Från Las Vegas till templet – från luftslott till verklighet

Las Vegas ligger i öknen. Man har byggt en stad långt ute i öknen med tanke på underhållning, gambling och show, och på sätt och vis har man lyckats med idéen. Massor av folk drar dit, och priserna å hotellrummen varierar från dag till dag baserat på vad som pågår i stan och vilka stjärnor som uppträder. Medaljen har många tragiska baksidor, men min vinkel har använts för att visa något som har skett i Guds församling.

 

 

 

 

Av: Pastor Åge M. Åleskjær

Församlingen i öknen.

Församlingen som Moses var ledare för i öknen representerade något Gud ville leda dem ut ifrån. Det var inte meningen att de skulle vara där i 40 år och vandra runt för alltid, för Herren ville leda dem in i landet Han hade lovat dem så fort som möjligt. Men deras otro gjorde att de dömdes att vandra i öknen fram till en ny generation hade växt upp och kunde fyllas av den erövrande tron som intog landet under Josuas ledning.

Bibeln använder detta för att förklara flera saker och du har säkert hört många predikningar om vad öknen och landet illustrerar och symboliserar. En klassisk feltolkning är att ”här vandrar vi som en pilgrim genom världens ökenland,” och att det förlovade landet är en bild på himmelen. Om man läser Hebréerbrevet 12:18-24 ser man att det förlovade landet är en bild på livet i Kristus som är här och nu, där vi sitter med Honom i himmelen, och att all den himmelska världens andliga välsignelser har givits till oss här och nu.

Vi har redan kommit till Sions berg, det himmelska Jerusalem. Där är Jesus, medlaren för ett nytt förbund, där är blodet, änglarna, församlingen som kallas ”festförsamlingen av de förstfödda.” Hebréerbrevet 4 förklarar dessutom att vi kan leva i trons vila här och nu. Det handlar om att komma in i en vila från sina gärningar så som Gud vilade från sina, och en sådan sabbat har vi tillgång till här och nu. Det var de som dog i öknen som inte kom in i denna vila, och det beskrivs i Hebréerbrevet 3. Oavsett kommer man se att församlingen i öknen inte var Guds plan. De dömdes till 40 år i öknen för att Gud svor i sin vrede: ”De skall aldrig komma in i min vila…” (Hebr 4:3)

Det står att detta gällde dem som kom ut från Egypten, men som inte vågade inta landet för att de fruktade landets invånare – jättarna. Allt deta kan du självklart studera i 4 Mosbeoken 13 och 14 samt Hebréerbrevet 3 och 4. Gud fröjdade sig över trons ande som präglade Kaleb. (4 Mos 14:24) Medan alla andra var negativa och rädda, hade han ”en annan ande,” en positiv och erövrande tro som ville inta landet.

Symboliken är enkel.

Församlingen i öknen symboliserar det gamla förbundet under Moses och lagen helt enkelt. Folket som intog landet under Josua är en bild på Jesus och det nya förbundet. De flyttade in i ett land som låg färdigt för dem och bodde i städer de inte hade byggt själva. Landet flöt av mjölk och honung. Jesus har nämligen gett oss all andlig välsignelse, och allt är färdigt. Nyckeln är att det är tron som verkligen sätter sin for på det som ligger färdigt. Josua och Kaleb hade denna trons ande.

Karismatiker.

Innan jag lägger ut och förklarar för mycket om symboliken i Skriften, måste jag komma till poängen om vad det är som inspirerar mig att skriva om detta. Folket i öknen var karismatiker som upplevde tecken och under, och leddes hela tiden av molnstoden som visade vägen. Skyn av Guds härlighet vilade alltid över tabernaklet, och när skyn lyftes upp måste de flytta. Där molnstoden stannade satte de upp tabernaklet och slog läger. Gud var god mot dem. Deras kläder höll i 40 år och de levde på manna från himlen varja dag. 

Men de var inte i Guds plan! Guds plan var att de för länge sedan skulle ha flyttat in i landet där molnstoden kunde få en fast boning i templet. De skulle inte leva av manna från himlen. De skulle så och skörda i landet som flöt av mjölk och honung. En del kristna människor liknar på församlingen i öknen. De letar ständigt efter stället där molnstoden är, och de söker efter en oas i öknen. För att göra livet i öknen mer spännande finns det många platser där det är en ordentlig show – det blir som ett slags Las Vegas mitt i öknen!

Det farliga är att det ofta finns falska profeter som går på samma väg som Bileam gick på. Både Jesus och Paulus varnade mot just detta. Bileam profeterade så vackert så att alla kunde fröjda sig. (4 Mos 23 och 24) Samtidigt avslöjar Bibeln att han lärde Guds folk att leva i hor, och att han var ute efter orättfärdig förtjänst. Hor och pengar har alltid följt falska profeter, och de trivs i atmosfären av show som skapas i församlingar som liknar Las Vegas…

Det tragiska är att man är borta från Guds plan. Gud har nämligen utsett något bättre för oss. Verkligheten har kommit! Det är inte nödvändigt att drömma om luftslott med stpra vinster och häftiga show, för nu har Anden kommit och tagit boning i oss. Dessutom har han uppenbarat församlingen som ett hus för Gud i Anden.

Väckelseturister

Karismatiker har trott att de måste hämta flamman från ett ställe där det brinner, men Gud har ju sänt Anden! Anden bor i oss, och Guds församling är ett hus för Gud i Anden. Bibeln förklarar att Anden inte hade kommit för att Jesus ännu inte var förhärligad (Joh 7:38-39). Men när Han satte sig vid Faderns högra sida utgöts Anden över allt kött. Jesus visste att Han först måste lida och dö, och därefter uppstå. Efter detta kunde Han kasta elden på jorden! (Luk 12:49-50) Det bibliska fundamentet för att Anden är här, är att Jesus har satt sig på Faderns högra sida. 

Därför undervärderar man Jesu fullbordade verk när man tror att man måste vallfärda och bli väckelseturist för att få del av flamman. Flygbolagen har tjänat mycket pengar på alla som reser till platser där de kan ”catch the flame.” (Catch the fire” – Toronto. Övers. anm.) I tur och ordning har man rest till Kansas, Toronto, Pensacola och Lakeland. Andra reser till Mecka…

Förstå mig rätt:

Det är fint att Medelsvensson önskar se mer än platsen man är född och uppvuxen på, för världen är större än man tror. Men en del väckelseturister letat efter något som blir som ett luftslott i öknen. Det blir som att dra till Las Vegas för att vinna massor av pengar! Jesus sa att många kom att säga Se, här är det, eller: Där är det!”. Men Han sa också att vi inte skulle låta någon bedra oss och att ”Guds rike är mitt ibland oss.” (Luk 17:21) Det är därför du inte behöver resa bort för att få tag i flamman. Kristus i oss är nyckeln – hoppet om härlighet har uppfyllts genom att Han har kommit till oss och i oss. (Kol 1:27 och Joh 14:20)

Gud vill att vi ska ha vår fokus på att bygga den lokala församlingen.

Permanent boning för härligheten

När Israels barn kom in i landet, reste de inte längre från plats till plats i öknen. Däremot slutade det med att arken flyttades in i templet, och härligheten bodde i det allra heligaste. Molnstoden fick en fast bostad. Allt detta skedde som förebilder på det som skulle komma. Det verkliga templet är vi! Därför förklarade Jesus att templet i Jerusalem heller inte var platsen där vi skulle tillbe. (Joh 4:20-24) Nu är det nämligen VI som är Guds hus, för Han har flyttat in i oss! Då slipper du resa så långt…

Dessutom växer vi upp med de andra till en boning för Gud i Anden. Församlingen är Guds hus där vi som individer är stenar i en större byggnad. (Ef 2:20)

Bygga församlingen
Slutsatsen blir därför att det kristna arbetets fokus är att bygga församlingen, plantera församlingar och församlingsväxt! Pingstdagen sätter det hela i perspektiv:

Först faller Anden. Tungor såsom av eld kom över församlingen, de fylldes av Anden och talade i nya tungor. Därefter predikade Petrus och fokuserade på Jesus Kristus. Han förklarade att allt bygger på att denne Jesus som de korsfäste nu sitter på Faderns högra sida, och att det är Han som hade utlöst det de såg och hörde. Därmed blev tre tusen människor frälsta och den första församlingen föddes. Församlingen kunde ta vara på växten, föra den vidare och nå ut till ännu fler.

Jag tycker det är kraftigt att Apostlagärningarna, som började med karismatiska fenomen och yttringar, slutade med att ”Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.” Den lokala församlingen blev alltså redskapet som blev fortsättningen på andeutgjutelsen. Gud hade bråttom med att få fokus på just detta! En del har fokus på tungor av eld, tungotal och manifestationer, alla evengelister fokuserar naturligt nog på att tre tusen blev frälsta. medan Bibeln inte avslutar historien innan församlingingen hade introducerats.

Därför är vi kontinuerligt upptagna med att bygga församlingen!

”Från Las Vegas till templet – från luftslott till verklighet” var temat på pastor Åge Åleskjærs seminarium 2008.

Du kan beställa undervisningen från seminariet i vår nätbutik genom att klicka här 

Undervisningen har hämtats från vår tidning Rikere Liv. Om du önskar ett gratis abonnement på det så kan du klicka här. 

 
__________________________________________________________________
Från norska till svenska: Andy
Återgett med tillstånd från Åge M. Åleskjær.

Les den norske artikkelen her
(Stavfel kan förekomma då jag inte korrekturläste det jag skrev. Det blev sent…)
 
/Andy

Lite Twingly från Dagen som skriver om Märsta Pingstförsamling… 😉
”Bygg inte hus på (öken) sand,” säger Påven i Dagen

Annonser

31 kommentarer på “Från Las Vegas till templet – från luftslott till verklighet

 1. Jag tror att vi alla få vara lite ödmjuka och inte kategoriskt fördöma och fördöma.

  Vi kanske inte är så fläckfria någon av oss, men som väl är så ser Fadern oss genom Kristi blod.
  Jag säger som Paulus:Men du, varför dömer du din broder.

  Jag minns i alla fall att när vår pastor Roberth Ek, kom tillbaka från Pensacola, så hade han fått ett nytt möte med Gud.

  Jag förstår naturligtvis huvudbudskapet som är sunt och riktigt.

 2. Patriarken:D
  Dette må du fortelle mer om på fredag…

  Observer:
  Det är sant, men det behöver inte betyda att vi inte kan stå upp och tala tydligt när vi ser saker inom kristenheten som är obibliskt och förför människor. Livets Ord gillade kanske Pensacola, men jag minns att medlemmar som reste till Vineyardförsamlingen i Stockholm fick betala för det. Vad är frukterna av Pensacola idag? Pensacola är ju ett resultat av det som skedde i Toronto, precis som Lakeland. Jag tror inte det är så mycket god frukt av dessa skeenden, men ber om att få återkomma till dem senare.

  Bless!

  Göran:
  Hur menar du att vi upplever detta bäst anser du? Genom att resa till olika konferenser a´la Lakeland och Toronto eller genom att leva ut det som finns i försoningen? Berätta gärna hur du tänker! 🙂

  Var välsignad!

 3. Vi behöver uppleva väckelse i våra liv, och det är ju det vi beder om, och vi behöver inte tveka på att Gud vill detta. Den som upplever väckelse = Guds kraft blir förändrad, hon blir inte overksam – det ger syndanöd i människans liv, och nöd för andra. Det är detta som vi alla som kallar oss kristna behöver få uppleva.

  Min bön är att vara den kanal som Gud vill att jag skall vara ( bära frukt ) vinna människor för Guds rike – vara en kanal för Guds kärlek. För detta behövs Guds närvaro och smörjelse. Och detta behöver vi inte åka långt bort t.ex till konferenser för att få (Konferenser kan vara bra – det är inte det jag menar). Men vi kan få uppleva väckelse/Guds kraf i vårt liv där vi är utan att resa långa vägar. Ett rent sinne och Guds kraft skall flöda fram, och människor blir berörda av den.

  Människan behöver en frälsare och det är Jesus Kristus – Han är människans hopp. Bibeln säger: ”Till honom skall hela världen sätta sitt hopp. Människor i hela världen söker efter meningen med livet, det är ett ständigt sökand
  Men Jesus är meningen med livet. Att vara fylld med Honom som är livet, gädjen, friden, ja allt.

  Meningen med livet är Jesus och att vara fylld med Guds Ande.

  Mvh
  göran

 4. De människor som på 70-talet hjälpte mig att möta Jesus kallades karismatiker. Enligt den här snäva beskrivningen av karismatiker har ordet fått en helt ny innebörd och betydelse. Karismatiker = raket utan styrpinne.

 5. Håkan:
  Lägger du inte lite för mycket i slutsatserna och tolkningarna dina? Har inte Åge en del poäng som faktiskt är korrekta? Är det inte oroväckande många som försöker importera allt möjligt från olika delar av världen, när det vi behöver finns här och nu.

  Var välsignad broder!

 6. Göran:
  Absolut! Jag håller med dig om stort sett allt detta! Livet med Jesus är ju inget egocentriskt liv, och när vi får kraft från himlen kan vi också vara det levande vittnesbörd vi är kallade att vara. Vi gör det för att Han älskar oss – alltså vittnar vi och bryr oss om våra medmänniskor som en kärlekshandling utifrån en vilja att göra gott. Inte för att vi måste, för att det är ”en kristen plikt.”

  Var välsignad Göran!

 7. Andy:
  Läs mitt inlägg en gång till. Jag har ju inte skrivit att Åge har fel. Det ligger mycket sanning i det han skriver. Det jag vänder mig emot är hur ordet karismatiker används och att man ger det en helt ny negativ innebörd. Guds frid från Håkan

 8. Som sagt innan så tycker jag Åges artikel är mycket bra och jag har inte så mycket att tillägga. Jag tror inte att Åge menar att det måste vara fel att åka på konferenser, men poängen är att man kan inte bara åka omkring på massor av konferenser och få en nytänding hela tiden. Tyvärr slockar det ofta lika fort som det tänds. Vi behöver möta Gud varje dag. Vi kan ha en eld brinnande i våra liv. Gud bor i våra hjärtan.
  Jag tror att vi alla har hört uttalanden typ ”årets höjdpunkt är att åka till den eller den konferensen”. Egentligen är det tragiskt, vi borde kunna ha ”årets höjdpunkter” varje vecka. Gud bor ju i oss. Vi kan umgås med Gud varje dag. Vi behöver inte åka iväg för att få uppleva Gud.

 9. Håkan:
  Åge är själv karismatiker per definition, så jag tror inte det är så illa menat från hans sida. Ta det med ett leende broder! 🙂

  Guds frid önskas dig också i Dalarna (Det stämmer väl? )

  David R:
  Du har förstått hänsikten med artikeln, för så förstod jag också den! Allt för ofta ska elden ”hämtas hem, väckelser importeras” etc, och vi vill ha den samma kraften som de har i Lakeland, Toronto, Kansas etc. Vi har ju redan fått allt i och med försoningen och den Helige Ande. Vad mer behöver vi? Jag tror vi behöver finna vilan i Kristus, och då talar jag inte om soaking och sk. kristna meditationstekniker.

  Bless!

  Jag Roger:
  Velkommen hit!
  Patrick er min bror som du kjenner fra før av, men jeg er hans lillebror Andréas, som bor i Bergen. 😉 Jeg syntes artikkeln var knakende god jeg, og derfor oversatte jeg den til svensk. Den er jo også meget aktuell og relevant mht det som har skjedd de siste årene.

  Gud velsigne deg og ditt arbeid!

 10. Andy:

  ”Är det inte oroväckande många som försöker importera allt möjligt från olika delar av världen, när det vi behöver finns här och nu.”

  HaFo:

  Så sant så sant! Men varför behövde då Åge själv importera förförelserna från Hagins bibelskola?

  Har Åge någonsin haft ngt riktigt uppgör med de förförelser som han drog med sig hem? Har han tagit avstånd från villolärorna i trosförkunnelsen? Har han tagit avstånd från villolärare och falska profeter som Hagin, Hinn, Copeland.

  Tar han idag fullt klart avstånd från t.ex. Frank Eidem som lär följande:

  ”Jesus blev lika syndig som vi var. Tog inte bara vår synd på sig, utan också vår syndiga natur. Jesus blev av vår synd gjort syndig och rutten tvärs igenom. Eller som Kanyon säger :

  ‘Han blev gjort till ett med djävulens natur.’ Då han hängde på korset, var han Adam till 100 %. Han var en av oss, full med synd och med syndig natur.

  Tänk dig den gruvliga smärta det måste ha varit både för Jesus och för Faderns hjärta, då Kristus blev utkastad från gudomens treeniga gemenskap … Jesus dog andligen ( miste kontakten med Gud ) innan han dog fysiskt.

  När han slutligen dog fysiskt gick han till dödsriket och upplevde förtappelsen. Jesus var den förste som blev född på nytt. Därefter följer vi som hans syskon. (Vad försoningen tillför dig – sid. 10 – 20.)

  HaFo

 11. Jonas Melin:
  Roligt att se dig igen! Livet efter Aletheia är lite annorlunda, och jag har ännu inte kommit igång riktigt med den här bloggen. För att vara helt ärlig har jag i mycket större grad prioriterat familjen de sista veckorna. De fick allt för lite tid under Aletheiatiden tyvärr.

  Väldigt spännande att vi brinner för mycket av det samma, för vad är församlingen egentligen? Vad är en Jesu lärjunge? Hur lever vi ut det kristna livet – utifrån en religiös plikt eller som en kärlekshandling för att Gud först har älskat oss? Vad är det som styr det kristna livet – buden och lagen, eller det nya livet i Kristus? Intressanta frågor! Jag ska börja följa din blogg kontinuerligt!

  Var välsignad!

  Patriarken:
  Takk for senest! Det var meget hyggelig å treffe deg på fredag, og på tross av våre forskjeller var jeg glad for at vi kan være åpne og ærlige med hverandre men allikevel være venner. Vi må opprettholde kontakten, og kanskje vi kan ha en del samtalskvelder hjemme hos hverandre fremover. Det trenger jo ikke være så flott som sist. Det blir litt dyrt i lengden… 😉
  (Till er som undrar: Vi var tre stycken tidigare Levende Ordmedlemmar som träffades och åt en kanongod biff på en mysig restaurant i Bergen! Patriarken åt kyckling… Vi samtalade om teologi och mycket annat av det vi bloggar om)

  Bless!

  Harry Forsgren:
  Du har frågat mig om detta tidigare och jag har väl kanske inte svarat dig ordentlig. Du har rätt! Det är dags att ta en uppgörelse med villfarelserna från Tulsa och resten av den trsokarismatiska rörelsen. Jag håller på med en intervju som ska göras med Åge i nästa vecka, en skriftlig blir det, och en av frågorna omhandlar en del av lärorna från Tulsa. Har du frågor du kunde tänka dig ett svar på kan du maila mig, men begränsa det til 3-4 frågor. Har redan 21 stycken, men blir det väldigt många fler får jag dela upp intervjun i 2 delar. På sätt och vis är den redan delad i 2: Del 1 handlar om kritiska funderingar om nådesförkunnelsen, och del 2 handlar om trender inom kristenheten, enhet och ekumenik.

  Var välsignad broder! 🙂

 12. Bra skrivit av Åge en kristendom som bara erbjuder show och en jakt på kickar är förödande! Det är samma sak som att vara narkoman och leva efter nästa kick! Har en vän som nu ligger på psyket har varit aktiv många år i trosrörelsen samt spelberoende efter ha lämnat trosrörelsen. Han säger att som spelberoende upplevde samma jakt på kick som när han var med i trosrörelsen!

 13. Tack för Ditt svar Andy! Bra att Du inser att det behövs ett ordentligt uppgör med förförelsen i trosförkunnelsen!

  Du har här frågor Du kan förmedla till Åge:

  1. Har Du Åge offentligt tagit avstånd från villolärorna i trosförkunnelsen och hur ser dessa förförelser enligt Dig ut?

  2. Har Du offentligt tagit avstånd från villolärare och falska profeter som Hagin, Hinn, Copeland, Brown etc. och varnar Du för dem som villolärare och falska profeter?

  3. Tar Du idag fullt klart avstånd från och varnar för förförelsen hos t.ex. Frank Eidem som lär följande:

  “Jesus blev lika syndig som vi var. Tog inte bara vår synd på sig, utan också vår syndiga natur. Jesus blev av vår synd gjort syndig och rutten tvärs igenom. Eller som Kanyon säger :

  ‘Han blev gjort till ett med djävulens natur.’ Då han hängde på korset, var han Adam till 100 %. Han var en av oss, full med synd och med syndig natur.

  Tänk dig den gruvliga smärta det måste ha varit både för Jesus och för Faderns hjärta, då Kristus blev utkastad från gudomens treeniga gemenskap … Jesus dog andligen ( miste kontakten med Gud ) innan han dog fysiskt.

  När han slutligen dog fysiskt gick han till dödsriket och upplevde förtappelsen. Jesus var den förste som blev född på nytt. Därefter följer vi som hans syskon. (Vad försoningen tillför dig – sid. 10 – 20.)

  4. Menar Du Åge i likhet med Ekman, att där sker en bruten relation mellan Fadern och Sonen i Guds treenighet och en bruten relation mellan Gud och människa i Kristi person – andlig död?

  5. Menar Du i likhet med Ekman, att den pånyttfödda människan är en ”helt ny människa som aldrig funnits förut” och som i sin egen ande, sin egentliga personlighet, är skapad till likhet med Gud, med hela Guds potential i sin egen ande, färdig att förlösas?

  6. Menar Du i likhet med Ekman, att ”människan var en syndare”, men nu ”blivit verklig rättfärdig, genom en natur av rättfärdighet”?

  HaFo

 14. HaFo:

  Hur såg du straffet till Sonen? Alltså hur ansåg du Faderns straff för våran synder var? Enligt skriften var inte detta korsfästelsen i sig själv, utan att Jesus blev en förbannelse i våran ställe och Faderns vrede kom över honom. Va innebär detta för dig?
  Jesus- den sanna Guden och den sanna Människan dog på korset- va innebär detta för dig och din egen tro?

 15. Harry F:
  Frågorna du kom med tas med i sin helhet, och så återstår det att se vilka svar vi eventuellt får på dessa. Jag delar nog upp intervjun i 2 delar i och med att det nu är nästan 30 frågor.

  Tack ska du ha!

  Tillägg:
  Jag ser att man kanske kunde ha konkretiserat en del av de frågor du kommer med, t.ex vilka villfarelser i trosförkunnelsen det syftas till, varför de du nämner är villolärare etc. Kanske Åge själv frågar en del tillbaka ang. de frågor han får av mig, och att vi då kan konkretisera en del av dessa.

 16. Tack Michael för att Du ämnar läsa igenom innehållet på länken!

  Tack Andy för att Du seriöst vill ställa Åge inför de spörsmål som jag ställde! Ska bli intressant att ta del av svaren!

  Allt gott till alla!

  HaFo

 17. Harry Forsgren,

  jeg er ikke så god i engelsk selv, så det ville ta for lang tid for meg å oversette det Custance skriver. Men helt kort, så handler det om at både Faderen, Sønnen og Ånden blir benevnt som ”Herren”! Dette understreker treenigheten. Ikke tre guder, men en – samtidig tre personer. Dette klarer ikke mennesketanken å forstå, men ved tro…. forstår vi! 🙂

  Mvh.
  CatoI.

 18. Kan konstatera att artikeln av Åge är mycket bra! Jag har för övrigt nyligen läst hans bok ”Fullständig frihet”. Efter detta så har jag konstaterat att anklagelserna om att han skulle förespråka laglöshet är fullständigt befängd. Han betonar tyligt i boken att vi i det nya förbundet med Kristus i oss kommer att leva i en moralisk standard som överträffar det gamla förbundets. Vad Åge förespåkat, och som vissa vantolkat som ”laglöshet” är istället den sanna vägen till helgelse; sanningen om att Kristus i mig är min helgelse. I relationen till Honom så verkar Han helgelse i mitt liv därför att han ÄR min helgelse. Vad lagen aldrig lyckats åstadkomma, åstadkommer Kristus i mig!

 19. Helt Enormt det ni Gör Andy och Harry Forsgren . Som ger oss möjlighet att få om möjligt Guds Klarsyn om tron. Och om Nådes förkunnelsen och Trosförkunnelsen. Jag är enormt tacksam tack ska ni ha Båda två.Och ni alla som bidragit till det .Och Gud allra mest eftersom det är hans nåd det handlar om .Må det Gå vägen igenom Guds nåd och sanning igenom försonningen med frid Med Gud .Som Gud vill för er och oss alla och livet och församlingen i sin Helhet .Och om detta för oss som vill veta Guds Goda vilja om dessa ämnen. Inget är omöjligt för Gud . Gud välsigne er och frid !!! Ronny Ps 103

 20. Samuel Runner:
  Visst är budskapet i boken bra! Gott att se att du förstår att det handlar om att bli mer lik Jesus, inte mer lik världen som en del påstår…

  Var välsignad!

  Ronny!
  Tack för det broder! Det ska bli spännande att se svaren!

  Bless!

 21. Takk til Andy for en godt dokumentert artikkel. Vi lever nå i en tid, hvor Gud har gitt det allmenne prestedømmet helt nye muligheter til å bli hørt.

  En viktig lærdom vi kan trekke av dette, er at vi aldri mer underkaster oss religiøse autoriteter enten de kaller seg leder, pastor, prest, biskop eller pave. Alt må prøves av det allmenne prestedømmet, det vil si alle troende. Så selv om vi lever i en tid av frafall fra troen, så har evangeliet fått nye muligheter til vekst og framgang. Det må vi benytte til å danne bibelske menigheter! Hva er det som hindrer oss?

  Hvorfor nærmer den pinsekarismatiske bevegelsen seg den katolske kirken? Er det fordi det framvoksende hierarkiske lederskapet får sin bekreftelse der? I den lutherske kirke (i alle fall i deler av den) finnes fortsatt tanken om det allmenne prestedømme.

  Det katolske presteskapet gjør ivrige tilnærmelser til pinsekarismatiske ledere, som lar seg smigre. Jeg tror ingen ting kan stanse denne utviklingen. Derfor har jeg viet meg til i stedet å fremme ikke-hierarkiske husmenigheter etter modell av Det nye testamente.

Kommentarer inaktiverade.