Anders Gerdmar: "Sanning och enhet"

Anders Gerdmar

Anders Gerdmar

Här publicerar jag ett genmäle från Dr. Theol. Anders Gerdmar från Livets Ord i Uppsala. Då jag själv skrivit om Livets Ords ledare i flera av mina artiklar, och dessutom varit förhållandevis skarp, är det inte mer än rimligt att jag tillåter ett genmäle från personerna artiklarna handlar om.

Jag vill samtidigt passa och tacka broder Gerdmar för hans fina initiativ genom att ta kontakt med undertecknade, och välkomnar honom och andra ledare inom Livets Ord tillbaka.

Trots våra meningsskiljaktigheter är vi syskon. Låt oss för allt i världen inte glömma det!

/Andréas Glandberger (Andy)
____________________________________________________________________ 

 

Anders Gerdmar: ”Sanning och enhet”

 

Anders Gerdmar ©Livets Ord University

Anders Gerdmar ©Livets Ord University

Andy har hedrat mig med sin uppmärksamhet och jag skulle gärna komma till tals själv också.

Med sin stora energi har Andy funnit och publicerat en intervju med mig från 1989 och poängen är att jag har ändrat mig. Jag hoppas verkligen att jag har ändrat mig mycket sedan 1989. Andy säger i samband med mig:

”Jag vet att det jag skriver kan uppfattas som väldigt beskt och mindre trevligt, men dessa bröder talar emot sig själva, och jag ger inte fem öre för deras trovärdighet när de svänger på det sätt de gjort. Gud är inte schizofren i den bemärkelse att han säger en sak på 80-talet och det motsatta 2008.”

Jag tycker inte det var juste. Besk är en sak, men Andy bekänner sig till att vara noga med sanningen. Jag sa offentligt och citerades med rubrik i Dagen dagen efter FKE:s möte: ”Vi har varit alldeles för slutna mot andra kristna.”

Jag säger alltså att både jag och frikyrkor behöver ändra sig!! Jag har varit fördomsfull mot visa kyrkliga traditioner på samma sätt som jag tidigare var fördomsfull mot frikyrkliga – vem ska frälsa mig från denna dödens kropp…? Men samtidigt är min inriktning mot evangeliets förkunnelse i den Helige Andes kraft absolut oförändrad – det är bara att jag idag ser att ”alla ska med”, att vi behöver enhet för att nå ut med evangeliet.

Nu till citat från Andys blogg och mina kommentarer:

1. I ett citat säger jag ”Människan blir frälst genom att i tro acceptera Jesus som sin Herre. Inte genom att bli döpt som barn. Det farliga är att denna barndopsteologi förskjuter evangeliets tyngdpunkt från personlig omvändelse till en rit. Genom denna rit ger man så en hel nation falsk trygghet”. Tanken att dopet isig verkar frälsning är naturligtvis inte korrekt. Genom tro och dop bli man frälst.

2. Artikeln berättar att vi rensade vårt hem från krucifix, bilder, vissa böcker etc. Det stämmer. Jag tror vi är många som i ett väckelseskede gjort liknande saker – radikalitet går naturligtvis lite för långt ibland, men det är hjärtat som räknas. Vad som hände under den här perioden var att vissa saker som hade intagit en alltför viktig plats i mitt liv rensades bort. Idag tycker jag nog att jag gick för långt när jag kastade bort vissa böcker . min granne som gått i konkurs och t o m var glad för gratis material att värma huset med sa: det funkade inte att bränna dina böcker… =). Jag skulle vilja beskriva min attityd idag med Luthers tanke om adiafora. Det finns saker som inte är fel men som man kan ha och mista. Så ser jag på krucifix m fl andra saker Men jag är jätteglad för ett fint stort krucifix som jag har vid min favoritfåtölj och som jag fått efter min svärfar, en äktluthersk präst. Det påminner mig om Jesus och hans offer för mig på korset. Om yttre ting: en skrivbordsbild, några ord på kylskåpet eller ett krucifix påminner mig om frälsningen och glädjen över frälsningen fyller mig – vad är det för fel med det?

3. Observera att Andy citerar ett referat av jag sa på FKE, inte mina egna ord. Men jag är uppriktigt glad över att nattvarden har fått en starkare ställning i Livets Ord; de första kristna bröt ju till och med brödet varje dag! Att Gud verkar i dopet är ju det viktigaste med dopet, inte att vi gör det och de sjukas smörjelse är ju inget nytt på Livets Ord – det hade referatet inte fått riktigt rätt. Men min poäng var denna: i karismatiska sammanhang har man en förståelse för att något fysiskt kan förmedla något andligt, t ex en böneduk, smörjelseolja eller handpåläggning. Detta har vi gemensamt med kyrkor som har odlat det sakramentala och det var min poäng.

4. Min relation till andra kyrkor än min egen bygger på övertygelsen att alla de som bekänner Jesus Kristus som Herre är ett i honom, barn till samma far och följaktligen syskon. Att troende hittar varandra är väl underbart – och på tiden. Jesus har bett om det i två tusen år och det är dags att han ska få bönesvar – för att världen ska tro. Jag har naturligtvis punkter där jag inte är överens med Romersk-katolska kyrkan, lutheraner eller ortodoxer, eller baptister och pingstvänner. Inklusive att man bedriver självkritik inom sitt eget sammanhang. Men liksom i en äktenskaps- eller syskonrelation där det är kärvt kan man välja att koncentrera sig på det viktigaste och gemensamma eller på det som skiljer. Om vi börjar i det som förenar: tron på den Heliga Treenigheten, på Jesus som Herren, på frälsning genom ett enda namn, på Guds Ords primat, på grundläggande normer för ett kristet liv, ser vi snart att de viktigaste sakerna förenar. Längre ner på listan kommer sådant som skiljer: ledarskapsmodeller, synen på Maria, på yttre bruk etc. Det är där jag har mina frågetecken i samtal med t ex katolska syskon, och det finns ett självkritiskt samtal om vissa mariadogmer också inom Romersk-katolska kyrkan.

Men Jesus kommer tillbaka för att hämta EN brud, inte ett harem och denna brud ska renas och helgas genom Guds Ord. Andy, du behöver det och jag behöver det. Enheten mellan dem som bekänner Jesus är ett sådant område som måste upprättas enligt Jesu bön i Joh 17:21.

 

Anders Gerdmar

Annonser

154 kommentarer på “Anders Gerdmar: "Sanning och enhet"

 1. STEEN ,eller nån ,om ni vill och som vet .Dra enkelt Grunderna i Nådes förkunnelsen och Pingst teologin . För jag tror nämligen inte de är samma, sack ???

  Jag tror pingsttelogin säger att det Tio budorden har sitt fortsatta syfte som rättesnöre igenom Nåd och Kärlek i det nya förbundet. Frivilligt alltså ,beroende av hur mycket nåd man vill leva i, och är mogen för .Men som bekant utan Helgelse får inge se Gud .Och saliga är de renhjärtade för de ska få se Gud .

  Och Rom 13:1o Kärleken gör inget ont mot nästan;alltså är kärleken lagens uppfylelse . Gud välsigne er och Guds frid!!!

 2. Steen:
  Du får ursäkta mig, men jag får intryck av att vi pratar förbi varandra nu, om saker som verkar vara mer interna självklarheter, angående Livets Ords förhållande till Mases och annat.

  Det jag frågade om var DISPENSATIONALISMEN. Alltså det jag hade uppfattat det som att du tog upp ämnet om den tidshushållningslära som introducerades på 1800-talet av Darby och Scofield, och som senare inspirerade Kenyon och i någon mån även pingstkarismatiska predikanter, och för några år sedan ska ha aktualiserats igen av Åleskjär.

  Men i ditt svar förstår jag dig som att det du egentligen vill prata om är att du uppfattar det som att Livets Ord har ändrat sig på en del punkter?

  Om du tycker som jag att det är interessant att sätta sig lite mer in i vad vi pratar, (om om vi nu pratar tidshushållningsläran?), så har jag hittat en norsk forskare som heter Geir Lie, som har studerat detta.

  http://www.refleks-publishing.com/Files/E.W.%20Kenyon%20og%20tidshusholdningslaeren.pdf

  När jag googlade kom det även upp en norsk länk som säger att pingströrelsens organ Korsets Seier kommenterar saken, sju pr tillbaka – i 2001, men det kan ju kännas lite gammalt att dra upp alla svängar runt detta nu. Det kan ju hända att varken du eller Åleskjär inte tycker detta är lika aktuellt i dag?

  http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=1114

 3. Malvind

  Du har inte svarat på min fråga ”Du skrev tidigare att du driver ut demoner. Hur vet du när du ska stoppa utdrivningen? Du vill väl att de religiösa demonerna blir kvar, medan de andra flyger ut? Det religiösa är ju gott, mystik är gott, öknens andedop är gott, liturgi och sakramental förtröstan är gott”?

  Om religiositet i sin djupaste form är inspirerad av religiösa demoner, vilket du tidigare fick lära dej i trosrörelsen. Medan det idag är tvärtom. Nu är det eftersträvansvärt att vara djupt religiös.

  Det var överdrift att driva ut de religiösa demonerna? Förr var man allt för radikal enligt egna ord.

  Den tidigare synen anklagar den nya synen, dvs två system står i konflikt med varandra. Jag ville med min enkla illustration visa på det ologiska i situationen.

  Det borde vara lätt för dej att svara som har nära förbindelse med de ”nyreligiösa” krafterna.

  Det är noll i gudfruktighet att framställa Gud som upphovsman till oförnuft och motsägelser.

  Jag föredrar om Ekman och du backar, och att Gud den högstes anseende återupprättas på människoärans bekostnad.

 4. Att jag altså pekar på att Ulf Ekman har undervisat att Lagens-tidsålder hadde sin ende vid korset och Nådens-tidsålder började etter jesu försoning kan ingen neka till, se här:

  Petri till STEEN: ”Men i ditt svar förstår jag dig som att det du egentligen vill prata om är att du uppfattar det som att Livets Ord har ändrat sig på en del punkter?”

  I och med at denna tråd om Gerdmar omhandlar det at Gerdmar förklarar sig om bl.a om hur han har utväcklats tycker jag inte det är malplasserad att ta upp Livets Ord ändringar också vad husholdningar angår.

  Geir Lie sina artikler är interessanta, läste dessa för endel år sen.

  Klart man kan gå inn i en allmenn diskution om Derby, Kenyon eller Åleskjærs syn på tidshusholdningar (disspentionism).
  Att du marginaliserar Guds tidsagenda gennom att peka på 1800-talet, förringar inte att Bibeln talar mycket om Lagen och Nåden (t.ex Romarbrevet, Koloserbrevet, Galaterbrevet, Hebreeerbrevet).

  i Keryx och Magazinet får jag ett inntrykk av att, där Åleskjær vill klargjöra väsensskillnader på nya och gamla förbundet, skymmer Gerdmar sikten. t.ex skriver Uppsala teologen: ”..det finns tyvärr inte någon detaljerad undervisning om förbunden. Uttrykket ”det nya förbundet” nämns bara 5 gånger”. Eller när han skriver: ”det nya förbundet har inte spesiellt med hedningar att gjöra”. Ett annat ställe skriver Gerdmar att Jesus säger vid nattvarden: ”detta är den det nya förbundet i mitt blod”, og teologen legger til: ”men därmed har han inte uttalad sig om när den nye förbundet börjar”.

  För mig är tyldigeht rundt gamla och nya förbundet helt AVGJÖRANDE FÖR MITT BIBELSYN OCH HUR JAG RELATERAR TILL JESU FÖRSONING.
  bless.

 5. Petri nämnde Derby.

  Hör här hur man på Livets Ord förenklar och banaliserar de som inte tänker som de rundt detta med Nådens-tidsålder. Några bloggare blir oseriösa, det håller jag med om, men vad skall vi tänkas om detta sätt som vi hör här från 2006:

  Stackars t.ex Plymothbröderna som blir anklagat på detta sätt, (jag är inte innsatt i vad de tror i stort). Sen dras det linjer till nådförkunnelsen i Skandinavia, Asia, Australia och Afrika. Hur kan man vara så onyanserad?

 6. Petri efterträdare

  Jag vore glad för ett svar.

  Frågan på nytt;

  När du läser Ekmans bok om doktriner och Lewi Petrus bok “Jesus kommer” (båda tryckta på LOs förlag), som båda stöder dispensionstanken. Underar jag vilka punkter i dessa författares konsentrerade escatologi som du inte ansluter dig till ???

  Alltså kort vad tar du avstånd ifrån idag?

  MVH

 7. STEEN vad är Nåd enligt det Nya förbundet för en Männiscka och en Kristen enligt Nådesförkunnelsen? Har just Lysnat på ditt Youe tube klipp ,med Kong He på Livets Ord . Tack för det.Vad är det som Gäller för att Bli Frälst av Gud? Och för att Kunna förbli det enligt Nådesförkunnelsen? Kan du förklara det för mig ,med kapitel och vers ur Bibeln? Jag kommer ju att ifrågasätta det ,efter jag begrundat om det.Om jag finner att det inte skulle stämma förstås.Och även rådgöra med andra med om sacken. Men inte nödvändigtvis ge min åsikt på detta blogämnne. Jag har två halvuxna sönner I Stavanger . Som anamar den här telogin något tror jag ,som jag förståt det.Jag vill därför sätta mig in i denna telogi. Så ,kan du enkelt med kapitel och vers ur Bibeln förklar den för mig? Och dess förhållande till Gammla förbundet och lagen? Och vad du mennar, eller den förkunnelsen med det? Och om och hur isåfall den skiljer sig från sk klassisk telogi?

 8. Ronny

  Nyckelvers i Nådes förkunnelsen är Joh 3:16, Ef 2:8-10, Rom 10:9,10.
  Nådesförkunnelsen modererar inte nåden. Nåden är overströmmande og oendlig. NÅDEN fins bara i 100% konsentrat. 99% nåd är inte längre nåd. Om något är ofortjent och gratis, kan det inte vara av insats. Om frälsningen var att få gennom gjärninger då dog Jesus till ingen nytta. Ingen kan uppfylle Guds standard, dvs. fullkomlighet. Därfor ger han oss nåd helt gratis, vi skall bara ta imot. Det att våga att säga detta utan att lägga till…MEN, MEN innan man har tagit tid och låtit detta budskap sjunka inn tror jag är nyttigt. Kanske det skiljer nåfförkunnelsen från några andra kristna.

  Ronny skrev: ”Utan Helgelse får inge se Gud .Och saliga är de renhjärtade för de ska få se Gud”.

  Syftar detta på en position i Kristus som vi har Ronny, eller syftar det på den prossess vi vandrar i livet och bliver mer och mer lik Jesus?

  Begrunda lite kring detta. Får vi se Gud (kommer til himmelen) bara om vi är tilräckligt helgad i betydelsen vandringen. I så fall tror jag många tvivlar på sin frälsning om de skall spegla sina resultat mot det Guds standrard krever, och det är fullkomlighet.

  MEN VISST ÄR DET SÅ ATT OM VI DYRKAR JESUS BLIVER VI MER OCH MER LIK HONOM, OCH PÅ SÅ SETT BÄR VI FRUKT.

  Och som du skrev Ronny: ”Rom 13:1o Kärleken gör inget ont mot nästan;alltså är kärleken lagens uppfylelse . Gud välsigne er och Guds frid!!!”

 9. Anonym:
  Jag får nog ta och tänka efter lite före. Har jag rätt till det enligt principen:

  You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you…? 😉

 10. STEEN !Detta verckar som min tro på Gud och Guds Nåd . Brukar skriva in bönneämnen till Oks och Peter Ljungren .Känner facktiskt Frid och Kärlek Då. Vet inte vad jag ska tro om detta ännu ? Skulle så gärnna vilja känna Jesus och vara trygg och lycklig i tron som då jag var nyfrälst och livet lekte för ca 17 -18 år sen . Jag hadde alltid tro i mitt hjärta då ,att jag var frälst och skulle leva med Jesus och tjänna jesus för evigt…

  Men synd och en skilsmässa från fru och två små barn och ett svårt dödsfall. Brött ner mig Helt och mitt liv .Och jag och mitt liv vart en skugga hur det varit och jag drömde om då det skulle kunna bli . Kunde aldrig klara mig utan Henne .Var så nyfrälst då bara 5 år och inte stark och erfaren och ödmjuk i tron och sund i tron . Trodde på trosförkunnelsen tro på Gud då …

  Det är lite därför jag reeterar för Åge med . Den gjorde mig överandlig och meckanisk och ledde till tvångstro för mig med positivabekännelser . Jag var tvungen att täncka och känna och tala positivt annars kunnde vad som helst hända som var negativt trodde jag . Och till sist trodde jag att jag var evigt fördömd i ett och halvt år dag och natt med ångest. Sen under tvång och ångest på detta meckaniska vis började jag tro igen men med tvivel nästan jämt och kval och ångets …

  Sen läste jag en bok som hette allt är Gud som Glimmar av Svein Reichman 98 . Han var forskare Läckare och Bibelärare och fd trosförkunnare .Och när jag läste den förstod jag efter många om och men. Att det var trosförkunnelsen som förvrängt min verklighets uppfattning.

  Och att tron hanlade om Nåd och kärlek frivilligt. Och sen har den processen pågått …Jag är inte bitter på överkritisk längre mot trosrörelsen . Men man kan ju säga att läran innehåller fel för det . Det är inget fel med det om man gör det på ett shjyst vis , tror jag .Och jag är inte rädd ,att jag går evigt förlorad mer . För jag vill var frälst och tillhöra Gud och tro på Gud. Och därför vetjag igenom Guds Nåd och sanning att det är så som det står skrivet i Guds Ord också igenom Gud bara till Guds ära blott …

  Och då vet jag att jag får all nåd jag behöver även att leva i Helgelse .Mitt gensvar i Kärlek till Guds Kärlek till mig igenom Gud och hans Nåd bara .Så då kan jag förlåta och älska glömma och gå vidare och vara förlåten igenom Gud och leva som Gud vill enligt Guds ord. Och lära mig av Gud som jag behöver Guds nåd …

  Även om jag inte är Guds bästa barn.Om jag vill ha nåd så får jag det i varje fall. Så till Gud till himmlen är jag på väg . För . ps 131 Guds nåd varar evinnerligen . Och Rom 5 där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer . Bruckar jag täncka .

  Och som nån sa till mig en gång när jag syndat mot honom på ricktigt .Och han förlät mig verckligen . Och ja sa till Honom du förlät mig verckligen du mennar det verckligen för jag både märckte och kännde det. Då sa han ja vi får ge varandra nåd .Sen dess inte så länge sen pracktiserar jag det varje dag .När jag förstod vad förlåtelse var för någott.För jag hadde blivit förlåten och fått nåd av en broder på ricktigt .Och viste att det var så Gud Gjorde. Och Korset givit oss försonnig med Gud och varandra och oss själva igenom Jesus Herren bara. Jag skulle kunna prata om detta i oändlighet.Jag har fått ,och får så mycket nåd för Gud älskar mig så enormt oherhört oändligt mycket.Ochinte bar mig utan dig och alla helt fantastiskt alltså .Och vi igenom hans Nåd honom och varandra och oss själva med .Och livet och Guds Ord som Gud vill .Men jag tror på Tucktan och Helgelse . Det är ju en gåva igenom Guds Nåd igenom nåd från honom det med. Som förlåtelse och helande och befrielse och upprätelse Och helade relationer o ch raltioner som Gud vill med Gud och männisckor och oss själva och liveti Gud och välsignelse och frid ja all nåd Gud vill.Och uppenbarelse , vishet ,trygghet .Och kraft och mod. Och villighet att Göra vad som helst för Gud .Som lidda förföljelse .Och att ta emot tucktan fostran och göra allt Gud vill…

  Och lämnar jag det går jag förlorad. För ingen som gör köttes gärningar ska få ärva Guds rike gal 5:21.Men här kommer lösningen 1jhon 1:9 Bekänner vi våra synder, är Gud trofast och rättfärdig , så att han förlåter oss vår synd, och renar oss från alla vår orättfärdighet.

  Och som sagt Kärleken är lagens uppfylelse ,och kärleken gör inget ont mot sin nästa.

  Men att försonningen är ett facktum . Och Är Jesus kristus Guds rättfärdighet för oss igenomn tron av bara nåd enligt Rom 3 . Gör den inte opersonlig och teknisk och meckanisk …

  För den är en person Jesus Herren själv som vi kan bli frälst av och leva tillsammans med.Och om livet i Gud och utanför Gud i sin helhet som han vill.Om vi vill med .Och det är unikt tror jag . Som den unnika männiscka man är med ett unikt liv för Guds skull bara som en ny skapelse där allt det gammal är förgånget och sen nått nytt har kommit .Med unik personlig Relation med Gud och Livet och Guds Ord som Gud vill…

  Men det finns ingen annan Gud eller väg till Gud än Jesus jhon 14:6. Och Heb 13:8 Jesus Kristus är den same igår och idag och för evigt. Och han är ju även sitt Ord .Som säger i 1tess 5 :20 Förakten icke profetiskt tal, men pröven allt, behållen, vad gott är. I sin Kärlek till mig som aldrig förgår …

  Och därför vet jag att jag är bemyndigad av Gud själv som männiscka och Guds barn. Att få tänka och fatta egna beslut som jag vill och kan pröva allt och behålla vad som är gott . För allt är mig tillåtet ,men allt är inte nyttigt för mig …

  Men tror jag på Jesus och följer Honom och vill göra det . Så vet jag till sist att jag kan inte förbli hos Herren även fast jag är frälst. Om jag inte vill leva som han vill med . För det är skillnad på mitt liv som ett Guds barn, Och mitt liv vad jag gör .Älskar och lever jag för mycket synd .Så går jag förlorad ändå trots mitt barnaskap . För det är inte så en gång frälst alltid frälst. Vi är inte i och med frälsningen meckanisk. Och bekännelser ledder oss rätt etz .Utan bön till Gud om nåd och led mig som du vill ger oss bönnesvar av Gud däremot. Frälsningen Gjorde oss inte viljelös eller meckansisk . Så därför är vi frälst och bara vill och gör vad Gud vill. Så tror jag inte det är…

  Utan vad jag vill och gör som frälst närmar mig Gud eller skiljer mig från Gud .

  Är det vad nådes förkunnelsen lär med ?

  För i Galaterbrevet 5:21 säger Palus: Om Köttetes gärningar till kristna : varom jag säger eder i förväg ,såsom jag redan förut sagt att de som gör sådant , de skola icke få Guds rike till arvedel. Så därför stödjer jag min tro Gud på Ordet. Och detta löfte att jag kan inte leva som jag vill om jag vill leva med Gud och komma till Himmlen . Det är alltså i nåd från Gud jag kan leva med Gud. Och komma till himmlen till Gud med . Om jag tar emot nåd med syndanöd och omvändelse till Gud .Så jag förstår att jag syndat och står i obetalbar skuld till Gud och behöver nåd av Gud .Och bli frälst och född på nytt just därför. Och lickaså varje gång jag syndar för att få förbli i nåden med och frälsning med tuktan och syndanöd ånger och om vändelse . Varje gång . Och veta i tro på Gud av hans nåd bara och förstå att det är sant ochintegår att kringå .Och är ett i mig den Helige Andes verck endast . Som Gud alltid vill.Och det försäkrar han mig om det kommerjag alltid att fåom han får ge mig Nåd För han har själv som Männiscka i sonnen sonnat skulden åt mig Och försonnat sig själv med mig i Kristus Och nu mannar Kristus mig låt försona dig själv med med Kristus med Gud . Han som är din försoning med Gud (2 kor 5:20 nåtingt). Så vist är det bara Guds Gärning och nåd som kan ordna detta åt mig och redan klarat upp skuld notan min på korset. Men jag måste igenom Honom vilja ha den med .Och det omfattar Helgelse med.Men Gud vill ju frälsa oss och hans kärlek och nåd är Ju enorm , mer än vi kan fatta tror jag så vill vi få nåd så får vi tror jag , enligt Guds Ord!!! Frid Ronny

 11. Ronny

  Takk for ditt vittnesbörd.

  Jag ser du konkluderar så här Ronny:
  ”Så vist är det bara Guds Gärning och nåd som kan ordna detta åt mig och redan klarat upp skuld notan min på korset. Men jag måste igenom Honom vilja ha den med .Och det omfattar Helgelse med. Men Gud vill ju frälsa oss och hans kärlek och nåd är Ju enorm , mer än vi kan fatta tror jag så vill vi få nåd så får vi tror jag , enligt Guds Ord !”

  Du oppsummerar det bra. Ett sådant budskap är goda nyheter till värden, också till alla människor som inte har religösa anlag eller som inte har medfödda goda egenskaper. Folk där uta behöver Jesus, han som tar bort stenhjärtat och ger oss ett kjötthjärta. Sen pulserar Guds zoe-liv gennom oss. Om jag då har mitt fokus på vad Jesus har åstadkommit för mig på korset, vill det produsera andens frukter. .. AV SIG SJÄLV bär jorden gröda. Först strå, så ax, så moget vete i axet. Vårt fokus skall vara i Honom, ha vårat sinne vänt till det som är där ovan.Se inn i frihetens fullkomliga lag, och FORTSÄTTA MED DET.
  Där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet FÖRVANDLAS till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet, og detta SKER VID Herrens Ande. (Jak 1:25, 2 kor 3:17,18).

 12. Ronny: ”Det är lite därför jag reeterar för Åge med . Den gjorde mig överandlig och meckanisk och ledde till tvångstro för mig med positivabekännelser . Jag var tvungen att täncka och känna och tala positivt annars kunnde vad som helst hända som var negativt trodde jag .

  Och till sist trodde jag att jag var evigt fördömd i ett och halvt år dag och natt med ångest. Sen under tvång och ångest på detta meckaniska vis började jag tro igen men med tvivel nästan jämt och kval och ångets …

  Sen läste jag en bok som hette allt är Gud som Glimmar av Svein Reichman 98 . Han var forskare Läckare och Bibelärare och fd trosförkunnare .Och när jag läste den förstod jag efter många om och men. Att det var trosförkunnelsen som förvrängt min verklighets uppfattning.”

  En mycket bra beskrivning av följderna, när undervisningen går ut på att Människan själv skall vara Gud. När fåret skall ut och strida mot vargen, i stället för att vara gömd hos herden, i herdefamnen. När man ges uppfatttningen, att s.k. trosord och befallningar uttalade av en människa, har samma verkan som när Anden uttalar dem, genom en människa.

  Även en papegoja kan man få att uttala ”trosord”, men det är inte Andens verk för det: på samma sätt är det med oss Människor, när ”köttet” – vårt eget jag – får lära sig att svinga Andens svärd, som är Guds Ord. Det är inte Andens verk.

  Det är bl.a. på den här punkten som Ulf Ekman och Uppsala livets ord, har ett konto av ouppklarade räkningar att betala; att be Människor som man skadat med denna villolära om förlåtelse och göra vad man kan, för att hjälpa dem till rätta: om det nu är så, att Ulf och hans medhjälpare insett vilka skador man ställt till med – hos enskilda människor – p.g.a. ”vi är gudar-läran”: trosförkunnelsen,

  som bildlikt uttrycket går ut på att fåret skall bära herden, i stället för tvärt om: d.v.s. prestationstro!

  VILAN I GUD

  Jag vill sova vid stranden
  om än havet är oroligt och grått

  gömd i handen

  som skapat stort
  och smått.

  Tack Ronny, för Ditt personliga vinnesbörd!

  Mvh

  S-E

 13. Steen….

  Tack för ditt inlägg – det allra viktigaste är, tror jag, om vi kallade oss helt enkelt HELA SKRIFTEN-troende.

  För att komma åt problematiken NÅD och LAG måste vi börja tänka i ‘hebreiska banor’ och då faller alla bitarna på plats. Det finns ingenting som heter att ‘lagens tidsålder’ slutar vid Jesus, fördå hamnar vi i ersättningsteologi med en gång!
  Eftersom Bibeln är en andlig bok, så måste vi förstå både de föregående Förbunden och det Nya Förbundet med ANDLIGA ÖGON och det står skrivet:
  Rom.7:14 ”Vi vet ju att lagen är ANDLIG, men jag är av köttslig natur, såld till träl under synden.”

  Torah (= undervisning, buden, lagen) måste således förstås i en hebreisk kontext, annars löper man risken att förstå ‘lagen’ med ‘västerländska ögon’ och då menar man någonting helt annat.

  (Nordisk familjeordbok): ”NOMISM (av grek. nomos, lag) kallas en sådan etisk åskådning, som uppfattar den högsta lag eller norm, av vilken det sedliga lifet bör bestämmas, i analogi med en yttre, statutarisk rättslag eller och åt en viss sådan positiv, borgerlig eller kyrklig lag tillerkänner den absoluta auktoritet, som tillkommer endast
  den inre, i människans eget, andliga väsen grundade
  sedelagen samt för vilken därför det sedliga livet
  väsentligen får karaktären av yttre observans.

  De mest typiska representanterna för denna ståndpunkt är å ena sidan den senare judendomen, med fariseismen, å andra
  sidan den romerska kyrkan och framför allt den jesuitiska
  etiken. Då vid denna uppfattning av sedelagen något
  verkligt inre förhållande mellan viljan och lagen ej kan komma till stånd, utan lagen framträder som en friheten hämmande skranka, måste den alltid föra med sig en tendens att inskränka det område, över vilket sedelagen har att befalla.”(…)
  ………
  Vår andliga vandring på jorden VILLKORAD: om jag
  vandrar ‘efter köttet’ då aktiverar jag lagen som överbevisar mig om synd, eftersom lagen är inte upphävd utan FULLBORDAD i Kristus och då måste jag ‘vara i Kristus’ (alltså inte synda) –
  …om jag vandrar däremot efter Anden, då vandrar jag I TRO, i nåden = ‘i Kristus’ > jag är ‘rättfärdiggjord genom tro’, eftersom lagen inte kan GE ANDLIGT LIV till människan som är ‘död i sin synd’. Rättfärdighet kommer alltså endast av löftet till Abraham (= tro) och fullbordas helt genom NÅDEN i Krisus.

  Gal.3:18 ”Om det nämligen vore på grund av lag som arvet skulle undfås, så vore det icke på grund av löfte. Men åt Abraham har Gud skänkt det genom ett löfte. Vartill tjänade då lagen? Jo, på det att överträdelserna skulle komma i dagen, blev den efteråt given, för att gälla till dess att ”säden” skulle komma, han åt vilken löftet hade blivit givet; och den utgavs genom änglar och överlämnades i en medlares hand.

  3:20 Men den som är medlare är icke medlare för allenast en enda. Men Gud är en. Är då lagen emot Guds löften? Bort det! Om en lag hade blivit given, SOM KUNDE GÖRA LEVANDE, då skulle rättfärdigheten verkligen komma av lagen. Men nu har skriften inneslutit alltsammans under synd, för att det som var utlovat skulle, av tro på Jesus Kristus, komma dem till del som tro. Men förrän tron kom, var vi inneslutna under lagen och höllos i förvar under den, i förbidan på den tro som en gång skulle uppenbaras.
  3:24 ”Så har lagen blivit vår uppfostrare till Kristus, för att vi skola bliva rättfärdiga av tro. Men sedan tron har kommit, stå vi icke mer under uppfostrare.”
  ……….
  Rom.8:1 ”Så finnes nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Ty det som lagen icke kunde åstadkomma, i det den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud, då han, för att borttaga synden, sände sin Son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet.
  8:4 Så skulle lagens krav uppfyllas i oss, som vandra icke efter köttet, utan efter Anden. Ty de som äro köttsliga, de hava sitt sinne vänt till vad köttet tillhör; men de som äro andliga, de hava sitt sinne vänt till vad Anden tillhör. Och köttets sinne är död, medan Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det icke är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det.
  8:8 Men de som är i ett köttsligt väsende kunna icke behaga Gud. Ni åter ären icke i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds Ande bor i eder; men den som icke har Kristi Ande, han hör icke honom till. Om nu Kristus är i eder, så är väl kroppen hemfallen åt döden, för syndens skull, men Anden är liv, för rättfärdighetens skull.”
  ………………

  Så här skriver Luther:

  ”På det sättet skola lag och evangelium skiljas så långt som möjligt från varandra, så att vardera förbliver inom sina gränser. Lagen skall hålla sig utanför himlen, d. v. s. utanför hjärtat, eller samvetet. Å andra sidan skall den evangeliska friheten hålla sig ifrån jorden, d. v. s. från kroppen och dess lemmar. Så snart alltså lagen och synden stiga upp i himlen, det är, i samvetet, skola de utan vidare utkastas därifrån, ty då bör samvetet icke veta något om lag och synd utan endast om Kristus. Å andra sidan, då nåden och friheten komma till jorden, det är, till kroppen, skall man säga: Du bör icke uppehålla dig i det kroppsliga livets smutsiga svinhus, du hör hemma där uppe i himlen.

  [209]Denna skillnad mellan lag och evangelium hade Petrus suddat till, och genom sitt beteende hade han bibragt de troende den övertygelsen, att de borde rättfärdiggöras genom både evangelium och lag. Paulus, som på intet sätt kunde tåla detta, förebrådde Petrus, icke för att tillfoga honom en skymf utan för att återställa den klara skillnaden mellan dessa båda, som består i att lagen rättfärdigar på jorden och evangeliet i himlen. Påven åter icke endast förblandar lagen med evangeliet utan har av evangeliet gjort idel lagar, till på köpet lagar om ceremonier. Han förblandar världsligt och andligt, vilket innebär en verkligt satanisk och helvetisk förvirring.

  Denna punkt om skillnaden mellan lag och evangelium är ytterst nödvändig att känna till, eftersom den innehåller en sammanfattning av hela den kristna läran. Därför må var och en med flit lära sig att väl skilja lag från evangelium icke med ord endast utan även i känslan och erfarenheten, d. v. s. i hjärta och samvete. Att i ord uppdraga skillnaden är ju icke svårt. Men då det kommer till praktiken, finner man, att evangeliet är en sällsynt och lagen en trägen gäst i samvetet, ty det är vant vid lagen och syndkänslan och den förnimmelsen understöder också förnuftet. a)

  Då därför lagen förskräcker och synden anklagar och skakar samvetet, skall man säga: Att dö har sin tid, att leva har sin tid. Att höra lagen har sin tid, att förakta lagen har sin tid. Att höra evangelium har sin tid, att icke veta av evangelium har sin tid. Må nu lagen gå och evangeliet komma, ty nu är icke tid att höra lagen utan evangelium. – Men du har icke gjort något gott utan tvärtom syndat svårt. [210] – Det erkänner jag, men jag har syndernas förlåtelse genom Kristus, för vars skull alla mina synder äro mig förlåtna. – Men när det icke gäller samvetet, när yttre plikter skola fyllas, när det är fråga om dig i din egenskap av präst, överhetsperson, make, lärare, lärjunge o. s. v., då är det icke tid att höra evangelium utan lagen. Då skall du akta på din kallelse. Så stannar lagen med åsnan i dalen, och evangeliet beger sig med Isak upp på berget.”

  http://www.logosmappen.net/uppbyggelse/luther/sgal/gal2/gal2_14.htm
  …………..
  Alltså: lagen är inte upphävd så länge synden finns, för lagens uppgift är att överbevisa oss om synd.

  1Tim.1:8 ”Men vi veta att lagen är god, om man nämligen brukar den såsom lagen bör brukas, och om man förstår detta, att lagen är till icke för rättfärdiga människor, utan för dem som trotsa lag och myndighet, för ogudaktiga och syndare, oheliga och oandliga människor, fadermördare och modermördare, för mandråpare, för dem som öva otukt och onaturlig vällustsynd, för dem som är människosäljare, lögnare, menedare eller något annat som strider mot den sunda läran –

  1:11 detta i enlighet med det evangelium om den salige Gudens härlighet, varmed jag har blivit betrodd.”
  ……..
  Detta är nåden: att vi ‘i Kristus’ kan vandra i Anden och inte ‘efter köttet’ om vi VÄLJER NÅDEN, eftersom Jesus har upphävt ‘syndens lag’ och gett mig genom tro på Honom ett nytt hjärta som följer ‘livets Andes lag’ (= ett liv i FRID) –
  …OM jag däremot inte är överlåten till Kristus, då trälar jag under synden och lagen träder i kraft med all rätta, för jag har aktiverat syndens lag i ‘mina olydiga lemmar’ (= ett liv i ett ständigt syndamedvetande)!
  ………..

 14. Tack för uppmuntran Bröder! STEEN och Sven- Erik . Guds frid till er bådda och oss alla för Gud älskar er och oss alla så innerligt och evigt. Har jag förorättat nån nämd eller onämd? förlåt… Må Herren kunna Göra allt väl på lämpligt vis igen? För Guds skull??? Och Ps 131:1 Kan ge hopp :Guds nåd varar evinnerligen.Och även klagovisorna 3:21-26 …Gud välsigne er!!! Ronny (Kom ihåg mig i bön om ni vill ,behöver ständigt som vi alla mer nåd från Gud och vi alltid kan få det om vi vill.Med frid med Gud om allt som Gud vill. Som Gud önskar det till Guds ära och syfte för Guds skull bara i hans härliga eviga nåd och sanning… Och kärlek som aldrig förgår!!! Och eviga trofasthet med förnyelse trygghet och lycka och välsignelse och framgång för Guds skull för Guds Ord och Guds Rikes skull.Med härlig gemmenskap med Gud och i Gud Och Guds Goda vilja som Gud vill. Med all nåd och välsignelse som behövs alltid med frid med Gud till din ära Gud för din skull i Jesus namn, amen !!! )

  Frid Ps 103 , Rom 8:1

 15. Debora: ”Torah (= undervisning, buden, lagen) måste således förstås i en hebreisk kontext, annars löper man risken att förstå ‘lagen’ med ‘västerländska ögon’ och då menar man någonting helt annat.”

  – Amen, men varför citerar du då Luther???
  MVH

 16. S-E Sköld säger:
  ”.. jag reeterar för Åge med..”.

  Min Kommentar:
  Om man har fått ett ansträngt förholdande till personer pga av vad de har lärt eller betonat med slagsida, så kan det vara smart att söka Gud utan de glassögon man ser detta sammanhang gennom, så också Åge.

  Därimot tror jag Åge har mycket bra att berika kristenheten med när det gällder Nåd och Tro. Tro är förtröstan på tillförsikt på att Gud är den han ER, tro är enkelt. Alla kan tro på Guds Nåd gennom Jesus; inte ens dåren skall fara vilse, han kan också komma i tro.

  (Då menar jag inte att du får Nåd om du har STÄRK TRO OCH UPPREPAR DEN POSITIVA BEKÄNNELSEN SOM EN PAPEGOYA, så menar helle inte Åge, absolut inte).

 17. SÅ!

  Du förstår säkert, att Luther med sin katolska bakgrund inte var klar på saker och ting ang. våra judiska rötter. Hans herlevrade temperament och den andliga börda han fick bära, för att ändå gå mot mörkrets andemakter, försvagade hans andliga insikt och omdöme i fråga om Pauli undervisning i Rom.9-11 om det judiska folket.

  Just då fanns det bara Luther, som var klar nog att ‘frigöra Ordet’ från Vatikanens mysterier… Hans utfall mot det judiska folket är en fruktansvärd och oerhört tragisk fläck på en Jesu lärjunges ‘kläder’…Det måste sägas och understrykas med all skärpa! Skulle jag ha möjlighet att polemisera med Luther idag, så skulle han få ‘sina fiskar varma’ i fråga om judarna! Alldeles säkert!
  Men samtidigt kan vi inte förneka Luthers bidrag till att sprida Ordet.

  Må vi alla be Herren om nåd, att vi själva inte heller bidrar till något liknande eller att vi predikar ‘stick i stäv’ mot Skriften och därmed äventyrar Guds verk i denna kamp om själar på ‘Karmels berg’ mot Baalsprofeterna…

  Härmed alltså vill jag deklarera, eftersom jag får yttra mig på detta sätt, att jag å det bestämdaste tar avstånd från Luthers antisemitiska hållning. Men det var inte heller det jag diskuterade i mitt förra inlägg…

  Men det ska vara, MÅSTE vara ‘raka rör’ i denna viktiga fråga och eftersom du ställde den frågan, SÅ, så får du ett rakt svar: och som Paulus sa – ”Vi är inympade i det äkta olivträdet” – det får vi aldrig glömma! –

  Rom.11:16 ”Om förstlingsbrödet är HELIGT, så är ock HELA DEGEN HELIGROTEN ÄR HELIG, så är ock grenarna heliga. Men om nu några av grenarna ha brutits bort, och du, som är av ett vilt olivträd, har blivit inympad bland grenarna och med dem har fått delaktighet i det äkta olivträdets saftrika rot,
  11:18 så må du icke därför förhäva dig över grenarna. Nej, om du skulle vilja förhäva dig, så besinna att det icke är du som bär roten, utan att ROTEN BÄR DIG.”
  ……………
  Därför måste vi ha detta i åtanke idag och älska våra judiska syskon, eftersom tåget går till Jerusalem och inte till Rom!
  ……..

 18. Petri efterföljare

  anförde du ”You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you opinion…?

  Frukta icke! Därför kommer frågan på nytt;

  När du läser Ekmans bok om doktriner och Lewi Petrus bok “Jesus kommer” (båda tryckta på LOs förlag), som båda stöder dispensionstanken. Undrar jag vilka punkter i dessa författares koncentrerade eskatologi som du inte ansluter dig till ???

  De som förlöjligar de som delar in GTs och NTs epoker i t.ex. sju tidsåldrar med den ”brillianta” bevisföringen att allt sådan indelande blir fel. Vem har rätt? En del säger över tjugo perioder någon säger sju eller ett annat antal.

  Om du vill dela in resan från Stockholm till Malmö kan du göra det på en mängd olika sätt. Du kan dela in i delsträckor mellan betydande städer. Du kan dela in etapper med tanke på avståndet mellan glass- och korvkiosker. Du kan dela in efter antalet bemannade bensinmackar osv.

  Antalet tidsåldrar är inte avgörande, utan hur väl du kan utifrån Guds ord belägga ditt resonemang med sakliga argument för vald modell.

  Tidkriften Xeryx har publicerat en bedrövlig artikel kring detta ämne.

  Hur kan så mycket oförnuftigt resonerande koncentreras till LO? Kan det vara att LO bygger på att majoriteten troende i enskilda viljeakter beslutat att koppla bort sitt eget förnuft?

  Gud gav förnuftet, men varför? Är det med automatik oandligt att kräva att uppfattningar har någon grad av sanningsgrund?

 19. Debora

  Vi är inte Laglösa. När jag siterar från Bibeln att vi är:
  Löst från Lagen.
  Döda från Lagen.
  Fri från Lagen.
  Inte under Lagen…

  …Så är det iblant några som tänker att man stalar om lagLÖSHET. Det är det absolut inte, ingen antinomianism = antilov. Nej, vi har fått Kristi Lag skrivna i våra hjärtar. Moralstandaren som Gud kräver i Mosdelagen korrreponderar med det Kristi Lag. Väsenskillanden är att Gud har flyttat inn så nu lever vi inte utifrån ett ytre påbud från två Stentavlor, men utifrån den nya skapelsen, där Gud har skrivit i våra hjärtan.
  Som Paulus säger:
  ”jag är inte utan lag för Gud, men är bundet av Kristi lag”. Möjligtvis kanske någon hadde aklagat han för Laglöshet sen han poengterade dette.
  Men när Guds kärlek är utöst i våra hjärtan, så bär vi varandras bördor och uppfyller på så sett Kristi lag.

  Och kom ihåg, allt börjar med Guds Nådes gåva till oss. Titta på följd-ordningen i desse vers:
  Rom 15:7
  ”Ta därför imot varandra SÅ Kristus har tagit imot er, till Guds äre”.

  Joh 15:9
  ”Som Far har älskat mig, HAR jag älskat er. Bli i min kärlek”!

  Joh 15
  ”Ni har inte utvalgt mig, MEN jag har utvalgt är och bestämt er till att gå ut och bära frukt, en frukt som varar”.

  1Joh 2:19
  ”Vi elskar fordi han elsket oss FÖRST”.

  Kol 3:13
  ”Som Herren HAR TILGITT er, skall ni tilgi varandra”.

  Moselagen säger DU skall, MEDAN Nåden säger GUD VILL GI är tilgivelse, ett kjötthjärta, kärlekt..osv. Vi har ingen del i detta… jo förresten vår del av saken är ATT TA IMOT och bara vara en kanal, ställa frem våre kroppar som rettfärdighetsvapen för Gud.

 20. Steen!

  Jag håller med dig! Vi är absolut inte ‘laglösa’ eftersom Herren inte kan ‘avveckla sig själv’….

  Det finns villkor i Skriften: Förbundet handlar om att vi VILL ingå en relation med Gud, där man förbinder sig att följa Jesu lära, HÅLLA FÖRE att man är ‘korsfäst med Herren Jesus’ (vandrar i Anden) och därmed ‘död från synden’.

  Håller man inte Förbundet – olydnad – då handlar det om att vandra ‘i köttet’. Eftersom ‘köttet’ är försvagad genom döden, träder syndens lag i kraft och vi tjänar laglösheten…vi blir trälar.

  Romarbrevet gäller alla de, som VILL leva i Anden:

  Rom.7:4 ”Så haven ock I, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen för att tillhöra en annan, nämligen honom som har uppstått från de döda, på det att vi må bära frukt åt Gud. Ty medan vi ännu voro i ett köttsligt väsende, voro de syndiga lustar, som uppväcktes genom lagen, verksamma i våra lemmar till att bära frukt åt döden.
  7:6 Men nu är vi lösta från lagen, i det att vi hava dött från det varunder vi förr höllos fångna; och så tjäna vi nu i Andens nya väsende, och icke i bokstavens gamla väsende.

  7:7 Vad skola vi då säga? Är lagen synd? Bort det! Men synden skulle jag icke hava lärt känna, om icke genom lagen; ty jag hade icke vetat av begärelsen, om icke lagen hade sagt: ”Du skall icke hava begärelse.” Men då nu synden fick tillfälle, uppväckte den genom budordet allt slags begärelse i mig. Ty utan lag är synden död.”
  ….
  Därför vill man ‘ta bort’ lagen: för att kunna leva i synd.

  Men:
  Rom.7:21 ”Så finner jag nu hos mig, som har viljan att göra det goda, den lagen, att det onda fastmer är tillstädes hos mig. Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag; men i mina lemmar ser jag en annan lag, en som ligger i strid med den lag som är i min håg, en som gör mig till fånge under syndens lag, som är i mina lemmar.

  7:24 Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? – Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag, sådan jag är i mig själv, visserligen med min håg Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.”
  ………

 21. Deborah skrev:
  ”Därför vill man ‘ta bort’ lagen: för att kunna leva i synd.”

  Nej vi har Laggivaren i Hjärtat,
  Men jag förmodar att det är vad du menar… MEN Rom 6:14 säger: ni står INTE UNDER lagen UTAN under nåden; jmr annars Rom 7:3, Rom 7:4 och Rom 7:6.

  Vad innebär nu detta? Skall vi stanna kvar i synden för att nåden skall bli större? Naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden, hur skall vi kunna leva vidare i den?

  ”Synden skall inte vara herre över er”, står det också i Rom 6:14, värför? ”Ni står INTE UNDER LAGEN UTAN UNDER NÅDEN.

  Kan Nåden vara drivkraften till att segra över synd? (jmf Rom 6:14). Ja, der passar bra med Rom 5:21,…skall därför NÅDEN HÄRSKA (också över synd) genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår herre.
  jmf också Titus 2:12.

 22. Steen…

  Visst! Vad jag menar, det är, att Paulus talar till olika ‘öron’ – till dem som känner lagen och till dem som inte gör det:

  Rom.1:1 ”Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel, avskild till att förkunna Guds evangelium, vilket Gud redan förut genom sina profeter hade i heliga skrifter utlovat,
  evangelium om hans Son, vilken såsom människa i köttet är född av Davids säd och såsom helig andevarelse är med kraft bevisad vara Guds Son, allt ifrån uppståndelsen från de döda, ja, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre, genom vilken vi hava fått nåd och apostlaämbete för att, hans namn till ära, upprätta trons lydnad bland alla hednafolk,

  1:6 bland vilka jämväl I ären, I som ären kallade och Jesu Kristi egna – jag, Paulus, hälsar alla Guds älskade som bo i Rom, dem som äro kallade och heliga. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för eder alla, därför att man i hela världen talar om eder tro.”
  ………

  Rom.7:1 ”Eller vet ni icke, mina bröder – jag talar ju till sådana som känner lagen – att lagen råder över en människa för så lång tid som hon lever?”
  ……..

  Således är de pånyttfödda troende UNDER NÅDEN och inte under lagen. Och precis som du skriver, Steen, så skall nåden härska och ‘dra’ människor till Herren. Men om man slutar vandra i Anden och börjar ‘synda på nåden’, då gör man nåden ‘billig’, man tappar seger över köttet och den onde får tillträde och lagen träder i kraft med full styrka: den har ju för uppgift att ‘aktivera synden’ hos människan dvs. överbevisa samvetet om olydnad och dess konsekvenser i enlighet med Ordet.

  Därför är det inte hursomhelst med läran: den som älskar Herren följer Hans lära, Hans bud = vandrar i Anden. Läran måste vara sann.
  Olydnaden leder till laglösheten och ju mer man är olydig, desto mer problem får man med samvetet, med köttet och man måste hamna ‘under lagen’…Guds rättfärdighet kräver detta.

  ”Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud”. Matt.5:8
  …….
  Om den goda, andliga lagen alltså pekar ut synden i mitt liv (= DOM), då borde jag åtgärda detta vid Herrens fötter (= NÅD) och vända om, för att Livets Andes Lag skall leda mig rätt. För endast NÅDEN ger LIV: ‘bokstaven dödar men Anden ger liv’.
  …………

 23. Deborah
  I Judas 1:4
  stårt det om folk som misbrukar vår Guds nåde till ett utsvevande liv, och de förnekar vår enda hersker och Herre, Jesus Kristus. Det är tragiskt. Men vi kan inte anpassa och moderera Nådens överströmmande rikedom i fryktan för att någon kommer att misbruka och pervertera den. Allt i Guds Ord kan någon ta och pervertera. Då är det viktigt att vi förkunnar evangeliets klarhet.

  Men utrycket ”billig nåd” tror jag blir något missvisande i och med att Nåd (gratzia) är gratis. Man betalar altså inte ett pris för nåden. Den är sjänkt som en gåva. En gåva är betalar inte mottageren för. Därimot har GIVAREN betalat ett enormt dyrt pris, Jesus beatalde med sitt eget blod.

  Rom 11:6
  Men om det var av nåd var det inte för gärningars skull – då vore nåden inte nåd.

  Var välsignad 🙂

 24. STEEN säger:
  S-E Sköld säger:“.. jag reeterar för Åge med..”.

  Nu var det inte jag som sa det/skrev det, utan Ronny.

  Mvh

 25. Steen..

  Och det är precis det jag menar med att missbruket av nåden gör den ‘billig’! Dvs:

  Jesus betalade ett enormt pris, för att vi skulle vara fria! Han betalade med sitt eget blod – exakt…

  Och om jag lever i synd, då kan inte nåden utverka den frukt som Herren vill att jag skall bära Hans Namn till ära.

  ”Gå och synda inte mera, på det att något värre inte händer dig” sa Jesus till kvinnan, efter det att hon fick uppleva Hans nåd…
  Här har vi Herrens ‘dyra’ nåd…
  ………

 26. Det viktiga är vad vi menar i botten och inte alltid våra uttryck på det vi syftar på. Mycket av allt det vi kristna tycks vara ”oeniga” om bottnar nog i språkförbistring.
  🙂

 27. Steen…

  Därför är det så underbart att kunna växla ‘några ord’ på detta sättet och reda ut missförstånd genom att rannsaka Skriften tillsammans!

  Och det är tryggt att veta, att Sanningen står på egna ben.

  ….. 🙂

 28. Detta med Nåden blev bara intresanntare och mer begripligt och underbart i längden.Och måtte det så få bli i Guds nåds mångfald till Guds ära för Guds skull blott .För tid och evighet för oss alla helt nära och i fjäran .Med frid med Gud pga Guds Nåd och sanning som det står skrivet i Guds Ord. Med vårt Hus byggt på Hälleberget . Så består det som Gud vill igenom allt .Och i Guds Kärlek som aldrig förgår . Med ljuvlig ro och endräckt vännskap och gemmenskap igenom bara Gud. Och Guds trofasthet .Min nåd är dig mer än nog i Jesus namn , amen!!!

  Jermi 31:3 Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig: >>Ja, med evig kärlek har jag älskat dig;därför låter jag min nåd förbli över dig.

  Det är bara att tacka och ta emot…Frid Ronny och Gud välsigne er !!! Jesus Lever ,Jesus är Herre!!!Låt Herren vara Herre så blir det bra på hans vis som han vill med allting .Inget är omöjligt för Gud , och allt förmår den som tror. Frid Ronny

 29. Deborah

  DEN obektiva Sanningen är lagd. Tilsammans med de Helliga skall vi förstå Guds rådslut .

  Ronny 🙂

  När hjärtat brinner av Guds kärlek pga hans nåd uppfyls man av det som hör anden till och inte det som hör köttet till.

  Gud frid.

 30. Den nya reformationen

  För några år sedan lanserades en ny reformation av en frikyrkopastor i Norge. Eftersom en del av Andys läsare kan ha ett mer eller mindre personligt engagement och intresse för saken, och många av oss kanske känner och har stor respekt för denne sympatiske pastor, kan vi göra ett experiment och se om det kan ha någon betydelse att läsa detta inlägget i mer opersonliga ordalag. Blir det en annan läsarupplevelse om vi till exempel kallar honom Pastor Pseudonym, och hans samfunnsoberoende församling för Derby FC.

  🙂

  Om denne pastors undervisning handlar Lars Olav Gjøras masters-uppsats, som utgivits på Reflex Publishing.

  Bakgrunden är att Pastor Pseudonym har givit ut två böcker i ämnet. Båda böckerna inriktar sig på kristen frihet från krav, och bud regler. Han betonar att vår andliga utveckling sker genom Guds nåd och inte genom egna ansträngningar. Hans seminarier sedan 2001 har centrerat runt det nya reformationsbudskapet.

  De flesta kan naturligtvis stödja den goda avsikten att sätta människor fria från lagiskhet. Men några saker har skapat debatt. Inte minst indelningen av Bibeln och synen på de tio budorden.

  Lars Olav Gjøra har gjort en noggrann genomgång av Den nya reformationen vid Menighetsfakultetet i Oslo. År 2005 skrev han ett examensarbete ut i från undersökningarnas resultat. 2006 gavs den ut på förlag Refleks i lättare bearbetad version. Boken heter DEN NYA REFORMATIONEN. Det har recenserats att Gjøras förmåga att upprätthålla saklighet, i kombination med positiv välvilja genom boken, gör läsningen till en uppbyggande upplevelse.

  Efter en kort introduktion av dispensationalismen presenterar författaren frikyrkopastorns avsikt, bibelsyn och förhållande till lagen. Därefter tar han för sig 2 Tim. 2:15, som är utgångspunkten för den så kallade ”indelingen av Guds ord”. Han visar att denna vers inte handlar om att dela in Bibeln, men att ”hålla stadig kurs och predika evangeliet i sin renhet utan att influeras villoläror”, (sidan 31 i boken).

  Forsättningsvis testar Gjøra hållbarheten i synen på de fyra Evangeliene. Enligt Gjøra placerar pastorn nämligen Jesu ord under det gamla förbundet, och hävdar att dessa därför inte har så stor betydelse för oss som Paulus brev. Ett exempel är Fadervår, som det har sagts inte är en nytestamentlig bön. Författaren visar att man inte kan skilja mellan Fadervår och Paulus i kampen mot lagiskhet. Inte heller är det naturligt att ge Pauli brev större vikt än de andra breven. ”Jesu förkunnelse, inklusive Fadervår, tillhör det nya förbundet”, konkluderar han.

  Avslutningsvis tar Gjøra en berättigad uppgörelse med åsikter om de tio budorden, tolkningar av Matteus 5,17-18. Han visar att pastorn inte är konsekvent på denna punkten. ”Jesus understryker bara att lagen aldrig kommer att förgås, och det är med rätta en invändning mot förkunnelsen”, skriver författaren avslutningvis.

  Författaren kvarstår vid att pastorn ”gör ett behövligt jobb, och det mesta av budskapet är bra”; men ändå finner han det nödvändigt att påpeka bristerna i den felaktiga indelningen av Bibeln. Han är inte i tvivel om att pastorn själv vet hur man ska leva det kristna livet, men är befarar att andra missförstår. ” Nåden är tillräckligt stor för att kunna missförstås, och kanske till och med tillräckligt stor för att kunna missbrukas”, skriver Gjøra.

  Boken recenseras av Knut G. Osland, som relativt öppen och lättläst, för att vara ett examensarbete och borde vara interessant, för Andys läsare särskilt för dem som har fått höra lite av denna undervisningen under de senaste åren. Den är på 83 sidor, kostar 188 NOK, och kan beställas på http://www.refleks-publishing.com/index_no.html

 31. Kan det var så med tron på Gud och Guds Ord? Om vi verckligen Känner Herren ? Och är vi inte så förnyade i vårt sinne?Fast vi är en troende frälst pånyttföd Kristen? Att vi kan vercka både igenom Guds Ande ? Och köttet förstås? Som mer eller mindre ny och inte så mogen i tron och insatt i vad Guds Ord Bibeln säger om det. så att vi också kan vercka igenom Djävulen Som en blandad kompot .Som Gud skulle kunna tillåta det vara? Som en blandning av Guds nåd och synd och syndens konsekvenser .Och i värsta fall under demonners inflyttande .Och även ha i oss fast vi är Kristen .Jag vet att det råder delade menningar om detta . men vad är sant?

  Och om man vill tro på Gud och leva i hans frid med Gud som Gud vill. Om skillnaden mellan Gammla och Nya förbundet och lagens funktion i det Gammal, och det nya . Och vad behöver en männiscka ,ett barn, en ung, en vuxen , en icke kristen .Höra för att kunna komma till tro på Gud och förbli i tron på Gud egentligen? Detta är det vi behöver veta förstå och tro främst igenom Guds nåd och sanning , tror. För har vi inte detta klart för oss och kan apcetera det är Guds frälsning och vilja om detta och Ords sanna betydelse.Kan vi väl aldrig bli helt övertyggat tryggt troende på Gud?Inte ens i trygga omständigheter . Så är det nåt vi behöver bli trygga och övertyggat troende på Gud om så är det väl detta ??? Allt annat om tron måste väl ha andra hands prioritering ändå??? Jag hör att folk känner sig förvirrade om den sacken numera och inte riktigt vet.Och är osäcker om , vilcken församling ,tjännare, och förkunnel,som är från Gud.Och vet det ,och vad som är Guds enhet ,vilja , och rätt tolckning av Ordet , egentligen .

  Varför vad har hänt, kan man undra ? Och vad är Guds utväg för den som vill få frid med Gud för Gott??? Frid Ronny

 32. Anders Gerdmar skriver:

  ”…det är bara att jag idag ser att “alla ska med”, att vi behöver enhet för att nå ut med evangeliet.”

  Det är djupt tragiskt att Livets Ord har fastnat i detta fruktansvärda bedrägeri tvärt emot Bibelns klara undervisning. Alla ska inte alls med! ALLA apostlarna varnar gång på gång om ett stort avfall i den yttersta tiden. Paulus skriver t ex: ”Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.” 1 Tim 4:1

  I alla breven till församlingarna i Mindre Asien uppmanar Jeshua de troende att bli övervinnare. Detta är den stora är utmaningen inför Messia återkonst!! Det är bara två av församlingarna som får godkänt: den förföljda församlingen – Smyrna, och den bibeltrogna församlingen – Filadelfia. Det är mycket allvarligt att det är bara dessa två städer som fortfarande existerar idag i Mindre Asien.

  Till den stora församlingen Efesus där både Paulus och Johannes verkat och lagt en stadig grund så säger Jeshua enbart några få decennier senare: ”Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats.” Upp 2:5 Om Efesus kunde falla så snabbt kan det även hända vilken församling som helst, inklusive Livets Ord, trots deras stora arbete.

  Jag håller helt med Andy när han skriver: ”Gud är inte schizofren i den bemärkelse att han säger en sak på 80-talet och det motsatta 2008.” Det som var demoniskt på 80-talet kan inte plötsligt bli profetiskt 20 år senare. Och framför allt som My Two Cents uttryckt det: ”Om ett väckelseskede manar till utrensning av obibliska föremål och tvivelaktig teologisk litteratur – vad är det då som får oss att fylla våra hem med det igen……?”

 33. Lars Enarsson, jag antar att du kan vara den Anonym, ut i från intresseområde, och den språkliga stringensen att döma, som här flera gånger har utmanat mig att stå till svars för Livets Ords syn på escatologi. Rätta mig gärna om jag har fel!

  Tyvärr måste jag göra den Anonyma besviken, jag varken kan eller hinner att svara på detta – inte i år! Tror inte heller att du önskar utsätta Andys läsare för att en lekman, på värsta bloggmanér fort och galet ska göra ett försök att jämföra vad som skiljer Lewi Pethrus syn från 1912, med Ekmans bok Doktriner, och försöka uppdatera bloggosfären på vad Livets Ord säger om detta komplexa ämnet i dag?

  -Någon?

  Det var ett tag sedan man gikk bibelskolan på åttiotalet, och det är naturligt att man på Livets Ord hela tiden utveklas, och kanske närmar sig dessa frågor på ett lite annat sätt i dag. Egentligen vore det väl ganska hemskt om en såpass ung rörelse redan hade allting ”hugget i sten”? Det kan ta tid att utveckla en helhetlig teologi, och den kan ju i ärlighetens namn, med fördel kompletteras om man upptäcker att man på det sättet kommer närmare det som faktiskt står i Bibeln. Jag hörde Ulf säga att han tänker ägna sig mer åt detta framöver. Jag tycker att det är en poäng i att söka nå en enkelhet, en mer helhetlig och allmängiltig förståelse, eller kalla det en mer klassisk kristen konsensus, som inte blir sekteristiskt exkluderande, även om jag förstår att det samtidigt alltid kommer att finnas lika många uppfattningar som det finns bibelläsare. Det finns som sagt många stationer på vägen till Malmö, men om man ska till Malmö behöver man väl inte gå av på varje station? Vi vanliga resenärer uppskattar om SJ blir mer effektivt med färre och färre togstationer..När det är sagt, så kan det ju även vara både trevligt och lärorikt med en liten utflykt någonstans efter vägen, dvs. om man hinner. Men om ALLA ska med till Malmö, måste man kanske stanna lite oftare? 😉

  Undrar förresten om Ekman själv är så tvärsäker angående det escatologiska och angående tidsepoker, tror inte det! Det vore ju praktiskt om Keryx var Pravda, men den är ju tvärtom till för att lufta många teologiska ståndpunkter.

  Men jag är tvärsäker på en sak, nämligen att både du, Ekman och många andra är ärliga, söker sanning, prövar saker, och vill vara bibeltrogna, utan att varken lägga till eller dra ifrån något från det heliga profetiska ordet! Och en sak har jag faktiskt lagt märke till ända sedan åttiotalet,och det är att när Ekman undervisar i Uppenbarelseboken el.l., så har han alltid varit noga med att undvika spekulationsträsket, och hålla sig till det som står skrivet. I söndags läste han innantill ett långt stycke från Matteus 24, och poängterade vers 12:

  -Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta.

  Hur som helst, vem du än är, Anonym, så får du ursäkta min okunskap om escatologi. Jag kan knappt stava till det! De nämnda böckerna ligger nu i högen på nattduksbordet, men inte längst upp.

  Bless! 🙂

 34. Från spalten: ”Pastor Åge svarer”.
  http://www.oks.no/index.asp?tm1=5012&lm1=5495&aid=5495&title=Arkiv+%C5leskj%E6rs+artikler

  Vidrörande Jesus och Paulus….

  Spørsmål til Åge:
  ”Er det riktig at du setter Paulus opp mot Jesus, og sier at det Paulus skriver er viktigere enn Jesu egne ord? Jeg leste noen som påstod noe slikt, og forstod ikke helt hva de mente. Takknemlig for svar.”

  Svar från Åge:
  Et godt råd er å gjøre som et gammelt ordtak sier: ”Tro ikke alt det du hører, si ikke alt det du vet…”

  Selvsagt må det være en stor misforståelse hvis noen hevder noe slikt som at jeg setter Jesus opp mot Paulus, i beste fall er det en grov karikatur av det vi sier! Det er rart man ikke hevder at vi setter Jesus opp mot Kristus? Men det ville selvsagt også vært feil påstand! Men PAULUS SKREV JO ETTER ÅPENBARING FRA KRISTUS.

  Her er saken:
  Bibelen forklarer selv hvordan hele Skriften henger sammen, og hvordan man alltid må se ut fra sammenhengen hva det handler om, hvem som taler, og hvem man taler til.
  Alle gjør en slik inndeling av det man leser, også de som kritiserer oss. Alle vet at ofringene i Det Gamle Testamente er opphørt på grunn av Jesu offer.

  Derfor leser man forskriftene for ofringene i den gamle pakt og vet at det ikke gjelder nå. MAN SVEKKER IKKE TROEN PÅ ORDET VED Å GJØRE DET, MAN VISER AT MAN TROR PÅ ORDET!

  Hele Hebreerbrevet handler jo om at nå er ofringen avsluttet på grunn av det ene og fullkomne offer. På Jesu tid var disse ofringene fortsatt i virksomhet, presteskapet og templet var på plass. Alt dette opphørte i den nye pakt, selv om det tok tid før de forstod det fullt ut.

  Jødene aksepterte det selvsagt aldri, men selv de frelste fortsatte med visse seremonier og ofringer en stund. (Apg. 21) På samme måte vet man at man heller ikke skal følge loven når den sier at en ulydig tenåring skal steines av de eldste utenfor byporten. Det står i Bibelen, men alle vet at det er den gamle pakt.

  Slik er det også tydelig at en del ting Jesus sier, er tidsbegrenset til perioden mellom døperen Johannes og pinsedagen. Her er et tydelig eksempel, selv om vi kunne gitt dusinvis av dem: Hvis vi skulle fulgt Matt 10:5-6 og 15:24 m.fl; ville aldri vi hedninger fått høre evangeliet!

  I følge Jesu ord i Matt 15:24-26 er vi hunder, og vi har ikke rett på helbredelse. Derfor er det ikke vanskelig å forstå at dette må leses i lys av at det var på korset alt dette skulle forandres. Et testamente kommer først til å gjelde etter at han er død, han som opprettet det! (Hebr 9:16-17)

  Etter korset er fiendskapet borte, jøder og hedninger er blitt til ett nytt menneske, vi har begge adgang til Faderen i en Ånd. (Ef 2:14-18)

  Jesus er veldig tydelig i disse spørsmål, og forklarte at det er etter at Ånden er kommet at vi vil bli veiledet til hele sannheten. Derfor er det Han Selv, som den Herliggjorte Kristus, som åpenbarte evangeliet for Paulus.
  Paulus er radikal på at det ikke finnes noe annet evangelium enn det som han fikk åpenbart fra himmelen!

  MEN DET KOM SELVSAGT FRA KRISTUS JESUS SELV, IKKE FRA PAULUS! PAULUS VAR BARE ”SEKRETÆR,” HAN VAR BARE ”POSTMANNEN” SOM LEVERTE BUDSKAPET. (GAL. 1:6-12)
  Derfor skiller alle seriøse bibeltolkere mellom de ulike utsagn fra Jesus da han vandret her på jorden, og leser dem i lys av det han selv sa. Noen av Jesu ord har tidløs betydning, andre gjelder der og da.

  Man behøver ikke en egen fasit fra pastor Åge for å skille på det, slik noen hevder ironisk. Man kan se det ut fra sammenhengen.

  Alle kan lese at for eksempel Matt 10:1-8 og Matt 15:24-26 gjelder der og da. Ikke etter korset.

  På samme måte bør man forstå at Jesu svar til den rike unge mann eller Hans svar på fariseernes mange spørsmål må sees lys av at Han talte til de fortapte får av Israels hus.

  Alle bør også se at Jesu ord om å hogge av seg lemmer osv., må leses i overført betydning.

  Men Jesus er klar i sine profetier om den nye pakt og hvordan den skulle være annerledes: les Johannes kapittel 13 til og med 17!

  Der forklarer Han hvor annerledes alt vil bli etter at Han er tatt opp til himmelen.

  Når noen hevder at vi ikke tror på Hele Skriften, kunne vi selvsagt blitt såret eller fornærmet. Men vi vil heller se det som en mulighet til å fortelle om vår tro på Ordet fra perm til perm. Vi vil nok få en del anledninger til det…

  ”Hele Skriften er innblåst av Gud!” Den åpenbarer Jesus Kristus, Han er skjult til stede hele veien, slik Jesus viste i Luk 24 i sin tale til Emmausvandrerne. La deg derfor ikke forvirre av mennesker som ikke har forstått hva vi sier!

  MEN ALT MÅ LESES I LYS AV HVEM SOM TALER, HVA DE TALER OM, OG HVEM DE TALER TIL. Det må også gjøres med det Paulus skriver! Ellers måtte alle kvinner gå med fullt slør og langt hår…

 35. Petri efterträdare,

  Jag är inte Anonym. Känner heller inte till varken vad du eller Anonym skrivit här på bloggen. Hinner tyvärr inte vara här så ofta.

  Vem är du? Kunde vara intressant att veta.

  Gud välsigne dig!

  Lars Enarson

 36. Ursäkta förväxlingen Lars, men om Anonym skulle lägga ut sin identitet på bloggen, så ska även jag fundera på att skippa min pseudonym för gott, även om jag har trivts bra som påve, hö, hö… du får ursäkta min dryga humor!

 37. Petri efterträdare,

  Det är helt OK om du vill vara anonym. Försöker du konkurera med påven?

  PS Jag har f ö ingen aning om vem Anonym är och har som sagt inte heller läst hans alster eller er debatt. Jag tycker heller inte mitt inlägg hade något direkt med eskatologi att göra. I alla fall inte spekulationer. DS

 38. OK, Lars. Jag sitter och funderar på om Anonym kan vara Andy, men det blir ju rena spekulationer…

 39. Lite musik om Nåden!Håll till Godo vänner!

  Och Gud välsigne er och God Jul och Gott nytt år och Guds frid för gott !!!

 40. Ha-ha!
  Petri ämbete! Du har humor i vart fall din minipåve! 😉

  Jag har INGET behov för att vara anonym. Jag står för det jag skriver och är inte rädd för att göra det under fullt namn. Jag kan garantera att ”Anonym” varken är jag eller Enarsson! Däremot vill jag rikta offentlig kritik till ”Anonym” som använder ännu ett knickname. Håll dig till det namn du alltid använt här tack!

  Nej, nu måste jag fullföra den nya artikeln…

 41. Petri efterträdare

  Du gillar humor förstår jag, även lite ironi runt Påven. Här har du lita att roa dig med i kväll.

  eller denna:

  elle vad tycks om denna:

 42. Vet ej hur jag hamnade här, men kunde bara inte låta bli att säga något.
  Som Italienare har katolska kyrkan kantat hela mitt liv, fram till 1998 då jag konverterade, blev frälst och döpte mig i Pingskyrkan Uppsala. I nuläget är jag och min fru medlemmar i församlingen Livets Ord. De katolska rötterna är, liksom Luther hade insett, inte bra i sig, då de bygger på gärningslära, helgondyrkan och undanhållandet av Guds ord, MEN vi må inte dra alla över en kam. Jag tror att Guds svärd som skiljer märg och ben, går tvärs genom församlingsgränserna.
  Finns det kärlek kopplad med kraft, Jesu och den helige Andens kraft, samt saktmod, barmhärtighet och förståelse kopplad med asky för icke Biblisk inblandning, då har vi kommit långt. Det är inte lätt att vara människa, speciellt inte en troende så vi må försöka leva i Kristi försoning////Jojje

  • Tack Jojje för din kommentar. Jag lyssnar gärna till mer av det du har att säga och hoppas du kan bidra vidare! 🙂

   Bless!

  • Hej Jojje !!! Du tänker ju som mig fast vi känt varandra nåra år nu har jag inte insett det förän nu. Kan också bero på att vi haft samma pastor, efter som jag varit med I livets Ord för, som du vet, före din tid . Såg en helt suverän predikan av Ulf Igår från Vårseminariumet. Han har ändra sig mycket allt ifrån om tungotal till tro. Men det liknar hur det var för, men är väldigt prestatiosn fritt och prestige fritt.Och myket enklare och behagligare och mognare och tryggare hans budskap. Men för var det också bra, men på ett annat vis …Och i visa delar inte så bra och något överspänt, men radikalt . Men bättre nu och behagligare och ändå med stort och gott resultat och radikalt och ödmjukt…

   Men jag reserverar mig i vad han tidigare sagt föra året om att jungfru Maria har evig Jungfrudom som är katolsk lära och en sån enhet går inte jag med på. Om att hon inte fick nåra barn med Josef ,och att Jesu bröder och systrar var bara kusinner .Och att hon fick bara Jesus med Gud. Vilket klart matt 1:24-25 mottbevisar .Och detta att Maria inte fick barn med Josef utan bara Jesus med Gud förkunnade ulf hos Enhetens kyrka föra året.

   Som har som mål att få hela kyrkan under påven i Rom. Med påven som enade symbolisk synlig faktor. Som Jesu ställföreträdare på Jorden efter den katolska läran om den Apostolisk sucecions läran från Petrus .Som ett sorts andligt arv ,av petri ämbete, till kyrkan ,i varje generation , som katolska Kyrkan, mennar sig vara den enda representanten av, med påven i Rom som Jesu synliga symboliska ställföreträdare…

   Det är sånna saker som jag reserverar mig för när det gäller katolska Kyrkan ,och det du nämde i din kommentar.

   Och även visst närmande från resten av Kyrkan och Livets Ord till sånna ordningar med och enhet som är obiblisk vad jag förstår och håller på lär mer om. Jag är ju ingen utbildad teolog och vet inte om jag ska bli heller. Så det kan finnas saker i detta jag inte har full insikt i.

   Liksom om det sista , tycker jag Livets Ord behöver se över yterligare två saker. Den ena tror jag är på väg att gå över .Och det är att sammtala mer öppet om tidigare lärofel och deras praktiska tillämpning .Och dess konskvenser som man behöver sätta sig in i och ta itu med på lämpligt vis . Med rätt allvarliga konskvenser för en del. Men jag upplever det som ,i varje fall för min del att de såren läcker alltmer och blir läkta .

   Och igår var Ulf inne en del på det med facktiskt om prestationstro och mekanisk tro mer än nånsin faktikt. Vad jag sett och att tron är igenom Gud nått tryggt och Gott på Gud bara och en villa typ och ingen trolldom och så…

   Och att tungotalet är ett intimt samtal med Gud i kärlek och inget annat ,utan vanliga Ord ,och när våra ord inte räker till…

   Så mitt förtroende ökade för Gud ,och även Ulf i Gud i Går…

   Sen är jag lite tveksam över att han med sin vision , med en styrelse styr hela Livets Ord .Utan äldste och någon form av medbestämande ifrån församlings meddlemarna utan rätt till en personlig påverkbar åsikt . För hela hans vision kan var en inbillning eller ett djävulens påfund eller delvis.

   Som han med retorik och strategei och de som stått nära honom i God tro förstås, för så tror jag det är.Lykats övertyga församlingen och andra är ett helt serlöst verk av Gud . Och igenom att peka på frukten . Men att en troende eller församling bär frukt, är inget bevis för att en vision eller ledar och församlings struktur . och dess Teologi och praktiska tillämpnig i allt är från Gud oavsett hur många frälsta och Helade det blir och många meddlemar och många kommer på mötena .Isåfall är bådde muslimer och Jehovas Vittnen bevis för det .Eller tex Katolska Kyrkan med sin milljard av Kristna inom sitt sammang Så det är ingen intilligent eller seriös logik att säga så .

   Utan är det från Gud då kan man utläsa det led av Guda ande från Guds Ord med .Och ledarstrukturen med en styrelse på 5 med en vison som en fått. Som till nu inkluderat en mängd villolära som flera haft personlig problem pga. Som byts utgenom åren . Får mig att ifråga sättavisonnen om denna församling med Trots attmånga trotr på den .Men de tro på Gud och Guds Ord med och Gud finns .Och det står i Rom 10:13 Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst .Och det gör Ju också Livets Ord . Men det gör inte församlingen och verket som sådant till en Guds vison och ett Guds verk.

   Utan bara bevisar hur stor Gud och Guds Nåd är trots allt och en möjlig felaktig vison och ledarstrukter och församlings gemmenskap och tjänst . Så länge som det inte överstämer Med Guds bibliska stuk på det hela helt.Och det går att med Gud se över och göra nåt åt .Och samtliga siddor jag nämt nu kan vara införelse portar för djävulen .Som man måste ta tag i …Och om det är så avanpassa sig i från och tillvänja sig att det är så. Och till Gud om som Gud vill med endast Guds Hjälp .Och till Gud det Gud vill istället och enbart för Gott liksom vi alla som vi behöver Guds nåd och sanning med tro på Gud och frid med Gud och kan få av nåd av vår Gud för tid och evighet.

   Vilket säckert inte vore bra att inte vilja se över det jag nu nämt .Och det kommer ju att ta tid .Om inte Gud anser det var en sån marginnel sak ,så det inte hastar med ,men bör ses över för eller senare .Och så tror jag det är faacktiskt. Frid Ronny Jes 40:10-11

 43. Min pappa dog för en månad sedan,
  i Italien. Prästen i katolska kyrkan höll en kort predikan
  till begravningen och kontexten var tagen ur Bergspredikan.
  Trots den mycket sorgtyngda stunden strålade ett sådant ljus från begravningsceremonin, att jag förstod att Gud ville tala om för mig att pappa var räddad. Kvällen innan hade jag kört honom och mamma till Skavsta flygplats, de skulle vara i Italien under sommarhalvåret. dagen efter ringer hon och säger att han fått en hjärtattack. Men hela vägen från Västerås till Skavsta fick jag möjligheten att berätta för pappa att inga Madonnor eller St Antonio kunde rädda honom utan bara Jesus Kristus och detta tog han fasta på, precis dagen före han skulle dö, men, det finns ytterligare ett MEN, utan den katolska grundtron skulle han säkerligen aldrig kunnat förmå att ta till sig det jag sa. Så katoliker, om ej frälsta, står mycket nära frälsningströskeln.
  Kolla http://www.jojjec.se och vill ni sponsra evangelisation medels musik , köp en JojjeC skiva (kristen blues o rock) av mig. 80kr inkl frakt. Skriv till jojjec@crossnet.se

 44. Hej igen
  kan inte låta bli att tillägga…
  (hoppas jag inte uppfattas som tjatig,.. eller så gör jag det..)
  Angående katolicismen,
  om man ber till någon annan än till Jesus/Gud/ den Helige Anden då är man ute på farliga vägar (”du skall INGA andra gudar hava jämte MIG”). katoliker är inte varnade för detta, det är ok att be till Maria och helgon. Stackars dessa bröder o systrar. Vilken stötesten och må vi (vilken församling det än är frågan om ) INTE gå in på denna bana.
  God have mercy with us/Jojje

Kommentarer inaktiverade.