Samtal med Åge

Jag mötte Åge Åleskjær efter ett möte han hade här i Bergen i slutet av januari och vi satt i restauranten på hans hotel och samtalade om många olika frågor under tre timmar. Det var ett fint samtal som präglades av respekt och öppenhet. Här återger jag delar av vårt samtal, och orsaken till att det bara är delar av det är att jag spelade in samtalet på mp3 men pga tekniska problem fungerade inte ljudet. Jag hörde ingenting av vårt tre timmar långa samtal…

Många kommer nog sakna en del av det jag tidigare annonserade att jag skulle prata med Åge om. Vi pratade om felaktiga läror i både katolicismen och trosförkunnelsen, och Åge tog bl.a avstånd från den omdiskuterade jds-läran. Vårt samtal innehöll så mycket mer än det som kommer fram här och jag hade hoppats att Åge skulle komplettera det som fattades. Olika orsaker ligger till grund för att så inte skedde, men jag publicerar ändå en del av samtalet vi hade.

/Andy

Den nya ekumeniken

Något som verkar vara en förenande faktor i den nya enheten är att man försöker samlas kring en gemensam nattvardssyn. Det finns ju som du vet olika läror om nattvarden och några av dessa är transubstationsläran (katolska kyrkan), konsubstationsläran och realpresens. Dessa har olika utformningar men är överens om att det sker en förvandling och att Kristus verkligen är närvarande i brödet och vinet.

Tror du att bröd och vin förvandlas till Jesu fysiska kropp och blod?

– Det är ingen mystisk förvandling som äger rum och brödet och vinet behåller givetvis sina egenskaper. Det finns även dem som tror att dopvattnet är heligt men det är helt vanlig h2o – alltså vatten.

Är det endast präster och speciellt utvalda och avskilda människor som kan dela ut nattvarden?

– Nej. Nattvarden är en stark minnemåltid där vi som troende bryter brödet och dricker vinet och är inte förbehållet ett speciellt prästerskap. Nattvarden kan firas och delas ut av alla troende oavsett vilken funktion de har i Guds församling. De första kristna delade nattvarden med varandra i hemmen och det står att de gjorde det varje dag. Fira nattvard så ofta du kan. Jag tror det ligger en dimension av hälsa och läkedom i nattvarden.

Är det fel att söka enhet genom olika gemensamma bekännelser och dogmer man accepterar? Är det den enhet Jesus bad om i Joh 17?

-Vi som är frälsta har redan enheten i och genom Jesus Kristus. Jag anser det är fel med enhet och ekumenik som baserar sig på gemensamma bekännelser och trossatser.

Tycker du det är ok att använda sig av andra religioners meditationstekniker och överföra dessa till ett kristet sammanhang så som vi ser att många retreatgårdar runt omkring i Skandinavien gör?

– Jag tycker inte detta är ok och det är inget jag vill rekommendera.

Kritik mot nådesundervisningen

Det har framkommit en del kritik mot nådesförkunnelsen och del del av denna har gett sig uttryck i att det inom OKS skulle vara ok att dricka sig full och i allmänhet leva ett ganska utagerande liv då man ändå kan lägga detta under nåden. Vad är din kommentar?

– Det finns givetvis människor som använder nådesundervisningen som ursäkt för att leva ut synd de redan har och heller inte önskar göra upp med. I OKS fokuserar vi på hur gemenskapen med Jesus också visar sig i form av Andens frukt. Vi tar avstånd från allt missbruk av förkunnelsen som skulle tillsäga att det är ok att leva ett köttsligt liv. Människor som gör detta representerar på inget sätt det vi står för.

Ett annat påstående är att ni anser att missionsbefallningen inte gäller längre. Stämmer det?

-Detta stämmer överhuvudtaget inte alls! Vi tror definitivt på att gå ut och vinna människor för Kristus.

Flera av bloggens läsare har föreslagit dig som gäst under en samtalskväll med Ulf Ekman. Skulle du kunna tänka dig att möta honom och samtala om nådesförkunnelsen och liknande frågor?

– Det vore nog både bra och intressant tror jag för att kunna reda ut en del missförstånd som verkar ha uppstått. Om det kommer en inbjudan från Uppsala tackar jag gärna ja.

Åge Åleskjær & Andy

Åge Åleskjær & Andy

Annonser

90 kommentarer på “Samtal med Åge

 1. Inte mkt nytt för egen del, men bra klargöranden för de som missförstått eller lyssnat på lögner kring nådesförkunnelsen….

  Ja Ulf Ekman…bjud in Åge till Uppsala igen! Det skulle bli hur bra som helst!
  Låt Abraham och Sarah få bli det äktapar som de verkligen är.
  Tron och Nåden hör ihop!!

 2. Trist att det blev tekniska problem:/ Hoppas det blir fler tillfällen för intervju med Åge och att det då ska fungera.

  Jo det skulle vara så himla underbart om missförstånd som uppkommit mellan OKS och LO fick rättas till. Jag har pratat med både Anders Gerdmar och Remi Höidal om nådesbudskapet och efter de samtalen så tycker jag efter egen bedömning att det skulle vara mer än nyttigt:D Saker som att vi skulle sluta bekänna synder är en sak som iaf Åge i sin bok ”Fullständig frihet” tar avstånd ifrån men som OKS är beskyllda för.

  • Cháris:,
   Jag vet att det är flera medlemmar i Livets Ord som skulle önska att en sådan samtalskväll ägde rum, och en del har signaliserat det även till sina pastorer. Vi får se…

 3. Jeg merker meg to ting med en viss interesse:

  Åge sier:

  ”Jag tror det ligger en dimension av hälsa och läkedom i nattvarden.”

  Om det er slik at nattverden bare er et minnemåltid, og bare brød og vin, som Åge hevder, ser det ut for meg som om Åge likevel legger noe mer i nattverden enn det han i utgangspunktet hevder han gjør. Dette synet på nattverden er forholdsvis nytt, og i sterk grad preget av pinsekarismatisk teologi.

  Det andre er dette:

  ”Tycker du det är ok att använda sig av andra religioners meditationstekniker och överföra dessa till ett kristet sammanhang så som vi ser att många retreatgårdar runt omkring i Skandinavien gör?”

  Dette er en meget spesiell problemstilling, nærmest tendensiøs og svært ledende stilt. Hvem ville ikke svar nei til dette. Spørsmålet er om en problemstilling er sann. De kan være noe sant i det fordi det er ulike retreatgårder i Skandinavia. Men for norske reteratgårder er dette neppe sant.

  • Bjørn Olav Hansen:
   Når jeg stilte Åge spørsmålet som du reagerte på så hadde jeg selvfølgelig fortalt om Livets Ords retreat på Berget i Rättvik hvor de bruker nettopp andre religioners meditasjonsteknikker. Jeg er ikke så alt for insatt i hva som skjer på de norske retreatgårdene/senterene, og det stemmer sikkert at synkretisme av dette slaget ikke praktiseres der. Godt at du innstemmer i svaret på spørsmålet.

   Jeg synes ikke det er ok å dra på retreat der djupmeditasjon med insoirasjon fra zenbuddisme praktiseres, og Livets Ords pastorer befinner seg akkurat nå på en slik plass.

 4. Rettelse! Siste avsnitt skal være slik: Dette er en meget spesiell problemstilling, nærmest tendensiøs og svært ledende stilt. Hvem ville ikke svart nei til dette? Spørsmålet er om denne problemstillingen er sann. Det kan være noe sant i det fordi det er ulike retreatgårder i Skandinavia. Men for norske reteratgårder er dette neppe sant.

 5. Åge svarar som förväntad. Den som har lyssnat til Nådeförkunnelsen med ett lyhörd öra och ett öppet sinne, vet redan detta.

  Men. när det gäller påståenden om att Åge skulle predika att missionsbefallningen inte gäller längre kan jag förstå att några kan dra den slutsatsen ut ifrån detta citatet från Åges bok ”NÅ TALER HAN FRA HIMMELEN”:

  ”I misjonsbefalingen, både i Matteus 28,18-20 og Markus 16,15-20, er dåp er viktig punkt!
  Det man ofte glemmer, er dette: Denne befalingen ble gitt til de tolv apostler som var sendt til jødene, med evangeliet til de omskårne. Peter var deres leder, men alle de andre var i samme tjeneste.
  Misjonsbefalingen om å gjøre hele folkeslag til disipler, vil oppfylles fullt ut i tusenårsriket. Da vil de omskårne ha sin spesielle nådetid, der budskapet vil gå ut fra Jerusalem til jordens ender”. Citat slut.

  Åge svarar här kort och tydlig på frågan om missionsbefallningen, att den gäller. Då återstår frågan till Åge? Ser du att några kan missuppfatta citatet från boken?

  Vad gäller Ekman och Åleskjær. Hoppas en samtalskväll kring Nåden och Lagen blir av. Det finns ingen orsak att vänta Pastor Ulf. Du har allt att vinna på det, … i längden.

  • @STEEN, Åge har helt fel enligt ditt citat från hans bok. De 11 apostlarna blev inte bara sända till judarna, utan till världens alla folk. Först Jerusalem sedan Samarien och sedan intill världens ände.

 6. Ang. sitatet fra Åge’s bok, som STEEN referer til, så avslører her Åge noe av den teologi som ligger til grunn for nådeforkynnelsen; nemlig dispensasjonalismen (=læren om tidshusholdninger).

  I følge denne lære/teologi kom Jesus med evangeliet om Riket for JØDENE (kun). Således var Jesu apostler budbringere for dette evangeliet, som altså er noe annet enn ”det rene nåde-evangeliet til hedningene” (som de mener at Paulus var apostel for). Mye mer å si om dette, men les og studér den som vil.

  Dispensasjonalismen er et ganske forskrudd tolkningssystem, som legges over bibelen, og som gjør at man skarpt inndeler det som står i ulike tidsepoker. Alt er Guds ord, men vi forholder oss til det på ulike måter. Således kan man t.o.m. hoppe bukk over enkelte av Jesu uttalelser!

  Man finner ikke spor av dispensasjonalistisk tankegang i noen av de tidligste, kristne skrifter. Heller ikke fra de steder der Paulus hadde virket. Likevel er det denne forståelsen som ligger til grunn for Åge’s nådeforkynnelse.

  Når grunnlaget er feil er det også lett at konklusjonene blir feil…

 7. Siden ordet ‘dispensationism’ i regel förknippas med John Nelson Derby och Plymouth-brödrerna blir det missvisande att plassera Åge där.

  Visst, Åge undervisar om att vi måste bedömma Ordet utifrån:
  -vem det talas om
  -vem det talas till
  -och när det blev sagt

  Vem undervisar inte så? Alla gör det mer eller mindre, eller hur?

  Jag vill påstå att Åge snarare lar Guds olika PAKTER med människan vara den förståelsen som ligger till grund för hans teologi. Inte dispensationism egentlig.

  Morgan A. Du menar vel inte att om jag påstår att det är skillnad på det gamla och nya förbundet så har jag en dispensationalistisk tankegång, som enligt dig inte är fanns i de första kristna skrifter?
  Redan här, altså angående gamla och nya förbundet, finns det jo en indelning med bakgrund i olika tidsepoker, eller hur.

  • Dispensasjonism/husholdninger eller förbund/avtal?

   I Bibeln, ser vi fort att Gud handlat med människan ut i från ömsesidiga avtal eller förbund. I en kontrakt finns det rättigheter och förpliktelser. Ett kort tvärrsnitt genom bibeln visar att vi inte kommer undan detta att Gud har avslutat och påbörjat olika förbund.

   -Adam och Eva

   Redan på Bibelns andra blad, ser vi att Gud inngår ett avtal där han lovar att vara i närkontakt med människan så länge de holder avtalet. Om syndar skall de dö.

   -Lagen

   När Gud gav Lagen på Sinai, blev också den framstäld som ett avtal eller förbund (heb 8:9). Gud lovade att alla som uppfylte vilkåren skulle bliva välsignad. Den som bröt mot bara ett av dessa bud skulle bliva förbannad (Gal 3:10 og 1 Mos 28:1,2,15).

   -Nya förbundet

   Tack att vi nu efter korset, är insatta i ett nytt och bättre förbund och fått del av Abrahams välsignelse. Vi har nu fått syndernas förlåtelse vid Jesu blod. Ett offer är nog. Jesus är slutet på lagen, och han uppfylde den för oss.

   -Jesus till Judar… ?

   Att Jesus också talar om en tid där han bara var utsänd til judarna kan vi heller inte bara hoppa över, Morgan. Om missionsbefallningen hör hemma här blir en egen diskution. Man som nämnt svarede jo Åge att missionsbefallningen gäller….

 8. Selvfølgelig går det en skillelinje mellom den gamle og nye pakt. Mange ting er veldig annerledes; men mye er også videreført. Dette er kunnskap man får direkte ut av bibelen. Dispensasjonalismen er et ytre system, derimot, en fortolkningsmodell, som legges utenpå bibelen.

  Når det gjelder Åge og dispensasjonalisme, så finner man flere eksempler i hans bok, ”Nå taler han fra himmelen”, som tyder på at Åge befinner seg der rent teologisk. Han sier ikke rett ut at synet han forfekter er dispensasjonalisme, men det er liten tvil om saken. Jeg vil påstå at det faktisk kreves en slik teologisk forståelse for å kunne hevde noe i nærheten av ”Paulus’ rene nåde-evangelium til hedningene”.

  En bekjent av meg, som selv er ”Ultra-Dispensasjonalist” (= mer ekstrem enn Åge), kjenner klart igjen Åge’s undervisning som grunnlagt og tuftet på dispensasjonalismen.

  Dette kunne kanskje Andy spørre Åge om, rett ut, og få klare ”raka” svar? Be Åge klarlegge hvor han står i.f.t. dispensasjonalisme.

  Nok en gang: Grunnlaget/fundamentet må være på plass før vi reiser en bygning. Med en feilaktig grunnforståelse (dvs. dispensasjonalisme) blir nødvendigvis resten også skeivt og vaklende. Så kan man jo ta dette vaklende byggverket, og utbasunere enn ny reformasjon…

 9. TILLEGG:
  Dersom man setter et skille mellom Jesu apostler’s evangelieforkynnelse (ja, også Jesu egen forkynnelse) og Paulus’ evangelieforkynnelse, og vektlegger at det er to ulike evangelier (basert på bl.a. Gal 2:7 – ett til jøden og Riket og ett til hedningene om Nåde), da finnes det kun ett riktig teologisk begrep, og det er dispensasjonalisme.

  Da setter man et skille på et sted som ingen av de første generasjoner med kristne gjorde. (Kanskje med unntak av Marcion… Ooops, unnskyld!)

  Denne forståelsen, dispensasjonalismen, er langt mer utbredt enn vi liker å tro. Bl.a. gjennom Scofields studiebibel.

  Kanskje tid for at Åge ”kommer ut av skapet”?

  • I och med att ordet ‘dispensationalism’ är så laddad i teologiska kretser blir det en benämning som bliver ganska ointeressant. Jmr ordet ‘fundamentalism’. Ulf Ekman t ex har för längst slutat svara ja på att han är fundamentalist. Värför? Därför att han vet att folk lägger något helt annat i detta enn vad han själv gjorde.

   Når folk stoppar Marcion i samma fack som Åge, blir det lika dumt som att klassa Ulf med Allatholla Khomeini. Oseriöst, helt enkelt.

  • @Morgan A., jag håller helt med dig när det gäller att Åges nådesteologi bygger på en utpräglad dispensationalism.

   • En snabb fråga SÅ:
    Har du fått Åges bok och läst den? Då du uttalar dig om ”Åges nådesteologi” utgår jag från att du är väl insatt!

  • Andy, jag skulle ju få ett ex av dig!
   Jag har därför inte läst boken, men vi har ju debatterat ganska så intensivt tidigare på aleteia om detta, så jag har fått en något så när bild av nådesteologin. Dessutom har du ju visat en lång intervju tidigare med Åge.

   Bland annat så försvarade du att Matt. 5:17-19 gällde bara fram till korset. Det är ett dispensationalistiskt synsätt.
   I all vänlighet!

  • @Morgan A.,

   en eller annen grad av ”dispensasjonalisme” tror jeg vi alle har! Ellers blir det vanskelig å forstå en del ting i Bibelen! Som f.eks.forskjellen på Israel og menigheten i NT. Paulus snakker om ”den husholdning” han hadde når det gjaldt hedningene i Ef. 3,2. Derav det norske navnet ”tidshusholdningslæren”!

   Den dispensasjonalisme som har preget mange frikirkelige sammenhenger rundt om i verden, står langt fra den Ultra- dispensasjonalismen som enkelte idag hevder! Dessverre så ser jeg tendenser til den i det som Steen siterer fra Åges bok når det gjelder dåpen. I Ultra-dispensasjonalismen ser man nemlig på dåpen som noe jødisk, og som ikke har sin plass i NT’s menighet. Både i dette og på mange andre punkter skiller den seg milevis fra moderat dispensajonalisme. Jeg har ikke lest boka til Åge, og vet ikke hvor langt han går i den retning!

   Anbefaler en artikkel om dispensasonalismen i et litt interessant lys som du finner her:

   http://www.raystedman.org/misc/dispens.html

   Mvh.
   Cato

  • Cato

   Når det gjelder Åge har han flere ganger under perioden han har fokusert på Guds Nåde sagt at han en sjelden gang lufter noen av de tankene som han selv ”tygger” på i korte fragment. Jeg tror at endel av det som han bare i små doser lufter for menigheten, ikke er bastant eller en ”satt” teologi i minste detalje. Ibland er det det, i blant ikke. Her må vi som medlemmer eller kirkegjengere ha evnen til å prøve det som blir sagt.

   Åge skiller seg fra endel andre forkynnere, når det gjelder det å våge å tale om det han tror at Herren har vist han. Han går iblant lengre i sin søken etter sannheter i ordet gjennom å gå i terreng som mange ikke har våget. Jeg tror at dette er for det meste positivt. Skal Guds menighet få åpenbart noe av det som er dunkelt for menigheten anno 2009 så må forkynnere også våge å prate om det de tror Herren har vist dem. Vi vet jo at Åpenbaringenslys skal komme sterkere i den site tid, men også alle mulige lærer hit og dit. Frykt kan ikke styre oss så vi bare står på stede hvil. Gud gjør alltid noe nytt, med basis i sitt eget ord selvsagt.

   Selvfølgelig har ikke alle et slikt kall til å bredde forståelsen av åndlige sannheter som Åge har, men mange preker kun det som er opplest og vedtatt av de anerkjente teologer og på den måten går de heller aldri ut ”på vannet” i sin forkynnelse. Honør til Åge her. I og med at han er ydmyk på at han bare er et vanlig menneske med et kall, så trykker han ikke bibelvers ned over hode på folk. Han gir folk til til å begrunne.

 10. Morgan

  Åges fortolkningsmodell, har hans egna brillor på. Så är det med ALLA förtolkningar (t ex Ulfs doktriner, Katekismen, kyrkofädrarna osv). Att hävda något annat ville vara fel.

  Alla som läser bibeln lägger någon fortolkningsmodell till grund som legges utanpå bibeln.

  När det är sagt, finns det ingen huvud-tes i Åges teologi som inte bygger på prinsipen att ”text skall tolka text”. Här är han mer noga enn många andra. Att männskliga slutsatser dras ibland sker av alla teologer trots smörjelsen till att undervisa. Här gäller det att vi som troende kan vår bibel och rensar ut benen i fisken.

  • @STEEN, ”text skall tolka text” ja så läser väl alla. Men problemet uppstår när man drar ut ett Bibel citat från sitt sammanhang och tolkar det Bibel citat med andra Bibel citat som i sin tur också är draget ur sitt sammanhang- vilket är extremt lätt att göra, men då blir det fel- eftersom då tolkar man Bibeln om till sina egna syften.
   Istället måste man låta Bibel citatet stå i sitt sammanhang, och hitta andra Bibel sammanhang var det står om ungefär/liknande saker- och utifrån det låta text tolka text, först då kan man få summan av Guds Ord.

  • Helders

   Ja unifär så som du skriver skall man läsa och tolka. Tycker Åge uppträder i enlighet med dessa principer. Han tar på allvar när bibeln visar på att något har sin början och något har sitt slut. Detta gör han genom att försöka sätta detta in i sitt rätta sammanhang. ofte har inte hans kritiker något svar alls på hur man skall tolka detta att bibeln visar på att det finns olika tidsepoker där vilkåren och förutsättningarna är olika.

  • Er det virkelig ”tekst som forklarer tekst” i Åges forkynnelse, eller er det ”Paulus som forklarer tekst”?
   Mitt inntrykk, etter å ha fulgt hans forkynnelse de siste 25 årene, er at det siste tenderer til å være tilfelle.

 11. Jag skulle vara mkt tacksam om ngn kunde redogöra för vilka olika teologiska tolkningsmodeeler som finns för Bibeln el länka till ngn sådan källa! 🙂 Vill lära mig mer om dispensationalism med flera.

 12. Dispensasjonalisme er vel ikke SÅ laddad. Mange kjente teologer og kristenledere som hevder et slikt syn. De fleste av oss henter sin inspirasjon fra en eller annen teologisk retning. Så også Åge, ganske sikkert.

  For øvrig mener jeg IKKE å likestille Åge og Marcion, selvfølgelig! Generelt i dag er det mange som ikke liker Gamle Testamentet’s strenge og dømmende Gud, akkurat som Marcion. Mye bedre med en snill kjærlighetsgud uten klare grenser, som forstår menneskelig svakhet (=synd) så godt…

  • @Morgan A., Lewi Pethrus var väl också i sin tid ganska influerad av Darby?

   Jag själv är ingen stor fan av systematisk teologi, därför har jag inga problem att läsa Luther som Calvin, som kyrkofädre…om man är fast vid systematisk teologi är det lätt att man låser sig själv fast- och det skapar stora svårigheter att läsa såsom det faktiskt står skrevet i Bibeln. Men vissa tolkningsnycklar måste man enda använda sig av, Kristus, lag, nåd etc.

  • Morgan och Helders

   Denna innfallsvinkel där man nämner dispensatioism och Marcion i samma andedrag som Åge, läste jag första gång om i Keryx (av Gerdmar) för några år sen nu. Sen dess har folk satt ut rykten om att Åges nådundervisning leder till att man klipper bort delar av bibeln som då Marcion lär ha gjort. Detta är självklart helt fel.

   När Kong Hee var i Uppsala varnade han imot nådeförkunnelsen genom att samtidig visa på att Derby i sin tid skulle uppmuntra folk till att leva i synd, enligt K. Hee http://www.youtube.com/watch?v=znPS2hwyZnc&feature=channel_page

   Detta blir unifär lika dumt som att sätta likhetstecken mellan islam kritik och rasism.

 13. Andy! Då ni pratades vid i tre timmar så måste du komma ihåg mer av vad han sade. Brister av nyfikenhet angående katolicismen etc…! Kan du inte berätta mer?

  • Samuel Rnr.
   Jo, jag minns ju en del, men då det bara är styckvis hade det varit fel av mig att lägga ut det utan att Åge först hade godkänt det. Jag kan nämna några av frågorna där svaren inte är medtagna i den här posten, så ser du vad vårt samtal handlade om. Det var ju mer än detta givetvis…

   • ”Hur ser du på de ekumeniska vindarna som blåser över Skandinavien?”

   • ”Vad vill du säga till människor som anser att den nya ekumeniken och enheten inte är det Jesus bad om i Joh 17, men som i stor grad verkar vara en organisatorisk enhet där man söker en plattform som vilar på gemensamma bekännelser och dogmer man enats om. Det är många inom frikyrkan som älskar alla syskon i de olika samfunden, inklusive de historiska, men som är varnar för det som tar form framför deras ögon. Ska de lämna sina församlingar eller vara med på den kurs ledarna valt?”

   • ”Vi läser om möten mellan ledare av icke-konfessionella kyrkosamfund och ett team från Vatikanen där man haft inledande samtal för att söka finna gemensamma bekännelser att enas om och det kan se ut som att man söker en form för organisatorisk enhet. Din kommentar?”

   • ”Oslo Kristne Senter är medlem i Norges Kristne Råd och jag undrar vad som är målet med ert medlemskap där?”

   • ”Tar du avstånd från delar av trosförkunnelsen som inte kan grundas på Skriften och som var regelrätta villoläror men som ändå predikades ganska starkt tidigare? Ett sådant exempel är JDS läran.”

   • ”En av bloggens läsare bad mig fråga dig vad helgelse är och vad som skapar den.”

 14. Åhh vad synd att inte allt kom med!!! 😦 Ja…en samtalskväll med Åge och Ulf det skulle jag resa till Uppsala för att vara med om! 🙂 Många missförståelser skulle nog redas ut och de skulle ha en del att hämta från varandra!! 🙂

  Men jag är lite konfunderad om det här med Nattvarden.. Trosrörelsen har väl aldrig haft ngn uttalad dogm om nattvarden så jag kan inte se att Ulf har ändrat sig i denna frågan (även om jag e mkt kritisk till hans sätt att närma sig Rom). Han har ju ingen bakgrund i Pingströrelsen som Åge så han har väl samma nattvardsyn som han har haft förut.

  Jag har läst Ulfs Nattvardsbok och kan inte se att han har samma lära om den som Katolska Kyrkan iaf (såvida jag inte har dåligt minne, men det tror jag inte..) I Katolska Kyrkan offrar man Nattvarden som ett offer till Fadern och det blir ju rent hädiskt med tanke på att Jesus offrat sig en gång för alla och inget kan läggas därtill! Nä,den synen har tack och lov inte Ulf Ekman och Livets Ord vad jag vet… Hur det är med vem som får el inte får dela ut Nattvarden i Livets Ord vet jag inget om heller…

  Själv tillhör jag ett samanhang där vi har nattvard i tex bönegruppen utan Pastor. Det är ju Jesus som man tar emot ifrån och ingen människa.. Men med bakgrund i Svenska Kyrkan så måste jag säga att jag har alltid trott att Jesus ÄR NÄRVARANDE där man firar nattvard, inte så att brödet och vinet förvandlas men HANS NÄRVARO är i brödet och vinet på ett oförklarligt sätt.

  Att säga att det bara är en åminnelse gör nattvarden väldigt fattig måste jag säga. Nattvarden är andlig mat precis som Guds Ord och Jesus säger själv att den som iinte äter Hans Kropp och dricker Hans blod har ingen del i honom. Att man inte har oförlåtelse gentemot sina trossyskom är ju också en förutsättning för att ta Nattvarden, då denna annars blir en dom. Nattvarden är tecknet på att man tillhör Kristi Kropp. En person som aldrig el sällan tar nattvarden el tar lätt på nattvarden har altså gått miste om en speciell smörjelse som är över nattvarden. För mig som inte varit skriven medlem i ngn Församling på ett tag så har jag upplevt styrkan i att tillhöra den Universiella Församlingen, Kristi Kropp genom att ofta ta Nattvarden.

  Där man ser Nattvarden som en åminnelse brukar man ha den mer sällan (jämförelsevis med Svenska Kyrkan)så det säger ju en del… Jag är baptistisk till dopsynen och pingstkarismatisk men jag måste absolut säga att nattvarden har jag oftast upplevt som starkast i Svenska Kyrkan! 🙂

 15. Andy:
  Oh vad jag önskar att jag fick vara med och fråga Åge om saker! Jag skulle verkligen på djupet vilja veta vad han anser är fel med Trosrörelsen. Det lilla jag har hört och läst, om det han har sagt, är lite ”luddigt”.

  • Björn Horst:
   Jag gör nog en ny videointervju med honom på sikt, men då sticker jag till Oslo och satsar på att vi kan göra det i OKS’ studio… 😉

 16. Andy , det var en tunn intervju, men jag förstår att det inte kunde bli så omfattande när den återgavs utan inspelning.

  Din fråga om missionsbefallningen besvarade Åge mycket förenklat. Ingen har väl ifrågasatt att evangelisten Åge skulle vara emot att vinna människor, men Matt. 28:19 säger också att hedningarna skall ges samma undervisning som Yeshua gav sina judiska lärjungar.

  Om du hade varit lite mer skärpt hade du kunnat ställa frågan: Anser du Åge att hedningarna skall följa all undervisning som Jesus gav sina lärjungar, enligt ”lär dem att hålla allt vad jag befallt er”.

  • Håller med dig om att man inte får ett tydligt svar här.

   De som uppriktigt undrar över detta utifrån den mycket begrensade information som Åge har gett i fragment i predikningar och hans bok, altså om detta kring missionsbefallningen, så bliver en kritiker inte så mycket klokare.

   Det enda som man kan läsa ut av Åges svar till Andy, så jag ser det, är att detta som står att läsa i hans bok enbart är tankar som han delar med sig. Annars hadde han haft ett gyllent tillfälle till att förklara om det är så att han har ett avvikande syn på misssionsbefallningen. Men kanske jag tar fel här?

   Det som kommer TYDLIGT FRAM enligt denna tråd, om Åges syn på missoinsbefallningen i dag, är att den gäller oss troende.

 17. Hej igen Andy och tack för ditt svar.
  Detta svar gör mig dock ännu mer nyfiken. Särskilt vad han svarade på följande fråga:
  “Vad vill du säga till människor som anser att den nya ekumeniken och enheten inte är det Jesus bad om i Joh 17, men som i stor grad verkar vara en organisatorisk enhet där man söker en plattform som vilar på gemensamma bekännelser och dogmer man enats om. Det är många inom frikyrkan som älskar alla syskon i de olika samfunden, inklusive de historiska, men som är varnar för det som tar form framför deras ögon. Ska de lämna sina församlingar eller vara med på den kurs ledarna valt?”
  Utan att ordagrant utlägga vad han svarade, kan du inte ge oss hans svar på ett ungefär?
  Bless!

 18. Andy

  Men om Livets ord har retreat på Rättvik, så er vel ikke det ensbetydende med at de følger ordningen for retreat der. Dessuten har du jo måttet rette det faktum at Mases ikke er retreatleder for denne LO retreaten. Må alt mistenkeliggjøres?

  • Bjørn Olav:
   Nå blander du litt på samme måte som jeg gjorde. Per Mases var ikke retreatleder for Ny Generation’s retreat, det var NG’s ledare Joakim Lundqvist. Derimot ER Per Mases leder for retreaten med Livets Ord’s pastorer som i skrivende stund gjennomførs, så der har jeg ikke feil og misstenkliggjør ingen. Det er kun fakta. Hva de følger og gjør vet jeg jo ikke, men at Mases leder denne retreat utifra den info vi har om ham er urovekkende nok.

   Fra Berget’s hjemmeside:

 19. Jeg undrer meg over at ikke flere stiller spørsmålstegn ved Åge Åleskjærs nattverdsyn. På den ene siden sier han at det er kun brød og vin, på den andre siden sier han at det ligger noe mer i nattverden med hensyn til helbredelse. Om nattverdelementene er kun brød og vin, hvordan henger det sammen?

  Hvis det bare er et minnemåltid, kan vi jo minnes Jesus på annen måte. Hvordan kan vi få legedom gjennom nattverden hvis det bare er vanlig brød og ordinær vin vi drikker?

  • @Bjørn Olav Hansen,

   Han säger vel bara BOH att det fysisk inte är nogot annat enn bröd och vin.

   Därimot pekar han samtidig på att vi genom att fokusera (åminna detta ofta/kontinuerligt) på Golgatavärket blir vi medvetna om vad som Jesus gjorde där, bl.a helade för våra kroppar. Genom tro sker detta, inte genom hokus pokus. Det är så jag uppfattar Åge i alla fall.

  • Hvordan kan mennesker bli helbredet gjenom at vi legger hendene på de og ber i Jesu navn? Det er fremdeles bare vanlige hender. Hva mener du at vinet og brödet er for noe?

 20. Cato skrev. ”Ellers blir det vanskelig å forstå en del ting i Bibelen! Som f.eks.forskjellen på Israel og menigheten i NT. Paulus snakker om “den husholdning” han hadde når det gjaldt hedningene i Ef. 3,2. Derav det norske navnet “tidshusholdningslæren”!”

  – Den svenska översättningen av Ef. 3:2-6 lyder:

  ”Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er, hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten så som jag redan i korthet har skrivit. När ni läser detta, kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom Anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte.

  Du fortsätter att att framföra din missförståelse av vad som är hemligheten som Paulus skriver om här. Hemligheten är INTE församlingen, utan att ”hedningarna i Kristus Jesus är våra (de frälsta judarnas) medarvingar”.

  Vers 2 refererar ju tillbaka till kapitel 2 där Paulus säger att hedningarna fått del av Israels förbund och löfte och tillhör Guds husfolk (Israels folk). Kan du inte se det Cato?

  De grekiska orden ”oikonomian tes kjaritos” betyder också ”plan”. Sammanhanget visar att det i Guds plan fanns en hemlighet och att den bestod i att hedningarna skulle få del av israels frälsningslöften.

  Den svenska översättningen är därför mer rättvisande. Här har vi ett exempel på en styrd översättning som skall få läsaren att uppfatta att det är församlingens dispensation som är hemligheten. Men texten beskriver klart att det inte är detta, utan att hemligheten är att hedningarna är ”medarvingar” till judarna. Att vara medarvinge innebär att man delar arvet med någon, i detta fall de frälsta judarna. Vi tillhör alltså den frälsta församling som alltid har funnits sedan den rättfärdige Abel. 😉

  Det kristna tänkandet att Yeshuas församling tillhör hedningarna gör att man inte ser nåden i Guds ”oikonomian”, att vi som saknade förbund och löften har kommit nära och får del av Israels löften.

  Det är detta som den Evige visade mig sommaren 1992 och som rdikalt förändrade mitt synsätt på församlingen och Israel. Det är tid att omvända sig från den förhävelse över de äkta grenarna, som Paulus skrev i sitt brev till församlingen i Rom. Men Rom ville inte lyssna och har inte bara förhävt sig över de äkta grenarna, utan också förföljt och dödat dem.

  Det är hög tid för de bibeltroende och pånyttfödda att lämna denna falska dispensationalism.

  • @SÅ, det er nok ikke dispensasjonalismen som er ditt problem når det gjelder bibeltolkning!

   Du ligger nok lengre utenfor når det gjelder bibeltolkning!! 🙂

   Mvh.
   Cato.

  • Känner t ex en som Morgan A. sig mer hemma med ‘SÅ’ sitt syn enn klassisk pingstförkunnelse om tidshusholdningar?

   T ex Barratt, Kornmo, Ström och Gilbrandt?

   Handlar inte Gud med församlingen och Israel på olika sätt i vår tidshusholdning?

  • Cato, dispensationalismen är inte längre ett problem för mig Jag har nämligen lämnat den. 😉

   Cato, kan du verkligen inte se att hemligheten är att hedningarna fått del i Israels frälsning?

   ”..Den (hemligheten) innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte.”

  • @SÅ, jo, jeg er i og for seg enig i at hemmeligheten beskrives her i Ef. som medarvinger og lemmer på samme legeme. Men det sier jo også en hel del om den nytestamentlige menighet. Kristus beskrives også som Guds hemmelighet, altså var verken han eller hans kropp (menighet)fullt åpenbart i GT!!

   Noen skriftsteder som er interessante i denne sammenheng:

   De hava retat mig med gudar som icke äro gudar, förtörnat mig med de fåfängligheter de dyrka; därför skall jag reta dem med ett folk som icke är ett folk, med ett dåraktigt hednafolk skall jag förtörna dem.
   (Deu 32:21)

   Så frågar jag nu: Var det då för att de skulle komma på fall som de stapplade? Bort det! Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att de själva skola ”uppväckas till avund”.
   (Rom 11:11)

   Ty för att I, mina bröder, icke skolen hålla eder själva för kloka, vill jag yppa för eder denna hemlighet: Förstockelse har drabbat en del av Israel och skall fortfara intill dess hedningarna i fulltalig skara hava kommit in;
   (Rom 11:25)

   såsom han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig.
   (Eph 1:4)

   Eph 3:10 Ty Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu, i och genom församlingen, skulle bliva kunnig för furstarna och väldigheterna i den himmelska världen.
   Eph 3:11 Sådant hade hans beslut varit från tidsåldrarnas begynnelse, det som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre.

   Mvh.
   Cato

  • Cato, det jag vänder mig emot som felaktigt, är att du och likasinnade uppfattar ”församlingen” som något som tillhör hedningarna. Så är det inte även om det är hedningarna som är i överväldigande majoritet just nu. Församlingen/ekklesa är något som grundar sig på Israels förbund och löften, det är detta bibliska synsätt som dispensationalismen omtolkat och gjort till hedningarnas egendom. Detta har historiska kyrkliga orsaker där också ersättningsteologin spelar en avgörande roll. Dispensationalismen bidrar även den till att konservera en felaktig uppfattning om församlingen.

   För att uttrycka det lite tillspettsat: Juden blir inte frälst på vårt sätt, det är vi som blir frälsta på hans sätt.

   Erkänner man inte det så har man en attityd av förhävelse över de äkta grenarna. 😉
   Var välsignad!

  • SÅ och Cato

   Läs boken ”Nå taler han fra himmelen”. Där belysas uttrycket ‘hemmelighet'(the mystery)som är omtalat i NT.
   -evangeliets hemmelighet
   -Guds hemmelighet
   -kristi hemmelighet

   Ingen nutida teolog i norden går inn i detta med ”the mystery” som Åge gör här vad jag vet.

  • STEEN: ”Ingen nutida teolog i norden går inn i detta med “the mystery” som Åge gör här vad jag vet.”

   – Jag hoppas att du skämtar! 🙂

  • Cato

   På OKS praktiseras det full neddykelse i vann, dvs voksendåp. Han har nog lyssnat på folk med ett annat syn och det har nog förekommit diskutioner kring detta, men i och med att detta något tema i den offentliga diskutionen, tror jag att Åge är bland de som menar dåpen har sin givna plats.

  • @Cato, På samme måte som med med nattverden, ser Åge(OKS på dåpen først og fremst som en symbolhandling.
   Dette vet jeg bl.a. siden jeg ble døpt av Åge i 1986, og fikk undervisning av ham om emnet da.

 21. Steen:

  Åge sier: ”Jag tror det ligger en dimension av hälsa och läkedom i nattvarden.”

  Nå kan vi minnes Golgataverket uavhengig av nattverden. Åge sier faktisk at det ligger en dimensjon av helse og legedom I NATTVERDEN. Han snakker ikke om en stadig påminnelse av Golgataverket. Da legger du egne ord i Åges munn. Om det er slik du mener Åge mener burde han sannelig være mer presis i sine formuleringer. For dette synet om at det finnes legedom I nattverden møter jeg stadig blant pinsekarismatikere. Det er forholdsvis nytt blant dem som mener at elementene bare er brød og vin. For de av oss som anser nattverden som noe mer enn brød og vin, er det ikke problematisk å se at nattverden også gir del i Herrens legedom.

  • @Bjørn Olav Hansen, dette er nok i noe nytt, men jeg tror ikke det har noe med elementene å gjøre!

   Du kan lese om det motsatte i 1. Kor. 11 ”derfor er det mange skrøpelige iblant ….”.

   Mvh.
   Cato.

 22. För mig är inte nattvarden något konstigt. Bröd och vin, kristi kött och blod.
  Kristi kött och blod eftersom Herren säger det är det, bröd och vin eftersom det är det- båda och- inget konstigt.

  Sen måste jag tillägga att Paulus talar ju om det motsatta än va Åge gör. Visar man inte vördnad när man intar Kristi blod och kött till syndernas förlåtelse- så drar man faktiskt sjukdom över sig- och inte läkedom.

 23. Martin

  Jesus är närvarande vid nattvarden. Där vi är församlade i hans namn är han själv mitt ibland oss. Du känner Jesu närvaro, och även jag känner nästan alltid en stark närvaro. Jag har nästan aldrig deltagit i annat än ”åminnelse” nattvarder på det enkla sätt som man firade i pingstkapellet hemma. Det är inte den fysiske Jesus som vi möter i nattvarden. Det är den pnumatiske, han som blåste på lärljungarna och sa ”ta emot helig Ande”.

  Martin vakna. Det fysiska som rökelse, reliker, ikoner, vigvatten, dopvatten, statyer, vattendrag och brunnar där man sett Maria osv.

  Detta som söker en fysisk beröringspunkt är från Babylon. All hedendom har dessa element i olika grad.

  NT nar handpåläggning, olja, och nedsänkning i vatten.

  Det är i Anden vi möter honom. Men en dag ska alla dispensationalister få se sitt hopp fullbordas.

  Gud verkar på olika sätt under olika tider. Man kan dela in en vägsträcka mellan Stockholm och Malmö på en mängd olika sätt. Efter antalet städer, eller tätorter, eller fullservice bensinmackar, eller möjliga rastplatser osv.

  Att ta avstånd från Gilbrant, LP eller Paulus för att de delar in tiden i epoker är primitivt.

  Vill du möta Jesus på skyn så måste du acceptera ett fyskiskt skeende i tud och rum.

  När tiden var inne sände Gud sin son i världen.

 24. Morgan A.

  Jag upplever att din kunskap är spelad när du pratar om Marcion och förbindelse med dispensationalism.

  Oavsett vad du vet så blir det en omöjlig analys, som bygger på att alla vet? väl att Marcion var en framstående villolärare, och alla vet ju att dispensationalismen är fel?

  Få vill tillhöra dessa hemska kategorier som du ”näbbigt” anför,

  utom vi PåKlippan som vill verka, tänka och tala här i tid och rum, i den dispension som nu är, församlingens tidsålder. Där bruden kallas ut, blodtvagen och ren och fylld av Gud…

  Friköpt jag är men ej med silver
  återlöst men ej med guld ….
  men genom det dyra Blodet.

  Finns det ingen Pingstförkunnare där ute som kan ge hela Guds rådslut?
  Folk skulle lyssna om ni predikade som de gamla gjorde.

  • @PåKlippan, jag uppskattar mycket av det du skriver och förstår den nöd du upplever över det andliga läget, men det kommer ingen repris på pingströrelsen och det finns ingen ”pingstförkunnare som kan ge hela Guds rådslut”. Den tiden är förbi.

   Upprättelsen av ”allt” (Apg. 3:19-21) som profeterna förutsagt pågår idag, men Gud har aldrig upprepat ett tidigare mönster, även om det är de urgamla stigarna som är aktuella. I varje tid gäller det att uppfatta det profetiska skeendet och det pågår ett sådant även idag.
   Var välsignad broder!

 25. Morgan A

  Rättelse.

  Det skulle stå som vill tillhöra den ena av dessa kategorier, nämligen dispensationalisternas lyckliga grupp.

 26. Det vart etterlyst litteratur,artiklar om dispensasjonalismen.

  Nokre bøker som eg har:

  ”Dispensationalism” av Charles C Ryrie
  ”Progressive Dispensationalism” av Craig A Blaising
  ”Understanding Dispensationalist” av Vern S Poytress

  Eg vil anbefala boka til Poytress,som er kritisk til dispensasjonalismen, men på ein grundig og konstruktiv måte.
  (men bakteppepet for desse bøkene er det store andre systemet – ”paktsteologi” – som er nokso framnandt for oss her i Skandinavia)

  Bøkene kan td. kjøpast frå Amazon

  Ein kort og konsentrert artikkel om dispensasjonalismen:

  Israel og folket – to frelsesveier (Oskar Skarsaune)

  http://www.apologeten.no/artikler/apologeten_2002-2-2.htm

  Elles er det ein del artiklar på
  http://www.refleks-publishing.com/no/artikler/index.htm

  som omhandlar dispensasjonalismen (ein artikkel om Kenyon,ein artikkel om Plymouth brødrene og ein artikkel om pretribulasjonismen). Geir Lie (redaktør for Refleks) skreiv også ein artikkel i Vårt Land for nokre år sidan, som er gjengitt på bloggen til Are Karlsen

  http://husmenighet.blogspot.com/2007/01/lren-om-tidshusholdningene-inspirerte.html

  Jens Olav Mæland skriv også om dispensasjonalismen i samband med kristen sionismen i si nye bok ”Glemt av sine egne” (s. 218- og utover.) Det gjer også Stephen Sizer i kapittelet ”The historical roots of Christian Zionism” i boka ”Christian Zionism Road – map to Armageddon?”

  mvh
  mib

 27. Tuve

  Jag känner mig litet stel i kroppen. Skulle inte vi kunna ta en ny fajt i nåt ämne?

  Hoppas allt står väl till med dig och familjen. Allt gott önskas min trogne (träto)broder!

 28. SÅ skriver:

  ”För att uttrycka det lite tillspettsat: Juden blir inte frälst på vårt sätt, det är vi som blir frälsta på hans sätt.”

  Blir vi ikke både jøde og hedning frelst på Guds ”sätt”? Forsoningen i Kristus Jesus fjerner alle nasjonale og menneskelige skranker! Jesus er den siste Adam, – det annet menneske! Han er ”kvinnens ætt” – forkynt av Gud i Edens hage. Oppfyllelsen av dette løfte er en ny ”mennesklighet”!

  ”Sådan som den jordiska var, sådana äro ock de jordiska; och sådan som den himmelska är, sådana äro ock de himmelska.” (1Co 15:48)

  ”Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus.” (Gal 3:28)

  Du sikter for lavt, SÅ!! Du må få vekk ”täckelset” fra ditt sinn!!

  I all vennlighet!

  Mvh.
  Cato.

  • @Cato, du förstod inte vad jag ville säga, kanske på grund av att du inte mött detta uttryck i Norge. Jag möter ibland de som säger: ”Ja men juden blir frälst på vårt sätt.”

   Hedningarna har inga förbund med Israels Gud, det var bara detta jag ville visa. Det kristna högmodet visar sig genom att hävda att man anser detta. Katolska kyrkan har fullständigt katoliserat hela bibeln och frikyrkan har en del av detta.

   Jag är inte mer förblindad än att jag förstår att det är Gud som genom Yeshua Messias frälser oss och att frälsningen ytterst kommer från Yeshuas Gud och Fader, men Yeshua säger också till den samariska kvinnan, att frälsningen kommer från judarna.

   Skulle det ha ändrats sedan Yeshua sa det? I så fall när? Tacksam för svar på det.
   Var välsignad!

  • @Cato sade: ”Jesus er den siste Adam, – det annet menneske! Han er “kvinnens ætt” – forkynt av Gud i Edens hage. Oppfyllelsen av dette løfte er en ny “mennesklighet”!”

   – Om Yeshua är den förste som uppstått i det nya människosläktet, den nya människan, och vi är medarvingar till honom, då blir vi alla en del av gudomen. Jesus är ju en del av gudomen, eller hur? Eller upphörde han att var Gud efter uppståndelsen?

   Du sikter for højt, Cato!! Du må få vekk “täckelset” fra ditt sinn!!

   Var välsignad!

 29. Jag förstår mer och mer att ”den nya reformationen” (som Åge med glimten i ögat kallar den) är en Guds idè över Norge och Sverige. När jag läser vilken bibelforståelse bl.a ”SÅ” förespråkar så är detta ett ytterligare tecken på ett behov för denna förkunnelsen inn i Kristi kropp.

  Att Åge också ser och förstår styckevis, som oss andra, är en annan sak.


  • Skulle bli en lång avhandling at gå inn på detta. Det är mycket som skiljer. Du vet detta mycket väl. Jag har inte tid att gå inn i en djup diskution med dig. Tror helt enkelt att det inte är fruktbart. Att diskutera Lag och Nåd, församlingen och Israel, Jesus och Gud med dig, kommer inn under 2 Tim 2,23, så jag ser det.
   Antar att vi har det gemensamt att Nåden räcker(den som har sonen har livet) i alla fall, eller hur? That’s it.

   Stay blessed 🙂

  • @STEEN: ”Antar att vi har det gemensamt att Nåden räcker(den som har sonen har livet) i alla fall, eller hur? That’s it.”

   – Amen, nåden genom Sonen räcker till frälsning och evigt liv! 🙂

 30. SÅ skriver:

  ”Hedningarna har inga förbund med Israels Gud, det var bara detta jag ville visa. Det kristna högmodet visar sig genom att hävda att man anser detta.”

  Poenget mitt, SÅ, er at frelsen er den samme for jøde og hedning, nemlig ved troen på Jesus Kristus og hans fullbrakte verk! Ingen har noen forretter eller spesialtilbud her, innfor Gud er alle like!

  At Gud har gitt løfter til Israel som sitt utvalgte folk, som vil oppfylles i de siste dager, forandrer ikke noe på dette.

  Frelsen kommer fra jødene, sa Jesus! Det er sant, men det har jo med den historiske frelsesåpenbaringen å gjøre, at Israel på grunn av fedrene ble det redskap som Gud ved sin nåde kunne bruke! Frelsen ligger altså ikke i å bli så mye ”jøde” som mulig!

  Mvh.
  Cato.

 31. SÅ skriver:

  ”Om Yeshua är den förste som uppstått i det nya människosläktet, den nya människan, och vi är medarvingar till honom, då blir vi alla en del av gudomen. Jesus är ju en del av gudomen, eller hur? Eller upphörde han att var Gud efter uppståndelsen?”

  Peter sier faktisk at vi har gjennom frelsen har ”fått del i guddommelig natur”, og Johannes sier rett ut at ”vi skal bli ham like, for vi skal se ham som han er”!

  Jeg tror ikke at dette betyr at vi skal bli noen slags guder av den grunn, men herliggjorte mennesker slik Jesus nå er i sin menneskelighet! Som ”er ferdige med synden”, og kan leve i samfunn med Gud på et helt annet nivå enn Adam på sin tid!

  Mvh.
  Cato

  • Cato, jag tror allt som är skrivet! 😉

   Ja, vi skall få del av gudomlig natur (vid uppståndelsen) som Yeshua redan har fått del av.

   Jag tror inte heller att vi skall bli några gudar, men det blir vi om man drar ut konsekvenserna av kyrkofädernas tolkning av Skriften med deras gudsbild, så blir vi det.
   Nu är vi ute på ett sidospår, käre Cato. Andy kan se oss! 😦
   Var välsignad!

 32. PÅ KLIPPAN :

  Vad försöker du sätta mig i för fack egentligen? Jag diskuterade bara sakfrågan om vad Ulf Ekman och Livets Ords har för syn på Nattvarden.

  1: Jag har en Luthers Nattvardssyn, inte Katolsk. Det är stor skillnad. Men du kanske inte vet skillnaden?

  2: Jag sa aldrig att att jag tror att Brödet och Vinet FÖRVANDLAS till Kristi kropp

  3: Jag sa aldrig att Jesus är FYSISKT närvarande i Nattvarden

  4:Jag har aldrig varit i närheten av rökelse el Maria-statyer och skulle aldrig gå till en Katolsk Nattvard.

  Den vanligaste frikyrkliga Nattvardssynen är Åminnelse men faktum är att många karismatiker har inte ens reflekterat över vad de har för Nattvardssyn.

  Fortsatt Trevlig Helg 🙂

  MIB:

  Tack så mkt.

 33. På Klippan:

  Okej 🙂 Ingen fara!

  MIB:

  Jag har kollat in Chafer’s Systematic Theology. (Ett set på 4 böcker för ca 400 spänn på christianbook.com) och tänkte köpa det snart. Han ska tydligen vara en föregångare till Ryrie. Han är ”premillenial dispensational”. Men nu har jag precis beställt Foundations for Pentecostal Theology (minns inte författarna..) plus Smith Wigglesworth och John G Lake’s samlade verk, så denm ska jag läsa först 🙂

  Jag funderar högt…

  Finns det egentligen ngn riktigt bra Bibelskola i Sverige där man verkligen studerar Bibeln mer djupgående som Guds Ord? Det finns ju många Bibelskolor men de ”riktiga” teologiska utbildningarna är så fruktansvärt sekulariserade. (Och Livets Ords University går bort för mig..) Om jag hade varit Lutheran kunde jag läst på Församlingsfakulteten i Gbg men nu tror jag ju inte på barndop.. Vart skall man ta vägen som frikyrklig om man vill gå en djupare teologisk utbildning? Jag har aldrig tillhört den Svenska Pingströrelsen och det känns främmande för mig mig att gå en av deras utbildningar (som också verkar llite överintellektualiserade (nytt ord? 😉 ) Livets Ords Universitet går bort för mig…

  Cato:

  Vad Så och hans gelikar missar är att vi inte skall få delatig av gudomlig natur utan vi HAR fått det. Visst är det underbart! Rättfärdigheten i NT är kopplad till Jesus uppståndelse som redan har ägt rum. ”(Han) uppstod för vår rättfärdiggörelse” När vi möter honom som han är skall vi bli honom lika, ja då får vi en ny kropp och behöver inte längre korsfästa ngt kött, men NU så är vi uppståndna med Kristus och NU sitter vi i den himmelska världen med Kristus. Vi har fritt tillträde ända in i det himmelska. Vi tillhör vi inte längre denna världen och vi tillhör inte heller längre lagen utan Kristus. ”Vi har genom lagen dött bort från lagen för att tillhöra en annan”. Om man inte har förstått detta är man blind. Det är ingen idé att diskutera med dem som vill leva under lagen. Tids nog blir de så trötta av lagens krav att de inte orkar längre och det är bra för då har ”dödens ämbete” uppfyllt sitt syfte, nämligen att skapa förtvivlan och man inser att man varit bedragen och att det är dags att ”driva ut slavkvinnan” och flytta från Sinai berg till Sions berg! Där finns bara en lag och det är Andens och Kärlekens lag! 🙂

  • @Martin, FFK kan nog vara bra till trotts du inte tror på barndop. Tittar du exempel på de klassisk evangelikala i USA- så hämtade alla stora förkunnare inspiration hos Luther, till och med moderna väckelse predikanter som Leonard Ravenhill, Sperguon osv. Jag själv har gått ifrån att tro på troendedop till barndop till åter troendedop- men jag har behållt det jag så här långt har lärt mig genom studier av Luther.

   Om du vill studera på egenhand så gav jag många bra länkar här: http://jdfk-kefas.blogspot.com/2009/04/lektion-i-kyrkohistoria-del-1.html

   Själv har jag gett upp teologisk utbildning i Skandinavien (om jag skulle vilje studera hade jag nog själv vald Biblicum i Ljunby). Så nu har jag vald att studera på egenhand med hjälp av vägledare. I dag behöver man teologisk utbildning för att bli anstäld pastor- men vi har glömt att våran två största väckelse profiler hade ingen större teologisk utbildning- CO Rosenius och Lewi Pethrus.

 34. Jag beklagar återupprepningarna i mitt inlägg.. Men somsagt.. Livets Ords Universitet går bort för mig, åtminstone i nuläget. 🙂

 35. @Martin
  Sedan blev det en till upprepning 🙂 Du ska alltsa inte plugga pa LO universitet i nulaget? Har vi forstatt dig ratt?

  Prova med Vision international http://www.vision.edu/

  Jag pluggar dar online, den ar valdigt bra.

  Mvh Patrik

 36. Patrik:

  Ojoj, det verkar väldigt bra. Församlingsplanteringorienterat. Ska gå tillbaka och kolla mer. Jobbar du annars oc pluggar där oxå då el hur funkar det?

  Ja Du har förstått rätt Haha 😉

  Kolla in min blogg om Jonas Gardells Jesus förresten! på http://jesusmissionrevolution.blogspot.com/ det är min nya blogg.

  Jag är inte med i Svenska Kyrkan men jag blev ändå upprörd.. Gardell ska ju ”predika” el vad man ska kalla det där i

  • @Martin, jag arbetar inom mission i Ryssland och Kina. Pluggar nar jag har tid. Just nu kyrkohistoria.

Kommentarer inaktiverade.