Självutnämnda profeter

Han stod på torget och ropade mot folket som var på väg till kullarna vid Gennesarets sjö. ” -Så säger Herren: Håll er borta från den mannen! Han tjänar Belsebul! Han hädar Gud och leder er bort från den rätta vägen!” En del av folket stannade upp och lyssnade till varningarna från profeten som var klädd i säck och aska, men de flesta gick ändå ut för att själva lyssna till vad den nya predikanten hade att säga. Några skriftlärda från fariséernas parti lyssnade mycket noga till vad profeten sa och drog sig undan för att diskutera hur man bäst stoppade villoläraren som drog så mycket människor till sig. Han var ju farlig och bedrog folket! Vad mannens namn var? Det var bara en okänd snickare från Nasaret…

Ovanstående är bara ett påhittat exempel från min sida, men att något sådant kan ha hänt ser jag inte bort ifrån. Varför skriver jag då detta? Den här posten ska handla om självutnämnda profeter och deras förhållningssätt till andra människor. Det finns gott om dessa profeter i bloggvärlden och en av deras gemensamma nämnare är att de vet att det är Gud som berättat för dem vad som är sant, och då bör alla andra också acceptera deras ord som en definitiv sanning. Givetvis spetsar jag till det en aning, men det är inte långt ifrån sanningen.

Hur argumenterar man mot någon som hävdar att ”Gud har sagt detta till mig”? Det blir en omöjlig diskussion för enligt logiken i det dessa profeter säger betyder det att man argumenterar mot Gud, och det är det ju ingen som varken vill eller vågar. Gemensamt för flera av dessa är också den kalla, näst intill kärlekslösa attityd de har gentemot andra troende, och speciellt predikanter som står i fronten för sina respektive arbeten får genomgå. En del målar en bild av Ulf Ekman som står i stark kontrast till vad man förväntar av en kristen människa, och en del av de attribut han beskrivs med har ingenting med verkligheten att göra. Jag håller absolut inte med Ulf Ekman i en hel del av det som har skett tidigare och delar av det han gör i arbetet för att förena troende. Det finns fortfarande många frågor som behöver besvaras, läror och annat från det förflutna som behöver göras upp. Men att se demoner i varenda buske så ofta som en del gör är inte verklighetsbaserat.

Något annat jag också märkt mig med en del av dessa självutnämnda profeter är hur kallt och hårt de argumenterar. De anser kanske själva att de sanningar de förmedlar görs utifrån kärlek, men jag måste vara ärlig och säga att kärleken verkar påtagligt frånvarande. Ofta används grova beskrivningar av det som verkar vara fienden, och ironi och sarkasm är verktyg dessa gärna använder för att poängtera sina egna uppenbarelser om olika predikanter och företeelser. Den respektlöshet de har för andra är chockerande, och jag undrar om dessa någonsin har förstått vad evangeliet handlar om. Deras ofrånvikliga bastanthet om det de anser vara rätt gör utifrån en övertygelse om att ”Gud har sagt…” gör att ett konstruktivt samtal med dessa personer näst intill omöjligt.

Jag fick kritik av en kommentator för att jag önskade göra Ulf Ekmans citat ”Jag håller inte med dig om allt men jag ser Jesus i dig” till mitt, och skribenten ifråga skrev följande:

”Det är genom sådana yttranden av skickligt hopspunna, religiösa ord som Ulf Ekman undgått, slingrat sig undan, att behöva prövas inför Guds Ords ljus -och svärd.” […] ”Det låter ju väldigt kärleksfullt och vackert, men användes som ett skydd mot sanningens Ord, när de blev trängda av det.”

Jag tror inte detta är ”skickligt ihopspunna ord” från Ekmans sida, men snarare ett uttryck för ärlighet och respekt gentemot de som tänker annorlunda än honom i tros och lärofrågor. Jag har de sista dagarna upplevt det samma med personer jag talat med. Vi kan vara öppna med det som vi är oense om, men vi är ändå syskon och framförallt vänner! Jag tål att bli kritiserad för det mesta, men är ärligt talat enormt trött på alla självutnämnda profeter som hävdar sin rätt. De kan ropa och måla med sina breda penslar så mycket de bara orkar, men jag tror inte det leder till något fruktbart.

Att man ifrågasätter den nya ekumeniken, läror, och de olika skeenden vi har fått bevittna under de senare åren är inget fel i sig. När man använder fraser som ”Gud har sagt” eller ”Gud har visat mig” om olika företeelser och därefter argumenterar stenhårt utifrån det, ja då är det skadligt för det är egentligen oemotsägbart! Jag betvivlar inte att en del verkligen har hört ifrån Gud, men jag tror mycket av det som presenteras som uppenbarelser från Gud i verkligheten är egna tankar och övertygelser. Mina erfarenheter från över 20 år i trosrörelsen har visat att detta i flera fall stämt. Jag har upplevt hur ”Gud” sagt något väldigt viktigt till den ena predikanten ( en självutnämnd apostel) för så att säga det motsatta till en annan. Båda två hade kommit till min dåvarande församling efter det de upplevde som Guds tilltal. Det gällde en specifik situation där församlingen behövde extern hjälp. Har Gud en splittrad personlighet kanske, eller visade detta exemplet att inte alla uppenbarelser verkligen är från Gud, men tvärtom egna tankar man tror vara från Gud.

1 Korinterbrevet 13 får avsluta denna post.

Kärlekens väg
Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting.

Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting.

Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna skall upphöra och tungomålstalen skall tystna och kunskapen skall förgå. Ty vi förstår till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer, skall det förgå som är till en del. När jag var barn, talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn, och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man, har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då skall jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd.

Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre,men störst av dem är kärleken.”

_______________________________________________________________

Information

Ganska snart kommer sidan genomgå en del uppdateringar, och förhoppningsvis till det bättre. En del praktiska funktioner kommer läggas till och designen blir markant förändrad. Tror det blir kanonbra. Väntar på att mitt domän ska flyttas över till mitt nya webhotell.

Annonser

195 kommentarer på “Självutnämnda profeter

 1. Vogel: ”Det som blir frågetecknet allt som oftats är ju detta enligt 5 Mose 13, stämmer profetens förkunnelse, liv och, budskap med det Gud har sagt i övrigt?

  Läran skall ju prövas mot summan av Guds ord.”

  Amen!

  S-E

 2. Om vi läser hela versen Apg. 2:24 så står det:”Men Gud gjorde en ände på dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det icke var möjligt , att han skulle kunna behållas av döden.” 😉

  Bless 😀

 3. CatoI
  Når det gjelder korset så får jeg bare tro at jeg er korsfestet med Jesus, og at Jesus tok min skyld. Jeg tror det er et mysterium som vi ikke helt kan forstå her på jorden. Men jeg må få tro på Guds løfter om at pga. Jesu blod så kan jeg få kontakt med Gud, og det er også noe jeg opplever.

  Jeg tror at Gud er så stor så vi klarer ikke å fatte hvor stor Gud er. Vi klarer jo ikke å fatte universet engang. Og om vi sier at vi i kunnskap kjenner Gud like mye som jorden er i forhold til universet. Hvor mange prosent ville jorden romme i universet? Et håpløst spørsmål.
  Men om vi sier at vi eier 5% av kunnskap om hvem Gud er og den Åndelige verden. Og de 5% er spredd blant de kristne. Litt sannheter her og der. ( og da prater jeg om de som tror at Jesus er Gud og som tror på trosbekjennelsen)
  Og så lager vi krig om hvem som har rett. Ser du ikke hvor feil det blir?
  Vi vet jo så lite.

  Jeg prøver å velsigne så langt det lar seg gjøre. En person skrev at de som tror på JDS ikke tror Jesus var menneske. Jeg tror en annen person skrev at de som tror på JDS ikke tror Jesus var Gud. Jeg er ikke interessert i å høre en slik forkynnelse. Jeg må høre på de som lærer ut noe om hva de tror. Desverre så er kristne ikke så redde for å hverken dømme hverandre eller spre ut sannheter om hverandre.

  Det jeg er interessert i er å lære Jesus å kjenne. Jeg er interessert i å dø bort i fra meg selv, og jeg er interessert i de mennesker og kirker som fører meg nærmere veien. Jeg tror også Gud leder meg. Mitt ønske er at vi kristne skal søke Gud istedet for å krangle om ting vi vet veldig lite om. Vi bør heller takke Gud for hva vi har fått.
  Det er hva jeg brenner for.

  Så du på filmen av Paul Washer? 🙂

 4. Det ble litt feil her og der.. håper du forstår hva jeg skrev allikevel. Jeg mener at det desverre er usannheter mange kristne sprer om seg. Jeg skrev sannheter. Hadde det vært så vel… 😉

 5. Fint Andy att du funnit vägen angående det som prövat dig och om Livets Ord trosrörelsen och trosförkunnelsen . . . Det har också varit mitt motiv men jag är nog ännu söckande om detta ämne .Och tron på Gud för att Kunnna få vandra i Guds Nåd och sanning som Gud vill . Men det är mitt hopp att få göra som Gud vill för gott till sist ,för eller senare . gärna för . Och för mig har det känslomässiga steget varit svårt .Att ståt så nära Livets Ord och Ulf Eckman . I tro lära liv och handel och vandel. Och sedan bli tvungen att konstatera att det Läran med sin pracktiscka tillämpning inte var Helt felfri . När jag istort sett trodde det som meddlem i 11 år i Livets Ord . Att komma till insickt om det och att bevara tron och god ton och relationer i kärleck och värme med God omtancke om . Och utvecklas positivt som Kristen när den insickten började komma i mitten av 90-talet. Som jag hadde det ,var inte lätt . Men snart är jag frame . Upp ur alla minna dicken på siddan av vägen .Och på vägen på rätt sidda för gott är min böni frid med Gud och Guds ord som Gud vill jag annar det redan .Din blog är en bra hjälp till det med . Guds frid Ronny

 6. Observer.

  Act 2:24: ”men Gud opreiste ham, idet han løste dødens veer, eftersom det ikke var mulig at han kunde holdes av den”.

  Det er jo ikke snakk om hans ånd her! Dette er en legemlig oppstandelse fra de døde, det ser vi jo av sammenhengen.

  Var det da ikke fullbrakt da Jesus ropte nettopp det på korset? Matteus nevner jo hva som skjedde i denne sammenheng, forhenget i templet revnet og mange døde hellige stod opp!

  Om vi skal anvende verset ”du er min sønn….” i denne sammenhengen, noe jeg ikke er så sikker på, så går det iallefall ikke på hans ånd, men på hans legemlige oppstandelse.

  Henviser til linken jeg ga Rudie ovenfor, som tar for seg JDS læren grundig.

  Mvh.
  CatoI.

 7. Observer, det finns ett ”tidsaxel” mellan dödens vånda och uppståndelsen

  och det ”tidsavståndet” är FYLLT med sitt innehåll
  i 1 Pet. 3:18-20 (som inte är JDS-lärans) där det berättas hur JESUS levandegjord (Han var en synlig person) i anden proklamerade Sin seger också för de döda: ”Det är fullbordat!” var budskapet Han predikade för dem.

  Men hela skapelsen, inkl. Människan, våndas under döden/förgängelsen, och det var den våndan (plus dödsångest på korset och innan) som också JESUS upplevde inför Sin död, och även EFTER Sin död DELADE med såväl levande som döda, och det var den våndans MAKT som upphörde i och med Hans uppståndelse från de döda/FRÅN DÖDEN.

  Den uppståndelsen, och DÄRMED segern över döden, kommer också en dag att ”generera” nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor.

  Det handlar alltså, som jag ser det, om två olika slags våndor: en personlig dödsvånda och en allmän förgänglighets-vånda, som HELA SKAPELSEN är lagd under, för Människans syndafalls skull.

  Och det var den senare, som JESUS genom Sin UPPSTÅNDELSE besegrade; dödens udd/makt/sigill var därmed bruten och detta faktum kommer också att i synlig mening gälla hela skapelsen en dag; och den kan ju inte tro..

  men får ändå del av Jesu uppståndelse, seger över döden; därför att den är allomfattande och gäller hela Skapelsen.

  Medan segern över synder, gäller Människan, och bland människosläktet ”var och en som tror”.

  Mvh

 8. CatoI

  Om du läser i Matt. så säger Jesus att han kom för att fullborda lagen och profeterna, allt som var sagt om Jesus i GT var fullbordat när Jesus utropade detta på Golgata.
  Varför övergav Fadern sin son i den svåraste av alla stunder?
  Därför att Jesus blev fullkomligt ett med vår synd, och synden måste få sitt straff.

  Om Gud hade sett ”emellan fingrarna”, med synden så hade han inte varit rättfärdig och hans rike hade inte kunnat bestå.

  Synd är något mycket, mycket allvarligt i Guds ögon. T.o.m. det himmelska tingen måste renas med blod, p.g.a. att syndafallet skedde i himlen.

  Själva panten för vår frälsning, som är Jesu blod, frambars i det allra heligaste inför Fadern, och efter det finns det ett blod inför Fadern som talar till förmån för oss.

  End and over!

  Bless 😀

 9. Det sista JESUS sa på korset, ja ropade med hög röst, var: ”Fader i dina händer
  överlämnar jag min ande”. Den proklamationen akompanjerades f.ö. av skapelsen själv, i de händelser som sedan följde; som finns att läsa i Guds Ord.

  Sedan är det ju en mycket intressant teori, att JESUS måste till himlen med MATERIA FRÅN JORDEN: nämligen Sitt blod, för att kunna bringa försoning,

  som om Han inte kunde bära fram BLODET inför Gud från jorden. Gud som bor i det allra heligaste, där Han f.ö. Själv är heligheten; som ibland även uppenbarar Sig här nere på jorden.

  OCH VARS SÄTE ÄR HIMLEN -OCH FOTAPALL ÄR JORDEN.

  När JESUS gjorde ”matunder”, och lyfte upp några fiskar och bröd, för att få dem välsignade av Fadern, var det inför Guds tron/Guds ansikte Han gjorde det.

  Och det finns också andra liknande händelser, när JESUS från jorden såg upp på Fadern. Vilket f.ö. också Stefanos gjorde.

  Det handlar alltså om kommunikation – andlig kommunikation – och inte om en ”geografisk” plats.

 10. Jeg tror det må ha skjedd på korset.
  For Jesus sier: Min Gud, min Gud. Hvorfor har du forlatt meg. Det må ha vært det værste øyeblikket for Jesus. Først en slik behandling av mennesker, og så i tillegg så kjenner Jesus seg forlatt av Gud, Jesus som er ett med Gud. Da tror jeg Jesus døde, men fordi Jesus er Gud så har Jesus liv i seg selv, og døden klarte ikke å holde på Jesus. Derfor gjorde Jesus døden til intet for også alle som tror på Han. Og da åpnet gravene seg og de døde viste seg. Og så kunne Jesus dø ved å lemne seg i Guds hender.
  Jesu blod er et sterkt blod som overvant døden der han hang. Et rent blod. Selv når Jesus tok hele verdens synd så var blodet til Jesus like rent.

  Det er flere kristne som har mått dø martyrdøden. Men selv om de ble korsfestet så kunne de ikke ha frelst seg selv ved at korsfestelsen tar ikke vekk synden. Da kunne vi jo ha frelst oss selv.

 11. Rudie.

  Jesus var Guds offerlam, ren og ulastelig uten synd. Hans blod var ikke forurenset av Adams falne slekt.

  Derfor kunne han som den eneste sone for synden ved sin død!

  Mvh.
  CatoI.

 12. CatoI
  Nå tror jeg du er inne på Katolsk lære. Det er av den grunn de anser at Maria ikke kunne ha et blod som var ”syndigt” og at Jesus renset hennes blod på korset fordi Jesu offer på korset ligger utenfor tid og rom. Slik kunne Jesu blod på korset rense hennes blod. Slik at Jesus blod ikke skulle være forurenset av Adams falne slekt.

  For vi arver blodet fra både far og mor. http://www.hvafor.no/article/hva-er-blodtyper.html

  Men jeg tror jeg liker å leve i mysteriene. Har ikke så stort behov av å vite alt. Tror vi kan leve nære Gud uten all denne kunnskapen om hvordan allt skjedde.

  Bless! 🙂

 13. Det finnes ulike meninger om Jesus døde åndelig eller ikke. At det finnes ulike meninger burde uansett ikke få kristne mennesker til å gå hardt ut mot hverandre og erklære hverandre for vranglærere og kreve unnskyldninger av hverandre bare fordi disse meningene divergerer.

  Informasjonen om hva som skjedde under tiden Jesus døde og frem til han stod opp igjen er altfor knapphendige til å noen kan være bastante og kategoriske overfor hendelsens innehold og dømme ut andre brødre som ikke-kristne om de mener noe annet.
  Ingen mister frelsen ved å tro det ene eller det andre om akkurat dette over totusen år etter at dette skjedde.
  Kraften finnes tilstede i dag i det utgytte blodet til Jesus uansett hva man mener om dette med Jesu åndelige død eller ikke. Man må bare møte ham som gav oss blodet, og ta i mot offeret og tilbudet fra himmelen om en ny pakt.
  Den Jesus finner man i dag på tronen og det er Han som må forkynnes for menneskene.

  Det viktigste i dag for oss kristne er ikke Jesus død, men at Jesus stod opp igjen og banet en vei for oss inn i himmelen.
  Han lever altså NÅ og det er derfor livet med Ham i dag det handler om – ikke om hva mennesker har for teorier i dag om hva som egentlig hendte i et tidsrom vi ikke får vite så mye om da han døde.

  Den etiopiske hoffmannen ble frelst ved å tro på Jesus som Guds offerlam i Jesaja 53.
  Dette ble presentert enkelt av disippelen Filip.
  Den søkende etiopieren behøvde ikke ta stilling til spekulering i om Jesus døde åndelig eller ikke ut fra bibelvers om dette gitt oss mye senere.
  Han bare tok i mot Jesus og lot seg døpe.

 14. Kan någon sida av Guds person åtskiljas från Gud och dö? Kan någon person i enheten av Guds enda person av Jag ÄR Herren, Herren är en, åtskiljas från Gud och sägas vara andligt död (inte lever i gemenskap med Gud), utan att Guds person upplöses och Gud upphör att vara Gud?

  Naturligtvis inte. Det leder även längre farm till en konsekvens att även Kristi person inte längre är Kristi person (åtskillnad mellan Gud och människa i Kristi person), vilket därför till sin yttersta konsekvens är detsamma som att säga att Gud är död. Var är då ”uppehållaren av alllt liv”?

  Den konsekvens detta innebär senare i försoningen är att Jesu Gudom är borttagen i försoningen. Offret är inte ett rent offer av Kristi kropp och blod, utan offret blir en vanlig andligt död människas kropp och blod.

  Segern över den andliga döden sker därmed aldrig i Kristi person om Gud och människa åtskiljs i Kristi person.

  Är Gud och människa åtskilda i Kristi person så har därmed Kristi person upphört att vara Kristi person och Han kan då inte heller bära fram offret av KRISTI (enheten av Gud och människa) kropp och blod, eftersom Han inte längre är Jesu Kristi person. Det finns då ingen frälsning.

  Det finns då ingen seger över den andliga döden i Kristi person och heller ingen seger över den kroppsliga döden i uppståndelsen att se fram emot.

  Segern över den andliga döden i Kristi persons syndfria rättfärdighet och Gudomlighet (genom att den aldrig sker) vid den kroppsliga döden är förutsättningen för segern över den kroppsliga döden i den kroppsliga uppståndelsen.

  Vid en andlig död av Jesus (bruten reelation mellan Gud och människa) så är inte Gud, Gud längre eftersom inte enheten av Fader, Son och Ande är bestående i den ende Gudens person, Jag ÄR Herren och enheten av Gud och människa i Kristi person är upplöst, så att Kristus inte är Kristi person längre.

  Existerar inte Kristi person vid kroppens död (är andligt död och en vanligt andligt död människa skild från Guds gemenskap), då är Gud (Jesus är Gud), död i bemärkelsen att Han inte finns längre.

  Han har då skilts från sitt eget Gudomliga liv och är även andligt död. Då är Gud verkligt död i dess yttersta betydelse. Både andligt och kroppsligt död.

  Det är faktiskt inte så att Bibeln lämnat oss i ovisshet kring Jesu nödrop på korset. Det var inget segerrop, det var ett rop i förtvivlan, var är Guds välbehag över mitt liv, är jag Guds Son? Vid Jesu nödrop på korset prövas trosrelationen mellan Gud och människa i Kristi person till det yttersta.

  Han frestas att inte vara lydig intill döden. Han hånas att nu minsann, Du är ju inte Guds Son som kan behandlas så här, Du är ju en syndare och Han frestas testa om Han som Guds Son bara kan kliva ned och slippa lidandet, eller har Han kanske missuppfattat allt och själv inbillat sig vara Guds Son.

  Var är Guds välbehag. Allt är bara mörker och lidande i ett helvetiskt kval över den syndabörda som ligger lagd på Honom. Gud är bara tyst och Han upplever i sin själ våndan av Gudsövergivenhet och livskraften rinner ut. Åtminstone ge mig lite lindring!

  Utan förnimmelse eller synlig bekräftelse på en levande Gudsrelation i personen Kristus och bevarad enhet av Fader, Son och Ande i den ende Guden, jag ÄR Herren, när Han blir behandlad som syndaren som ska sona sitt brott, så åberopar Jesus Ps. 22.

  Där vet han fortsättningen. Det är det halmstrå av förtröstan till Gud Han kan få ur sig och där framgår det att mitt i Jesu nödrop är Gud och människa dock förenade i tro:

  ”Ty han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom, när han ropade lyssnade han till honom” (Ps. 22:25).

  Eller som Jesaja uttrycker det enligt Folkbibelns fotnot i 53 vers 11:

  ”Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se ljus och bli tillfreds. Genom Messias syndfria gemenskap med Gud (Jesus är fortfarande Kristi person) förklarar min rättfärdige tjänare alla människor rättfärdiga (segern över människans andliga död) och deras skulder är det som han bär (han är inte skulden utan bär den och betalar priset för den: offret av Kristi kropp och blod) .”

  Jesus lider där på korset den andliga dödens vånda, när Gud i Kristi person är tyst och allt verkar som Han vore andligt död och övergiven av Gud. Men det står inte att han dog den andliga döden (skildes från Gud).

  Nej, det står ”Han dolde inte sitt ansikte för honom, när han ropade lyssnade han till honom…Genom Messias syndfria gemenskap med Gud…”

  När Han ropade svarade Gud och Jesus blir tagen ur den andliga dödens vånda Han där lider och Jesus kan utropa: Det är fullbordat.

  Han kan där nu som Kristi person (Gud och människa förenade) bära fram det RENA offret av KRISTI PERSONS RENA kropp och blod. Då överlämnar Han sitt liv, sin livsande åt Gud och dör den kroppsliga döden.

  Han ger upp andan, men som andligt levande (Gud och människa förenade), som Kristi person i den kroppsliga döden. Där framgår inget tidsglapp mellan att Han överlämnar sitt liv, sin livsande åt Gud och att de tillsammans, Guds identitet och Jesu mänskliga identitet i Kristi person i levande gemenskap, andligt levande, genom Anden och i Anden (driven av Anden) går och åstad och predikar …

  Kristus led även den kroppsliga dödens vånda. Han inte bara lider den kroppsliga dödens vånda. Han blir kroppsligen slaktad och dödad.

  Men Han blir även, tack vare att Han aldrig dog den andliga döden (skildes från Gud och inte längre var Gud och Gud och människa förenade – Kristi person),

  men led dess vånda och tagen ur våndan utan att dö andligen, så blir Han även tagen ur den vånda Han led i den kroppsliga döden, när Han kroppsligen väcks till liv igen och kroppsligen uppstår.

  Därmed vanns segern över både den andliga döden och den kroppsliga döden i Kristi person.

  Den vanns över den andliga döden genom att den aldrig sker i Kristi person, utan detroniseras i Hans syndfria rättfärdighet och Gudomlighet!

  Han kan därmed ge OFFRET med en REN kropp och ett RENT blod av en Gudsförenad människa och därmed, så kan KRISTI PERSONS kropp väckas till liv av Anden och där vinns så segern över den kroppsliga döden.

  Läs gärna under denna länk:

  http://hem.spray.se/harry.forsgren/H5Bok.shtml

  HaFo

 15. Kannonbra Harry Forsgren även det du skrev på Pingst pastor predickar på Livets Ord . Guds Frid och Gud välsigne dig ,och alla Männisckor och Kristna över allt med liv och övernog i frid med Gud för gott i Jesus namn ,amen!!! Ps 103

 16. www Himmelriket:
  Takk for oppmuntrende lesing. 🙂

  ”Visst måste ni förstå att vad ni sår får ni också skörda?
  Om ni sår split kommer ni också att bärga en skörd av fejder och tvedräkt,
  om ni sår anklagelser så kommer ni att bärga en självfördömelsens skörd,
  om ni sår smälek kommer ni att bärga en skörd av ert eget fall.

  Så kärlek och ni kommer att bärga en kärlekens skörd,
  så försoning och ni kommer att bärga en barmhärtighetens skörd.

  Utnämn inte er själva till domare – Jag är den ende domaren…

  http://rudie-rudie.blogspot.com/2008_02_01_archive.html

 17. S-E Sköld skriver: Därmed är de inte fullkomliga, några sådana Människor finns inte; men Gud sköter Själv om Sina redskap.

  Det är farligt om man börjar tendera till att resonera som så att Gud tar nog hand om de som är hans redskap.

  Tyvärr är det så att alltför många profeter har avvikit från Guds väg. Inte på grund av att Gud inte skulle ha tagit hand om dem om han fått men p g a att de blev för stora i sig själva. De trodde inte de behövde hjälp av Gud och inte av människor heller.

  Förstås kan man säga att de inte var några riktiga profeter men det är nog ett alltför enkelt svar. En del av dem var nog Guds profeter men högmod drog bort dem från Guds plan.

  Arrogans kan vara början på det högmodet.

 18. Andy – så gott det du skriver… Man blir varm i själen…

  Det som du skriver om är verkligen intressant och man får vara vis med det klassiska ”så säger Herren”

  Det kan verkligen skada ens förväntan på Guds tilltal och i framtiden så blir man likgiltig för Guds tilltal.

  Så gott när människor faktiskt är sunda i det och i stället för skrika rätt ut, kanske då gå fram till personen i fråga och säga något och be personen pröva.

  En rolig grej som du måste få veta, fick höra om en story om en tjej som träffade en kille, och killen kom fram till tjejen och säger, ”Gud har sagt att det ska bli du och jag” och varpå tjejen säger, du var den 18:e killen som sagt så, hur vill Gud ha det egentligen”

  Andy – gillar din rakhet och äkthet i det du skriver…

  Du vet ju vad det står i bibeln, uppmuntra så länge det är idag…

  Guds GLÄDJE broder! // Christian

 19. Tom, det är skillnad mellan profeter och profetisk nådegåva.

  Rudie: “Visst måste ni förstå att vad ni sår får ni också skörda? Om ni sår split kommer ni också att bärga en skörd av fejder och tvedräkt, om ni sår anklagelser så kommer ni att bärga en självfördömelsens skörd, om ni sår smälek kommer ni att bärga en skörd av ert eget fall.

  Så kärlek och ni kommer att bärga en kärlekens skörd, så försoning och ni kommer att bärga en barmhärtighetens skörd.”

  Jer. 15:10 ”Ve mig, min moder,
  att du har fött mig, mig som är
  till kiv och träta för hela landet”

  JESUS sådde försoning och kärlek, och mötte inte det han sådde, och många är martyrerna som följt i Hans fotspår och av ”världen” fått samma lön som Han.

  JESUS: ”Det må vara lärjungen nog
  och det går med honom, som det gick
  med Mästaren”

  Summan av Guds Ord är sanning, i annat fall blir det en villolära. JESUS säger Själv, att Han inte kommit för att sända frid, utan strid. Varför?

  Han förhöll Sig till synd och lögn, som ljuset i förhållande till mörkret: i ständig strid! Om ljuset drar sig undan – gömmer sig – utbreder sig mörkret och tvärt om: där ljuset kommer flyr mörkret!

  Att bära Guds evangelium
  till människorna

  är ibland som att
  bära vatten

  till folkilskna
  tjurar:

  men ändå hålla på,
  för deras överlevnads skull.

  Mvh

  S-E

 20. Rudie skriver:

  ”CatoI
  Nå tror jeg du er inne på Katolsk lære. Det er av den grunn de anser at Maria ikke kunne ha et blod som var “syndigt” og at Jesus renset hennes blod på korset fordi Jesu offer på korset ligger utenfor tid og rom. Slik kunne Jesu blod på korset rense hennes blod. Slik at Jesus blod ikke skulle være forurenset av Adams falne slekt.”

  Rudie, dette er katolsk overtro, og har ingenting med virkeligheten å gjøre.

  Maria er hensovet og hviler til oppstandelsens morgen som de andre, og noen forandringer med hennes blod var jo ikke nødvendig.

  At Jesus var ren og uten synd hadde ikke noe med Maria å gjøre!

  Når det gjelder et fosters blod i mors liv, så er det slik jeg har forstått det, et vitenskapelig faktum at det ikke har noen som helst kontakt med morens blod.

  Mvh.
  CatoI.

 21. Frid Sven-Erick sköld .Ett fint inläg och skojigt . Detta med att bära Guds evangelium till människor är ibland som att bära vatten till en flock folkilsckna tjurar. Men ändå hålla på för deras överlevnads skull. Detta stämmer nog på dig också ibland med skulle jag tro . Licksom på dig med Rudie. Jag för min del däremot är lite mer lung och harmonisck och andligt mogen som Gud vill. Som tex då jag var på Busen i förgår och blev osams med en Busschaför om en detalj. Och en timme senare drog allt för långående slusater i en vis sack tillsammans med en broder . Som fick Honom intresserad av sacken på mitt alltför långtdragna vis .som är en obevisad sanning i frågan vi resonerade om . vilcket hadde varit bäst jag ej nämt ,men som tyvärr ledde honom in på ett sidospår .Jag hoppas han vänder om ifrån .Och Går vidare med Gud som Gud vill istället och i frid med Gud .Så jag för min del kan man ju inte påstå Gör några felsteg eller vi Pingstvänner . Framför allt inte Lewi Petrus när han levde. Och att de kyrkoledare och kyrkofäder jag och vi godkänner skulle gjort några fel . I tro och lära handel och vandel och liv och realtionner. Kom inte och påstå det och att vi skulle behöva uppdatera oss i nån fråga och förnya oss . Och behöva särskild nåd från Gud för att Kunna göra det och gå vidare som Gud vill steg för steg . Nej det apceterar inte vi Pingstvänner , och förstås inte ni Katolicker Heller Rudie . För skulle väl Katolisismen och katolscka kyrcka kunna vara en felacktig lära eller Kyrcka på något vis , eller nån annan kyrckas . Nej naturligtvis inte vem vågar påstå nåt sånt mot oss och våra Kyrckor och Kyrckosystem och läror och traditionner . Eller mot dig Sven- Erik sköld, och Rudie, och Mig . Att vi skulle kunna ha fel om nåt. Vem ? Gud kanske ? Att han bara vågar???. Så vilcken är det som är vår Gud??? Gud eller nån annan,eller nåt annat ,eller vi själva för oss ??? Och skulle Gud kunna få bli vår Gud eller ej ??? Att han bara vågar önscka nåt sånt . He he det där med folilsckna tjurar var roligt. Men försätt sprida Evangeliet vänner och Sven -Erik sköld även om det blir lite brunt i byxan ibland . F ör vi blir lite skraj för en del som är folkilsckna He he .Och Jag har också märkt att det kan känas så med Gud med ibland . När jag täncker Gehena och hans vrede och sånt med . Så det är sånt vi dras med tills fått vi nåd att komma till Himmlen så ge inte upp . He he he he . Ingenting kan skilja oss från Guds Kärleck i kristus Jesus vår Herre. Herren är nådig och underbar. Och en sådan Gud så att förlåter synder Frid Ronny

 22. ”Når det gjelder et fosters blod i mors liv, så er det slik jeg har forstått det, et vitenskapelig faktum at det ikke har noen som helst kontakt med morens blod.”

  Barnet har ikke noe kontakt med moren når barnet har blitt til (er et foster) og ligger i magen. Da har det allerede fått sitt eget blod.
  MEN det arver blodet fra mor og far.

 23. Tack Ronny för Ditt inlägg -och kommentar! När det gäller ”folkilskna tjurar” som får vatten, är det en bild av, hur vi människor kan reagera när vi inte förstår/inser vårt eget bästa; när någon vill vårt eviga väl.

  Det var ju så man bemötte JESUS, när Han korsfästes.

  Mvh
  S-E

 24. Kan bara säga ja och amen till Dina ord Catol:

  ”At Jesus var ren og uten synd hadde ikke noe med Maria å gjøre!”

  Marias enda del i frälsningen är att hon säger ja till att bära fram världens frälsare ”i syndigt kötts gestalt” (Rom kap. 8)

  Det är i arvet från Maria som fullt ut fallen syndig människa, som Jesus som sann människa föds fram ”i syndigt kötts gestalt”.

  Och Maria har inget att skaffa med att Jesus ”i arvet från Gud – avlad av den Helige Ande”, i Jesu egen syndfria rättfärdighet och Gudomlighet oberoende av Maria, ”fördömde synden i köttet” och därmed förenade/ försonade människans åtskillnad från Gud – den andliga döden, när syndens konsekvenser lades på Honom.

  Därigenom kan Han så bära fram det försonande offret av Kristi person (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

  Till det skeendet har Maria ingen delaktighet! Precis som Catol säger, så är hon kroppsligt avsomnad i väntan på den kroppsliga uppståndelsen.

  Hon kan inte ha ngn kontakt med oss eller vi med henne.

  Alla sådana påståenden, om att vi ska åkalla Maria och helgon till hjälp om förbön, är inget annat än spiritism, som leder till ockulta manifestationer i onda andars spel i form av gråtande madonnor och stigmatisering av ”Jesu sår”.

  Lever ngn i kontakt med Maria, så är det frågan om en villfarelsens andemakt, som man är i kontakt med!!

  Jesus Kristus är den ende vi ska kommunicera med i den andliga världen och det utifrån vem den sanne Jesus kristus ÄR!

  Gud själv, (”Guds fullhet lekamligen”, ”Kristus kommen i köttet”), som inte bara blivit människa, utan som ÄR fullt ut människa och fullt ut Gud samtidigt!!

  Där ”Gud ÄR i Kristus och försonar världen med sig själv”.

  Där Gud och människa är försonade och förenade i sin ställföreträdares, Kristi persons (Gud och människa förenade) syndfria rättfärdighet och Gudomlighet.

  Som därmed kan bära fram det försonande offret av Kristi persons RENA (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset.

  Därtill kan ingen påve som ”Kristi ställföreträdare”, eller ngn ”den enda sanna moderkyrkan”, Maria, helgon, ritualer som nattvard och dop bidraga till en verkligt levande umgängelse med den sanne Jesus Kristus.

  Den sanna umgängelsen upprättas bara från Guds sida vid en sann tro utifrån Skriften till vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod PÅ KORSET!!

  HaFo

 25. Ronny
  Du skriver bra.
  Jeg tror ikke Gud krever av oss at vi skal forstå alt. Tror han bryr seg mere om at vi er kjærlighetsfulle imot hverandre. Alt skal forgå utenom kjærligheten. Her nede forstår vi stykkevis, men endag skal det stykkevise forsvinne.

  Men om vi lyder Gud så holder vi Hans bud, og de er ikke tunge. De handler om at vi skal elske hverandre, slik Gud har elsket oss.

  Bless! 🙂

 26. Det är kamp kring Namnet JESUS; därför att Människans seger över synden och därmed över Satan ligger i det Namnet; det Namnet är direktväg till Gud.

  Och i det Namnet, i det Namnets ägare, ”bor Gudomens hela fullhet” för Människans räkning: ja för hennes räddning, frälsning: hennes rättfärdighet inför Gud finns i det Namnet!

  Det är därför hon kan komma inför Gud i Jesu Namn! Och inga andra namn är henne givna genom vilka hon kan komma inför Gud,
  inför Hans tron.

  Inte undra på att andra namn träder upp på arenan, på Satan den besegrades inrådan. Ett av dem är Maria och ett annat ”heliga madonna”.

  Men de ger ingen seger till bedjaren,
  ingen renhet, tvärt om.

 27. Hej Rudie du är shjyst , ser det i dinna inlägg .Ville bara avdramatisera läget och införa avspänningspolitick om det var nödvändigt, ett tag .Det såg ut att heta till lite grann .Så jag tänckte jag får göra ett inlägg.Som en sån där diplomat och fredsmäcklare. Som lungnar ner läget i fall det hetar till . Försonningen Gjäller ju fortfarande… Som du vet … För det såg ut som Sven- Erik hadde de kämpigt med det täckta könet . Då han började tal om Folkilskna tjurar . Men i det här fallet var det nog en bångstyrig ko… He he he . Ni får ursäckta mig vänner ,men lite aväpnannde humor i kyrkopoliticken .Kan nog aldrig skada . Så vi får fart på smilgropparna igen. He he .Innan vi kastar oss ner skyttegravarna pangar på lite till igen. Det var bar det Jag kom att täncka När Sven-Erik nämde dessa ibland folkilskna tjurar vi ska vattna, ge evangeliet ,hu hemskt . Och så sant… Och så skojigt tänckte jag när jag såg det komiscka i det .För mig vart det något av det roligaste jag hört .När jag tänckte på detta högst alvarliga på ett komisckt vis .Och skrattet fick mig på gott humör igen . För det har varit tufft vill jag menna ibland . Så det lätta med ett gott skratt åt allvaret . Som jag såg på det. Och det var verckligen befriande efter allt Tungsinne .Och allt som prövat mig att jag fick ett gott skratt tro mig det hjälpte .Så Guds frid i Guds Härliga Glädje Humor och fria trygga tillvaro . Med all respeckt för Gud och varandra och oss själva och livet . Och Guds Ord och Goda vilja i Försonningenstjänst . Inget är omöjligt för Gud bruckade min gammle Pastor Ulf Eckman säga .Oj , hu, vad sa ja nu , nåt positivt om Ulf . Nu börjar det nog smälla igen . Bäst jag kastar mig ner i min skyttegrav och pangar på igen blint ,eller på vem som helst .Så kan jag i varje fall hålla upp skenet ,att allt står väl till . Det är nog ingen som förstår skillnaden …

  Föresten det mesta jag lärt mig i tron har Jag lärt mig av honom till nu ,skulle jag tro och Livets Ord .Och särskilt detta om försonningen främst förstås av Gud och Guds Ord. Sen behöver väl han och de ,som alla, och jag, förnyelse i bland. Och förnyelse i tron den sunda tron och läran Guds Ord Bibeln . Jag tror vi kan jämka så där tills vi kommer rätt för eller senare ,om vi vill. Frid Ronny

 28. Kristendomen är enkel:

  genom barnatro på JESUS blir Människan född på nytt, och en lem i Hans kropp och ett verktyg i Hans hand: som Han Själv sköter om -och vårdar sig om.

  Ett får i herdefamnen m.a.o.

  Det speciella med det ”fåret” – den människan – är att herden, JESUS, kan verka SITT verk genom henne:

  inte genom någon hennes egen kraft eller förmåga, utan genom Anden som verkar genom henne: på exakt samma sätt som Anden verkade genom JESUS, när Han gick här nere på jorden.

  Därför kan alla lemmarna vara med på
  exakt samma sätt och villkor:

  ”Inte genom
  NÅGON MÄNNISKAS
  styrka eller kraft skall det ske,
  utan genom min Ande, säger
  Herren Sebaot”

  ”Det som ingenting var,
  ja det som var ringa och föraktat,
  det utvalde Gud, för att det som
  någonting var skulle komma på skam,

  för han ville inte, att något kött
  skulle kunna berömma sig
  inför honom”

  Detta är en andlig lag, som ingen av oss kommer förbi: i den ödmjukes hjärta bor -och verkar Gud, genom Sin Ande.

  Jes. 57:15 ”Ty så säger den höge
  och upphöjde, som tronar till evig tid
  och heter ”den Helige”:

  jag bor i helighet uppe i höjden,
  men också hos den dom är förkrossad
  och har en ödmjuk ande; ty jag vill ge liv
  åt de ödmjukas ande och liv åt de
  förkrossades hjärtan”

  Det livet är förbehållet de ödmjuka, och inga andra.
  Man kan därför ha alla de religiösa orden, teorierna och lärorna, men sakna det Livet p.g.a. av ”hjärtfel”: högmod.

 29. Vill åter anknyta till orden av Catol:

  “At Jesus var ren og uten synd hadde ikke noe med Maria å gjøre!”

  Och vill resa några frågetecken inför katolicismens lära:

  Är det Guds Ande som pekar på (?):

  att påven är ofelbar när han uttalar sig i lärofrågor och att han skulle vara ”Kristi ställföreträdare på jorden”?

  Är det Guds Ande som menar (?):

  att Maria är syndfri, att hon är ”himmelens drottning”, som gjort en ”himmelsfärd” och ska tillika med ”helgon”, anropas om hjälp i förbön (spiritism) och är det Guds Ande som bejakar de ockulta manifestationerna när denna spiritism utövas?

  Är det Guds Ande, som pekar på. ”avlat”, som katolska kyrkan efterskänker?

  Är det Guds Ande som menar att Jesus är syndfri i arvet efter Marias syndfrihet?

  Är det Guds Ande, som därmed menar att Jesus inte ”var född i syndigt kötts gestalt” i arvet från Maria och att Jesus i arvet från ”Guds fullhet lekamligen” , ”Kristus kommen i köttet”, INTE i sin egen syndfria rättfärdighet och Gudomlighet besegrade syndens konsekvenser (”fördömde synen i köttet”) och den andliga döden (åtskillnaden från Gud), när det lades på Honom?

  Är det Guds Ande som pekar på att Jesu offer av kroppen och blodet på korset, inte var tillräckligt, utan måste återupprepas gång på gång i firandet av nattvarden?

  Är det Guds Ande som pekar på att brödet och vinet i nattvarden förvandlas till Kristi kropp och blod, som ånyo offras?

  Kan man verkligen säga, att ”Anden samlar troende kring det kristna livets centrum”, i katolicismens läror, där det faktiskt handlar om en annan Jesus, ett annat evangelium och en annan ande!!??

  HaFo

 30. S-E Sköld:
  Jag kan inte se att du besvarat mina funderingar angående följande:

  ”Situationen i kristenheten tillåter inte sarkasm och ironi, något jag hoppas du är överens med mig om.”

  Kanske jag bara har missat ditt svar, men ett förtydligande vore bra.

  Vänligen.

 31. Andy, svarade nog indirekt på den frågan, när jag hänvisade till Bibeln. Det är ju nämligen så, att ”någon” alltid avgör – utifrån personliga preferenser – om det handlar om obiblisk sarkasm, hån och ironi; det vill säga KÄLLAN, eller inte:

  JESUS kallade Herodes ”den räven”. Elia på Karmel, retade villolärarna, genom att undra om deras Gud ”gått avsides” som en del bibeltolkare menar att Elia syftade på att deras gud skulle ha gått för att uträtta sina behov: bajsa på hyfsat fin svenska.

  Paulus tyckte att laglärarna som hävdade omskärelsen som ett Guds nådemedel, helst skulle skära av sig hela ”apparaten”. Sedan har vi ju det grövre artilleriet när det gäller att uttrycka sig minst sagt drastiskt; hånfullt om man så vill. Och de också i bildspråk.

  Några exempel: ”Huggormsyngel”, ”Vitkalkade gravar, fyllda med döda ben”, ”Gå bort ifrån mig, Satan (sagt till en lärjunge) , ”Med er kommer visheten att dö ut”, Jobs svar till sina vänner etc.

  Men jag förstår vad Du menar i sak, och håller med Dig; det är egentligen inte passande i några sammanhang, men jag vet samtidigt att vi väldigt gärna avfärdar sanningar vi INTE VILL HÖRA, med att de framförts kärlekslös, sarkastiskt eller hånfullt eller liknande klagomål: det är fel på budbäraren m.a.o. (ett exempel är ju MRO:s demonstration utanför Pingstkyrkan här i Jönköping).

  Så innan man sätter den etiketten, bör man ta en koll på vad Guds tjänare i Bibeln – inkl JESUS – använde för uttryck, och bildgestaltning, för att som Du själv nämnde, tydliggöra sitt budskap, ofta inför, som Stefanus uttrycket sig, förstockade och hårdnackade – ofta religiösa – individer.

  Med br hälsningar!
  S-E

 32. Tack för ditt förtydligande broder Sköld! Jag ska försöka studera den profetiska tjänsten under hösten för att se om det finns skillnader på profeterna från det gamla förbundet kontra det nya. Jag har en del funderingar förstår du…

  Jag vill passa på att tacka dig för den goda tonen du håller i dina inlägg, även om vi på en del punkter är oense.

  Brodershälsningar också från mig!

 33. Eskil L:

  ”Harry, En fråga; ser du Gud? eftersom du anser dig renhjärtad.”

  HaFo:

  Den enda berömmelse jag har inför Gud, som en fallen hopplöst förlorad människa i mig själv, är den tillräknade rättfärdigheten från Gud för Kristi syndfria rättfärdighets skull, som min ställföreträdare.

  Det enda jag hjälplöst har att förtrösta till för min räddning, är att ”Gud var i Kristus och försonade HaFo med sig själv”.

  Det enda jag hjälplöst har att förtrösta till för min räddning, är att min ställföreträdare Jesus Kristus aldrig skildes från Gud, utan förenade mig med Gud i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet.

  Det enda jag hjälplöst har att förtrösta till för min räddning, är att min ställföreträdare Jesus Kristus, inte var syndfri på grund av ”Marias syndfrihet”,

  utan att Han, min ställföreträdare Jesus Kristus, besegrade syndens konsekvenser, när det lades på Honom i arvet från Maria (född i syndigt kötts gestalt) och själv i sin egen syndfria rättfärdighet och Gudomlighet ”fördömde synden i köttet” och därmed förblev andligt levande, förenad med Gud.

  Det enda jag hjälplöst har att förtrösta till för min räddning, är att min ställföreträdare, Jesus Kristus, därmed, som andligt levande (Gud och människa förenade), kunde bära fram det försonande RENA offret av en Gudsförenad människa, Kristi persons RENA kropp och blod på korset.

  Denna tro och förtröstan som räddar människan blir förvanskat i både trosförkunnelsen och katolicismen, som nu möts på den andliga arenan, i sin antikristliga ande, med en ”annan Jesus, ett annat evangelium”, lanserad av en ”annan ande”.

  Den enda som är ”renhjärtad inför Gud”, är den som i Andens ljus över Ordet sett vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset.

  Vilken tro och förtröstan är det som räddar till liv Eskil L ??

  HaFo

 34. S-E Sköld:

  ‘Det är kamp kring Namnet JESUS; därför att Människans seger över synden och därmed över Satan ligger i det Namnet; det Namnet är direktväg till Gud.

  ‘Det är därför hon kan komma inför Gud i Jesu Namn! Och inga andra namn är henne givna genom vilka hon kan komma inför Gud,
  inför Hans tron.

  Det som kan vara förvillande för ofrälsta är när vi säger: ‘Det finns ingen annan väg än Jesus till Gud.’

  I nästa andetag säger vi att Jesus är Gud. Många som hör när vi uttrycker oss så får det inte att gå ihop. Jesus är Gud och han är enda vägen till Gud. Jag menar att vi borde säga Gud Fadern, när vi menar att Jesus är enda vägen.

  Det är ingen kritik till uppfattningen att Jesus är Gud. Jag tror också detta.

  Mvh
  ac

 35. ac, jag var cirka 30 år när jag blev ”frälst” – lämnade mig åt Gud i Jesu Namn – och jag hade inga som helst bryderier med Namnet JESUS i förhållande till Gud.

  Har heller aldrig hört att någon ”utomstående” ha problem med den saken:

  att Gud sänt en ”frälsarkrans” – JESUS – till den nödställde; den nödställde har annat att tänka på än frälsarkransens förhållande till den som sände den.

  Mvh

 36. Hej Andy!

  Jag kan inte vara mer ense med dig om detta om de självutnämnda profeterna.

  Det är alldes för lätt att påstå sig var sänd av Gud,utan att behöva ta ansvar för det man säger.

  Men skriften är ju tydlig vad som gäller Guds profeter och vilken roll de skall spela i Kristi kropp.

  Återigen munnen talar om vad det som hjärtat är fyllt av.
  Är det:
  kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning

  Eller något annat?

  Guds frid
  MIkael

Kommentarer inaktiverade.