Enhetens dolda ansikte

I min artikel ”Jasså, Ulf Ekman besvara kritiken” nämnde jag på slutet att Ulf Ekman är en del av ett råd som deltar i samtal med ett team från Vatikanen där ”temat för samtalet fokuserade på konfessionell identitet, och ska förstås i termer av själv-förståelse och begreppet kristen enhet.” Vatikanens team-medlemmar arbetar aktivt med enhet inom katolska kyrkan och det förundrar mig att detta har fått så lite uppmärksamhet. I mina ögon är detta så nära man kan komma det som Ulf Ekman förnekar, nämligen organisatorisk enhet. Givetvis är det flera brickor som behöver falla på plats innan man med säkerhet kan säga att Ekman faktiskt söker organisatorisk enhet med katolska kyrkan, men personligen tror jag att dessa samtal handlar om så ofantligt mycket mer. I april 2009 ska detta råd träffas på nytt i Rom, och utfallet av dessa samtal ska bli intressant att följa.

Vatikanen

Vatikanen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Magazinet från mars 1992 finns det en mycket intressant artikel skriven av just Ulf Ekman. Den heter ”Framtidens Europa”. I artikeln skriver Ekman om enhet på tre områden i Europa, och jag återger här under delar av hans varning. Det är jag som markerat delar av texten med fet stil.

”Kortfattat så beskriver Bibeln Antikrists uppkomst med sitt rike som en slags kommande ”Führer” som har sitt politiska centrum i ett tiostatsförbund men påverkar ekonomiskt hela världen, flyttar sitt huvudkvarter till det heliga landet och vill förföra Guds folk. Men till sist går han mot sin egen undergång för Gud själv dömer honom och upprättar istället sitt rike. Plattformen kommer alltså att byggas för hans inflytelse och för hans rike. Var, hur och när? Titta på Europa idag! Helt plötsligt talar alla om ett förenat Europa. Detta tal om enhet gäller grundläggande tre områden.”

Först listar Ekman upp ekonomisk, politisk och millitär enhet, men det är de två andra områdena han skriver om jag vill fokusera på.

”För det andra religiös och kulturell enhet. Denna enhet strävar katolska kyrkan efter med all makt. Ingen religiös institution idag arbetar så medvetet med detta som katolska kyrkan. Man har kontakt med i princip all avfällig protestantisk kristenhet för att förena dessa med Rom. Samtidigt är det den katolska kulturen som genomsyrar de länder som ivrigast förespråkar EG. Och de politiska partier som driver linjen hårdast är alla kristdemokrater (läs: katolska demokrater).

För det tredje ökar New Age -inflytandet med sitt ”networking” i Europa. Här kopplar man med  politiker, affärsmän och s k kristna religionsföreträdare… […] Det fjärde riket och djuret i Danielsboken var Romarriket. Det står inte att det skulle tyna bort utan plötsligt krossas av stenen från himlen (Dan 2:35, 7:11). Det Romerska riket tynade bort historiskt sett, men dess inflytande har bevarats i Europa inte minst genom bildningssystemet, lagstiftningen och framför allt genom den romerska-katolska kyrkan. Detta rike är nu på väg upp igen. Genom hela Europas historia har man försökt att åter upprätta det och nu är det på väg. Det är ingen slump att EG:s begynnelse är Romfördraget, ingånget i mars 1957. Man bildade EG i Rom! Att EG idag har mer än 10 stater är av mindra betydelse. Några förändringar är fortfarande att vänta! Vad som är viktigt att se att en ekonomisk, politisk, kulturell och ockult enhet kommer att bli en statsfederativ plattform för Antikrists framträdande!” 

Från artikeln Framtidens Europa i Magazinet mars 1992

Från artikeln "Framtidens Europa" i Magazinet mars 1992

 

Idag är Ulf Ekman en central aktör för det han en gång så starkt varnade för och möter katolska kyrkans officiella representanter som arbetar för denna enhet – en enhet som Ekman 1992 sa var förberedelser för en plattform för Antikrist.

Är enhet med katolska kyrkan förberedelser för Antikrist?

Frågan kan nog provocera många men är absolut relevant och nödvändig att ställa. För cirka ett år sedan var det en person som skrev till mig i ett mail att det gjorde just detta. Då ansåg jag att detta var så pass spekulativt att jag valde att avvisa det. Nu har tiden gått och bilden framträder allt tydligare och jag avvisar inte påståendet längre. Det är allvarligt, mycket allvarligt! Jag har väntat med denna artikel i flera veckor, dels pga tidsbrist men också för allvarlighetsgraden i det som nu framförs. Personligen tror jag att Ulf Ekman har gått väldigt snett och vi kan inte annat än be till Gud. Är Ulf Ekman delaktig i det han profeterade om för ett antal år sedan? Jag vill själv inte besvara frågan utan hellre uppmana till förbön för både Ulf Ekman och våra länder i Skandinavien.

Enhetens kyrka

Här under återger jag ett utdrag från Östanbäck klosters julbrev 2007. Lägg speciellt märke till det jag har markerat med fet stil. Att Ulf Ekman skulle stödja Enhetens kyrka ekonomiskt och dessutom vara en av projektets pelare utan att ställa sig bakom visionen är långsökt. Jag tror helt enkelt inte på det, och tänker du efter signerade Ekman uppropet där många av de kristna samfundens representanter ställde sig bakom visionen. Läs Världen idag från 23 januari 2008 så ser du det själv. Det Caessarius säger här under är att det bara finns ett alternativ för enhet – återförening med katolska kyrkan i Rom. Det är även i enlighet med den organisation Caessarius var med att etablera 1965 – Förbundet för Kristen Enhet. Jag har tidigare inte sett formuleringarna som återges här under förrän en vän uppmärksammade det för mig i ett mail nyligen. 

”A propos globalt nätverk och Enhetens kyrka kunde jag som skriver med andra i biskoparna Bertils och Anders’ samtalsgrupp om det gemensamma arvet vara med om ett viktigt möte på Laurentiistiftelsen i Lund måndagen efter Allhelgona.i FKE:s regi. Michael Root, direktor för Center for Evangelical and Catholic Theology efter grundaren Carl Braaten, som jag i sällskap med Benjamin Ekman träffade förra sommaren i USA, ledande amerikansk luthersk teolog, f n dekan för det lutherska seminariet i Columbus, South Carolina, och under tio år professor vid det ekumeniska forskningsinstitutet i Strasbourg, med mångårigt deltagande i både den internationella och den amerikanska luthersk-katolska dialogen.

Där fattades beslut om att bygga ut och kombinera de existerande nätverk som finns av lutherska och anglikanska teologer och kyrkomän med andra från olika protestantiska samfund som är beredda att ställa sig bakom en deklaration med innehållet: Rätten och motiven till separat existens för de samfund som skildes från den romerska kyrkan vid 1500-talets reformation finns inte längre.

Vi uppfattar påven Benedikt XVI som talesman för den klassiska kristna tron och etiken i mötet med såväl den sekulariserade kulturen i Väst som med de andra världsreligionerna i Öst i långt större utsträckning än de som har makten i de kyrkosamfund vi tillhör. Och här förgrenar sig nätverket långt utöver de kretsar som kan betecknas som ”högkyrkliga” eller ”katolicerande”. Påtagligt är att den världsomspännande med böneveckan för enheten jämnåriga pingstväckelsen, som på 60-70-talen trängde in som karismatisk förnyelse i de traditionella kyrkorna och samfunden också sluter upp, nu kommer med i denna samling genom framträdande representanter, så som samlingen i uppropet för Enhetens kyrka just manifesterar.”

Läs resten på Östanbäck klosters hemsida 

Vart är den svenska kristenheten på väg egentligen? Vad måste till för att väcka dem som sover?

Ulf Ekman själv skriver i Dagen att han inte söker organisatorisk enhet med katolska kyrkan, men vad är det han egentligen söker när han träffar Vatikanens officiella representanter för att samtala om gemensamma bekännelser? Det är som jag tidigare påpekat det närmaste vi idag kommer det som troligen kan karakteriseras som organisatorisk enhet. Säger Ekman en sak och gör en annan i verkligheten? Mycket tyder på det.

Enhetens dolda ansikte

Enhet med katolska kyrkan varnades det för av väldigt många tidigare. Med bakgrund i den historik hon har både läromässigt och i sin förföljelse av de troende som inte accepterade hennes obibliska dogmer finns det all anledning att ropa ett varningens ord också idag. Jag tror inte att den enhet kyrkoledare söker med katolska kyrkan är den enhet Jesus bad om i Johannes 17. Och det smärtar mig att säga att jag faktiskt tror att denna enhet till slut leder till att Antikrist kan träda fram. Idag har många röster tystnat och en del upplåter t.o.m sina röster för det de en gång varnade för. Andra säger att de inte vill engagera sig i det som sker men hellre fokusera på det dem är kallade till. Det är bra, men jag tror inte att tystnad är rätt väg att gå. Bönens väg är oerhört viktig nu, men att fler ställer sig upp och talar emot den falska enheten som sprider sig över Skandinavien är också en viktig uppgift. Jan Lindhé i Citykyrkan i Örebro frågade för en tid tillbaka vart profeterna är? Har de tystnat eller sover de? Låt oss väcke dem iså fall.

”Den 13 augusti, dagen efter att Todd Bentleys separation offentliggjordes, skrev redaktör J. Lee Grady i Charisma Magazine om en framstående evangelist i pingströrelsen som hade ringt honom för att meddela följande: ”Jag är övertygad nu om att en stor del av den karismatiska rörelsen kommer följa antikrist när han kommer, för de har ingen bedömningsförmåga””.  (Från artikeln ”Karismatisk självkritik”)

Har vi förlorat bedömningsförmågan? En sak vet jag i alla fall, och det är att vi följer ledare när vi egentligen borde följa vårt hjärta. Vem följer du?

Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet... (Upp 13:2)

"Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet..." (Upp 13:2)

 

Länkar

Pontifical Council for Promoting Christian Unity
Centro Pro Unione 
Ulf Ekman i Dagen: Jag har inte talat om en organisatorisk enhet med katolska kyrkan
Dagen har en artikel om reliker
Dagen.se: Katolska kyrkan tappar medlemmar
Ulf Ekman med ny bok: ”Andliga rötter”
Linda Bergling: ”Enhetens frukt är hela kristenhetens ansvar”.

Annonser

248 kommentarer på “Enhetens dolda ansikte

 1. Hur kunde Jesus, Petrus, Jakob och Johannes prata med ”döda”
  uppe på berget? Matt.17:3 ”Och se, Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med HONOM.” Det verkar som Mose och Elia endast SAMTALADE med JESUS!
  Andra Konungaboken 2:11 ”Medan de nu gick och talade, syntes plötsligt en vagn av eld,med hästar av eld,och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himmelen.” Elia samtalade med Elisa, när han blev upptagen. Elia dog aldrig.
  5 Mos.34:5-6 ”Och Herrens tjänare Mose dog där i Moabs land, som Herren sagt. Och han begravde honom i dalen i Moabs land, mitt emot Bet-Peor. Men ännu intill denna dag har ingen fått veta var hans grav är.”
  Judas brev vers 9 ” Men då överängeln Mikael tvistade med djävulen om Mose kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom, utan sade: Må Herren straffa dig.”
  Finns det ingen grav Mose ligger i? Kan det vara så att Mikael hämtade hem Mose kropp, och Gud blåste liv i den igen?
  Kan det vara förklaringen varför Mose var med på berget?
  Sök i Gud Ord inte i Kyrkliga traditioner!

  • @Refo.Karl,
   Nej, jag vet att Elia inte dog. Men Moses dog och det står inte i bibeln att Gud gjort honom levande. Det krävs att du tolkar in något utöver det skrivna för att kunna komma till denna slutsats.

   OK, antag att jag godtar din tolkning. Det innebär att både Elia och Moses är levande. Alltså kan vi tala med dem, eftersom de lever, även om vi enligt dig inte får tala med någon annan.

   Då har vi i vart fall kommit en bit på väg.

   Allt gott!

 2. Tuve!
  Om jag inte läst fel, så drog Jesus upp riktlinjer för bön!

  Vi skall be fader vår…

  Och på den dagen skolen I icke fråga mig om något. Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Vad I bedjen Fadern om, det skall han giva eder i mitt namn. Joh. 16:23

  Hittills haven I icke bett om något i mitt namn; bedjen, och I skolen få, för att eder glädje skall bliva fullkomlig. Joh. 16:24

  Det är till och med så, enlig jesus själv, att efter sin död, så är det fadern vi skall vända oss till när vi ber, vi skall alltså inte be till Jesus och inte heller till den helige ande, Jesus är tydlig i detta!
  De exempel som finns när det gäller att be om förbön, så var det levande människor som bad till Gud, för den som behövde förbön! Det var aldrig de som gått hädan!
  Nog om detta!
  Ha en bra dag!
  Mvh Björn Jönsson

 3. Bra, RefoKarl!

  Vi skall söka i Skriften. Och svaret på den svåra problematiken med andarna är så enkelt, att man snubblar över det…

  ”Ske Din vilja” står det i Skrfiten och då betyder det, att all ‘bönetrafik’ om jag säger så, går till Herren utan förvirrande ockulta praktiker som bara vilseleder, för att….Herren är Skaparen av allt. Herren, vår Gud, den Levande.

  Vem bestämmer över andevärlden? – Det gör Herren, vår Gud. Hur vet vi det? – Genom att studera Skriften, Guds eget Ord i hela sitt sammanhang.

  Om vi läser Matt.17 i hela sin kontext, så ser vi följande: (jag markerar det uppenbara med stora bokstäver)

  Matt.17 ”Sex dagar därefter TOG JESUS MED SIG Petrus och Jakob och Johannes, Jakobs broder, och [Jesus] FÖRDE DEM UPP på ett högt berg, där de var allena.
  Och hans utseende förvandlades inför dem: hans ansikte sken såsom solen, och hans kläder blevo vita såsom ljuset.

  Och se, för dem visade sig Moses och Elias, I SAMTAL MED HONOM [med Jesus].
  Då tog Petrus till orda och sade till Jesus: ”Herre, här är oss gott att vara; vill du, så skall jag här göra tre hyddor, åt dig en och åt Moses en och åt Elias en.”

  Och se, medan han ännu talade, överskyggade dem en ljus sky, och ur skyn kom en röst som sade: ”Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag; HÖR HONOM.”
  När lärjungarna hörde detta, föll de ned på sina ansikten i stor förskräckelse.
  Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: ”Stå upp, och varen icke förskräckta.” När de då lyfte upp sina ögon, såg de ingen utom Jesus allena.”
  ………

  1) Det var Jesus själv som bestämde vem som skulle gå upp på berget – det var inte apostlarna som tog Jesus upp på ett berg och började ‘framkalla’ andarna.

  2) Mose och Elia VISADE SIG och SAMTALADE MED Herren Jesus – inte med de andra!

  SLUTSATS: Här är det Herren som är Gud, Skaparen av allt. Han kan göra vad Han vill – däremot är det så, att VI INTE FÅR GÖRA SOM VI VILL! Se > ”Ske Din vilja!”

  Vi får inte ‘kliva in’ i andevärlden hursomhelst, eftersom den onde opererar där också och kan vilseleda oss pga. vårt högmod, om vi LEKER Gud.
  Genast alltså fick lärjungarna på berget veta, att de skulle HÖRA PÅ Jesus och ingen annan.

  Sedan får vi inet glömma, att det finns två ‘dödar’ i Skriften: ”du skall döden dö”, står det. Den som har lämnat jordelivet tar Herren hand om – vi sysslar med de som lever här i relationer enligt Skriftens hänvisningar och den ‘andra sidan’ spekulerar vi inte i.

  Då blir det bara förvirring.

  ‘Den som åkallar Herrens Namn skall bli frälst’. Endast åt Herren borde vi överlämna oss, så att Han kan sköta våra angelägenheter och Han gör det mycket bättre än de skapade andarna…
  Det blir att upphöja det skapade framför Skaparen. Dessutom så varnar den vakne Petrus oss i sitt brev:

  2PETR.1:13 ”Och jag håller det för rätt och tillbörligt, att så länge jag ännu är I DENNA KROPPSHYDDA, genom mina påminnelser väcka eder. >2 Petr. 3,1
  Ty jag vet att jag snart skall lämna min kroppshydda; detta har vår Herre Jesus Kristus givit till känna för mig. >Joh. 21,18 f.
  Men jag vill härmed sörja för, att ni också efter min bortgång städse kunnen draga eder detta till minnes.

  Ty det var icke några slugt uttänkta fabler vi följde, när vi kungjorde för eder vår Herres, Jesu Kristi, makt och hans tillkommelse utan vi hade själva skådat hans härlighet. >Matt. 17,1 f. Mark. 9,2 f. Luk 9,28 f. Joh, 1,14. 1 Kor. 1,17.

  Ty han fick ifrån Gud, fadern, ära och pris, när från det högsta Majestätet en röst kom till honom och sade: ”Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag.” >Matt. 3,17. Mark. 1,11.
  Den rösten hörde vi själva komma från himmelen, när vi voro med honom på det heliga berget.

  SÅ MYCKET FASTARE [säkrare] STÅR NU OCKSÅ FÖR OSS DET PROFETISKA ORDET; och ni gör väl, om ni aktar därpå, såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr, och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan.” >Ps. 119,105.
  ……………….

  Låt oss fokusera på det profetiska Ordet, som Perus säger! Han borde veta bättre, eftersom han var med Jesus på berget och såg Herrens härlighet.

  Ordet står skrivet i Skriften som ligger på bordet, i verkligheten, så att vi inte tappar fotfästet utan lever i Lydnad för Skaparen (före det skapade).
  ……

  • @Deborah,
   Jag har aldrig hävdat att någon annan än Jesus talade med Elia och Moses. Det enda jag hävdat är att vi skall göra som Jesus gjorde ”Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde” (1 Joh 2:3-6)

   WWJD?

   Allt gott!

  • @Deborah & andra
   jättebra att du Deborah påminde om att kroppen och själen skiljs åt i döden!!

   ”Jag ser det som min plikt att hålla er vakna med mina påminnelser så länge jag bor i detta kroppens tält.
   Jag vet nämligen att jag snart måste lämna det, det har vår herre Jesus Kristus gjort klart för mig.” (2 Pet 1:13-14)

   (jag har fetmarkerat några detaljer)

   Frågan är var någonstans tar själen vägen när den lämnar kroppen i dödsögonblicket?

   Judarna på Jesu tid var uppdelade i två läger när det gäller döden och uppståndelsen.
   1) Några trodde på uppståndelsen
   2) Några trodde inte på uppståndelsen.

   Uppenbarligen gick det att tolka skrifterna, som judarna hade, både för och emot uppståndelsen. I NT så uppenbarar Jesus sanningen om uppståndelsen. Det är därför som det är så vanskligt att enbart se till GT och försöka bygga en kristen lära.
   Vi måste läsa GT i ljuset från NT och NT i ljuset från GT, annars kan vi tolka lika fel som de judar, vilka inte trodde på uppståndelsen.

   Jesus var inte rädd för att prata med kroppsligt döda, eftersom Han visste att vi aldrig dör. Det är vår kropp, vårt tält, som dör (se ovan citat). Själen fortsätter leva i evighet.

   Var sedan snäll och skilj mellan andarna!
   1) Människan är kropp och själ.
   2) Demonerna och änglarna är enbart ande.
   Människors själar blir aldrig andar som änglarna eller demonerna. Vi kommer se skillnad på det när vi dör 😉

   Katoliker åkallar inga andar! Vi ber andra kristna, både de som lever i sitt ‘tält’ här på jorden och de som lämnat tältet och lever med Kristus, om förbön. Drivna av Den Helige Ande.

   Allt gott!

 4. När argumenten börjar tryta så blir förklaringarna mer och mer långsökta.

  Gerdvall försöker förklara bort att Jesus talar med Moses, som uttryckligen sägs ha avlidit i bibeln, med att det är en vision av framtiden.

  Refo. Karl vill istället att vi skall tolka bibeln som att Moses är undantagen från vad jag uppfattar som er generella tro, nämligen att alla ligger i någon form av dvala till den yttersta dagen, och istället har blivit levande genom att Gud blåst liv i honom. Var i bibeln står det att Moses har fått liv innan den yttersta dagen?

  Jag kan bara hålla med om att det kan vara antingen si eller så… Det kan vara lite hur man vill om man verkligen vill det…

  Om det sedan är sant verkar inte spela så stor roll, så länge som det kan bortförklara Kyrkans tolkning…

  Oh, nej då, ni är inte färgade av er antikatolska tradition, utan läser bara bibeln och kommer fram till sanningen…

  Tillåt mig att le (åtminstone lite grand)… 😉

  Allt gott!

 5. Tuve & Helena
  Vad är problemet? Tror ni inte att Gud är så stor att han kan höra era, och miljoner andras böner, utan att ni måste gå en omväg via ”ombud” s.k helgon? Gud har ju till och med koll på hur många hårstrån vi har! (Matt 10:30)
  Era förebedjare finns ju levande runt omkring er i Guds församling!

  • @sanna,
   Vi ber varandra om förbön och vi ber själva direkt till Gud. Var finns motsättningen mellan detta och att få ytterligare kristna att be om förbön?

   Vad är problemet? Det är verklgien vad jag också frågar mig!

   Allt gott!

  • Tuve, problemet är att det inte finns ett enda exempel i bibeln att man ber de som dött om förbön. Det är bara tillåtet att be dem som lever om förbön.

 6. Tuve,
  Mitt intresse är inte att följa någon ”antikatolsk tradition”, eller katolsk tradition. Jag vill vara lärljunge till JESUS det levande ORDET. GUD kommen i köttet.
  Själv är jag med i en frikyrkoförsmling,i kyrkan finns ett altare. Behövs verkligen det? LAMMET är ju offrat en gång för alla. Detta var ett exempel.Finns mycket som är traditioner i våra olika församlingar, frågan är om dom följer ORDET? Jag tror vi lever i sista tiden, innan MESSIAS kommer tillbaka, därför måste alla som älskar HERREN helga sig och lyda ORDET ännu mer.
  Dags för en utrensning av människo-traditioner och andra människ-bud!
  GUD VÄLSIGNE DIG!

 7. Att mena att det är ok att be till döda människor, bara dom är troende, är det samma som att säga att min fru har begått andligt äktenskapsbrott genom att inte stå med i min vision, vilket gör att jag har en biblisk grund för skilsmässa, hon har ju varit otrogen, dock andligen! Detta var ett levande exempel på hur man kan förvränga skriftens ord och dess betydelse, för att få sk biblisk grund för sina gärningar!
  Kära katoliker, det finns ingenting i skriften som legitimerar bön till någon död, tvärt om!
  Händelsen på förklaringsberget var något som kallas en öppen syn och det är en annan sak och legitimerar inte samtal med döda, där jag själv är initiativtagaren!

  Någon säger:::Det enda jag hävdat är att vi skall göra som Jesus gjorde “Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde” (1 Joh 2:3-6)
  Men i min bibel står det inte att vi skall leva som Jesus gjorde, utan att vandra på samma sätt som han gjorde, det får en liten annan betydelse!
  Visste ni att::LAGLÖSHET på grekiska = A – NOMOS – Ej godkänd mat för får.
  Mvh Björn Jönsson

  • @Björn Jönsson,

   Ska inte göra så mycket reklam, men ett fint vitnesbörd på min blogg kring en katolik som blev frälst: http://jdfk-kefas.blogspot.com/2009/03/jacquelyns-testimony-lost-catholic-to.html
   – Inte meningen som ett påhopp på dig Tuve…Men jag blir glad för alla som vänder om till Jesus.

   – Björn ”LAGLÖSHET på grekiska = A – NOMOS – Ej godkänd mat för får” – det var ytterst intressant. Jag tolkar ofta laglösheten i Bibeln som ett avfall av den sunda läran- ”a namos” måste då innebära att jag har i vissa fall gjort rätt tolkning.

  • Tack Björn Jönsson för dina inlägg här. Det är tragiskt att se hur katoliker använder bibeltexter för att kunna legitimera sina samtal med de döda.

   Jag tror liksom du att visionen som lärjungarna fick se var en framtidsvision av den förhärligade Människosonen. Abraham fick också se en liknande vision om Människosonens dag. Gud står utanför tiden och kan uppenbara det som inte än har skett. Att den förhärligade Människosonen talade med Mose och Elia kan alltså ha varit en framtidsvision efter uppståndelsen.

   Det anmärkningsvärda är att katolska kyrkan tolkar detta så att det ges legitimitet att kontakta de som avlidit.

   Men de flesta kristna har inte gjort upp med läran att när man dör så kommer man till himlen. Det finns var jag förstår inget som visar att Yeshua kom till himlen när han dog. Han sade att han skall vara i graven i tre dagar och tre nätter. Han sade efter uppståndelsen till kvinnorna att han än inte hade farit upp till sin Fader.
   MVH

  • @Björn Jönsson: Visste ni att::LAGLÖSHET på grekiska = A – NOMOS – Ej godkänd mat för får.

   – Vad har du fått det ifrån? Anomos betyder ju ”utan lag”.

 8. Helena skriver:
  ”Var sedan snäll och skilj mellan andarna!
  1) Människan är kropp och själ.
  2) Demonerna och änglarna är enbart ande.
  Människors själar blir aldrig andar som änglarna eller demonerna. Vi kommer se skillnad på det när vi dör.”
  …..
  (Helena! Dör vi?!…?)

  Svar: detta stämmer ej med Skriften. Människan är en enhet bestående av ande, själ och kropp. Därav skillnad från den obibliska gnosticismen som endast talar om ‘själ och kropp’ och den bibliska synen på KÖTTETS UPPSTÅNDELSE – dvs. hela människans återupprättelse.

  1) Hebr.4:12 ”Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer SJÄL och ANDE, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.”

  2) Apg.17:15 ”De som ledsagade Paulus förde honom vidare till Aten och foro så därifrån tillbaka, med bud till Silas och Timoteus att dessa med det snaraste skulle komma till honom. Men, Paulus nu väntade på dem i Aten, upprördes han I SIN ANDE, när han såg huru uppfylld staden var med avgudabilder.”

  3) Rom.1:9 ”Ty Gud, som JAG I MIN ANDE tjänar såsom förkunnare av evangelium om hans Son, han är mitt vittne, han vet huru oavlåtligt jag tänker på eder..”

  4) Apg.7:59 ”Så stenade de Stefanus, under det att han åkallade och sade: ”Herre Jesus, TAG EMOT MIN ANDE.” Och han föll ned på sina knän och ropade med hög röst: ”Herre, tillräkna dem icke denna synd.” Och när han hade sagt detta, avsomnade han.”

  6) Matt.27:50 ”Åter ropade Jesus med hög röst och gav upp andan. Och se, då rämnade förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ned, och jorden skalv, och klipporna rämnade, och gravarna öppnades, och MÅNGA AVSOMNADE HELIGAS KROPPAR STOD UPP.
  De gingo ut ur sina gravar och kommo efter hans uppståndelse in i den heliga staden och uppenbarade sig för många. Men när hövitsmannen och de som med honom höllo vakt om Jesus sågo jordbävningen och det övriga som skedde, blev de mycket förskräckta och sade: ”Förvisso var denne Guds Son.”

  7) Rom.8:11 ”Och om dens Ande, som uppväckte Jesus från de döda, bor i eder, så skall han som uppväckte Kristus Jesus från de döda göra också edra dödliga kroppar levande, genom sin Ande, som bor i eder. Alltså, mina bröder, hava vi icke någon förpliktelse mot köttet, så att vi skola leva efter köttet.
  Ty om i leven efter köttet, så skolen I dö; men om I genom ande döden kroppens gärningar, så skolen I leva. Ty alla de som drivas av Guds Ande, de äro Guds barn. I haven ju icke fått en träldomens ande, så att I åter skullen känna fruktan; I haven fått en barnaskapets ande, i vilken vi ropa: ”Abba! Fader!”

  Anden själv vittnar med VÅR ANDE att vi är Guds barn.”
  …..

  Vi är alltså ‘snälla’ och…skiljer mellan andarna…

  • @Deborah, Jag är helt enig med dig (det framkommer bla. klart o tydligt i 1 Kor 15).
   Men hur ser du på döden? Va händer med oss när vi har dött? Vi ska leva om vi så än dör, men samtidig ska vi uppstå på domens dag med förhärligade kroppar (såsom Eva & Adam- fullkomlig upprättade i Kristus). Hur är det med tiden innan vi uppstår?

  • @Deborah,
   Tycker du att du är biblisk bara för att du citerar Bibeln? Även djävulen kan bibeln och citerar den när det passar honom. Då måste du tycka att jag är väldigt biblisk som både läser och citerar bibeln varje dag 😀

   Vad jag menade, men du verkade inte uppfatta den distinktionen i mitt resonemang, är att våra själar är andliga men de blir aldrig likadana som änglar, demoner eller Gud för den delen. Vi kommer att bli lika änglarna, men aldrig som de för vi är olika skapelser.

   Jag bad dig göra en åtskillnad i när du pratar om att ‘fråga andar om råds’. Gud är ande, är det då fel att fråga Honom om råd? Det går inte att prata generellt om ‘andar’ såsom något fel.
   Änglarna är också rena andar och har genom Bibeln hjälpt människor i olika situationer och uppenbarligen både varit ‘angelos’ mellan människa och Gud och kunnat frågas om råd.

   Ja, Bibeln använder ande och själ ibland som synonymer och ibland som en slags betoning, se katekescitatet nedan för att få en klarare förklaring:

   ”Ibland händer det att man skiljer mellan själ och ande. Paulus ber att vår ”ande, själ och kropp” bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår Herre kommer (1 Thess 5:23). Kyrkan lär att denna skillnad inte medför en uppdelning i själen.[20] ”Ande” innebär att människan sedan sin skapelse är bestämd att uppnå ett övernaturligt mål[21] och att hennes själ utan förtjänst kan lyftas upp till gemenskapen med Gud.[22]” (§367)

   Intressant citat från apostlagärningarna där Stefanos be Herren ta emot hans ande. Det vittnar om att han förväntade sig att komma till Herren och inget annat.

  • @Björn Jönsson, du har nog missuppfattat det som står på länken. Det är i en allegorisk betydelse efter en lång utläggning med flera glidningar, som de får anomos att förstås på detta sätt. Men ordet ”nomos” betyder bara ”lag” och sätts ett ”a” framför så betyder det ”utan lag”.
   MVH

 9. Jag får ju inte numer uttrycka mig på Andys blogg (han ”uppehåller” mig via mail och har mig på moderering), men jag försöker ändå att uppmuntra Dig Deborah och tycker Du har helt utsökta inlägg och hoppas att Andy ändå släpper fram min uppmuntran till Dig Deborah!!???

  Till Michael G. Helders undran, härovan, om detta inlägg skulle ”få nåd” att utan ”censur” får framföras – så läs då på kring Din undran Michael på:

  http://hem.spray.se/harry.forsgren/H5Bok.shtml

  I all ödmjukhet, som varandes paria på Andys blogg av ngn anledning, som tydligen har med ifrågasättande av att här, så riktigt ifrågasätts Ekmans närmande till katolicismen, men där samtidigt inget verkligt uppgör sker med trosförkunnelsen, som att den är Ok och inte vilsen.

  Det är tydligen anledning nog, till att här bli modererad – eller?

  Istället för klarläggande här, så ges här alltmer utrymme för Åleskjaers tveksamma nådesesförkunnelse och Enarssson tidigare förnekelse av att Jesus inte är Gud själv kommen i kroppslig gestalt, utan att verkligen belysa konsekvensen av att Enarsson nu, från att tidigare ha varit villolärare, säger sig nu tro på och bekänner att Jesus är Gud själv kommen i kroppslig gestalt.

  Skapar det klarhet eller förvirring, vad som då presenteras på denna blogg, om inte detta klart belyses, utan att här verkar vara det enda stora problemet, på den andliga arenan, detta att Ekman nu närmar sig katolicismen?

  Detta är ett allvarligt problem, att Ekman närmar sig katolicismen!! Men är det verkligen det hela stora problemet på den andliga arenan, som ensamt är det som kommer att bidra till avfallet och antikrists inträde på arenan?

  Det är samma antikristliga ande bakom trosförkunnelsen och katolicismen. Det är därför, som de nu möts. Det är i grunden samma Gudsförnekelse av Kristi person, som helt öppet nu sker via MFS.

  Bara ”halva jobbet blir då gjort” om man bara ”ensides” avslöjar och går emot den endera förförelsen, som jag upplever här sker.

  Om det är så, är det då inte så, att här då sker ett upplägg för en förvirring, som mer gagnar fiendens mål och syften, än Guds Andes syften och mål?

  Gud vill genom Jesus nå fram till ett uppenbart slutligt avslöjande, avståndstagande från falskheten i dagens förförelser och ett sant mottagande av vem Jesus Är. Och därmed ett klart belysande av offret av Kristi persons kropp och blod på korset.

  Är det vad som nu uteslutande sker på denna blogg? Om inte så, får ske här, så är frågan, varför är det inte så att vem Jesus ÄR och offret av Kristi persons kropp och blod på korset är här det centrala!!??

  Är det helt ovidkommande frågor, som föranleder att man bör sättas på moderering och ska låsas från att framföra sin mening???

  HaFo

  • @Harry Forsgren,

   Harry tack för din långa utläggning.
   Problemet med trosrörelsen är ju att de tog allt det bästa av kristendommen och blandade detta med ”positiv tänkande” psykologi. Det betyder att det är fel, men det betyder också att det finns en hel del gott inom trosrörelsen. Ta exempel Ulf Ekman- få människor har jag sätt klara av att beskriva korset såsom han gör- i modern tid, här har jag själv blivit välsignad. Inte därmed sagt att jag tycker om honom, men därmed sagt att allt är inte ifrån djävulen. Det största problemet jag ser med trosrörelsen är att det är köttsligt och saknar evangelium, och eftersom det saknar evangelium så är det helt omöjligt att det ska komma god frukt- Kristi frukt.

   Men jag tycker du själv använder för starka ord. Det finns faktiskt en hel del som du har fel i, det finns en hel del irrlära i dina genomgånger. I din nit att såga trosrörelsen, så har du även sågat det som är kristen tro- de delar av trosrörelsen som dem har tagit ifrån den kristna läran, och det är inte gott. Jag gjorde samma mistag själv i min iver att uppenbara och varna för JDS läran- tills jag såg att min egen lära kring Korset var lika illa som den jag varnade för.

   Har du en studie Bibel? Om inte, köp gärna den norska studiebibeln- samma författar som den svenska, men i den norska har de tagit med allt ifrån Gillbrant, medan i den svenska har de tagit bort en del. Studer din egen lära utifrån studie Bibeln, och koriger där du har vandrat fel.

   Vi behöver alla omvärdera våran läror från tid till tid, och omvända oss där vi har hamnat fel, det har med ödmjukhet inför Skriften att göra.

   ”vem Jesus ÄR och offret av Kristi persons kropp och blod på korset är här det centrala” -Amen! Så ska det va, men här läser vi artiklar som rör den kristna världen, vi bestämmer själva hur vi besvarar dessa artiklar.

   Gud välsigna dig

 10. Michael, käre broder i Herren!

  Du – precis som jag – vi kan bara rannsaka Skriften och se vad den undervisar oss om ‘livet efter döden’. Människan har varit syselsatt med döden i årtusenden av helt naturliga skäl – ‘livet’ försviner ur kroppen och kroppen bara…ligger där. Och sedan då?
  Låt oss gå kronologiskt till väga och se, vad Herren säger.
  Vi börjar i TaNaK med Bereshit (= hebr. ‘begynnelsen’; 1:a Mosebok)

  BERESHIT (1Mos.2:15) ”Så tog nu HERREN Gud mannen och satte honom i Edens lustgård, till att bruka och bevara den. Och HERREN Gud bjöd mannen och sade: ”Av alla andra träd i lustgården må du fritt äta, men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav, SKALL DU DÖDEN DÖ.” [Exakt på hebreiska: ‘döende skall du dö’]
  ….
  ¤ ‘DÖENDE SKALL DU DÖ’ är oerhört viktigt i sammanhanget. Denna pågående form (particip presens) visar på ett tillstånd av en sakta undergång av människan kroppsligen under tidens lopp (‘döende’) och även ett moraliskt förfall, orättfärdighet – laglöshet, som slutar med evig död (‘du skall dö’). Det handlar alltså om en dödsprocess som människans olydnad mot Herren satte igång och här kopplar jag ihop det direkt med Pauli suveräna utläggning om kroppen i Romarbrevet 7 >

  Rom.7:22 ”Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag; men i mina lemmar ser jag en annan LAG, en som ligger i strid med den lag som är i min håg, en som gör mig till fånge under SYNDENS LAG, som är i mina lemmar.

  Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från DENNA DÖDENS KROPP? –
  Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag, sådan jag är i mig själv, visserligen med min håg Guds lag, men med köttet tjänar jag SYNDENS LAG.”

  ¤ ‘DENNA DÖDENS KROPP’ – (exakt på hebr. ‘kroppen av denna död’; engelska: ‘the BODY OF THIS DEATH’).

  Således ärvde människan efter fallet en ‘dödens kropp’ – (OBS! Ej ‘syndens kropp’! Herren skapade kroppen och såg att ‘det var gott’.) Döden är alltså i hebreiskt tänkande ‘en svaghet’ – kroppen försvagades pga. olydnaden mot Herren och i den försvagade dödliga kroppen aktiverades det en annan lag: SYNDENS LAG.
  Så vi är inte syndare, för att vi syndar utan vi SYNDAR för att vi är syndare = syndens lag aktiverad i dödens kropp och därför > ‘Syndens lön är döden’ (Rom.6:23)> ‘Köttets sinne är DÖD, Andens sinne är LIV’.

  LÖSNINGEN på det ‘köttsliga’ problemet är given för den troende: ”VEM skall FRÄLSA MIG FRÅN DENNA DÖDENS KROPP?” – Svar: Jesus Kristus, vår Herre!
  ….
  Det finns alltså TVÅ saker att tänka på ang. döden:

  A) de som ‘vandrar efter köttet och inte efter Ande’, de som inte har Kristi Ande, otroende.

  B) de som är ‘i Herren’ = pånyttfödda i anden och Andefyllda troende som ‘vandrar efter Ande och inte efter köttet’.

  Vad händer i så fall med de döda?

  A)* De döda utan Herren verkar gå till dödsriket:

  Job 24:19 ”Såsom snövatten förtäres av torka och hetta, så förtär dödsriket den som har syndat.”
  .
  Rom.8:6 ”Och köttets sinne är död, medan Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det icke är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det. Men de som är i ett köttsligt väsende kunna icke behaga Gud.”
  .
  Luk.16:22 ”Så hände sig att den fattige dog och blev förd av änglarna till Abrahams sköte. Också den rike dog och blev begraven. När han nu låg i DÖDSRIKET och plågades, lyfte han upp sina ögon och fick se Abraham långt borta och Lasarus i hans sköte.”
  .
  Psalm 9:15 ”Hedningarna hava sjunkit ned i den grav som de grävde; i det nät som de lade ut har deras fot blivit fångad. HERREN har gjort sig känd, han har hållit dom; han snärjer den ogudaktige i hans händers verk. Higgajón. Sela.
  DE ogudaktiga vika tillbaka, NED I DÖDSRIKET, alla hedningar, de som förgäta Gud.”
  .
  Psalm 55:15 ”Döden komme över dem oförtänkt, levande fare de ned i dödsriket; ty ondska råder i deras boning, i deras hjärtan.”
  …………

  B)* De ‘avsomnade i Herren’ förs till ‘Abrahams sköte’ – hem till Herren, till PARADISET:

  Luk.16:22 ”Så hände sig att den fattige dog och blev förd av änglarna till Abrahams sköte.”
  .
  Rom.5:21 ”Ty såsom synden hade utövat sitt välde i och genom döden, så skulle nu ock NÅDEN genom rättfärdighet utöva sitt välde till evigt liv, och det genom Jesus Kristus, vår Herre.”
  .
  2Kor.5:6 ”Så är vi då alltid vid gott mod. Vi vet väl att vi är borta ifrån Herren, så länge vi är hemma i kroppen; ty vi vandra här i tro och icke i åskådning. Men vi är vid gott mod och skulle helst vilja flytta bort ifrån kroppen och komma HEM TILL HERREN.”
  .
  Psalm 16:9 ”Fördenskull gläder sig mitt hjärta, och min ära fröjdar sig; jämväl min kropp får bo i trygghet. Ty du skall icke lämna min själ åt dödsriket, du skall icke låta din fromme få se graven.”
  .
  Rom.8:9 ”I åter ären icke i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds Ande bor i eder; men den som icke har Kristi Ande, han hör icke honom till. Om nu Kristus är i eder, så är väl KROPPEN HEMFALLEN ÅT DÖDEN, för syndens skull, men Anden ÄR LIV, för rättfärdighetens skull. Och om dens Ande, som uppväckte Jesus från de döda, bor i eder, så skall han som uppväckte Kristus Jesus från de döda göra också edra dödliga kroppar levande, genom sin Ande, som bor i eder.”
  .
  Uppb.2:5 ”Betänk då varifrån du har fallit, och bättra dig, och gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Varom icke, så skall jag komma över dig och skall flytta din ljusstake från dess plats, såframt du icke gör bättring. Men den berömmelsen har du, att du hatar nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. –
  Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna. Den som vinner seger, åt honom skall jag giva att äta av livets träd, som står i Guds PARADIS.”
  .
  Luk.23:42 ”Sedan sade han: ”Jesus, tänk på mig, när du kommer i ditt rike.” Han svarade honom: ”Sannerligen säger jag dig: I dag skall du vara med mig I PARADISET.”
  ….
  ….
  Och Herrens BOKSLUT:

  Matt.13:35 ”Ty det skulle fullbordas, som var sagt genom profeten som sade: ”Jag vill öppna min mun till liknelser, uppenbara vad förborgat har varit från världens begynnelse.” Därefter lät han folket gå och gick själv hem. Och hans lärjungar trädde fram till honom och sade: ”Uttyd för oss liknelsen om ogräset i åkern.”

  Han svarade och sade: ”Den som sår den goda säden är Människosonen. Åkern är världen. Den goda säden, det är rikets barn, men ogräset är ondskans barn. Ovännen, som sådde det, är djävulen. Skördetiden är tidens ände. Skördemännen är änglar. Såsom nu ogräset samlas tillhopa och brännes upp i eld, så skall det ock ske vid tidens ände. Människosonen skall då sända ut sina änglar, och de skola samla tillhopa och FÖRA BORT UR HANS RIKE alla dem som äro andra till fall, och dem som göra vad orätt är, och skola kasta dem i den brinnande ugnen; där skall vara gråt och tandagnisslan.
  Då skola de rättfärdiga lysa såsom solen, i sin Faders rike. Den som har öron, han höre.”
  ….
  Uppb.20:2 ”Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och fängslade honom för tusen år och kastade honom i avgrunden och stängde igen och satte dit ett insegel över honom på det att han icke mer skulle förvilla folken, förrän de tusen åren hade gått till ända. Därefter skall han åter komma lös för en liten tid.

  Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år.
  (De övriga döda blevo icke levande, förrän de tusen åren hade gått till ända.) Detta är den första uppståndelsen.

  Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen; över dem har den andra döden ingen makt, utan de skola vara Guds och Kristi präster och skola få regera med honom de tusen åren.”
  ……
  Sedan finns det mängder av Bibelställen som vi kan citera vidare. Kul!

  Mvh Deborah 🙂
  ….

  • @Deborah, tack Deborah för denna fina genomgång.
   Ska spara det du här har skrivet och studera vidare.
   Tycker Bibeln är mycket svårt på detta området, inte minst för att alla samfund har olika läror kring ämnet- och inte minst för att man har slutet att predika om evigheten i våran kyrkor.

   Åter igen tack! 🙂

   En fråga bara kring dödsprocessen. Säger inte här att du har fel. Men ser du inte människan som andlig död? Jag ser människan som andlig död- som en arv av den första Adam, i dag tror man inte på arvsynden- men båda klassiska pingst författare såsom Gillbrant, som Rosenius predikade arvsynden, samma gäller i amerikanska klassisk tro- som Seymour etc…arvsynden kan jag inte se annat än gör människan andlig död- och genom sin andliga död- slav under synden. Hur ser du på det?

 11. Kiten korrigering – ett ‘i’ försvann ‘i begynnelsen’ när jag skrev förra inlägget:

  BERESHIT – בראשׁית – betyder ‘i begynnelsen’.

  Korrekt skall vara korrekt men ibland när man skriver mycket och snabbt, så faller en eller en annan bokstav bort.

  Tur att man alltid kan…korrigera! Tack och lov.

  Bra att veta:
  De hebreiska namnen på Torah’s böcker:

  1) BeReshit – ”I begynnelsen” – 1 Mosebok (Genesis)
  2) Shemot – ”Namnen” – 2 Mosebok (Exodus)
  3) VaJikra – ”Och Herren kallade” – 3 Mosebok (Leviticus)
  4) BaMidbar – ”I öknen” – 4 Mosebok (Numerus)
  5) Devarim – ”Orden” – 5 Mosebok (Deuteronomium)

  …. 🙂

 12. Vad är din slutsats av guds ord,deborah? Menar du att paradiset är ett dödsrike där själen snurrar omkring i väntan på uppståndelsens dag? Står det inte i daniels bok att dem döda ‘ligger i mullen och vet alls ingenting’ ?? Kropp,själ och ande hör väl ihop?

 13. Michael!

  Denna fråga om ‘andlig död’ är mycket infekterad…du vet, jag tänker på JDS-läran i K. Hagins lära men vill inte bena upp den igen…Suck…

  Vi måste hela tiden tänka på utifrån Skriften, vad den menar med ‘död’. Jag hittar inte uttrycket ‘andligen död’ utan snarare talar Ordet om ‘levande döda’. Det kanske vore bättre att använda detta uttryck även om jag förstår vad du menar: den ‘andligen döde’ borde vara någon som inte har Kristi Ande utan lever i moraliskt förfall och trälar under synd.

  ‘Moraliskt död’ är kanske bättre benämning, eftersom man är ANDLIGEN BLIND (‘levande död’), ‘köttet’ – det jordiska sinnet – tar inte emot Guds Andes undervisning och därför talar Jesus om ‘ljusets barn’ kontra ‘mörkrets barn’.

  Hebr.12:22 ”Nej, I haven kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara och församling av förstfödda söner som äro uppskrivna i himmelen, och till en domare som är allas Gud, och TILL DE FULLKOMNADE RÄTTFÄRDIGAS ANDAR, och till ett nytt förbunds medlare, Jesus, och till ett stänkelseblod som talar bättre än Abels blod.”

  Joh.5:20 ”Ty Fadern älskar Sonen och låter honom se allt vad han själv gör; och större gärningar, än dessa äro, skall han låta honom se, så att I skolen förundra eder.
  Ty såsom Fadern uppväcker döda och gör dem levande, så gör ock Sonen levande vilka han vill.”

  Joh.5:25 ”Sannerligen säger jag eder: Den stund kommer, jag, den är redan inne, så de döda skola höra Guds Sons röst, och de som höra den skola bliva levande.”

  Ef.2:1 ”Så har han ock gjort eder LEVANDE, eder som var döda genom de överträdelser och synder i vilka I förut vandraden, efter denna världs och tidsålders sätt, i det I följden fursten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i de ohörsamma.
  Bland dessa voro förut också vi allasammans, där vi vandrade i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville; och vi voro genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi likasom de andra.

  Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har, för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss, GJORT OSS LEVANDE med Kristus, oss som var döda genom våra synder. Av nåd är ni frälsta!”

  1TiM.5:5 ”En rätt, värnlös änka, som sitter ensam, hon har sitt hopp i Gud och håller ut i bön och åkallan natt och dag. Men en sådan som allenast gör sig goda dagar, HON ÄR DÖD, FASTÄN HON LEVER.”

  JESAJA 42:16 ”Och de blinda skall jag leda på en väg som de icke känna; på stigar som de icke känna skall jag föra dem. Jag skall göra mörkret framför dem till ljus och det som är ojämnt till jämn mark. Detta är, vad jag skall göra, och jag skall ej rygga mitt ord.
  Men de som förtrösta på skurna beläten och som säga till gjutna beläten: ”I ären våra gudar”, de skola vika tillbaka och stå där med skam.
  Hören, I döve; I blinde, skåden och sen. Vem är blind, om icke min tjänare, och så döv som den budbärare jag sänder åstad?
  Du har fått se mycket, men du aktar icke därpå; fastän öronen hava blivit öppnade, lyssnar ingen till. Det är HERRENS behag, för hans rättfärdighets skull, att han vill låta sin lag komma till makt och ära.”
  ……….
  Matt.8:21 ”Och en annan av hans lärjungar sade till honom: ”Herre, tillstäd mig att först gå bort och begrava min fader.” Då svarade Jesus honom: ”Följ du mig, och låt de döda begrava sina döda.”
  …….

  De ‘döda’ är i allra högsta grad levande…så jag tycker, att uttrycket ‘andligen blinda’ (olydiga, moraliskt korrumperade, skilda från Guds Ande) passar bättre i samanhanget. Skriften talar inte rakt ut om ‘andlig död’ utan om ‘mörkrets barn fördärvade i sinnet’. (1Tit.6:5)

  Det kanske är bäst att inte lägga till Skriften uttryck, som inte står där. Eller vad tycker du?
  ……

 14. Robert….

  Jag menar ingenting: jag bara letar i Skriften.

  Paradiset (för Herrens folk) är inte dödsriket (de ogudaktigas boning), framgår det klart av Ordet.

  Och hur skall jag kunna veta om ‘själen snurrar runt’???

  Det är Herren som har nycklarna till döden och dödsriket och Han vet bättre, så jag vill inte spekulera i sådana saker.

  ¤ Daniel måste läsas i sitt sammanhang: han kanske talar om de heliga i de tidigare Förbunden, eftersom de som tillhörde Herren på den tiden inte var ‘avsomnade i Kristus’.

  Daniel 12:2 ”Och många av dem som sova i mullen skola uppvakna, somliga till evigt liv, och somliga till smälek och evig blygd. De förståndiga skola då lysa, såsom fästet lyser, och de som hava fört de många till rättfärdighet såsom stjärnor, alltid och evinnerligen.”
  ….
  1) För det första så står det i Daniel att ‘många’ (inte alla!) skall uppvakna, eftersom ‘många’ är redan med Herren i paradiset, tror jag. (Jag vet inte – jag är inte Gud!)

  2) Daniel torde här tala om kroppen – ytterligare ett bevis på ‘köttets uppståndelse’ och vi borde inte blanda detta endast med den andliga innebörden – här är det hela människan som blir förhärligad.

  Detta borde kanske förstås utifrån 1Tess.4:14.

  ”Ty lika visst som Jesus, såsom vi tro, har dött och har uppstått, lika visst skall ock Gud genom Jesus föra dem som äro avsomnade fram jämte honom. Såsom ett ord från Herren säga vi eder nämligen detta, att vi som leva och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda skola komma före dem som äro avsomnade.
  Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda [avsomnade] uppstå; sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren. Så trösten nu varandra med dessa ord.”

  1Kor.15:20 ”Men nu har Kristus uppstått från de döda, såsom förstlingen av de avsomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom ock genom en människa de dödas uppståndelse. Och såsom i Adam alla dö, så skola ock i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning: Kristus såsom förstlingen, därnäst, vid Kristi tillkommelse, de som höra honom till.”
  …..
  ¤ Med andra ord handlar dessa Bibelställen om HELA FRÄLSNINGSPAKETET = ‘kroppens uppståndelse’ dvs. hela människans återupprättelse.

  1Kor.15:51 ”Se, jag säger eder en hemlighet: Vi skola icke alla avsomna, men alla skola vi bliva förvandlade, och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och de döda skola uppstå till oförgänglighet, och då skola vi bliva förvandlade.
  TY DETTA FÖRGÄNGLIGA MÅSTE IKLÄDA SIG OFÖRGÄNGLIGHET och DETTA DÖDLIGA IKLÄDA SIG ODÖDLIGHET.

  Men när detta förgängliga har iklätt sig oförgänglighet, och detta dödliga har iklätt sig odödlighet, då skall det ord fullbordas, som står skrivet: ”Döden är uppslukad och seger vunnen.” Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?
  Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som giver oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!”
  ……

  • @Deborah,
   ”Jag menar ingenting: jag bara letar i Skriften.”
   Detta är en sanningn med modifikation. Visserligen håller jag med dig om att du för det mesta bara radar upp citat utan att egentligen säga något om hur du menar att de skall tolkas. Du överlåter åt läsaren att försöka förstå vad det är du vill förmedla med ditt urval av texter… Det är förstås tryggt eftersom du kan påstå att du ”bara letar i Skriften”.

   Men att göra ett visst urval av citat istället för ett annat innebär likväl ett val som ger uttryck för vad du menar. Att hävda något annat är lite naivt… Dessutom så ger du också ibland kommentarer som ger uttryck för hur du tolkar Skriften, som går utöver vad skrivet är, vilket än mer understryker att det du gör är att leta i Skriften efter texter som passar din tolkning.

   Däremot, så klart, när det gäller ”trolldomssynd” och annat ”katolskt”, då skräder du sällan orden… Där ger du svart på vitt hur du tolkar Skriften…

   Allt gott!


 15. Det måste ju vara bra i så fall, om utan lag är dålig mat för får!!
  Det som är bra, är att lag = Guds undervisning, kanske står utan lag för undervisning som inte är från Gud, utan förvrängd Guds undervisning!
  Mvh Björn Jönsson

  • @Björn Jönsson, visst är det dåligt för ”fåren” att vara utan Guds undervisning eller instruktioner, vi är tydligen på samma spår. 🙂

   Jag vet inte om jag missförstod dig, men jag uppfattade dig att du påstod att ordet anomos rent språkligt betyder ”dålig mat för får”. Men det kanske var menat mer som ett skämt?
   Frälst av nåd!

 16. Tuve…

  Skriften står på egna ben: och vi skall predika Ordet i tid och otid.

  Och mitt sätt att kommentera Skriften, vilket i och för sig är ett alldeles utmärkt ord i stället för ordet ‘tolkning’, försöker jag förankra i det enda adekvata (tillämpliga) utläggningssättet till Ordet, som heter REFLEKTION OCH UTLÄGGNING.

  Synonymer: ¤ Reflexion el. reflektion:
  1) återspegling, återkastande av ljus
  2) begrundan, begrundande, eftersinnande, eftertanke; tanke, observation, slutsats, kommentar.

  ¤ Utläggning:
  1) placering, utplacering
  2) redogörelse, kommentar, exposé, uttolkning, förklaring.
  ….

  Nehemja 8:8 ”Och de föreläste tydligt ur boken, ur Guds lag; och de utlade meningen, så att man förstod det som lästes.”

  Apg.17:1 ”Och de for över Amfipolis och Apollonia och kom så till Tessalonika. Där hade judarna en synagoga; i den gick Paulus in, såsom hans sed var. Och under tre sabbater talade han där med dem, i det HAN UTGICK IFRÅN SKRIFTERNA OCH UTLADE DEM och bevisade att Messias måste lida och uppstå från de döda; och han sade: ”Denne Jesus som jag förkunnar för eder är Messias.”

  ¤ Således måste man utlägga, redogöra, uttolka (tolka ut ur texten) Skriftens mening utan att förvränga kontexten, vilket ofta händer när man börjar ‘tolka in’ saker som inte står där eller ‘dra ifrån’ Guds Ord som står i texten.
  ….
  ¤ Jag har inte sagt, att allt ‘katolskt’ är trolldomssynd…
  Det är du som säger det…Men det är bra! Du börjar dra sunda slutsatser från Ordet, Tuve!

  Det är bara Guds Ord som definierar ‘trolldom’ – inte jag. Jag har nämligen inte den auktoriteten att döma i fråga om hjärtats innandömen: det är endast Herren i sitt Ord som ‘åtskiljer hjärtats tankar’ som kan överbevisa om synd, vilket jag – som en syndare – också måste underordna mig om jag vill ta Herren på allvar.

  1Sam.15:22 ”Då sade Samuel: ”Menar du att HERREN har samma behag till brännoffer och slaktoffer som därtill att man hör HERRENS röst? Nej, LYDNAD är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av vädurar.

  Ty gensträvighet är trolldomssynd, och motspänstighet är avguderi och husgudsdyrkan. Eftersom du har förkastat HERRENS ord, har han ock förkastat dig, och du skall icke längre vara konung.”
  …..
  Guds ord är ORD och ‘inga visor’ – det handlar om evigt liv eller evig död. Rätt utläggning av Skriften är därför av avgörande betydelse för människor! Vi har inte råd att förkasta Ordet och irra runt i mörkret!….för:

  ”Den onde har kommit för att stjäla, slakta och förgöra.”

  Mvh Deborah 🙂
  ………..

  • @Deborah,
   Nej, du har inte auktoriteten att döma, det har du rätt i! Ändå kan det väl knappast råda någon tvekan om att din dom mot oss katoliker är hård i frågor där det just handlar om ”hjärtats innandömen”… Du lever alltså inte som du lär…

   Du har också rätt i att en ”Rätt utläggning av Skriften är därför av avgörande betydelse för människor!” Men, ett sådant påstående måste åtföljas av en klar och tydlig definition av vad en ”rätt utläggning” innebär. Annars är ditt påstående bara tomma ord utan någon egentlig innebörd. Om du har fel angående vad du uppfattar som en ”rätt utläggning” så kommer det nämligen inte att vara en rätt utläggning du företar dig, utan en utläggning av människotankar.

   Jag skulle därför gärna se en utläggning av vad som är en ”rätt utläggning” för att kunna ta ställning till om det du gör har något med en verkligt rätt utläggning att göra. Annars är, som sagt, ditt påstående bara tomma ord utan egentlig innebörd.

   Allt gott!

 17. Tuve, du efterlyste en förklaring av mig angående Yeshuas dispyt med sadducéerna angående uppståndelsen. Så här förstår jag texten:

  ”Jesus svarade dem: ”Ni tar fel och förstår varken Skriften eller Guds makt. Ty vid uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som änglarna i himlen. Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt till er: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud?* Han är inte en Gud för döda utan för levande.” När folket hörde detta, häpnade de över hans undervisning.” Matt. 22:29-33

  Vad man diskuterade var om det finns en uppståndelse eller inte. Som argument för att det finns en uppståndelse säger Yeshua att Gud är patriarkernas Gud. De kommer att uppstå och fortsätta att leva därför att Gud är de levandes Gud.

  Om Yeshua varit katolik (O hädiska tanke 😉 ) och trott att man lever i himlen sedan man dött, så var det ju inget argument för kroppens uppståndelse att säga att Gud är Abraham, Isak och Jakobs Gud. Dom lever ju trots att uppståndelsen inte skett än, i så fall.

  När Yeshua vid annat tillfälle säger att ”den som tror på mig skall aldrig dö”, så innebär det naturligtvis kroppens död, men den troende dör inte genom att bli skild från Gud. På så sätt lever den döde i väntan på uppståndelsen. Jag vet att man kan se stöd för olika syn här, men jag upplever att detta är den uppfattning som hela bibeln mest stöder.
  MVH

  • @SÅ,
   En annan mycket belysande liknelse som Jesus tar upp om livet efter den kroppsliga döden är om Lasaros och den rike mannen. Märk väl att detta är Jesu egna ord

   ”Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes.

   I dödsriket, där han pinades, lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham, och Lasaros vid hans sida.

   Mannen svarade: ?Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig.?” (Luk 16:22-23, 16:30)

   1) Jesus talar om två personer efter döden
   2)Den ene kommer till dödsriket
   3)Den andre är vid Abrahams sida, som uppenbarligen var död
   4)Den rike mannen ber Abraham skicka tillbaka Lasaros
   5)Abraham svarar med att de inte skulle omvända sig även om någon stod upp från det döda.
   6)Jesus verkar beskriva sovande själar väldigt vakna, men Abraham kanske pratade i sömnen, liksom den rike mannen 😉

   Vidare verkar Jesus själv anse att vi kan få lön i himmelen, eller tillhöra himmelen. Det verkar konstigt om inte kan komma dit:
   ”Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.
   Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen.” (matt 5:10 & 5:12)

  • @SÅGen, 😉
   Tack för svar!
   Du är fri att tro vilken tolkning du vill. Jag tycker dock att det är värt att understryka vad jag alltid hävdat, nämligen möjligheten till motstridiga tolkningar, vilket du bekräftar genom följande kommentar: ”Jag vet att man kan se stöd för olika syn här, men jag upplever att detta är den uppfattning som hela bibeln mest stöder”. Jag noterar att du undviker ordet tolkning, men det är ju uppenbarat att det är det du talar om…

   Jag måste erkänna att jag inte alls begriper vad ni egentligen tror angående döden och uppståndelsen. Det är ju väldigt sällsynt att någon ger klara besked om vad man själv tror, man nöjer sig oftast med att konstatera att man inte tror som katolikerna 😉 Det är alltid lättare att avgränsa vad man inte tror än att ta ställning och tydligt redogöra för vad man faktiskt tror. Min uppfattning är att frikyrkliga som regel definierar sin tro utifrån vilka de inte håller med, snarare än utifrån ett positivt perspektiv, men det kan mycket väl vara en fördom… fördom eller ej, så är det ganska vanligt på dessa forum i vart fall…

   Deborahs samling bibelcitat är intressant men är just bara en samling citat, och som du säger så kan bibeln tolkas olika i denna fråga. Utan någon klargörande förklaring av ens egen syn så kan ju alla som läser dra sina egna slutsatser, som kan bli rätt olika varandra…

   Men för att återgå till din utläggning, så måste jag fråga dig vad du menar att patriarkerna är mellan sin hädanfärd och sin uppståndelse. Jag förstår inte hur Gud samtidigt kan säga att Han är de levandes Gud och att Han är patriarkernas Gud om man menar att patriarkerna är döda och väntar på sin uppståndelse. Med enkel logik inser man ju att Gud i så fall är de dödas Gud mellan deras hädanfärd och deras uppståndelse, eller hur! Hur får du ihop den ekvationen? Det är det jag inte förstår!

   Allt gott!

  • Tuve, jag skall på begäran ge några tankar hur jag tror.
   Man måste utgå ifrån att förståelsen inte går emot bibeln förbud eller bud. Vi behöver inte veta vad som händer med den döde, men bibeln använder olika uttryck för det, t ex ”paradiset”, Abrahams sköte. Om det är en medveten tillvaro eller ej, vet vi inte heller med säkerhet. Det vi med säkerhet vet är att den döde inte får kontaktas av de som lever.

   Tuve sade: ”Jag förstår inte hur Gud samtidigt kan säga att Han är de levandes Gud och att Han är patriarkernas Gud om man menar att patriarkerna är döda och väntar på sin uppståndelse. Med enkel logik inser man ju att Gud i så fall är de dödas Gud mellan deras hädanfärd och deras uppståndelse, eller hur! Hur får du ihop den ekvationen?”

   – Det är mycket man inte förstår, men som man får acceptera ändå. 🙂
   ”Med enkel logik” säger du. Den logiken får stå för dig. Jag håller mig till Yeshuas logik, han anser i alla fall att det är uppståndelsen som visar att Gud är patriarkernas Gud.
   Om du inte kan instämma i detta, så kom med en bättre förklaring av texten.

   Fråga: Vad har uppståndelsen för betydelse i katolsk tro, om man ändå lever i himlen utan uppståndelse? Vad kan uppståndelsen tillföra då?
   MVH

  • Helena, Yeshua hade nyss berättat flera liknelser och fortsätter med den om den rike mannen och Lasarus. Yeshua använder sig av det som på hebreiska kallas midrash-förkunnelse, vilket också Paulus gör ibland. En midrash är en berättelse som inte behöver vara sann eller har inträffat, men som har en slutpoäng av lärdom. Slutpoängen är den sista versen:

   ”Abraham sade till honom: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda.” Luk. 16:31
   MVH

  • @SÅ,
   Denna sortens förkunnelse är inte ovanlig. Man berättar en historia som poängterar det man vill få fram. Historian är oftast påhittad och tillspetsad.

   Däremot använder Jesus aldrig liknelser där han går emot den lära han utlägger. Då skulle Jesus själv börja ljuga. Gör du likadant med allt Jessus förkunnat?

   Jesus visar på flera olika poänger här:
   1) Den lidandes lön efter döden, han förs av änglarna till Abrahams sida.
   2) Den obarmhärtige rike, som inte omvänder sig efter döden.
   3) Den förstockelse som fanns. De som inte lyssnar på Mose och profeterna kommer inte heller omvända sig om så någon står upp från det döda.

   Här kan man läsa in hur Jesus profeterar om sin egen död och uppståndelse. Säkert går det att hitta många skikt av visdom.

   Det är inte bara här Jesus talar om lönen i himmelriket/arvet i himmelriket. Som jag visade på tidigare (matt 5:10 & 5:12)går det inte att komma ifrån Jesu egna ord.

 18. Guds ord är alltid nyttigt, men om ordet blir fötvrängt, vilket det tydligen ofta blir, så att det gagnar vår köttsliga natur, då är det dålig mat!

  Mvh Björn Jönsson

  • @Björn Jönsson, enig med dig igen! 🙂

   Men vad har du för tankar om det som ”anomos” betyder på riktigt, t ex Matt. 7:21-23?

 19. Tuve…

  Mitt påstående grundar sig inte på mina ord – mina ord kommer att förgås men Herrens Ord står evinnerligen fast.

  Jag vill underordna mig Ordet utan tjat eller invändningar – talar Herren då måste allt ‘kött’ tiga still…Även mitt eget! Ingen är undantagen.

  Sedan det där med ‘rätt utläggning’ – Jesus säger, att den som är från Gud kommer att förstå…Den däremot, som har dubbla lojaliteter, kommer att hamna i brottningskamp med Ordet och tala om ‘tolkningar’. Läser du människotankar i den katolska katekesen, Tuve, då har du redan åsidosatt Skriften som måttstock.

  Matt.13:10 ”Då trädde lärjungarna fram och sade till honom: ”Varför talar du till dem i liknelser?” Han svarade och sade: ”Eder är givet att lära känna himmelrikets hemligheter, men dem är det icke givet. Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har.

  Därför talar jag till dem i liknelser, eftersom de med seende ögon intet se, och med hörande öron intet höra, och intet heller förstå. Så fullbordas på dem Esaias’ profetia, den som säger: ‘Med hörande öron skolen I höra, och dock alls intet förstå, och med seende ögon skolen I se, och dock alls intet förnimma.

  Ty detta folks hjärta har blivit förstockat, och med öronen höra de illa, och sina ögon hava de tillslutit, så att de icke se med sina ögon, eller höra med sina öron, eller förstå med SINA HJÄRTAN, och omvända sig och bliva helade av mig.
  Men saliga är edra ögon, som se, och edra öron, som hör.”
  ……..
  ¤ Så problemet med Ordet får vi alla, när vi inte vill vända om i HJÄRTAT. Eftersom Herren har gett oss ett val mellan LIV = vandring i Anden och DÖD = vandring efter köttet, så hjälper det inte att gömma sig bakom spetsfundigheter och skylla på någon människas ord…

  Ordet ensamt åtskiljer ljus från mörker – men jag måste sända ut Ordet, för det har Herren bestämt. Och det är det pris jag får betala för den kallelsen och lydnaden: att bli anklagad för allt möjligt. Den ‘gamle Adam’ (vårt kött) förnekar sig inte utan kämpar mot Gud in i det sista. Tyvärr…Det vet jag själv av egen erfarenhet.

  Men: ”Till vem skola vi gå?”

  Så, Tuve, jag ber för din frälsning – ta emot Ordet och strid inte emot Det. Herren väntar…och evigt liv!

  …….. 🙂

 20. 21. Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: ‘Herre, Herre’, utan den som gör min himmelske Faders vilja.
  22. Många skola på ‘den dagen’ [1] säga till mig: ‘Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?’
  23. Men då skall jag betyga för dem: ‘Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.’ Matt 7:21-23

  Om jag förstått det rätt, så står det laglösa och inte ogärningsmän i en del andra översättningar, men av texten kan man förstå att dessa ville framhäva sina gärningar, men Jesus uttrycker: Jag har aldrig känt eder, så det avgörande
  är Just hurvida man känner Jesus och att han känner mig!
  Man kan också mellan raderna uppfatta det som om männen, plagierat en lära utan att blivit födda på nytt och att de kanske gjort dessa gärningar för sin egen skull!
  I vers 21 så drar Jesus upp gränsen, den som gör min himelske faders vilja, det jag då anknyter till, är Jesu egna ord, Jag gör bara det jag ser fadern göra, eller hör han säga, vilket visar på att gärningarna Jesus gjorde var direkt inspererat av fader, det är så jag tror vi skall leva, vi gör det vi ser fadern göra!
  Mvh Björn Jönsson

  • @Björn Jönsson, ja det är anomos som används här (om jag inte minns fel). Jag håller med dig i din förståelse. Den som har Sonen har livet. Det handlar om en levande relation och det handlar om att höra och göra Guds vilja. Men det är skakande att Yeshua aldrig känt de som gör under i hans namn, och han kallar dem ”utan lag”. Jag tror att det syftar på Mose lag.

   Nu ser jag ingen motsättning mellan att höra från Gud och att få reda på Guds vilja genom Ordet. Jag tror till och med att det finns andlig högfärd om man anser att man måste ha personliga tilltal från Gud för att förstå hans vilja, när hans vilja finns i Hans levande Ord. På samma sätt som det kan vara andlig högfärd att inte ta emot något från en annan troende.

   Gud ger inte all uppenbarelse till varje enskild troende. Vi behöver varandra. Det är vad jag tror.
   MVH

 21. Grundläggande har du ju rätt, jag skulle ex, aldrig gå i borgen, för bibeln varnar väldigt tydligt om detta! Jesus var väl insatt i vad skrifterna sade, men han följde anden i varje sak han skulle göra och det tror jag är viktigt för oss kristna också, att sätta oss in i skrifterna, men följa anden!
  Summan av Guds ord är sanning, lösryckta ord kan förvrängas, därför är det viktigt att skrift tolkar skrift!
  Ha det gött!
  Mvh Björn Jönsson

Kommentarer inaktiverade.