Jasså, Ulf Ekman besvarar kritiken…

Det här året har börjat friskt, riktigt friskt kan man säga. Om det var stormar under det förra så kan vi säkert vänta oss orkaner detta år, men som fastboende på norska västkusten är jag van vid stormar. Daniel Nilsson skrev en alldeles utomordentlig artikel i Dagen för några dagar sedan och reaktionerna lät inte vänta på sig. Ulf Ekman och en del av hans vänner har på nästan samma dag publicerat artiklar i både tidningar och på bloggar. Jag har faktiskt följt sista veckans artiklar och debatter från sidolinjen (mest pga tidsbrist), men kommer i den här artikeln ge uttryck för en del av mina reflektioner.

Låt oss börja med Ulf Ekmans bloggpost där han på ett raljerande sätt bemöter lite av kritiken. Han pratar om fantasier och hemliga agendor med Daniel Nilssons artikel som bakgrund, och avslutar med att han givetvis har varit tvungen att revidera sina åsikter. Ulfs olika vänner jublar när deras ledare så ”tydligt” ger uttryck för frågor han egentligen borde bemöta på ett seriöst sätt men där han istället väljer sarkasmens väg. Det luktar härskarteknik redan i rubriken och som en observant kommentator uttryckte sig på Ulfs blogg i ”Jasså-posten” finns det stora likheter mellan vissa vänsterpolitikers behandling av oppositionella här i Norge och Ulf Ekmans behandling av människor som ifrågasätter.

Har Ulf Ekman rätt i att det förekommit mycket spekulationer om hemliga möten och agendor sista tiden? Nej! Daniel Nilsson nämnde hemliga möten och agendor i sin artikel baserat på det som Ulf själv uttryckte under nyårskvällen. Där la han själv grundlaget för att det kunde spekuleras en del i och med sitt lite kryptiska uttalande om vad som skulle komma att ske i framtiden. Allt detta känner ni som läser givetvis till, men det kan vara bra att ha det i minnet när ni läser Ulfs bloggpost och hans artiklar. Om ni INTE känner till det så var det så här han uttryckte sig:

“Pingstdagen var en fullstädig överraskning för djävulen. På samma sätt finns det liknande tillfällen som blir fullständiga överraskningar. Och nu ska vi ju inte avslöja det, men jag kan ändå säga så mycket som att det blir en chockeffekt i den Helige Ande och ett kackalorum utan like. 80-talet kommer att vara som en liten bris jämfört med det kackalorum som kommer en bit framåt om de här bitarna kommer samman, och om den här koordinationen kan ske, om den här andliga mognaden kan inträffa /…/ Det kommer att ske, det kommer att ske /…/ det är en mobilisering”.

Ulf Ekman måste nog  räkna med att bli analyserad och granskad på det sätt en del bloggare gjort de sista åren och som han också gav uttryck för under nyårskonferensen. Det är möjligt att vi ger honom för mycket uppmärksamhet, men å andra sidan är Ulf Ekman inte bara en lokal ”archipoimēn”. Därför begår man ett misstag om man underskattar och marginaliserar det han säger och gör, och speciellt eftersom hans inflytelse sträcker sig längre än långt tyvärr. Det intressanta de sista dagarna är den massiva mönstring Ekman fått med sig på sin sida och som han även hänvisar till i en specifik bloggpost. Han svarar väldigt lite själv men hänvisar till andra bloggares tankar om honom. Man kan då anta att han ställer sig bakom innehållet i försvarstalen, och det är väl David Nyström som framträder som den främste ”advocatis Ekmanis” just nu. Därför får både David och Ulf finna sig i att bli bemötta utifrån detta.

Nyström listar upp 8 punkter som ska bevisa att kritiken mot Ulf Ekman och Livets Ord enhetssträvanden baserar sig på lösa rykten och i en del fall ”hjärnspöken”. Det största hjärnspöket är nog det som hindrar människor att se på de fakta som faktiskt lagts fram i debatten. En del av kommentarena på Ulfs blogg är nästan pinsamma att läsa. En av kommentarerna fick mig att le. Den var som följer:  

”Tack Pastor Ulf för Ditt mycket tydliga klarläggande! Finns det nu någon som i fortsättningen tror och påstår något annat om Dig och om Livets Ord än vad Du har skrivit, så beror det i så fall på att man vill göra det. […]”

Ja, har Ulf sagt att det är ”så här det ligger till” så stämmer väl det? Att lättsinnigt karaktärisera kritiken som konspirationer, fantasier och nonsens är ett osakligt sätt att avvisa frågeställningar som istället borde besvaras sakligt. I Dagen ställer C-H Jaktlund en fråga till Ulf:

”Men en debatt behövs väl, och visst finns det väl bloggare som ställer befogade frågor också??

Jaja, det behövs absolut en debatt, det säger jag inte emot.” […] ”Och vissa bloggare tar upp seriösa saker…”

Jag undrar vilka bloggare som som kvalificeras att delta i samtalet med Ulf Ekman. På sin blogg väljer de selektivt ut dem som inte passar in och besvarar konsekvent inte på mail varför man inte får lov att kommentera. Frågor får ställas av de som Ulf Ekman och hans crew väljer ut, men det blir till stor del ett konstruerat samtal. Det är bra att de tillåter kritiska kommentarer, men allt i allt har jag liten respekt för Ekmans selektivitet. Då Ulf Ekman lyfter fram sina medbloggares skriverier om honom på ett sådant positivt sätt måste jag som sagt antaga att han ställer sig bakom dessa. Lite speciellt är det iofs att så många artiklar publicerades i tidningar och på bloggar med så kort mellanrum som besvarade kritiken från Daniel Nilsson och en del bloggartiklar, men någon ”konspiration” tror jag inte ligger bakom.

Vilka punkter var det då som listades upp och som Ekman applåderade?

 • Han har svängt 180° i förhållande till katolska kyrkan även om KK är full av villoläror. De som påpekar dessa är fulla av fördomar och historielöshet.
 • Han tror på Maria som evigt förblivande jungfru och hänvisar till var olika personer sagt om detta genom historien. Om Luther, Wesley och Zwingli trodde detta är egentligen ointressant. Vad säger Skriften? Borde inte det vara det mest väsentliga?
 • Att LO har ett episkopal ämbetssyn och tror på den apostoliska successionen har nämnts som ett argument från katoliker just i förbindelse med enhet med KK. Att detta använts som bevis för att LO är på väg mot Rom kan jag inte erinra, men debatten rörande församlingsstrukturer är viktig.
 • Ulf Ekmans realpresens i nattvarden har också nämnts av katoliker i förbindelse med ett närmande till kyrkan med stort K. Ulf Ekman tar till orda för att Jesus är närvarande i brödet och vinet under nattvarden. (”Tag och är” sid 24) Det samma gäller här – om Luthers nattvardsyn (konsubstationsläran) är i överensstämmelse med andra liknande läror bör vara underlagt vad Skriften säger, men å andra sidan använder alla nattvardssyn skriften som sin grund…
 • Ulf Ekmans gåva till Enhetens kyrka tycker Nyström är no big deal. Det får han tycka, men som den person som arbetade med den här saken vill jag kommentera den ännu en gång. När jag hade mailkontakt med br. Caesarius i Östanbäck frågade jag bl.a om Livets Ord gav pengar till Enhetens kyrka. Br. Caesarius svarade följande:

Jo, Livets Ord skickade en stor summa till Enhetens kyrka nyligen. Man ger oss regelbunden praktisk hjälp.”

När vi skrev om detta i Aletheia tog det tre dagar innan Livets Ord gick ut och korrigerade och sa att det var Ulf Ekmans privata pengar. Detta var något vi samtalade om innan LO gjorde detta, alltså att det inte skulle förvåna oss om LO skulle komma till att göra just detta. Nu gjorde Livets Ord som förväntat men det som man oavsett måste fråga sig är varför Ulf Ekman ger pengar till ett projekt han säkerligen vet har en vision som handlar om att den synliga enhetens mål är påvekyrkan i Rom. Man ger som regel inte pengar och tid till något man inte stödjer, och jag vet att Ulf Ekman inte är så ointelligent att han inte förstår detta. Att bortse från detta faktum är absurt anser jag, men det är nog ögat som ser. Ser man inte skogen för alla träd kanske?

 • Ulfs resor till Rom återkommer jag till här under. 

Min kommentar till David Nyström och andra som ofta tar Ulf Ekman och det han gör i försvar är att ni är allt för upphängda i ord som konspirationsteorier, fantasier och liknande. Det gäller Ulf Ekman också. I stor grad bortser och bortförklarar ni obestridliga fakta och verkar sakna logiskt tänkande. Att ge pengar till visioner som har den organisatoriska enheten under påvestolen som slutmål är ingen konspirationsteori och det borde Ulf Ekman tänkt på innan han gav pengarna och involverade sig i projektet. Att delta på retreat med zenmediterande och yogautövande präster som ledare är heller inget man borde göra som ledare i Livets Ord. Bortförklaringar och förlöjligande av motståndare är Ulf Ekman och hans olika likasinnade experter på. Istället för att bemöta faktabaserade frågor väljer man att håna dem som framfört dessa. Ulf Ekmans larviga rubrik ”Jasså, är Livets Ord på väg mot Rom?” är ett sådant exempel, och även hans tal under nyårsvakan där han karaktäriserar oss som tagit upp många sakfrågor med negativa benämningar är ovärdigt en ledare av hans kaliber. Jag syftar inte på det han sa om demoner, för det har han ju bortförklarat till C-H Jaktlund redan.

Nu till Ulf Ekmans bemötande av kritiken som framförts sista tiden. I artikeln i Dagen framhäver Ekman att han inte talat om organisatorisk enhet med katolska kyrkan. Ja, gjorde han det rakt på sak hade väl majoriteten av medlemmarna lämnat Livets Ord för länge sedan. Jag säger inte att han söker organisatorisk enhet med katolska kyrkan, men att frågan ställs och debatteras måste han räkna med när man ser vilka steg han tar på vägen (till Rom?). Ett av de stegen återkommer jag helt till slut i denna artikel. 

Under intervjun Carl Henrik Jaktlund hade med Ulf Ekman ställde förstnämnda en relevant fråga om just tillnärmandet till katolska kyrkan:

”Så det pågår ingen anpassning till Katolska kyrkan och dess lära?

Nej. Och om jag skulle vara ute efter positioner så är det här det dummaste jag kan göra, att riskera det jag har med massa enhetsfrågor: skaka hand med katoliker, i ett land som är ett av de mest antikatolska i Europa. Varför riskera… jag har redan en position idag, har en utmärkt position. Skulle kunna resa, skriva, predika, bygga upp bibelskolan istället.”

Just detta med Ekman position togs upp av Haggaj i en bloggpost på Aletheia. Lite lustigt egentligen, för Ekmans svar där hans försvar av sin position hade inget med Jaktlunds fråga att göra isolerat sett. Ekman svarade nej på frågan Jaktlund ställde och talar om att skaka hand med katoliker. När vi har talat om organisatorisk enhet verkar det som en del inom Livets Ord har ett behov att förlöjliga just detta genom att hänvisa till att ”samtal med katoliker, skaka hand” med dem osv inte bör anses som ett tecken på annat än att syskon möts. Om det vore så enkelt håller jag givetvis med, men är det så enkelt som både Ekman och andra vill att vi ska tro?

Det verkar vara mer som pågår ute i den vida världen som tillsäger att en del frågor behöver resas och besvaras, inte bara skämtas bort med löjliga förklaringar och rubriker. Här under lägger jag ut en kort notis från en internetsida som beskriver något av det Ulf företagit sig i Rom och som jag tror fler än mig tycker är av intresse. Jag önskar i det nuvarande läget inte kommentera och spekulera i detta utan låter texten tala för sig. I kommentarerna är det möjligt att jag kommer med några funderingar. En sak är säker i alla fall. Ulf Ekman räknas som en så pass viktig kyrkoledare att Vatikanen tycker det är värt att samarbeta med honom. Artikeln har översatts med Google translate samt lite korrigeringar från min sida.

”Charles Whitehead del av Vatikanen Team i samtal med icke-konfessionella ledare

Charles Whitehead, en medlem av det engelska NSC och tidigare ordförande för ICCRS, som har varit inblandade i att bygga relationer med ledare i konfessionella spektrum i många år, har fått sin expertis erkänd. Sista april var han del av ett team bestående av fyra som inkluderar Bishop Brian Farrell och Mgr Juan Usma från Det Påvliga rådet för främjande av kristen enhet och Fr James Puglisi från Centro Pro Unione i Rom, som hade ”ett förberedande samtal” med fem ledare från de icke-konfessionella kyrkorna. 

Dessa ledare inkluderade pastor Ulf Ekman från Sverige och John Noble från England, Dr Eric Belcher, Dr Lonnie Laughlin och Dr John Cathart från USA. ”Förberedande Konversationer” ses som ett förberedande stadium  för ordentliga officiella dialoger, som den katolska kyrkan redan har med de stora  kyrkosamfunden inklusive Pingstkyrkan. Det har varit svårt i det förflutna för den katolska kyrkan att vara i dialog med de icke-konfessionella strömningarna i Kristi kropp, på grund av avsaknaden av en erkänd världsomfattande ledarstruktur och för att det existerar ett mångfald av strömmar. 

Dessa möten är dock ett tecken på den katolska kyrkans iver att stå i förbindelse med denna grupp av kristna. Det belyser också den roll som medlemmar i ”the Catholic Charismatic Renewal” har haft när det gäller att underlätta detta, särskilt Charles Whitehead, som för närvarande är vice ordförande i Charismata, ett ekumeniskt nätverk för ledare i Storbritannien. Temat för samtalet fokuserade på konfessionell identitet,  och ska förstås i termer av själv-förståelse och begreppet kristen enhet. Det positiva resultatet av mötet ledde till beslutet om att mötas igen i Rom i april 2009.”

Originalartikeln

Originalartikeln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här finner du källan till ovanstående text.

 

Länkar

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161780 
http://ulfekman.nu/2009/01/14/jassa-ar-livets-ord-pa-vag-mot-rom/
http://daveblogg.blogspot.com/2009/01/livets-ord-och-den-katolska-kyrkan.html
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161715
http://busy-being-born.blogspot.com/2009/01/enhet-och-splittring.html 
http://www.dagen.se/blogg/jaktlund/2009/01/ekman-nyar-och-bloggosfaren

• http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161786

Annonser

472 kommentarer på “Jasså, Ulf Ekman besvarar kritiken…

 1. Tordan; Försökte se det men det gick inte just nu. Ulf har i sanning gjort mycket gott när det gäller relationen till Israel. Märkligt att han flyttade till Israel med Eretz i fokus, när han flyttar åter till Sverige är det i bakgrunden. Även om han givetvis skall ha heder av det orädda ställningstagande han gör, så undrar jag om inte tvåfolksteologin är det som grumlar till alltihopa. Och att det också är den som förklarar den besynnerliga inblandningen i TWJC II. Men det visar sig väl, för troligen är det runt detta som det kackalorum han ”profeterade” om under detta gregorianska år, kommer att stå.

 2. Enig med John Nilssons i off topic frågan.

  De flesta fattar att om man råkar hamna off topic med ett inlägg, eller blir ivrig och rykks med, så får man ge sig sedan när man får så klara föringar på att off topic inte skall förekomma.
  RESPEKT är nyckelord här – brist på respekt kan också försvaga en debattant sin trovärdighet, eller hur.

 3. Det som kan konstateras är att debatten i stort sett avstannat när det gäller de som håller sig till ämnet. Finns det inga som är inne och läser som kan ge nya synpunkter, eller har frågor?
  MVH

 4. Til David R og SÅ Gerdvall: Registreringen trenger man bare gjøre en gang (og tar ca 30 sekunder å gjennomføre). Sen kan du velga at din weblesare kan minnas ditt brukernavn och passord, så at du inte trenger skriva det inn för hver gang.

  Rakt bredvid innloggings boxerna finnes en val som seger: ” Logga in mig automatiskt vid varje besök”.

  For at få en översikt över alla nya kommentarer du inte har sett sedan sist besøk, kan du anvenda denne länkan: http://forum.rubensolvang.com/search.php?search_id=newposts

  Om du lagrar den länkan som et bokmärke vil du snabt som lynet se va innlegg du inte har lest! (Beklager min ”svorsk”)

 5. Talmid:
  ”Även om han (U.E.) givetvis skall ha heder av det orädda ställningstagande han gör, så undrar jag om inte tvåfolksteologin är det som grumlar till alltihopa.”

  Säkert är det den, ‘no doubt’.

  Vad som hände igår på L.O. var lite mer än ännu ett åminnelsemöte.

  Man räddes inte att konfrontera de offentliga lögnerna i sverige och man gjorde den tydliga kopplingen till judarnas situation och staten Israel, en koppling i motsatt riktning som anti-semiterna inte kan låta bli att göra. Flera talare var så otroligt, osvenskt politiskt inkorrekta. Jag jublar!

  Jag ger cred när den är förtjänt.

 6. En eloge och tack till Ulf Ekman och församlingen Livets ord som genomförde en åminnelsehögtid till Förintelsens offer, trots den hotbild och det extra säkerhetspådrag som rådde under hela dagen och som varenda elev i kristna skolan var medvetna om.
  ”Säkerhetspådraget var omfattande när Livets Ord i Uppsala arrangerade en minneskväll för Förintelsens offer där en av gästerna var Israels Sverigeambassadör Benny Dagan.
  Ett tjugotal demonstranter avvisades från platsen ,en kvinna greps misstänkt för hot mot tjänsteman och ytterligare ett antal personer misstänks nu för störande av förrättning och hets mot folkgrupp.”
  UNT 090129

  Marija

 7. Gerdvall! Jag har nu lyckats skriva på Forumet, det var inte alls svårt, det klarar du bra om du bara börjar. 😀

 8. Moderationsmeddelande:

  Info: Harry Forsgrens kommentar har borttagits då denna bröt reglerna (nr 1), och får med detta sin första varning (1 av 2). Upprepas detta kommer Harry Forsgren fråntas möjligheten att kommentera på bloggen under en veckas tid. Vi uppmanar alla att föra off-topic debatter på forumet.

  • Är du finlandsvensk? Då är vi ju verkligen bröder! Min far är från Vålax, Borgå och själv är jag född på Åland! 🙂 Jag förstod inte ditt seriösa skämt helt enkelt. Det är inte alltid lika enkelt att förstå det skrivna ordet när man inte kan läsa kroppspråket… 😉

   Bless!

 9. Jag vet, jag vet. Har ju sagt att jag gick tvåan med din fru (hade då för mej att du också gick samtidigt, vilket du dementerade) Dessutom gick jag 1:an med din mamma. Du har en släng av finlansvensk accent, fastän du kanske aldrig bott där. Detta var ju ännu mer off topic.

 10. Synen pa vem Jesus ar ar den avgorande faktorn re villolaror

  Bibelns syn pa Jesus:
  JESUS = 100% GUD + 100% MANNISKA

  Joh.10:30 I (Jesus) and the Father are ONE.

  Joh.10:33 ”We are not stoning you for any of these,”
  replied the Jews,’but for blasphemy,because
  you, a mere man, claim to be GOD.”

 11. ”Det mest anti-semitiska vi kan gora ar att undanhalla Jesus fran sitt eget folk.”

  Detta lar Moshe Rosen ha sagt och foranledde honom till att grunda
  JEWS FOR JESUS

 12. THE GREAT COMMISSION

  JESUS said: ”Therefore go and make disciples of all nations,baptizing them in the name of the FATHER and of the SON and of the HOLY SPIRIT, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of age.”

  Matthew 28:19-20

Kommentarer inaktiverade.