180°'s vändningen hos Livets Ords ledare

Flera av de anställda på Livets Ord har nyligen varit i Rom där de besökt olika religiösa platser och deltagit i en mässa med påven. Livets Ords VD Jonathan Ekman skriver kort, men dock ganska öppet om detta på sin blogg, och man kan se att han inte döljer sin beundring för det han fått uppleva under sin pilgrimresa. ”Livets Ord är definitivt inte på väg till Rom” har man sagt tidigare, men nu kan vi väl ändå fastslå att det är en sanning med vissa modifikationer.

I den här artikeln ska jag se närmare på hur man förhöll sig till den katolska kyrkan, villfarelserna i den katolska läran och påven inom Livets Ord tidigare, och hur man ser på detta idag. Nu är det ingen vits för Livets Ord att låtsas som om det ”bara” handlar om gemenskap med andra troende, för utifrån både tydliga signaler och annan information är det. Nu är det tydlighet som bör gälla, men om Livets Ord önskar fortsätta vara diffusa får vara deras sak. Motivet på bilden framträder som sagt allt tydligare eftersom farten ökar, märkligt nog…

Svart staty föreställande Petrus i St. Peters Basilica. (Foto: STEEN)

Svart staty föreställande Petrus i St. Peter's Basilica. (Foto: STEEN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruben Agnarsson har gjort sig bemärkt som en ansvarig utgivare som systematiskt väljer bort de åsikter som kan tänkas störa hans och Världen idags agenda. Idag är Agnarsson en ivrig ekumen som allt tydligare omfamnar den katolska kyrkan och i tillägg agerar som försvarsadvokat gentemot dem som kritiserar den. Ord som ”uppskruvat tonläge, sekteristiskt, inskränkt”, är bara ett fåtal av de karakteristiker han använder mot de som opponerar mot den falska ekumeniken där Livets Ord och Världen idag är tongivande i den karismatiska kristenheten. 

Om Livets Ord och Ruben Agnarsson var vilka som helst som jobbade och ivrade för gemenskap med Rom hade nog inte så många höjt ögonbrynen, men för oss med många år i trosrörelsen är det absurt att se vilken fundamental förändring som ägt rum de sista 10 åren. Jag kommer här under publicera en del faksimilier från tidigare artiklar i Magazinet som illustrerar vilken förändring vi här talar om. Två frågor man måste våga ställa sig med tanke på de uttalanden Livets Ords ledare gjorde tidigare kontra de ståndpunkter de idag har är följande:

 • OM Livets Ords ledare hade fel i sina tidigare uttalanden, betyder det då att de förledde människor DÅ?
 • Vad är det som gör att vi ska lita på att de har rätt NU och inte förleder folk även idag?

Resan till Rom

Delar av Livets Ords stab har nyligen varit i Rom där de bl.a besökt en del gravar, deltagit i en katolsk karismatisk mässa och även suttit på de främre raderna under en ”allmän audiens” hos påven. Man kan undra varför detta sker just nu? Vad är det som gör att Livets Ord längtar efter gemenskap med påvekyrkan att de besöker Rom och diverse ”heliga platser” just nu? Jag försöker inte provocera, men det är inte så länge sedan man omtalade denna kyrkas lära med dess påve som ”demonisk, falsk, antikristlig, förförande”, och Ulf Ekman gick långt i att antyda att kyrkan var skökan i Uppenbarelseboken. Nu reser man på pilgrimsresor dit och lovprisar det man upplever så till den grad att det är legitimt att ifrågasätta om trosrörelsen i sin helhet är en enda stor förförelserörelse.

Om sitt besök i Rom och hos påven skriver Ekman följande: 

”Vi hade också tillfälle att både besöka en karismatisk katolsk församling som har en stark bönetjänst. Det var väldigt uppskattat. Uppskattat var också att vara med på påvens öppna bibelstudium på onsdagsmorgonen. Den kallas för en öppen audiens och dit strömmar  mellan 10 till 20 000 människor. Inte dåligt för ett bibelstudium en vanlig vardagsmorgon. Kommer man i tid får man bra platser och inte minst våra ryska medarbetare tyckte detta var ett väldigt roligt inslag. Kamerorna var igång hela tiden och pastorerna poserade vilt medan påven talade om Rom. 10:9, 10.

Varför åkte vi dit? Spännande, roligt, lärorikt, breddande och utbildande. Inte minst att också få lyssna till katolska karismatiker som också gärna lyssnar till våra erfarenheter. Det skulle fler göra här hemma i Norden som kanske aldrig varit i en katolsk gudstjänst där man faktiskt sjunger i Anden, ber för och betjänar varandra och evangeliserar med Alfagrupper.” (Från Ulf Ekmans blogg)

Om besöket i Rom har något som helst med Paulusåret att göra vet jag inte, men faktum är att det under tiden 28 juni 2008 till 29 juni 2009 är ett speciellt ”Paulinskt år” där man kan motta fullständig avlat för både sig själv och de döda. Jag säger inte att detta var förmålet med Livets Ords resa, men det är intressant att det sammanfaller med katolska kyrkans firande av Paulus. Den som är intresserad att läsa lite mer om detta jubileum kan gå in på denna sida.

Här är förresten en fin bön till broder Paulus från ovan nämnda sida, men enligt RKK tillber man inte avdöda helgon…

A PRAYER TO THE APOSTLE PAUL

Glorious St Paul,
Most zealous Apostle,
Martyr for the love of Christ,
Give us a deep faith,
A steadfast hope,
A burning love for our Lord

So that we can proclaim with you
‘It is no longer I who live, but Christ who lives in me.’

Help us to become apostles
Serving the Church with a pure heart
Witnesses to her truth and beauty
Amidst the darkness of our days.

With you we praise God our Father
‘To Him be the glory, in the Church and in Christ
Now and for ever’.

Amen.”

Korta citat som du själv kan se hur Livets Ord vänt 180°:

Katolska kyrkans lära har alltså inte ändrat sig i biblisk riktning på någon punkt sedan reformationen. Martin Luther framförde sin förödande kritik mot katolicismens uppenbara villoläror. (Ruben Agnarsson i Magzinet 1993)

”Joel Sjöberg efterlyser ett nyanserat samtal men tycks inte alls reflektera över sitt eget uppskruvade tonläge, via bokutgivningar, annonskampanjer och debattinlägg. Frågan är också hur trovärdig en bok blir, som är skriven i besvikelse och som ensidigt lyfter fram det som är – eller kan tolkas som – avvikelser från Bibeln.” […] ”Det behövs därför en mer nyanserad och öppen debatt om de viktiga teologiska frågeställningar som Joel Sjöberg nämner. Reflexmässiga avståndstaganden och känslomässiga schabloner förhindrar ett sådant samtal.” (Ruben Agnarsson i Världen idag 2008)

Agnarssons svar osar av förakt gentemot Joel Sjöbergs frimodighet i förbindelse med utgivelsen av ”Evangelium enligt Rom”, och man märker här en total förändring i Agnarssons retorik i förhållandet till det som tidigare karakteriserades som villolära. En fråga jag själv undrar över är om Livets Ord anser att reformationen var onödig och destruktiv då den splittrade kyrkan, något som Ekman indirekt säger i artikeln om Enhetens kyrka i Östanbäck (som han och Livets Ord f.ö stödjer ekonomiskt). (Se faksimilie här under)

”Från påvens sida har ekumenik alltid varit betydelsefull. Men för den romersk-katolska kyrkan har detta alltid betytt att de ”skingrade bröderna” skall komma tillbaka till ”moderkyrkan i Rom. Detta är den egentliga ekumenikens mening! Vad är det alltså för spel som pågår inför tusentals troendes ögon?” […] ”Bakom hela detta bedrägliga system finns religiösa andemakter som har en enorm påverkan på människor. Frågan är hur många människor som genom madonna-tillbedjan har gått evigt förlorade, istället för att genom tron på Jesus allena, komma till himlen. Överallt dit påven kommer sprider han Maria-kulten och madonna-tillbedjan. I europeiska länder sker det på ett mer intellektuellt och sofistikerat sätt än i andra delar av världen, där man mer öppet har blandat Maria-dyrkan med inhemsk ockultism.”
(Ulf Ekman Magazinet 1989)

”I detta ljus måste man se varför Livets Ord, Katolska kyrkan, Svenska kyrkans högkyrklighet, pingströrelsen och andra grupperingar på olika sätt finner varandra och betonar och uppskattar det vi har gemensamt.” (Ulf Ekman i SvD om sekularisering)

”När kristendomen blev statsreligion förvanskades den. […] I stället för hjärtats omvändelse och pånyttfödelsen började man förkunna att Guds nåd kom genom sakramenten; det vill säga barndop, konfirmation, nattvard, bikt, äktenskaplig vigsel, prästvigning och sista smörjelsen. Dessa yttre handlingar blev kanaler för Guds nåd. Hur blev man då en kristen? Jo, genom att göra allt detta? Vem var då en kristen? Den som gjort detta! Framför allt gällde det barndopet. Man undervisade att när ett spädbarn döptes, blev barnet fött på nytt. Man menade att Guds Ande förmedlades genom vatten. Om barnet sedan fortsatte att leva inom kyrkans väggar och ta del av de olika sakramenten var barnet kristet.” (Citat från boken ”Den levande Gudens församling”  från 1993, av Ulf Ekman. Återgett i en kommentar här på bloggen av signaturen ”STEEN”.)

I en större intervju med Ulf Ekman i norska Magazinet den 15/2 2005 betonar han betydelsen av att han och fyra andra personer i Livets Ord står under den apostoliska succesionen. Som prästvigd i SvK anser alltså Ulf Ekman att han skulle vara en del av den apostoliska succesionen, något som i sin tur gör att de närmanden Livets Ord gör gentemot den katolska kyrkan med all sannolikhet kommer att innebära en ”återförening” med den apostoliska succesionens huvudsäte i Rom. 

Hur är det med de ”ockulta, bedrägliga och religiösa andemakterna” han beskriver i sin artikel från 1989 idag? Jag tror det är många medlemmar av Livets Ord och andra troskarismatiker som glömt hur radikal Ekman var mot katolska kyrkans lära och kyrkopolitiska plan, men som han idag omfamnar och bidrar till att fullföra. Ekumenik kallas det visst, och man kan undra vilket spel som pågår där Ulf Ekman agerar som en joker för den karismatiska frikyrkligheten. Hur mycket ska till innan kristenheten reagerar och säger ifrån? Alla trospastorer runtomkring i Skandinavien som binder sig till Livets Ord och Ulf Ekman för att de menar att det är där de har sin tillhörighet behöver verkligen tänka igenom vart deras lojalitet ska vara – hos Ulf Ekman och Livets Ord eller hos Gud och Hans Ord! För det är uppenbart att Livets Ord idag själva bidrar starkt till att folk bedras, bort från friheten i Kristus och in i ett kyrkopolitiskt system genom ekumeniken. Kom då ihåg att katolska kyrkans mål med ekumeniken inte har förändrat sig, något också den katolska biskopen Anders Arborelius påpekade under det samtal han och Ekman hade på Livets Ord tidigare, och Ekman lät tystnadens retorik råda så att det inte skulle uppfattas allt för kontroversiellt att han säkerligen höll med biskopen.

En av Livets Ords teologer, Dr. Anders Gerdmar (Th.D., Dean of Theology, Director of Pastoral Studies – Gerdmars titel från Livets Ord University´s hemsida) sa i en intervju med svenska Magazinet 05 1989 att han behövde befrielse från de religiösa demoner han fått från sin tid som präst inom Svenska Kyrkans högkyrklighet. Han talar tydligt emot institutionella riter och nämner barndopet som en uppenbar villolära i artikeln, och man kan i ljus av artikeln undra om demonerna nu återvänt till Gerdmar då han idag förespråkar just högkyrklighet, sakrament och riter…

Jag vet att det jag skriver kan uppfattas som väldigt beskt och mindre trevligt, men dessa bröder talar emot sig själva, och jag ger inte fem öre för deras trovärdighet när de svänger på det sätt de gjort. Gud är inte schizofren i den bemärkelse att han säger en sak på 80-talet och det motsatta 2008.

Följande korta citat får illustrera vad Gerdmar och Livets Ord anser om högkyrklighet och den apostoliska succesionen idag:

”Guds agerande i nattvarden, liksom i dopet och i de sjukas smörjelse framhävs allt oftare och ger Livets Ord en sakramental, ”kyrkligare” prägel. Även synen på ämbetet, förmedlat genom handpåläggning och bärare av ”vigningsnåd”, pekar på en alltmer traditionellt kyrklig förankring.” (Från FKE’S hemsida

Det finns så mycket mer man kunde sagt om Livets Ord förr och nu, de olika pastorer och personer inom rörelsen som svängt och tillsammans med sin översta apostoliska ledare styr i allt större tempo mot den Heliga Stolens huvudstad – Rom, eller Babylon som Petrus skrev i ett av sina brev. Sture Lundqvists förändring kommer jag nog tillbaka till i en senare artikel.

Här under kan du läsa några av de artiklar som finns från det tidiga Livets Ord, och dessa stammar från 1989 – 1993. På sikt lägger jag kanske fram mer information som med all tydlighet visar att det faktiskt har ägt rum en 180° svängning. Livets Ord gör allt de kan för att förneka detta och säger att de har den samma visionen som förr och att det absolut inte är något att bekymra sig för beträffande doktrinella skillnader som många pekat på. Det stämmer absolut inte, och jag hoppas fler kan få upp ögonen för den riktning Livets Ord valt och destinationen de är på väg mot. 

Till de som varje gång jag skriver om Livets Ord undrar varför jag använder energi på att upplysa och varna för den väg Livets Ord valt, har jag fortfarande samma svar att ge: Jag har både vänner och familj på insidan av församlingen, och önskar av hela mitt hjärta att hela församlingen vaknar upp och säger stopp. Men det är givetvis inte en lätt uppgift för de medlemmar som är vakna och önskar ifrågasätta ett ledarskap som anser sig vara bärare av den apostoliska succesionen. Jag hoppas även pastorer tillhörande Trosrörelsen beslutar sig för att säga emot sin ledare, men också här kan man räkna med att ett eventuellt beslut om att bryta med ”moderförsamlingen” kommer att innebära vissa negativa konsekvenser, men på längre sikt tror jag de vinner på att stå rakryggade. För när allt kommer till kritan måste det vara den sunda läran i Guds Ord som är det avgörande.

Faksimilier av artiklar av och med Livets Ord ledare

Ulf Ekman i Magazinet 1989

Ulf Ekman i Magazinet 1989

Ulf Ekman i Magazinet 1989

Ulf Ekman i Magazinet 1989

 

Ruben Agnarsson i Magazinet 1993

Ruben Agnarsson i Magazinet 1993

Sture Lundqvist i Magazinet 1990

Sture Lundqvist i Magazinet 1990

Anders Gerdmar i Magazinet 1989

Anders Gerdmar i Magazinet 1989

Anders Gerdmar i Magazinet 1989

Anders Gerdmar i Magazinet 1989

Anders Gerdmar i Magazinet 1989

Anders Gerdmar i Magazinet 1989

Torbjörn Aronsson i Nyhetsmagazinet 198_?

Torbjörn Aronsson i Nyhetsmagazinet 198_?

Världen idag om Enhetens kyrka 23 jan 2008

Världen idag om Enhetens kyrka 23 jan 2008

Länkar

http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=3101&Itemid=29

http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=3141&Itemid=31

Annonser

324 kommentarer på “180°'s vändningen hos Livets Ords ledare

 1. På Klippan

  119 ”Det åligger exegeterna att efter dessa regler arbeta på en djupare förståelse och återgivning av den i den heliga Skrift liggande innebörden. Därmed mognar, tack vare sådana vetenskapliga förarbeten, kyrkans urskillningsförmåga. Allt som har med Skriftens utläggning att göra faller ytterst under kyrkans dom, och kyrkans av Gud givna uppdrag och tjänst är att bevara Guds Ord och utlägga det.”[28] [94]

  Jag skulle inte tro på evangeliet om inte den katolska kyrkans auktoritet fick mig att göra det.[29] [113]

  Att begrundas! 😉

 2. Tuve

  Alla sentrala sanningar som har betydelse för hur vi skall få innsikt om vad Gud, gennom Jesus har gjort för oss vill möta motstånd.

  Denna motstånd kan herstamma från olika håll, det vare sig sekulära eller från religiösa, även från pånyttfödda kristna.

  Jag tro att innom et kirkosamfund kan en viktig sanning vara grundfäst i enlighet med själva SANNINGEN innom sakfrågan. På ett annat sak-område kan samma samfund ha etablared en teologi, som är fel, och ha ”ett täcke” som skymmer så de inte ser klart evangeliets tydlighet i sak-frågan, ex.vis detta med Guddomen (Fader,son och Hellige Ande).

  Den enskilde troende, som har den smörjelsen (DHA) som lär oss allt vil ha förmågan att vata vad som Gud har sagt om SANNINGEN i sakfrågan. Här kommer andens gåver inn, som t.ex detta att prova andar. Troende vill kunne bygga relationer som stärker också uppenbarelsens ande som sätter ljuset på vad som är SANNINGEN i olika sak-områder.

 3. Tuve

  Alla sentrala sanningar som har betydelse för hur vi skall få innsikt om vad Gud, gennom Jesus har gjort för oss vill möta motstånd.

  Denna motstånd kan herstamma från olika håll, det vare sig sekulära eller från religiösa, även från pånyttfödda kristna.

  Jag tro att innom et kirkosamfund kan en viktig sanning vara grundfäst i enlighet med själva SANNINGEN innom sakfrågan. På ett annat sak-område kan samma samfund ha etablared en teologi, som är fel, och ha ”ett täcke” som skymmer så de inte ser klart evangeliets tydlighet i sak-frågan, ex.vis detta med Guddomen (Fader,son och Hellige Ande).

  Den enskilde troende, som har den smörjelsen (DHA) som lär oss allt vil ha förmågan att vata vad som Gud har sagt om SANNINGEN i sakfrågan. Här kommer andens gåver inn, som t.ex detta att prova andar. Troende vill kunne bygga relationer som stärker också uppenbarelsens ande som sätter ljuset på vad som är SANNINGEN i olika sak-områder.
  Mycket att säga om detta men jag måste nog ta tid med familien nu….

 4. Tuve

  Följer du hela tråden bakåt så ser du att jag drar ut Rudies felaktiga resonemang till sin spets.

  Det var inte avsett att tillskriva RKK nåt som den inte lär. Jag har aldrig sett att RKK skulle värdera Paulus som andrahandstext.

  Jag ville få Rudie att backa vad gällde nedvärderingen av det Paulus skrivit i NT.

  Jag förvånas över att ibland höjs Bibeln upp, ibland passar det att diskontera värdet. Ibland duger Bibeln att själv läsa. Ibland går det inte alls, pga av att tillräckliga garantier för att man läser rätt saknas.

  Bara den som litar på Jehovas vittnes Styrande råd i Broklyn, eller har lyckan att tro på den ofelbara tolkningsförmågan i Vatikanen kan vara trygg.

  Ett Jehovas vittne är troligen lika säker som du att han inte själv kan tolka Bibeln. Men Gud vakar över Styrande rådet så att de tolkar helt rätt.

  Parallellen borde stimulera tanken.

 5. På Klippan
  Du overgår deg selv.
  Hvor har jeg skrevet at Paulus brev er andrehånds?

  DKK er en Kirke som Jesus grunnla. De har ikke fått en eneste åpenbaring som har gjort at de har måtte forendre på noe av bibelens sannheter.
  jehovas vitner, mormonerne og muslimer med mer har en annen tro på Jesus enn hva den Katolske Kirke har.

  Den troen på Jesus som DKK har har også alle de historiske kirker. Og Luther hadde også det. Og de fleste protestantiske kirker og forsamlinger har det fortsatt i dag.

  Om dere forstod at det var Jesus som er Veien, så hadde dere kansje vært mer opptatt av Jesus og ikke alt annet.

  Hadde åpenbaringen om Maria vært kjettersk så skulle det gått utover troen på jesus. Slik som det har gjort med jehovas vitner og mormonerne og med muslimer.

  Men nå har aldri Maria, jesu egen mor, forvridd frelsen vi har i jesus. Hennes ord til oss alltid er at vi skal følge Jesus alene og gi våre hjerter til Han.
  At Maria, Jesu mor skal få en rolle i å peke på sin Sønn, er det virkelig så merkelig?

  Jesus er Veien, Sannheten og Livet. Det er det dere burde forholde dere til, og ikke lage stridigheter om alt annet.

 6. PåKlippan
  Tja, liksom ni inte har fel i allt trots att ni vänder Kristi kropp ryggen så har inte heller JV fel i allt. De har inte rätt i att deras råd kan tolka bibeln ofelbart men de har rätt i att principen att någon kan göra det behövs och måste ha instiftats av Gud.

  Det finns, som du kanske inte förmår inse, en avgrundsdjup skillnad mellan den Kyrka som bevisligen går tillbaka till apostlarna och som hållit fast vid den tolkning som gjorts av den universella Kyrkan från allra första tid och en rörelse som uppstod närmare 2000 år efter Jesu tid och vars tolkning går stick i stäv med den tolkning som den universella Kyrkan haft sedan början.

  Fast du kanske menar att Ecclesia inte kan få säker insikt om vad som är sant? Du har inte svarat på frågan.

  Om du anser att Ecclesia kan det kan du väl svara på frågan hur det skall gå till rent konkret. Du förkastar Kyrkans metod, så jag antar att du har en bättre metod som ett ess i rockärmen. Ingen av er verkar kunna annat än sväva på målet när man närmar sig denna fråga, vilket är naturligt.

  Allt gott!

 7. Tuve

  Vad är det för mening att uppmana att man i församlingarna skulle uppläsa vad tex aposteln Paulus skrivit i sina brev.

  Den som skriver ett brev måste väl ha någon slags förhoppning att läsarna ska förstå åtminstone de viktigaste punkterna. Ingen lär uppfatta till 100 % exakt vad skrivaren tänkte.

  NTs författare tror att vi kan tillgodogöra oss allt som behövs för att göra en troende fullt färdig för allt gott verk.

  Om de hade manat att jag ska vända mig till en viss biskop i Rom för att komma rätt, borde de ha antytt nåt i den riktningen, eller? Men inte ett enda spår av denna exotiska tanke.

  Jag har tidigare skrivit till dig.
  NTs egna dogmer finns inbäddade i texten, OAVSETT vilket namn vi sätter på de underbara realiteter vi där möter.

  2 tim 3 :16.All skrift som är ingiven av Gud är ock nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet,
  17.så att en gudsmänniska kan bliva fullt färdig, väl skickad till allt gott verk.

  2 Pet 3 :16.Så gör han i alla sina brev, när han i dem talar om sådant, fastän visserligen i dem finnes ett och annat som är svårt att förstå, och som okunniga och obefästa människor vrångt uttyda, såsom de ock göra med de övriga skrifterna, sig själva till fördärv.

  Vi har ingen annan väg att gå än att bearbeta texten. Ju mindre egenintresse jag har, desto mer kommer jag att förstå av det som är centralt och av evighetsvärde.

  Jag har ingen anledning att i detalj repetera varför jag valt att utesluta RKKs egenlegitimerade tolkningstradition. Jehovas vittnen är lika rasande som du, när vi samtalar. Jag har stor respekt även för dem trots att deras ledning har tolkningar som jag inte får att stämma överens med Bibeln.

  Allt gott

 8. Tuve

  jag backar på denna formulering

  Jehovas vittnen är lika rasande som du

  bättre

  Jehovas vittnen är troligen lika irriterade som du

 9. PåKlippan

  Vi skall inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna, som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund.

  Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus.

  Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.

  Den gamla och den nya människan
  Därför besvär jag er för Herrens skull: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomhet,

  deras förstånd förmörkat, och de står utanför det liv som Gud ger därför att de behärskas av okunnighet och är förstockade i sina hjärtan.

  Utan någon skamkänsla ger de sig hän åt utsvävningar och lever ett alltigenom orent och själviskt liv.

  Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus –

  såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus.

  Därför skall ni sluta leva som förut; ni skall lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär.

  Se till att ni förnyas i ande och förstånd

  och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till.

  Föreskrifter för det nya livet
  Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa, vi är ju varandras lemmar.

  Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede.

  Ef. 4

 10. Rudie

  Jag har inte velat ljuga om din uppfattning om Paulus. Nu när du så fint citerar honom förstår jag att jag missförstog vad du ville säga.

 11. PåKlippan
  ”Om de hade manat att jag ska vända mig till en viss biskop i Rom för att komma rätt, borde de ha antytt nåt i den riktningen, eller? Men inte ett enda spår av denna exotiska tanke.”

  Det är ju just detta som är problemet. Kyrkan har inga problem att grunda detta på sin tolkning av bibeln. Du gör en annan tolkning av bibeln som inte tillåter dig att komma till samma slutsatser som Kyrkan sedan allra första början gjort. Att du inte kan tolka bibeln på annat sätt än du gör är uteslutande en konsekvens av din antikatolska tradition, naturligtvis. Hade du varit opåverkad av någon antikatolsk tradition så hade du insett att Kyrkans tolkning är både möjlig och trolig, särskilt i ljuset av att apostlarnas lärjungar gjorde denna tolkning.

  Så när du skriver att författarna ”borde […] ha antytt nåt i den riktningen” så menar du i själva verket att du inte förmår tolka vad de skrivit på det sätt som deras lärjungar tolkade det.

  För övrigt är jag varken rasande eller irriterad, bara mycket förundrad och beklämd över hur djupt rotade ni är i er antikatolska tradition. Åter igen är det snudd på halmgubbeargumentation att utmåla mig som rasande eller ens irriterad. Jag kan bli irriterad på när ni ljuger om vad Kyrkan lär eftersom det bara är ohederligt, men jag kan inte bli irriterad över att ni inte förmår se!

  Innan ni förmår inse att er tradition får er att gå i lera och sörja, vilket smutsar ner alla era tankar och fördunklar er klarsynthet, så tror jag inte ni kommer kunna se något klart. Tills dess hoppas jag att ni håller fast vid det ljus ni har, nämligen bibeln. Om ni ber om Guds ljus och ni verkligen önskar ta emot det så kommer ni att bli frälsta, även om ni kanske aldrig kommer förmå er att överge er tradition.

  Varför tjatar jag om tradition? Jo, för att all tolkning sker inom ramen för en tradition. Även om ni förnekar att ni har en tradition så är ni del av den. Andys kritik av LOs ändrade inriktning är enbart en kritik av att LO har omvärderat vilken tolkningstradition de skall vara del av. Ni vill hålla fast vid den gamla antikatolska tolkningstraditionen, LO har insett att den till stor del bygger på lögner och att det finns mycket att hämta i Kyrkans tolkningstratition. Sola Scriptura är m a o en vanföreställning så till vida att vi aldrig utgår från sola scriptura utan det är alltid scriptura + något mer. Kyrkan erkänner detta och säger att detta något mer måste utgå från hur de som levde med NTs författare tolkade skrifterna medan ni menar att ni kan tolka dem bättre utan hänsyn till hur andra tolkat före er. Ni lever i en lögn!

  Allt gott!

 12. ”Varför tjatar jag om tradition? Jo, för att all tolkning sker inom ramen för en tradition. Även om ni förnekar att ni har en tradition så är ni del av den. Andys kritik av LOs ändrade inriktning är enbart en kritik av att LO har omvärderat vilken tolkningstradition de skall vara del av. Ni vill hålla fast vid den gamla antikatolska tolkningstraditionen, LO har insett att den till stor del bygger på lögner och att det finns mycket att hämta i Kyrkans tolkningstratition.”

  Det är helt ok att tjata om tratition, och givetvis har frikyrkorna sin tradition de följer. Att Livets Ord har valt att vända på det sätt det har gjort, och om de valt att söka sig till katolska kykan med sin Tradition får tiden visa, men vi ser en hel del tecken som tyder på det.

  Som många av oss ser på Traditionen (med stort T, alltså RKK´s) så är det en uppblandning av allt för många obibliska inslag, och det önskar vi på inget sätt ta del av. Om Ulf Ekman har ”mognat” så att han nu anser att de villoläror som han tidigare menade förde till att människor gick förlorade, är något bra, ja då får han vara beredd att ta konsekvenserna för detta. Villoläror är och förblir villoläror även om Ekman påstår sig ha mognat. En villolära är inte som en god ost som blir bättre när den får mogna, men det verkar ju nästan så på Ekman…

  Katolska kyrkans tradition väger lika mycket som Skriften, och oavsett om man i den inte kan finna grundlag i Guds Ord för den ena dogmen efter den andra (Marias himmelfart, drottning över himlen, evigt förblivande jungfru, skärselden, avlat etc), så viktlägges detta alltså lika starkt som Ordet. Det vänder vi oss emot. Ekman vänder sig till Rom, men jag tror att han under det kommande året kommer att avslöja sig rejält, och då hoppas jag flera inser att de följt Ulf Ekman istället för att följa sitt hjärtas övertygelse.

  Bless!

 13. Andy
  Det är helt ok att ni håller till er tradition, men när du säger att det inte går att finna stöd för Kyrkans läror i Skriften så menar du bara att det inte går med er tolkningstradition. Det är det jag försöker få fram. Kyrkan menar att alla dess läror är grundade i en riktig tolkning av bibeln medan ni menar att vår tolkning är felaktig. Allt handlar om vilken tolkningstradition man bekänner sig till…

  Kyrkan menar att tolkningstraditionen måste vara grundad på de tolkningsnycklar som apostlarna och deras lärjungar givit. Ni menar att något annat måste vara tolkningsnyckel, men det är oklart vad. Så länge som er tolkning är i strid med Kyrkans tolkning verkar ni slå er till ro…

  Allt gott!

 14. Livets Ords Bibelskola på 80 och 90 tallet hadde en bra kurs om detta med ”Bibelens innspirastion och auktoriet”. Jag har grundläggande samma syn som man lärde ut där. Ta reda på de bandserier och böcker som omhandlar detta från den tiden på Livets Ord, Tuve, och du vill förstå bätre vart jag står i frågan.

 15. STEEN,
  Jag vet inte om jag förstår hela din kommentar, men jag skall försöka svara på den ändå.

  Vad jag försökte få fram var; hur vet du att en människa verkligen har tagit emot Guds Ande i sig bara för att h*n säger det?
  Du tror det förmodligen utifrån de yttre handlingar som denna människa omger sig med. Det kan vara alltifrån att h*n blivit döpt till att h*n ber eller läser Bibeln.

  Kan vi verkligen VETA om vi har evigt liv! Är inte detta att tangera predestinationsläran?

  Vem har lagt till något ytterligare offer för att få evigt liv?

  Dina svårigheter verkar grunda sig i att du är rädd för att förminska Jesu försoningsdöd och frälsningsverk. Det blir inte förminskat bara för att vi alla är med i det med våra böner och fastor för varandra.

  Hur förhåller du dig annars till Paulus egna ord i Bibeln?
  ”Nu gläder jag mig över att få lida för er. Vad som ännu fattas i Kristi lidanden, det lider jag i mitt eget kött, för hans kropp, som är kyrkan.” (Kol 1:24)

  Medlem i Katolska kyrkan blir du genom dopet, i enlighet med Jesu egna ord:
  ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn ”(Matt 28:19)

  Sedan har vi, i Biblisk anda:
  Delaktighet i Jesu offermåltid (från Skärtorsdagen)
  Handpåläggningen med åkallan om Den Helige Ande (från Apg 8)
  Förmedlandet av ämbetet (från Apg 1)
  Samt att vi blir lösta från våra synder genom apostlarnas uppdrag (”allt ni löser på jorden skall vara löst i himmelen”)

  Jag har funderat … och blivit glad över att Kyrkan inte slängt denna skatt av gåvor åt sidan.

 16. Hej engagerade bloggare!
  Hur hinner ni? Jag menar. Hur hinner ni kritisera allt som är fel (i era ögon) och samtidigt vinna människor för Gud? Det är konstigt att vi har så mycket tid att skriva på andras och egna bloggar, men att hitta någon som har tid att vittna på stan en lördagkväll är nästan omöjligt.

  I alla era frågor och ert tyckande – glöm inte bort det som är väsentligt i livet.

  Angående LO:s inställning i slutet av 80 och nu – de var människor då och de är människor nu. Frågan är inte egentligen om de hade rätt eller fel då eller nu utan om jag går med Gud själv.

  Allt gott!

 17. Eftersom Ulf Ekman har ett så stort inflytande på många människor världen över tycker jag att det är av oerhörd vikt om han har rätt eller fel nu. Det är viktigt att upplysa människor om vart Livets Ord är på väg så att de inte kommer längre bort från Gud nu när tåget verkar gå mot Rom.

 18. Helena

  De formuleringar som du har skrevet som respons på vad jag skrev tidligare , är dina ord, och jag ser att du sen kommenterar dina egna formuleringar i samma innlegg. Var välsignad.

  jag tror på att vi kan veta att vi har evigt liv, det tror alla mina bäkanta i pingst och trosrörelsen.

  Vi vet från de olika religioner att man har olika offer för att få syndernas förlåtelse, också innom kristenDOMMEN finns olika varrianter av att ha lagt till olika handlingar och sakrament, antingen som ett substitut eller som ett tillägg til den enkla nådens evangelium, alt för att ha en sjans på ett evigt liv.

  Ett sådant tillägg kan vara att religiösa andliga ledare tillkänneger syndaras förlatelse genom sitt embete, istelet för att peka på Kristus, utan mellanled.

 19. Frida:
  Jag hinner faktiskt inte med allt här på bloggen, och det ser man allt för ofta i debatterna där mina svar uteblir. Jobb och familj tar sin del av livet, och givetvis får vi inte glömma att det finns en värld utanför cyberspace också. Jag ser inga motsättningar i att blogga och evangelisera för våra medmänniskor, men det är alltid bra att bli påmind om det! 🙂

  Bless!

 20. Ping: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Ulf Ekmans enhetssträvanden splittrar i Jönköping

 21. Tuve, du gömmer dig hela tiden bakom dig bakom ditt tal om kyrkans tolkningsnycklar. Det finns inga tolkningsnycklar i världen som kan legitimera t ex Marias himmelsfärd och andra påhittade läror. Du kommer att förstå det en dag, men då är det kanske försent!
  ”Gå ut ur henne mitt folk”!
  MVH

Kommentarer inaktiverade.