Information!

De sista veckorna har bloggen fungerat på ett sätt som inte varit tillfredställande. Många håller sig inte till ämnet, och därför öppnade vi ”Rakt på sak!” igen. En del kommentatorer säger sig tala på vägnar av Gud, och det ska respekteras men framförallt prövas. Men när det talas ut död över oliksinnade i Guds namn har man gått över en gräns för vad som är acceptabelt på denna blogg. Nåden har varit stor här, kanske för stor, men det har som regel fungerat bra med denna frihet under ansvar. Nu tycker jag inte att det fungerar lika bra längre.

Att någon påberopar sig att Gud skulle ha sagt till dem att ”ledare bland judaisterna” kommer att plockas bort som Annanias och Safira, dvs att Gud skulle döda dessa, är intet annat än nonsens. Jag beklagar att vi inte reagerade tidigare då det fina samtalet på bloggen förstördes och präglades av debatten runt denna kommentar i flera dagar. Vi tok kontakt med personen ifråga för att be om en förklaring, och vi trodde och hoppades att han inte menade detta bokstavligt. Jag anser inte att svaren som kom var direkt besvarande. Nu ska vi inte dra detta vidare här och nu, men vi kommer inte acceptera liknande i framtiden. Om tråden ”Rakt på sak!” kommer att vara öppen hela tiden får vi ta ställning till, men vi kan inte leva med att den ska fungera som en blogg i bloggen då det kan ta bort fokus från de artiklar vi skriver och önskar samtala runt. Jag ska samtala med det ”Rådgivande Rådet” om detta, så får vi återkomma.

På den här bloggen samtalar vi om många teologiska frågor i många olika ämnen, och oavsett vilken ståndpunkt man har så har samtalet stort sett baserat sig på respekt för även de med helt motsatta åsikter. Jag tycker mig se ett mönster bland vissa kommentatorer där man talar illa om andra, ironiserar över åsikterna deras, och kallar varandra för saker som inte är varken denna blogg värdig eller en kristen värdig. Oavsett om man anser sig ha rätt i sak så blir det ändå fel. De som menar sig vara profeter kan heller inte tro att de kan säga vad som helst och hur som helst, för bloggens regler gäller även för dessa. Om man inte önskar följa bloggens regler kan man finna sig en annan plats än just denna blogg.

Jag har idag tagit bort 93 kommentarer hittills, de flesta i förbindelse med kommentaren om ”judaisterna som skulle plockas bort av Gud”. Även mina egna kommentarer har raderats. För att återetablera det jag ser på som denna bloggs syfte – att vara en opinionsbildare i kristenheten och inspirera till att studera de ämen vi tar upp, kommer vi framöver vara strängare med tanke på kommentarer. Det kan inte vara så att några få opererar som om allt skulle vara lov här, för även om vi har frihet i Kristus är vi underlagda Kristi lag, och det är Kärlekens lag.

För min egen del praktiserar jag att man måste våga erkänna om man tagit fel, och även be om förlåtelse för det oavsett vad det än måtte innebära.

Denna blogg är inte endast för teologer och intellektuella, men vår utgångspunkt i artiklarna och debatterna är oavsett Guds Ord. Att angripa det man tycker är fel i kristenheten enbart för att man tycker det är fel, eller för att man känner att det är fel, är inte hållbart. Guds Ord är rättesnöret för den här bloggen och det vi håller på med, och så kommer det fortsatt att vara. Vi kommer i större grad begränsa långa proklamationer och uppenbarelser/profetior man anser sig ha fått av Gud. Dela gärna med dig från ditt liv, men om du har enormt mycket hjärtat så att det upptar allt för stor plats här på bloggen, rekommenderar jag att du skaffar dig egen blogg där du kan dela med dig till allmänheten på det sätt du själv vill. Om du anser dig ha fått ett ord till någon här på bloggen, så kan man även ta kontakt med undertecknade som i sin tur kan förmedla det vidare personligen till den det måtte gälla.

Jag har tidigare hänvisat till 1 Kor 13, och det gör jag även nu. Läs det och be ut det över ditt liv. Lev i det!

Du kan inte kommentera detta inlägg.

I all vänlighet, dock med allvar.

Annonser