  Hall er nara JESUS era sjalars Herde och Vardare!

 44. Eftersom det insinueras hejdlöst angående de katolska ordnarna, med bl a likställande mellan katolska ordnar och frimurarordnar så kan det ju vara av intresse att läsa vad Kyrkan själv har att säga om frimurarordnar:

  DECLARATION ON MASONIC ASSOCIATIONS
  (http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19831126_declaration-masonic_en.html)

  Irreconcilability between Christian faith and Freemasonry (http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19850223_declaration-masonic_articolo_en.html)

  Ett litet citat för att belysa hur Kyrkan ser på detta följer:
  ”Therefore the Church’s negative judgment in regard to Masonic association remains unchanged since their principles have always been considered irreconcilable with the doctrine of the Church and therefore membership in them remains forbidden. The faithful who enrol in Masonic associations are in a state of grave sin and may not receive Holy Communion.”

  Vore detta verkligen möjligt att säga om de katolska ordnarna vore frimurarordnar? Det verkar som om historiekunskaperna och det kritiska tänkandet hamnat lite i skymundan när viljan att finna fel på Kyrkan stigit er över huvudet… http://en.wikipedia.org/wiki/Knights_Hospitaller

  Allt gott!

  • @Tuve, håller själv på att studera tempelordnar och frimurare. Och kan säga som så jag hittar inget ockult hos Johanniteorden (som Van Essen är medlem av (inte Malta orden) eller hos Malta orden…Men bara att det är s.k. ”elit kristna” som mötas i hemlighet (eftersom detta är slutna orden)- är det något som den kristna inte ska sammankopplas med.

 45. Hade jag inte gjort egna efterforskningar, så hade artickeln lyckats att ställa till det rejält i min uppfattning om både LO och enskillda personer. Inte så kul. Det värsta är att brinnande kristna kan vilseleds på grund av den här artikeln. Carför inte vara saningsenlig?

  • Det är en stund sedan artikeln skrevs, men kan du förklara närmare vad du menar ”Student”. Om det är fel i artikeln så hoppas jag att du har fakta som visar oss det. Givetvis ändrar jag då på den.

Kommentarer inaktiverade.