Katolsk chefredaktör på Världen idag?

Enligt en initierad anonym källa antyds det att den kristna tidningen Världen idag anställt ny chefredaktör och att denne är katolik. Det är i så fall mycket anmärkningsvärt men dock inte förvånande då Världen idag markerat sig som ett starkt redskap för den nya ekumeniska linje Livets Ord de senare åren gjort sig bemärkta för, en linje som i stor grad söker sig gentemot de historiska kyrkorna och speciellt den romersk katolska kyrkan.

Ruben Agnarsson har trätt fram som en myndig försvarare gentemot dem som kritiserat den förändring som ägt rum och som i mångas ögon varit en smygkatolicering. När boken ”Evangelium enligt Rom” presenterades av Gospel Media bemöttes det på ett hånfullt sätt både av Agnarsson och hans vän Sture Lundqvist. Det är uppenbart att Världen idag står för samma ekumeniska linje som Ulf Ekman och att samma 180° vändning också gjorts av Ruben Agnarsson. Läser man hans tidigare artiklar från Magazinet kontra det han skriver idag framstår det som om det vore två olika personer som författat dessa.

Min källa hade inte detaljerad information om den nya katolska redaktören förutom att det är en kvinna som troligtvis kommer från södra Sverige och heter Karin (efternamn okänt). En snabb googling ger inte så många resultat som verkar vara relevanta så det blir bara gissningar. Om någon besitter information som kan ge oss konkreta och korrekta svar så är det bara att ta kontakt eller skriva en kommentar här på bloggen.

Undertecknade har försökt få kontakt med Ruben Agnarsson via telefon utan att lyckas. Jag räknar med att vi snart ser en presentation i Världen idag av den nya redaktören om sakens fakta visar sig stämma.

Artikeln uppdateras fortlöpande.

Dagens notis om detta

Annonser
av andyglandberger Postat i Andy

173 kommentarer på “Katolsk chefredaktör på Världen idag?

 1. Padraig…

  Har du sett programmet? För i så fall måste du väl ha hört, att denna ‘missbrukande’ präst har flyttats med de överordnades goda (?) minne till andra stift!

  Sedan finns det ju flera fall – t.ex. som BBC Panorama har tagit upp för ett tag sedan – där man visade, att präster dömda för pedofili har blivit placerade i Brasilien och fortsätter sitt ‘missbruk’ där bland fattiga barn.

  Flera stycken som riskerade åtal sitter idag i Vatikanstaten. Allting är så infekterat i en sådan stor skala, att man inte kan omfatta detta i hjärnan!

  OBS! Märk: jag vill fortfarande peka på vad Herren har gjort för oss alla, syndare:

  Matt.9:13 ”Gå och lär er vad detta ord betyder: Jag vill se barmhärtighet, inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.”

  Jesus har kommit för att bota de sjuka och inte de friska.

  Det finns en lösning bara man vill söka den och böja sig…
  Vi får inte ‘demonisera’ någon människa, för det gjorde inte Herren heller: Han har i stället kommit MED NÅD för att uppsöka de förlorade och befria dem från onda/orena andar, säger Ordet.

  3Mos.19:31 ”Vänd er inte till andebesvärjare eller till spåmän. Sök inte sådana, så att ni blir ORENA genom dem. Jag är HERREN JHWH, er Gud.”

  SAKARJA 13:2 ”På den dagen skall det ske, säger HERREN Sebaot, att jag skall utrota avgudarnas namn ur landet, så att man inte mer skall komma ihåg dem. Också profeterna och den orene anden skall jag ta bort ur landet.”

  MARKUS 5:2 ”När Jesus steg ur båten, kom en man emot honom från gravarna. Han hade en oren ande…”

  LUKAS 8:29 ”Jesus hade just befallt den orene anden att fara ut ur mannen. Länge hade anden hållit honom i sitt grepp. Man hade bundit honom med kedjor och fotbojor och bevakat honom, men han hade slitit sönder bojorna och drivits ut i ödemarken av den onde anden.”

  Joh.8:11 ”Hon svarade: ”Nej, Herre, ingen.” Då sade Jesus: ”Inte heller jag dömer dig. Gå, och SYNDA INTE MER!”
  ……

  ”Den som söker – han finner!” > En befrielse till ett liv i seger över köttet – vid lydnad för Ordet! Hallelu’jah!
  ……

  • @Deborah, nej jag har inte sett programmet, men skulle gärna göra det, vet du om det finns tillgängligt på internet? Har du något tips får du gärna länka.

   Jag tror majoriteten katoliker är lika upprörda som du om det avslöjas att pedofiler skyddats och placerats om.

   Men på vilket sätt skulle detta vara ett exklusivt katolskt problem? Jag tror det går ganska lätt att gräva fram pedofiler och kvinnomisshandlare som kommit undan och skyddats i alla sammanhang, ”för den fina fasadens skull”.

   Detta är lika vidrigt var det än förekommer. Givetvis måste katolska kyrkan gå till djupet med denna synd, svårt att tänka sej ett mer ondskefullt brott, byta minuter av ”njutning” mot livslångt lidande för en annan person.
   Jag är helt övertygad varje sund katolik ställer sej bakom denna kritik.

   Men när detta används som argument för att visa ”hur katolska präster är” så anser jag att kritiken glider över till ett generaliserande som brukar höra rasister, militanta ateister och andra hatgrupper till. Sådant bör undvikasl I all vänlighet, du försvagar bara din egen argumentation med detta Deborah.

 2. Flera artiklar om de obibliska aktiviteterna – kontakt med döden – inom jesuitismen (bättre namn än katolicismen) tagna ur länken tidenstecken.se, om reliker:

  ”Anders Arborelius befrämjar sakramentaliedyrkan i form av kroppsdelar från döda helgon

  Den katolske biskopen i Sverige Anders Arborelius murade den 26 januari 2003 (dagen innan han träffade pingströrelsens företrädare för ekumeniska samtal) in sex första klassens reliker i altaret i S:t Lars katolska kyrka i Uppsala.
  Relikerna bars först in i procession under högmässan och därefter skedde insättningen enligt en särskild ritual. Med detta menar man att relikerna på ett speciellt sätt ska uttrycka Guds närvaro!
  Kyrkan invigdes 1985 men saknade då reliker som dock nu genom en jesuitpaters förmedlan skänkts som gåva av en jesuitkommunitet i Chicago. Samtliga reliker består av kroppsdelar från döda helgons kroppar.
  Makabert! Det är inte bara frimurarna som har benknotor och dödskallar i ”garderoben”!

  Låt oss då titta lite grann på vilka dessa helgonen är – Helgonen är följande:

  Aloisius Gonzaga (jesuit, född i norra Italien), 1568-1591. Han led av en smärtfull och smittsam hudsjukdom samt njursjukdom, huvudvärk och sömnlöshet. I ung ålder började han att leva som en sträng munk, fastade tre dagar i veckan på vatten och bröd, piskade sig själv med hundpiskan och steg upp för att be på stengolvet vid midnatt även om det var iskallt väder.
  Han vägrade att se på kvinnor, även sin egen mor. Han bad mycket framför Mariabilder och krucifix och fick olika syner. Det sägs att han irriterade de andra noviserna genom att varje gång han gick upp eller ned för en trappa stannade han för att recitera Ave Maria på varje trappsteg. I en extas som varade en hel natt fick han veta exakt vilken dag han skulle dö. Han blev helgon 1726. Han har varit skyddshelgon för pestsjuka men har på senare tid utsetts till förebedjare för aidssjuka.

  Roberto Bellarmino (jesuit, biskop, kardinal, professor och kyrkolärare, född i Toscana i Italien), 1542-1621. Som präst verkade han i områden där protestantismen växte starkt. Han skrev bland annat en disputation mot de protestantiska heretikerna. Bellarmino försvarade under hela sitt liv påvens makt.
  Det var Bellarmino som av påven fick i uppdrag att varna Galileo för att inte tro eller försvara den kopernikanska teorin. Det var först år 1992 som den Katolska kyrkan upphävde bannlysningen av den bok Galileo skrev och som han hade kunnat bli bränd på bål för, men som han istället tvingades till att offentligt ångra. Bellarmino blev helgon 1930 och kyrkolärare 1931.” (slut citat)
  ….
  Man kan läsa fortsättningen på tidenstecken.

 3. Padraig!

  Jag är väldigt noga med att undvika generaliseringar!!! Må Herren hjälpa mig med att inte göra det!

  Och detta har jag tydligt markerat i alla mina inlägg – t.o.m. så har jag ‘separerat’ vanliga katoliker från hierarkin, för att JUST inte lägga någon skuld på människor som inte anar eller utför skändliga handlingar.

  Citat ur mitt förra svar till dig:

  ”Du generaliserar. ‘Katoliker’ är inte en korrekt benämning på ‘alla’ i katolicismen.
  Det katolska prästerskapet är inte…katoliker. ‘Katolsk’ betyder ‘allmän’, medan gräddan ‘på toppen’ är ju i allra högsta grad exklusiv och styr folket, precis som i feodalismen.
  Det är alltså inte vanliga katoliker som är det stora hotet utan det är de fördärvliga lärorna tillverkade av hierarkin med det hårda hjärtat, som är det.

  Efter TV-dokumentären om katolska prästers (inta allas men tusentals!) pedofilövergrepp i USA behöver ingen utmåla katolska ‘kyrkan’ (systemet) som den ’stora skökan’ – Uppenbarelseboken och Ordet talar för sig självt.” (slut citat).
  …….

  Jesus älskar syndaren men fördömer synden, som förhärdar hjärtat = förblindar anden.

  …Och om det är någon som ‘försvagar min argumentation’ i detta fall eller snarare: FÖRSÖKER att försvaga den, så är det tyvärr du, Padraig…

  Det köper jag inte – nix…..
  ….

 4. Tuve…

  Som jag sade: vi får läsa allt själva och bedöma utifrån Ordet – strider saker mot Ordet, sanningen självt, då måste vi lägga bort dem.
  Det handlar inte om att bevisa eller motbevisa att en människa har rätt eller fel (Rom.7) utan det handlar om att hjärtat skall lyda Herren och vända om från synd.

  ROMARBREVET 7:9 ”Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död. Förr levde jag utan lagen, men när budordet kom, fick synden liv och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra till liv, blev till död.
  Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det.
  Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott.

  Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte! Men synden har blivit det, för att den skulle framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom den min död. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndig.
  Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag köttslig, såld till slav under synden.
  Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag* som gör det, utan synden som bor i mig.

  Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig.
  Jag finner alltså den lagen: jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar.

  Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna DÖDENS KROPP? Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre!
  Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.”
  ……….

 5. Tuve:

  Det är olika författare på tidenstecken sajten, och allt är inte gott.
  Men om dessa är idioter- är inte påven också då en idiot?- Sa inte påven att det fanns liv på andra planeter här för en liten tid tilbaks? – Va är skillnaden?

  Själv bryr jag mig inte om aliens, ufo’r etc. Står i Bibeln att Herren också har andra skapelser, och jag utgår att jag för veta mer om dessa när jag en dag ska tillbringa evigheten med Honom.

  • @Michael G. Helders,
   Jag hävdar inte att det inte kan finnas liv på andra planeter. Jag hävdar bara att slutsatserna på tidenstecken i bl a fråga om ufonatuer är rätt komiska. Med en sådan urskiljningsförmåga så är min tillit till det övriga som skrivs 0.0 %

   Allt gott!

 6. AFTONBLADET: Publicerad: 2008-05-14

  ”Vatikanen erkänner utomjordingar”

  Påvens främsta astronom säger att det kan finnas liv på Mars.
  Nu har Vatikanen bestämt sig för att det kan finnas rymdvarelser och liv på andra planeter. Påvens främsta astronom säger att man kan tro både på Gud och rymdvarelser – varelserna kan till och med vara utan arvssynd.
  Forskaren och Jesuitprästen Gabriel Funes, chef för Vatikanens observatorium, tror att det kan finnas intelligenta varelser på andra planeter. De är skapade av Gud och kan vara mer högtstående än vi, skriver han i Vatikanens dagstidning.

  – Precis som det finns en mängd varelser på jorden, kan det finnas andra varelser som Gud har skapat. Det står inte i motsättning till vår tro, för vi kan inte sätta gränser för Guds kreativa frihet, säger han till tidningen uppger TT.

  Gud skapade Big Bang

  Funes menar att sökandet efter utomjordiskt liv inte strider mot tron på Gud. Funes tror också att universum uppstod genom Big Bang. Men inte heller det motsäger Guds existens, anser han.

  – Gud är skaparen. Det finns en mening med skapandet. Vi är inte resultatet av en olycka.

  Vissa rymdvarelserna kan även ha fördelen av att vara fria även vara fri från arvsynd, spekulerar han.

  Kyrkan hade fel om Galileo

  När det gäller katolska kyrkans fördömande av astronomen Galileo för fyrahundra år sedan säger Fader Funes att de gjorde ett misstag. Nu menar han att det är dags att se framåt, uppger BBC.

  Vetenskap och religion behöver varandra, och många astronomer tror på Gud, försäkrar han sina läsare.
  För att visa sitt vetenskapliga engagemang, ordnar Vatikanen en konferens nästa år i samband med 200-årsdagen av Charles Darwins födelse.

  Anna Petersson
  …………………….

  Se även Catholic News Service 2008-05-14

  ”Vatican astronomer says if aliens exist, they may not need redemption.”
  …………????

  Man ‘svävar i det blå’ medan på jorden finns det saker att uträtta och lägga till rätta…Suck….
  ….

 7. Daniel,

  På vilket sätt vill du att jag ska utveckla uttalandet?

  Här står det kort om nya chefredaktören som inte är nyanställd, och, förmodar jag, därför inte samma person som den nya katolska reportern.

  http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=164627

  P.S. Skicka gärna även en kommentar till min blogg eller i mail om du undrar något framöver, för det är inte alltid jag återvänder till inlägg jag kommenterat – och än mindre orkar jag läsa igenom hundratals kommentarer, särskilt om de inte handlar om ämnet – så det är lätt hänt att jag missar frågor.

 8. Tuve,

  … sedan heter det inte ”antikatolik”. Det heter protestant.

  De som menar att de är protestanter med gillar eller accepterar katolska kyrkan har nog vare sig förstått eller accepterat att de är protestanter. Då är det ju bättre att de blir katoliker på riktigt.

  Jag tror du håller med.

  Antingen är man protstant. Och då protesterar man mot katolska kyrkans lära. Eller också protesterar man inte. Då är man inte protestant.

  Antikatoliker är nog mer sällsynt.

  Numera är nog protstanter också sällsynta. I alla fall bland de kristna ledarna. Vare sig Ulf Ekman, Pelle Hörnmark eller Stefan Swärd är ju några protestanter.

  Och eftersom vi talar om tidningar så kan man väl lugnt säga att vare sig Dagen eller Världen idag är protestantiska tidningar. Det finns inget element i dem av att protestera mot den katolska läran. Därmed är de ju inte heller protestantiska.

  Det som skiljer Dagen och Världen idag från rent katolska tidskrifter är att de också inkluderar andra samfund än katolska kyrkan. Men det är ju inte samma sak som att vara protestantisk.

  Jag tror du håller med om att dessa som inte protetsterar borde konvertera. Varför gör inte de frikyrkliga ledarna det? Varför tillhöra ett annat samfund än originalet om man inte har några större invändningar emot originalet? Det enda jag kan komma på är att man inte vill mista den lilla plattform som man har redan. Då är det ju fel i båda ändar.

  När det gäller tidningarna Dagen och Världen idag så tror jag motiven till att inte vara protestantiska är olika. Världen idag intar position efter vad pastor Ulf rekommenderar. Dagen däremot, ser en större läsekrets och därmed bättre ekonomi med en ickeprotestantisk linje.

  Båda tidningarna är således fjättrade i katolicismen, men av olika orsaker.

  Ingen kan väl tänka sig att en protestant skulle kunna bli chefredaktör på vare sig Dagen eller Världen idag? Jag tror att det är lättare för en protestant att bli chefredaktör på vilken annan tidning som helst utom dessa två. Och då exkluderar jag inte SvD, DN, Aftonbladet eller Expressen.

  • @Haggaj,
   FYI: Ordet protestant kommer från latinets Protestari, vilket betyder ung att låta offentligt kungöra och syftar på det brev som ett antal lutherska prinsar skrev 1529.

   Nej, jag uppfattar inte att protestant skulle innebära detsamma som antikatolsk. (Jag anklagar er inte för att vara antikatoliker, bara för att vara antikatolska. Har jag skrivit antikatolik så har det berott på en lapsus.)

   Att protestanter är separerade från Kyrkan är rätt uppenbart och ofta är man det för att man inte delar Kyrkans förståelse av vad det innebär att vara apostoliskt kristen. Ibland är man det mer av tradition än av verklig skillnad i uppfattning.

   Faktum är att jag skulle tro att de flesta av dem som du vill förneka titeln protestant i långt större grad än någon av er som är antikatolska (och som du menar med rätta bör kallas protestanter) delar Luthers och de lutherska prinsarnas trosövertygelse. Det lilla jag vet om Luther övertygar mig om att ni är längre från Luther än vad han var från Kyrkan…

   Om du har rätt i att en antikatolsk person inte skulle kunna få posten som chefredaktör för en kristen tidning så är det ju väldigt hoppingivande. Det innebär ju i så fall att man erkänner att de som är antikatolska har fel i att vilja exkludera katoliker från de kristna. Vi katoliker exkluderar inte er som är antikatolska som kristna, såvida ni inte tar avstånd från de kristna värderingarna. Självklart finns det icke-kristna antikatolska personer också, t ex ateister, kommunister, nazister, satanister osv…

   Skillnaden mellan en antikatolsk kristen och en protestant är att den som är antikatolsk drivs av sin antipati gentemot Kyrkan, medan den som är protestant drivs av sin övertygelse om vad som är rätt. Det är så jag definierar begreppen. Sedan får du naturligtvis definiera dem som du finner för gott.

   Allt gott!

 9. Tuve,
  ”Vi katoliker exkluderar inte er som är antikatolska som kristna, såvida ni inte tar avstånd från de kristna värderingarna.”

  Moment 22!

  • @Haggaj,
   Varför?

   Är det inte befogat att särskilja antikatolska kristna från antikatolska personer överlag? Eller anser du att en antikatolsk satanist och en antikatolsk kristen är samma sak?

   Allt gott!

 10. Tuve,

  Om de som inte håller med den katolska kyrkans definition om vad som ”kristna värderingar” skall exkluderas, så är vi tillbaka till ruta ett. Eller snarare i Moment 22.

  • @Haggaj,
   Majoriteten kristna (även katoliker exkluderat) är huvudsakligen överens (med katoliker) om vart gränserna för vad som är kristna värderingar eller ej går, eller snarare vad som kännetecknar en kristen persons tro. Alltså inget moment 22…

   Allt gott!

 11. Att ha kristna värderingar – det kan t.o.m. icke troende ha – men att leva upp till dessa värderingar…

  Det är en annan femma…

  ‘Köttet’ kan aldrig greja detta, eftersom ‘köttet’ är försvagat genom döden. Denna dödens kropp kan inte frälsa sig själv eller komma till andlig insikt i egen kraft…

  Det kan bara ske genom att man hör predikan av Ordet, tar emot Ordet i tro och lyder Guds vägar utan att knorra = trons lydnad.
  Först då kan Guds kraft förvandla hjärtat!

  Och vem kan frälsa oss ifrån denna dödens kropp? > Herren Jesus!

  Annars gäller: ”Syndens lön är döden.”
  ……

 12. Tuve:
  Här följer ett citat av Luther, bara för att vi lever i ett post-modern samhälle och kristna sanningar suddas sakta men säkert ut, så betyder inte det att katoliker och protestanter är överens:
  “Yes, we afterward established in our decretals that only the pope should convoke councils and name the participants.” But dear one, is this true? Who commanded you to establish this? “Silence, you heretic! What comes out of our mouth must be kept!” I hear it—which mouth do you mean? The one from which the farts come? (You can keep that yourself!) Or the one into which the good Corsican wine flows? (Let a clog shit into that!) “Oh, you abominable Luther, should you talk to the pope like this?” Shame on you too, you blasphemous, desperate rogues and crude asses—and should you talk to an emperor and empire like this? Yes, should you malign and desecrate four such high councils with the four greatest Christian emperors, just for the sake of your farts and decretals? Why do you let yourselves imagine that you are better than crass, crude, ignorant asses and fools, who neither know nor wish to know what councils, bishops, churches, emperors—indeed, what God and his word—are? You are a crude ass, you asspope, and an ass you will remain!” – Against the Roman Papacy, an Institution of the Devil. 1545.

 13. Världen idag har numera en läsekrets som säkert välkomnar detta val av chefredaktör. Felicia Svaeren skulle knappast axla ett sådant ansvar om hon inte vore helt säker på att ha 100% stöd från tidningens Styrelse och dess Ordförande.

  Vi får bara Gratulera henne och önska henne samma kraftfulla engagemang i Guds Ord och dess Sanningar som företrädaren Carin Stenström hade.

  Guds välsignelse !

  • Nu ställde vi en fråga om det kunde vara så att den nya chefredaktören var katolik. Det visade sig vara fel, men det kan verka som den nya nyhetsredaktören är katolik och det får vi iså fall återkomma till när det bekräftats. Som John Nilsson var inne på tidigare kunde vi med facit i handen väntat ett dygn innan vi publicerade våra tankar. Dettta var då ingen storm, endast en frisk fläkt…

   Bless!

 14. Det ar intressant att det som vanligt ar mycket spekulationer men inte mycket sanning i det ni har analyserat.

  Harligt att det ar Felicia. Hon ar ‘antagligen’ inte mer katolik an Andy 🙂

  Bra jobbat ViD. Fortsatt att vara en profetisk rost i Sverige.

 15. Hej Andy!

  Ja med facit i hand så hade det nog varit bra att inte ens ta upp det, eller hur?

  Men nästa gång kan väl diskusionen utgå från fakta istället för ”troliga fakta”, diskusionerna ämnar bli lite mer konstruktiva då, än om folk argumenterar utifrån ”om det nu är så att….”

  Personligen tycker jag ämnet är intressant, men i denna bloggpost drogs det ner av att inte vara ett underbyggt fakta.

  Emanuel

 16. I denna sena ändetid, så är det ej förvånande att en romersk katolik blir chef på vad som åtminstone har uppfattas som en protestantisk (dvs. evangelisk = Frälsninhg genom Tron Allena utan gärningar, till skillnad från Rom som säger att Jesu blod INTE är tillräckligt för en total förlåtelsre av människans synd). Bara tacka Herren för att Han varnat mig för den så kallade kristna pressen…

  Mikael Jändel, Björketorp —–

 17. Andy, ett råd i all vänlighet: ta med erfarenheterna från den här disskussionen och publicera ingenting som inte är underbyggt. Du har faktiskt ett ansvar här, att inte bli ansvarig för att skapa faktoider.

  Ta Mikael Jändels inslag ovan som exempel:

  Trots att det står klart att den nye chefredaktören inte var katolik, så fortsätter disskussionen som om så var fallet. Detta sprids i sin tur vidare i disskussioner och så är ett falskt rykte i rullning. Vi måste som kristna faktiskt vara rädda om sanningen.

  Nu är nästa rykte att det var nyhetsredaktören som var katolsk. Nåväl, vänta då med att dissutera detta tills det helt går att bekräfta, först då blir väl ämnet intressant att disskutera.

  Var rädd om din trovärdighet.

 18. Andy jag holder med Padraig och EmanuelN här.

  Du skriver mycket som är bra, men ett råd; ha lite is i magen så att du slipper att stå till svars för sådan kritik. Alla bloggare gör fel. Til och med Ulf Ekman bad om ursäkt till tidningen Dagen efter en blogg artikel för ett tag sen. Ibland behöver vi att börsta av oss dammet och gå vidare. Bless you 🙂

  • @STEEN, Det hade nog varit bättre med ”katolsk redaktör” – då hade det visat sig stämma överens med verkligheten.
   Men tycker ni (padraig, emanuel,du) har rätt här.

  • @STEEN,
   Du har rätt i att det är bäst att erkänna att man gjort fel, liksom jag tror att vi alla tre bloggare har gjort. Men det betyder inte att man dessutom ska behöva stå ut med förtal och osanna påståenden ifrån Ulf Ekman på hans ganska välbesökta blogg. Han visste mycket väl vad han skrev, liksom han visste att ingen av oss tre bloggare hade skrivit ens en antydan om att Svaeren skulle vara katolik.

   Någon annan hade jag gärna givit bakdörren att det kan ha rört sig om bristande information. Men Ulf gör inte den typen av misstag. Det han skrev, skrev han avsiktligt, införstådd med att det inte stämde med verkligheten. Ulf läser snabbt – det tar honom (förmodligen mindre än) en minut att läsa igenom texterna i alla tre bloggarna (minus kommentarerna).

   Det är skillnad på att ställa en öppen fråga, likt vi gjorde, baserat på ett tips från en annars mycket välinitierad källa med stor integritet och kärleksfulla motiv – och att på ett hånande och raljerande sätt bygga upp ett förtal baserat på ett korn av sanning. Han raljerar för att vi på grund av Livets Ords och Världen Idags (ungefär samma sak, med Ulf i båda styrelserna) totala brist på kristen transparens gör att vi måste förlita oss på källor i stället för förstahandsinfo.

   Men det var långt ifrån första gången Ulf Ekman gjorde på det sättet, och oftast är det inte jag som drabbas. Nu har det dock hänt mig två liknande saker under samma senvinter, med början i hans felcitat av mig i sin nyårspredikan (han ändrade på en fras ”anklagelser om villoläror” istället för ”villoläror genom Whaleys”, annars var det mina ord han använde från vår privata mejlkommunikation i sagt strikt förtroende). Eller så var det någon annan som sa exakt det jag sa, bortsett från den frasen. Min poäng var att villoläror var hindret för väckelse och välsignelse, inte – som Ulf la fram det med sin ändring – kritik.

   Kritik är inte bara bra, den är fullständigt nödvändig för en sund lära och kyrka, eller som i nuläget, kristen media. Problemet med oss alla är dock bristen på kärlek. Där behöver jag en god portion mer från vår Herre av förändring i mitt hjärta.

  • Att Ulf Ekman kommentera denna blogg-tråd av Andy på sin egen blogg förundrar.

   Man får intryck av att Ekman vill visa upp en okunnig Andy. Ulf skriver: ”Det säger väl också kanske lite om hur dålig koll man har på verkligheten”.

   De flesta saker jag har läst om här på bloggen är inte tagna från det blå. Visst, detta med ViD chefredaktör, var helt ogrundade påstående – men inte komisk Ulf.

   Kanske avsikten med Ekmans kommentarer om detta är att samtidigt framställa Glandberger som oseriös och helt urspårad i sina artiklar? I så fall tycker jag så är inte fallet.

 19. John!

  Tack för ett mycket bra inlägg!

  För att citera Ulf Ekman från hans egen blogg:

  ”Ny chefredaktör på Världen idag”

  Som flera säkert har läst så har alltså Världen Idag fått en ny chefredaktör. Det är Felicia Svaeren, 27 år, som tillträder i maj. Det skall bli riktigt roligt och spännande att se vad hon kommer att kunna åstadkomma. Hon har redan gjort sig känd som en duktig journalist och kommer säkert att bidra till både breddning och föryngring av en tidning som vill behålla och utveckla en väckelsekristen linje i Sverige idag. Hela styrelsen stod enig bakom detta beslut.

  Ett av de mer komiska inslagen i bloggvärlden är vissa kommentatorer som påstår att Felicia är katolik. Detta spöke verkar frammanas så ofta det går, speciellt när det är något man inte gillar. Sedan spinns det vidare något alldeles otroligt kring detta helt ogrundade påstående. Det är nog ingen överdrift att katolikskräcken har fått en del att bli helt urspårade i alla sina spekulationer. Det säger väl också kanske lite om hur dålig koll man har på verkligheten.

  Nåväl, det blir roligt med Felicia som säkert kommer att göra mycket bra ifrån sig och utveckla tidningen så att den blir både central, och spetsig samt bred och generös. Hennes chefskap kommer säkert att bli både en krydda och en front emot allsköns konspirationsteorier.”
  ………….

  1) Ulf Ekman låter här som en ‘tvättäkta’ lärjunge till jesuitismen, genom att visa förakt och nonchalans för Ordet – dvs. ”Ändamålet helgar medlen”…:

  ”Ett av de mer komiska inslagen i bloggvärlden är vissa kommentatorer som påstår att Felicia är katolik. Detta spöke verkar frammanas så ofta det går, speciellt när det är något man inte gillar.” (slut citat)

  a)…Men det finns ingen komik i bloggvärlden, Ulf!

  Uppmärksamma och vakande Jesu lärjungar med Skriften i handen försöker att varna de pånyttfödda troende för Baalsdyrkans fruktansvärda konsekvenser.

  Skriften talar om skillnade mellan LIV och DÖD – den onde ‘har kommit för att stjäla, slakta och förgöra’ – Jesus skrattar inte på korset…

  b) Det är sant! Jesus ‘gillar inte’ enligt Ordet, att falska profeter förleder Hans får till avfall från Livet genom diverse villoläror och avgudadyrkan.

  c) Jag tycker, att bloggarna har mycket bra ‘koll på verkligheten’ och deras ‘konspirationsteorier’ har egentligen bara en fast förankring i Skriften själv, som talar om ‘laglöshetens hemlighet’. Är det inte nonchalant, Ulf, att ignorera Ordet i detta fall?

  d) Det verkar för mig, som om man inte har förstått allvaret i Skriften: är det uppmaning till en farlig lek att påstå, att det nya chefsskapet blir ‘en krydda och en front emot allsköns konspirationsteorier”?
  …………

  Slutsats: detta är den yttersta tidens tecken och det är bäst för alla, att beräkna kostnaden för att följa Herren Jesus – det blir förföljelse…från våra egna bröder…tyvärr.

  Det är vad jag har förstått av Ulf Ekmans inlägg…

  Därför är fokus på Skriften av allra största betydelse, kära syskon! – Det är hög tid att söka Herren och studera Ordet noga! Låt ingen bedra oss!

  SOLA SCRIPTURA!…och mycket bön!
  …………………..

 20. Tack Deborah!
  Första Konungaboken 19:18″Men jag skall låta 7000 män bli kvar i Israel,alla de knän som inte har böjt sig för Baal och varje mun som inte har gett honom hyllningskyss”.

  • @Refo.Karl,

   På spiken! Amen…

   1Kung.16:28 ”Och Omri gick till vila hos sina fäder och blev begraven i Samaria. Och hans son Ahab blev konung efter honom. Ahab, Omris son, blev konung över Israel i Asas, Juda konungs, trettioåttonde regeringsår; sedan regerade Ahab, Omris son, i tjugutvå år över Israel i Samaria.

   Men Ahab, Omris son, gjorde vad ont var i HERRENS ögon, mer än någon av dem som hade varit före honom.
   Det var honom icke nog att vandra i Jerobeams, Nebats sons, synder; han tog ock till hustru Isebel, dotter till Etbaal, sidoniernas konung, och gick så åstad och tjänade Baal och tillbad honom.
   Och han reste ett altare åt Baal i Baalstemplet som han hade byggt i Samaria.
   Därtill lät Ahab göra Aseran. Så gjorde Ahab mer till att förtörna HERREN, Israels Gud, än någon av de Israels konungar som hade varit före honom.

   Under hans tid byggde beteliten Hiel åter upp Jeriko. Men när han lade dess grund, kostade det honom hans äldste son Abiram, och när han satte upp dess portar, kostade det honom hans yngste son Segib – i enlighet med det ord som HERREN hade talat genom Josua, Nuns son.”
   ………

  • Deborah, bara en stilla undran. Vad har Hiel och återuppbyggnaden av Jeriko att göra med en ny chefredaktör på ViD? 😉
   MVH

  • Andy, det är lite irriterande att hela tiden hamna i moderering. Går det inte att ta bort den? Eller litar du inte på en ”moseian”? 🙂

 21. John Nilsson & Andra:

  Jag skrev inget kring denna redaktör på min blogg. Så det är bara detta forum och din blogg som har skrivet om detta ämnet.
  Så ”bara” två bloggare 🙂

 22. För en tid sedan annonserade Världen idag intensivt efter en bostad åt en nyanställd skribent. Kvinnan heter visst Annika och är troende katolik… Det borde kunna bekräftas av tidningen, och meddelas Ulf Ekman om han, mot förmodan, inte känner till vilka som är anställda på den tidning han är styrelseordförande för 🙂

 23. SÅ…

  Man får läsa hela sammanhanget > Bibelstudier!

  Och det som Herren har sagt – det går alltid i uppfyllelse.

  Något att tänka på och ta på allvar….

  …. 🙂

  • @Deborah, jag tror också att det Herren sagt går i uppfyllelse. Men det Herren sagt kan också appliceras på egna spekulationer. 😉

 24. SÅ…

  Ojojoj!…Dessa spekulationer, eller hur?

  Just därför har Herren i sin stora visdom låtit Ordet vara föremål för rannsakan och studier, där alla Hans lärjungar (och inte bara någon guru) kan ‘bolla’ med varandra innehållet i texterna och redogöra för kommentarerna.
  (Se midrash i judendomen).

  Och skulle någon ‘gå vilse’ på något sätt i ‘spekulationerna’ – då är det skönt att syskonen kan korrigera vederbörande med Skriftens hjälp och det gäller att vända om för: ‘anden är villig men köttet är svagt’, du vet SÅ, det gamla vanliga ‘adam-köttet’ som vill leka Gud…
  Ingen undantagen.

  Jesus använder liknelser och uttyder Ordet – den som ‘har öra, han hör’ och förstår vad Herren säger.

  Och: bevare mig från spekulationer! (?)

  Just därför är det viktigt att hålla sig till Ordet:

  ”Summan av Guds Ord är sanning.” –

  dvs. man måste läsa alla bibliska texter i sitt hela sammanhang: ‘Skrift skall med Skrift förklaras’.

  ……. 🙂

  • @Deborah, du försöker dribbla bort sakfrågan genom att skriva en massa självklarheter. Så vad har 1Kung.16:28 med Katolsk chefredaktör på Världen idag, att göra?

 25. Jes. 59:13-14
  Genom överträdelse och förnekelse hava vi felat mot HERREN, vi hava vikit bort ifrån vår Gud; vi hava talat förtryck och avfällighet, lögnläror hava vi förkunnat och hämtat fram ur våra hjärtan.
  Rätten tränges tillbaka, och rättfärdigheten står långt borta, ja, sanningen vacklar på torget, och vad rätt är kan ej komma fram.

  Det är dags att spänna på oss ”sanningen som bälte”, det gäller oss alla, även Ulf Ekman.

 26. SÅ…

  Jag svarade på Refo.Karls inlägg om Baalsdyrkan…som i sin tur är kopplad till Ulf Ekmans inlägg från hans blogg – i mitt inlägg, som i sin tur behandlar ‘vem man skall ge sin hyllningskyss i framtiden’….Skall jag fortsätta?

  Här skall det med andra ord inte böjas knä för några avgudar oberoende vem anställer vem för att ‘få bukt med alla kritiker’!

  Och det räcker för mig, att Refo.Karl förstod. Men han är ju protestant, tack och lov!

  Sov gott! 🙂
  ……..

 27. Ping: glandberger.net » Bloggarkiv » Ulf Ekmans spöken

 28. Hej allihopa!

  Enligt en person som jag pratade med som jobbar på en viss kristen tidning så stämmer det inte att varken redaktör eller chefsredaktör är katolik.

  Men enl. den personen var det en annan som visst var med i katolska kyrkan. Men mer om det på min blogg.

  Emanuel

  • @EmanuelN, nu har ju även du bekräftat att det nyligen anställts en katolik på Världen idag i en skrivande befattning. Om farsen (som du skriver på din blogg) består i att denna blogg spekulerade i att det var en chefredaktör eller att Världen idag själva ännu inte gått ut med den informationen kan man ju ha synpunkter på. Det intressanta är ju att Världen idag de facto nu har en katolsk skribent, inte bara artiklar som propagerar för katolicism på olika sätt! Annika från Malmö kanske inte kan bli nyhetsredaktör nu när uppgiften om hennes anställning läckte ut via bloggvärlden, men faktum är ju att hon anställdes efter att Samuel Björk slutat som nyhetsredaktör och att varken Felicia Svaeren eller Marlene Lindbom har den rollen i Världen idags nya redaktion…

 29. Eftersom ”Rakt på sak” är avstängt för tillfället så postar jag detta här istället. Andy, du kan flytta det om du vill…

  Följande noterades på den katolska sajten Katolsk observatör. Kanske kan det vara av intresse även för er, det är ju en fråga som ni ställer er ständigt 😉

  Är ekumeniken en irrlära?

  (katobs.se) Rubriken i sig kan verka provocerande. Men i den ortodoxa världen (inte minst Athos) och även en del andra grupper hör man ibland meningar som ifrågasätter ekumenikens själva existensberättigande. Denna artikel av professor Brian Harrison pekar på att uppfattningen kan bero på en felaktig tolkning av Andra Vatikankonciliets texter. Dessa jämförs med den kritik som påven Pius XI riktade mot den pankristendom, som bland annat ärkebiskop Nathan Söderblom anslöt till. Till artikeln

 30. Naturligtvis förstår jag att Vid av många ses på som en ”Trosröreleson med flera”-tiding och det är den väl också.. Men jag tyckte inte att detta var ngn nyhet direkt, då Vid sedan länge varit ekumenisk inkluderat Katolska Kyrkan..

  Sen är jag oroad över Kristenhetens dragning mot Rom.. Absolut!!! Jag tror tiden för husförsamlingarnas utbredande är vad som ligger på Guds hjärta, där alla medlemmar tar ansvar för att själv studera Bibeln, utan obibliska traditioner och utan stora övergripande organisationer som bara för till maktberusning.. Jesus är huvudet då behövs ingen ”organisatorisk enhet”! Svärdet mellan Babylon och Kristi Kropp går rakt igenom alla kyrkor och samfund!

  Frid/Martin

  • Felicia är en helt vanlig Livets Ord-medlem – det måste väl ändå vara värst av alla möjligheter som ni listat i den här bloggen. Jag garvar igen! Så mycket skitprat, skvaller och vilda gissningar – ni borde alla gå ner på knäna och be Gud om förlåtelse för att ni missbrukar den tid han ställt till ert förfogande. Det finns en hel värld att rädda bortanför datorn, bryr ni er inte om det?

 31. Det kan nog vara bra att spendera en tid framför bloggarna, i stället för att läsa världen i dag, så man inte blir förförd därute i stora vida världen.
  Eller än värre, förför någon annan.

 32. Ping: glandberger.net » Bloggarkiv » Världen idags katoliker

Kommentarer inaktiverade.