Fortsättning av "Ska kristna fira sabbat?"

Den första tråden är tung att lasta pga sina många kommentarer. Samtala vidare om samma tema i denna tråd.

/Bless!

Annonser
av andyglandberger Postat i Andy

472 kommentarer på “Fortsättning av "Ska kristna fira sabbat?"

 1. Michael G. Helders: ska man börja följa lagen, så är man faktiskt skyldig att hålla hela.
  En fin genomgång om ämnet:

  ( sabbaten)

  MGH
  Visst är det så om man tror på ‘Lagen’ som medel för syndernas övertäckande.
  Nu tror jag på frälsning genom Messias Yeshua och då följer jag ‘Lagen’ av kärlek. Plus att Torah ger kunskap om vad som är synd och bör undvikas.
  Sam

 2. Björn Jönsson: Och vad vet du om det?

  Björn, jag har läst vad du skriver! 🙂

  Björn Jönsson: Vad är det som säger att ni gör det ni gör i kärlek till honom?
  Kan det inte vara fruktan för straff, som gör att ni strävar efter att hålla alla buden?

  Därför att vi båda har skrivit att vi nte gör det av tvång eller fruktan eller för frälsning. Vi gör det av kärlek till den som av kärlek gett oss instruktioner för ett välsignat liv. Instruktioner som även hjälper oss männsikor att undvika förbannelser.

  Björn Jönsson: Det kan verka ärofullt, men jag tror att det är fel väg!

  Gud är nuets Gud, inte gårdagens Gud, det finns ett rättfärdigt liv utifrån nuet, som inte strider mot summan av Guds ord!

  YHWH är gårdagens, dagens och framtidens Gud. Och Han ändrar sig inte. Han är densamme igår, idag och i evighet.

  Björn Jönsson: Jag tror att du är uppriktig i din vilja att följa Jesus, och det är inget fel i princip att fira sabbat och de judiska högtiderna, men jag ser ett annat sätt att vandra, som även skriften vittnar om, vandringen i anden.

  Du tror att jag föraktar sabbaten, men det gör jag inte, jag anser att den är en nödvändighet för människans överlevnad, men jag anser att den är felaktig om den blir av tvång, för då blir det inte den vila som den är avsedd att vara!

  Björn, jag blir besviken. Har vi inte pratat om att Skriftens högtider inte är judarnas utan YHWH’s. Likaväl som Sabbaten är YHWH’s.
  Jag är fortfarande arg på dig för hur du förhåller dig till Skaparens ord och den brist på respekt du verkar ha för vad vår Skapare har sagt.
  Du meanar dig fira sabbat men inte för att YHWH har sagt det, och avsatt Sabbaten som en välsignad dag, utan därför att du finner det bekvämt och passande för dig.
  Du säger dig ska strunta i julen av personliga orsaker. Inte för att Skaparen har gett instruktioner vilka högtider vi ska fira och inga andra.

  Jag anser att du fortfarande saknar hjärtats omskärelse, Björn, om jag ska vara ärlig.

  MVH
  Sam

 3. Christian: Nej Andy, det är inget tillägg. Det finns inte en enda alternativ läsart redovisad i N-A. M a o har även Peshitta, den gamla Arameiska översättningen, som SÅ brukar vurma för,

  satsen ”döp dem i Faderns, Sonens och DHA namn”. N b att namn står i singularis, vilket alltså innebär att det är samma Namn. Gissa vilket?

  – Kyrkohistorikern Eusebius citerade i alla fall från manuskript som saknade detta att döpa i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Det som pekar på att det är ett en addition är det faktum att det inte finns verifierat att det praktiserats i NT. Detta är en av många webbsidor som behandlar detta.
  http://www.godglorified.com/matthew_2819.htm

  Att ”namn” står i singular är grammatiskt korrekt eftersom varje person är en, d v s singular. 😉
  Var välsignad kära vänner!

 4. Skönt Andy, att Du inser att jag inte vill ”klämma åt”, eller ”etikettera” SÅ, utan att jag faktiskt är intresserad av att förstå hur han tänker kring dopet.

  Hur han tänker kring att det enligt honom, är att bli döpt till att vara Jesu lärjunge, eller om där finns en djupare innebörd av att bli inkluderad i Kristi död och uppståndelse i hans syn på dopet?

  Jag undrar om han döpt om sig, undrar om han menar att de som blivit döpta i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn inte är döpta, utan behöver döpas om i i Yeshua Messias namn.

  Jag önskar av nyfikenhet svar på dessa frågor och menar inte med dessa frågor, att ”vara dum” och jag förstår inte varför SÅ tydligen inte vill svara på dessa frågor.

  Förstår Du det Andy?

  HaFo

 5. Harry Forsgren:

  —Tack för ditt svar kring dopet SÅ: ”men när vi döper till att bli en Yeshuas lärjunge, så gör vi det efter apostlarnas praxis, d v s i Yeshua Messias namn.”.

  —HaFo:Döper ni inte människor i enlighet med Bibeln, till att bli inkluderade i Kristi persons död och uppståndelse? Utan döps till att vara ”lärjungar”??Innebär det att Du döpt om Dig SÅ och menar att alla som blivit döpta i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn,inte alls är döpta, utan ska döpas om i Yeshua Messias namn.
  ?HaFo

  – Tack HaFo för att du till sist insåg att det inte lönar sig att klistra diverse etiketter på motståndaren i syfte att misskreditera. Det används av dem som brukar sakna bra argument. Du är inte ensam om att göra detta, men kanske den värsta. 😉

  Nu till dina frågor.
  Judendomen har praktiserat dopet långt innan kristendomen fanns. Frälsningen och därmed dopet kommer nämligen från judarna.

  Att döpas i Yeshua Messias namn (Jesu Kristi namn) är att visa att man vill vara en lärjunge till Yeshua. Att detta sedan har djupare andliga aspekter, som du nämnde, är en annan sida av saken som jag inte går in på här.

  Att dopet innebär att bli lärjunge till den i vars namn man döps, visas av det faktum att de som döptes att vara Johannes lärjungar måste döpas om i Yeshua Messias namn för att bli hans lärjungar. Om du anser att dopet till Yeshua inte har med lärjungaskap att göra, så bör du läsa på.

  Låt mig förtydliga det jag skrev tidigare så att det blir klart: Ett traditionellt baptistiskt dop räknar vi som gällande. Du vet väl vad det innebär. Men när vi döper någon gör vi det i Yeshua Messias namn, precis som alla apostlarna gjorde.

  ”Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.” Apg. 2:38

  Jag har alltså inte döpt om mig när det gäller dopet till Yeshua Messias.

  Messias lära om reningsdop är något annat. Och det berörs bl a i Hebr. 6:1.
  Var välsignad snälle Harry! 🙂

  • ”Att döpas i Yeshua Messias namn (Jesu Kristi namn) är att visa att man vill vara en lärjunge till Yeshua.”

   ”Jag har alltså inte döpt om mig när det gäller dopet till Yeshua Messias.”

   Kontentan av dessa två uttalanden tagna tillsammans blir att personen i fråga är inte en lärjunge till Yeshua.

   • Om nu också Faderns namn och hans Ande nämndes i samband med mitt dop till att bli en lärjunge till Yeshua/Jesus, så kan det ses som extra bonus. 🙂
    Jag tror inte att den Evige är så rigid och fyrkantig som du vill göra gällande.

   • ”Om nu också Faderns namn och hans Ande nämndes i samband med mitt dop till att bli en lärjunge till Yeshua/Jesus, så kan det ses som extra bonus.”

    Precis, och som extra bonus har man då också förmånen att räknas in i katolska kyrkans gemenskap enligt kyrkans katekes 1271: ” Dopet utgör grundvalen för enheten med alla kristna också med dem som ännu inte är i full gemenskap med den katolska kyrkan: ”Ty de som tror på Kristus och som mottagit ett rätt dop har därigenom gjorts delaktiga – om än ofullständigt – i den katolska kyrkans gemenskap. … de har därför all rätt att kallas kristna, och den katolska kyrkans barn erkänner dem med rätta som sina bröder och systrar i Herren”.

    Dubbelt medborgarskap har sina fördelar, det är smidigt att röra sig mellan länderna när man är medborgare i båda, och skulle man tröttna på det ena landet kan man enkelt flytta tillbaks till det andra.

 6. Vill fundera lite över detta Ord och utvecklar så mina tankar och frågor utifrån ytterligare Ord från Skriften

  (Om det blir långt, så försök hänga med å snälla bli inte sur på mig Andy!! Det känns viktigt för mig att få förmedla dessa Ord från Skriften och tankar och frågor kring dessa Skriftens Ord och jag beklagar att jag inte kan göra det kortare än så här):

  ”Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed”

  2 Kor 4:

  Och om vårt evangelium nu verkligen är bortskymt av ett täckelse, så finnes det täckelset hos dem som gå förlorade.

  Ty de otrognas sinnen har denna tidsålders gud så förblindat, att de icke se det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlighet.

  Ty den Gud som sade: »Ljus skall lysa fram ur mörkret», han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall kunna sprida sitt sken.

  Heb. 1

  ”säger han om Sonen: »Gud, din tron förbliver alltid och
  evinnerligen, och rättvisans spira är ditt rikes spira.

  Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet; därför, o Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder»;

  (Gud Fadern säger dessutom detta till Sin Son):

  så ock: »Du, Herre, lade i begynnelsen jordens grund, och
  himlarna äro dina händers verk; de skola förgås, men du förbliver; … du är densamme, och dina år skola icke hava någon ände.»

  Heb. 1

  har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, GENOM VILKEN HAN OCK HAR SKAPAT VÄRLDEN.

  Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och GENOM SIN MAKTS ORD BÄR ALLT…

  Joh. 17

  Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig själv, MED DEN HÄRLIGHET SOM JAG HADE HOS DIG INNAN VÄRLDEN VAR TILL.

  Fader, jag vill att där jag är, där skola ock de som du har givit mig vara med mig, så att de få se min härlighet, som du har givit mig; ty du har älskat mig FÖRE VÄRLDENS BEGYNNELSE.

  Mika 5

  Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. HANS URSPRUNG ÄR FÖRE TIDEN, FRÅN EVIGHETENS DAGAR.

  Heb 1

  Och medan han om änglarna säger: »Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor»,

  SÄGER HAN OM SONEN: »Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen, och rättvisans spira är ditt rikes spira.

  Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet; därför, o Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder»;

  så ock (fortsätter Fadern att säga om sin Son): »Du, Herre, lade i begynnelsen jordens grund, och himlarna äro dina händers verk; de skola förgås, men du förbliver;

  (Vad är det sanna ljuset för någonting. Är det ‘Toran mästerplanen’, bokstäver på papper, eller är det en person?)

  Att ‘Gud är ljus och att intet mörker finns i honom måste ju alla hålla med om’, enligt Guds Ord.

  Men vad innebär det då kring Jesu anspråk, att med sin identitet hävda, att det är Han som är världens ljus? Vem annan än Gud själv är ‘världens ljus’?”

  1 Joh 1

  Och detta är det budskap som vi hava hört från honom, och som vi förkunna för eder, att Gud är ljus, och att intet mörker finnes i honom.

  ”I Ordet som var hos Gud och VAR GUD, så var det liv och detta liv var människornas ljus”

  Joh. 1

  Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor, skulle nu komma i världen.

  I världen var han, och GENOM HONOM HADE VÄRLDEN BLIVIT TILL, men världen ville icke veta av honom.

  Han kom till sitt eget, och hans egna togo icke emot honom. Men åt alla dem som TOGO EMOT HONOM, gav han makt att bliva Guds barn … och de har blivit FÖDDA AV GUD.

  Upp 21 om det nya Jerusalem

  Och jag såg i den intet tempel, ty Herren Gud, den Allsmäktige, är dess tempel, han och Lammet.

  Och staden behöver icke sol eller måne till att lysa där, ty
  Guds härlighet upplyser den och DESS LJUS ÄR LAMMET.

  Joh. 8

  Åter talade Jesus till dem och sade: »Jag är världens ljus; den som följer mig, han skall förvisso icke vandra i mörkret, utan skall hava livets ljus.

  Vad säger det oss om Jesu Kristi Guds Sons identitet att han är det sanna ljuset, världens ljus, livets ljus?

  Vem säger Bibeln att det är som är ”livets ljus”? Vem annan än Gud själv är ‘världens ljus’, ’det sanna ljuset’ ’livets ljus’?

  HaFo

 7. Tack SÅ för Ditt svar. Nu står det klart att Du inte döpt om Dig, utan att Ditt ”babtistiska dop” (troendedop – genom nedsänkning) i Fadedrns Sonens och den Helige Andens namn räcker (om jag förstod Dig rätt).

  Sen ”glömmer” jag dessa Dina misskrediterande och helt onödiga ord om mig:

  ”etiketter på motståndaren i syfte att misskreditera. Det används av dem som brukar sakna bra argument. Du är inte ensam om att göra detta, men kanske den värsta”

  Ha det gott!

  HaFo

 8. Sam: Björn, jag blir besviken. Har vi inte pratat om att Skriftens högtider inte är judarnas utan YHWH’s. Likaväl som Sabbaten är YHWH’s.

  Sam!
  Du är lite övernitisk, jag vet också att det är Guds högtider, jag skrev judarnas, eller judiska, för att det är de som firar dem!

  Sam: Jag är fortfarande arg på dig för hur du förhåller dig till Skaparens ord och den brist på respekt du verkar ha för vad vår Skapare har sagt.

  Sam!
  Varför blir du arg på mig?
  Du vet ju inte hur jag förhåller mig till Guds ord, trots att jag skrivit om det, men jag kan ge dig den info igen om du vill?

  På dig låter det som att du menar att du själv har respekt till Guds ord, men det tvivlar jag på, för hade du haft det, så hade du vandrat på ett annorlunda sätt!

  Sam: Du säger dig ska strunta i julen av personliga orsaker. Inte för att Skaparen har gett instruktioner vilka högtider vi ska fira och inga andra.

  Sam!
  Gud har inte gett mig några instruktioner, varken om sabbat eller om några högtider, däremot har han sagt, hör min röst och följ mig!

  Lagen med dess högtider och sabbater, var givna till Jakobs folk, som kallas israel, de var tolv bröder vilket har blivit tolv stammar, till dem blev detta givet, inte till mig, inte ens om jag är inympad kan jag bli jude och eftersom jag inte tillhör dessa tolv stammar, så har jag heller ingen skylldighet att göra det Gud sa till dem.

  Men om Gud säger till mig, då skall jag direkt börja fira!

  Sam: Jag anser att du fortfarande saknar hjärtats omskärelse, Björn, om jag ska vara ärlig.

  Sam!

  Om jag förstår det rätt, så menar du att ditt hjärta är omskuret!
  Då undrar jag på vilka grunder du kan säga att du är omskuren i hjärtat?

  Bj

 9. Björn
  Om du inte insett det så är din , och alla andras, chans att komma levande igenom det här livet att bli adopterad in i Israel. Det finns inget annat Guds folk, Björn. Paulus säger det tydligt i Ef 2:11-13.
  Det finns inga judarnas högtider. Det är YHWH’s högtider och YHWH’s folk firar Hans högtider.
  Om du tror att det bara är judar som firar YHWH’s högtider så måste du vakna upp!! En del judar firar inte YHWH’s högtider och en del icke-judar firar YHWH’s högtider.

  Här bevisar du min åsikt perfekt:

  Björn Jönsson: Gud har inte gett mig några instruktioner, varken om sabbat eller om några högtider, däremot har han sagt, hör min röst och följ mig!

  Hur du tolkar Skriften är helt klarlagt likaväl som din respekt för YHWH’s ord. Det finns ingenstans beskrivet om att Sabbaten eller högtiderna har annullerats. Tvärtom förstärker Yeshua att de fortfarande gäller i Matt 5:17-20 och Lukas 16:17.

  Hjärtats omskärelse har varit YHWH’s önskan hela tiden och beskrivs på detta sätt:
  5 Mos 10:16, 5 Mos 11:1. 11:18-28, Jer 4:4. 1 Kor 7:19.
  Hebr 8:10-12.

  Jag vill tro att jag gör som Paulus uppmanar Filippierna:
  ”så mån I också nu med fruktan och bävan arbeta på eder frälsning,”

  Läser du verkligen bara NT?
  Sam
  P.s Kolla Upp 21:12. Det finns ingen port som det står ‘Björns fria församling’ över, in till det nya Jerusalem. D.s

 10. Sam: Om du inte insett det så är din , och alla andras, chans att komma levande igenom det här livet att bli adopterad in i Israel. Det finns inget annat Guds folk, Björn

  Sam!

  Olivträdet är en bild, Paulus säger också något om att vara i kristus, detta kan vara detsamma som att vara inympad, för Jesus är det äkta olivträdet!

  Sam: Det är YHWH’s högtider och YHWH’s folk firar Hans högtider.

  Sam!
  Varför firade inte Adam och Eva dessa högtider, eller Enok, eller Noa, eller Abraham osv. Nej för de infördes först långt senare, om du inte har förstått det innan, så är det dags nu, Lagen med alla dess bud och regler inkl sabbat och högtider, gavs för att avskilja, särskilja ett folk från alla andra folk, detta folk kallar vi judar, men judar är de som kom från juda stam, vilket då innebär att det finns andra folk som också tillhör de avskilda, ex Benjamin, Josef.mfl alla stammar efter de tolv brödernas namn, men de tillsammans heter israel som var fader till dessa bröder, han hette Jakob från början, Dessa är de avskilda, dessa är lagen given till för att avskilja dem, göra dem annorlunda.

  Jag tillhör inte detta folk i kroppsligt måtto, utan i andligt och det gör jag pga, tron på Jesus, jag har gått in genom dörren och tillhör nu fårhjorden, men bara i andlig bemärkelse, för fysiskt kan jag omöjligt göra det!

  Tänk på att Gud bygger ett tämpel av levande stenar, men han gör det i anden och inte i det fysiska.
  Så i anden tillhör jag det sanna israel, det äkta olivträdet, men inte det fysiska israel.
  Lagen gavs det fysiska israel för speciella syften och jag tillhör inte det fysiska israel, vilket då naturligt innebär att jag inte heller håller de lagar Gud gav för dem!

  Sam: så mån I också nu med fruktan och bävan arbeta på eder frälsning,

  Sam!

  Detta är ju väldigt fint, frågan är ju hur du gör detta?
  Gör du det genom att med all din kraft förändra dig själv till kristuslikhet?

  Sam!

  I många frikyrkor har tiondet blivit en helig ko, för dig har sabbaten och högtiderna blivit detsamma, en helig ko och jag tycker att det är tragiskt att du med sådan nit kan vakta dessa saker, det måste väl finnas viktigare saker än detta som du strider för?

  Jag för min del är mer intreserad av att vandra i gemenskap med fadern och om det räckte för Enok så räcker det för mig, min kärlek till Gud visar sig i en personlig lydnad, eller den lydnaden som Paulus talar om, trons lydnad och denna lydnad kommer av den tro som min fader ingjutigt i mig, denna tro säger något, den visar något, den överbevisar i sakfrågan!

  Bj

  • Björn
   ”för Jesus är det äkta olivträdet!
   Och Yeshua är från Juda stam, en av Israels tolv stammar.

   ”Tänk på att Gud bygger ett tämpel av levande stenar, men han gör det i anden och inte i det fysiska.”
   Jag tror du kommer att få en rejäl överaskning p.g.a din träning i den greksika filosofin och dess tänkande genom kyrkan.
   hes 8:3, Upp 21:1-5.
   I tänkandet som finns i Skriften så finns det ingen åtskillnad på det andliga och det fysiska.
   När Paulus undervisar Efesierna i Ef kap1 och kap2 så är det inget flummigt andligt han pratar om utan lika konkret som inympningen han pratar om i Rom 11.
   Ef 2:19:
   ”Alltså ären I nu icke mer främlingar och gäster, utan I haven medborgarskap med de heliga och ären Guds husfolk,”
   Och i Ef 1_5:
   ”he predestined us to be adopted as his sons through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will”

   ”Detta är ju väldigt fint, frågan är ju hur du gör detta?”
   Paulus förklarar i Rom 8:6-7:
   ”Och köttets sinne är död, medan Andens sinne är liv och frid.
   7Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det icke är Guds lag, Torah, underdånigt, ej heller kan vara det.”
   och ger detta råd i Rom 12:2:
   ”Och skicken eder icke efter denna tidsålders väsende, utan förvandlen eder genom edert sinnes förnyelse, så att I kunnen pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt.”

   Att förnya sinnet till att vara underdånigt Torah verkar vara Paulus målsättning!
   Inte att revoltera mot allt som Gud sagt, Björn!
   Björn, är ditt sinne underdånigt Guds lag, Torah, eller i fiendskap med Torah?

   Björn Jesaja nedtecknade detta som YHWH sa om Sabbaten:
   ”Om du är varsam med din fot på sabbaten, så att du icke på min heliga dag utför dina sysslor; om du kallar sabbaten din lust och HERRENS helgdag en äredag, ja, om du ärar den, så att du icke går dina egna vägar eller sköter dina sysslor eller talar tomma ord,

   14då skall du finna din lust i HERREN, och jag skall föra dig fram över landets höjder och giva dig till näring din fader Jakobs arvedel. Ja, så har HERRENS mun talat.”

   Inte en hinduisk helig ko, Björn, utan en orsak och verkan effekt av varje individs medvetna val. Det börjar med ordet: Om….!
   Du hade ju samma gud som Jakob, visst? Än om du inte använder Hans namn 🙂

   Sista strofen du skrev är svammel i mina öron. Du försöker rättfärdiggöra dig själv genom att sätta upp egna mallar och/eller mål. Det går så långt att du anser dig kunna sätta dig över t.ex det som Paulus tydligt säger i Rom 8:6-7.
   (Ganska magstarkt att jämföra dig själv med Enok, tycker du inte?)
   Sorgligt.
   Tänk om!
   MVH
   Sam

  • Ja dessutom så verkar även himmlen vara med på samma noter:
   ”Medvetandet om att gudstjänsten firas i gemenskap med den himmelska församlingen gör varje gudstjänst till en högtid”
   Jag måste nog studera mer på djupet. Kanske i de apokryfiska att man kan hitta nåt? Chumash? Eller kanske man skulle kontakta SSPX?

   Eller så har Dagen (utan ljus) blivit en mer humorbaserad puplikation.
   Ta bara denna överskrift:
   ”Katolska kyrkan: Halloween är hedniskt”.
   Det fick då i alla fall mig att dra på smilbandet. 🙂
   Speciellt med tanke på uppkommande katolska högtider.
   Det måste vara så, va? En ny humortidning!
   Sam

 11. Sam: I tänkandet som finns i Skriften så finns det ingen åtskillnad på det andliga och det fysiska.
  När Paulus undervisar Efesierna i Ef kap1 och kap2 så är det inget flummigt andligt han pratar om utan lika konkret som inympningen han pratar om i Rom

  OK! Sam, eftersom det enligt dig inte är någon skillnad mellan andligt och fysiskt, då undrar jag var detta olivträd står någonstans och var jag i så fall kan se din gren i trädet? Och vilken sten är du då av de levande stenar som skall bli ett hus i anden, var är detta i anden som Paulus säger?

  Sam: Att förnya sinnet till att vara underdånigt Torah verkar vara Paulus målsättning!

  Är det så det står, verkar som om du förvränger dessa ord tll din egen åsikt!

  Sam: Björn, är ditt sinne underdånigt Guds lag, Torah, eller i fiendskap med Torah?

  Sam!

  Är du underdånig Gud, utifrån att du känner, eller är det bara torah då utan Gud som du är underdåning?

  Sam: Sista strofen du skrev är svammel i mina öron. Du försöker rättfärdiggöra dig själv genom att sätta upp egna mallar och/eller mål. Det går så långt att du anser dig kunna sätta dig över t.ex det som Paulus tydligt säger i Rom 8:6-7.

  Kan du förklara för mig, hur jag försöker rättfärdiga mig själv och vilka egna mallar eller mål jag sätter upp!?

  Kan du även förklara, på vad sätt jag sätter mig över Rom 8:6-7?

  Sam: (Ganska magstarkt att jämföra dig själv med Enok, tycker du inte?)

  Varför är det magstarkt att vilja vandra som Enok, han vandrade ju i gemenskap/umgängelse med Gud, är det inte det vi skall göra?

  Bj

 12. Björn
  Grodorna paraderar:
  ”Är du underdånig Gud, utifrån att du känner, eller är det bara torah då utan Gud som du är underdåning?”

  Jag tror inte man kan skilja YHWH och Torah åt? Eftersom YHWH är författare till Torah.

  MVH
  Sam

 13. Sam: Jag tror inte man kan skilja YHWH och Torah åt? Eftersom YHWH är författare till Torah.

  Sam!

  Det går alldedes utmärkt att leva och underdåna sig torah utan att känna Gud.

  Jag menar att du gjort tora till din Gud, men Gud står utanför och knacka på din dörr för att få komma in och bli den Gud torah vittnar om!

  Visst det är fint att du är torahlydig, men om Gud inte får första plats och regera i ditt liv, då är det ju torah som regerar och inte Gud.

  Torah är din livsparner och du bär frukt åt den, trots att Paulus säger att vi har dött bort från denna livsparner för att hålla oss till Kristus och bära frukt åt Gud!

  Sam!

  Kand du svara på det andra jag skrev också?

  Bj

 14. :
  – Ja, om det vore så väl, men det är nog allvarligare än så.


  Vi får hoppas att de vaknar och ser ljuset innan det är för sent!
  Sam

 15. Björn Jönsson: Kand du svara på det andra jag skrev också?

  Björn
  Jag har svarat på dina påståenden och gett min sin på saken. Att debattera är fruktlöst. Du har din syn och jag har min syn på saken och nu vet vi båda varandras syn på saken, eller hur?
  Du skiljer på YHWH’ och Torah och jag säger att YHWH författat Torah. Det är helt acceptabelt att vi har olika syn på Skriftens ord.
  Samma princip gäller dina andra påståenden.
  MVH
  Sam

 16. Sam: Björn
  Jag har svarat på dina påståenden och gett min sin på saken. Att debattera är fruktlöst. Du har din syn och jag har min syn på saken och nu vet vi båda varandras syn på saken, eller hur?
  Du skiljer på YHWH’ och Torah och jag säger att YHWH författat Torah. Det är helt acceptabelt att vi har olika syn på Skriftens ord.
  Samma princip gäller dina andra påståenden.
  MVH
  Sam

  Sam!
  Skriftens ord, det som vi kallar Guds ord, är just Guds ord, men det är inte Gud själv, men tydligen ser du inte det, utan likställer bibeln med Gud, det menar jag är en villolära.
  Ordet är inte upphöjt över allting, men Jesus har fått ett namn som är över alla namn, sonen är över alla och allt!

  Jag får hoppas att du blir frälst en dag, innan Jesus kommer tillbaka och då utan denna din lag!

  Bj

 17. Märkligt att ingen här, har ngn kommentar till Jesu anspråk på att vara det sanna ljuset, världens ljus och livets ljus.

  Bläddra tillbaka och ge gärna en kommentar till de Bibelsammanhang som jag angav som visar på vem Jesus ÄR.

  Eller är det så, att Bibelordet inte längre är så viktigt, utan att det är mer intressant att bara ”pennfäkta i luften” och vara lite oense å strida lite??

  HaFo

 18. Harry Forsgren: Märkligt att ingen här, har ngn kommentar till Jesu anspråk på att vara det sanna ljuset, världens ljus och livets ljus. HaFo

  – Det kan bero på att alla tror det. Jag tror det i alla fall att Yeshua är världens ljus och det är jag glad för. 🙂

 19. SÅ & Sam:
  Idag kom mina svärföräldrar hem efter en tre veckor lång vistelse i Israel (hälsoresa) och jag fick bl.a en kippa i gåva från dem! Ska ta på mig den nån gång och ta ett kort så att ni får se… 😀

   • Rabbi Andy, du verkar ha begåvats med fina svärföräldrar. Dom kanske bjuder hem dig på sabbatsmiddag snart, då kommer kipan väl till pass.
    Att trotsa anathemat från Laodicea har du väl inget emot? 🙂

  • Andy
   Dina svärföräldrar har valt rätt, tydligen. Måg alltså!
   Kom ihåg att kippan är ett påhitt av Rabbinerna. Det finns inget om kippa i Skriften. Rätta mig om jag har fel, SÅ.
   Men det är ju en kul mänsklig tradition i alla fall. Den särskiljer ju kippabärare från icke-kippabärare. 🙂
   Sam

 20. Du verkar ha ”skummat” inlägget och texterna från mitt inlägg SÅ, och kanske inte sett dess poäng, att den person, som är ljuset, är Gud själv och att Jesus gör anspråk på att vara dettta ljus, alltså Gud själv kommen i kroppslig gestalt:

  Ty den Gud som sade: »Ljus skall lysa fram ur mörkret», han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall kunna sprida sitt sken.

  Heb. 1

  ”säger han om Sonen: »Gud, din tron förbliver alltid och
  evinnerligen, och rättvisans spira är ditt rikes spira.

  Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet; därför, o Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder»;

  (Gud Fadern säger dessutom detta till Sin Son):

  så ock: »Du, Herre, lade i begynnelsen jordens grund, och
  himlarna äro dina händers verk; de skola förgås, men du förbliver; … du är densamme, och dina år skola icke hava någon ände.»

  Heb. 1

  har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, GENOM VILKEN HAN OCK HAR SKAPAT VÄRLDEN.

  Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och GENOM SIN MAKTS ORD BÄR ALLT…

  Joh. 17

  Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig själv, MED DEN HÄRLIGHET SOM JAG HADE HOS DIG INNAN VÄRLDEN VAR TILL.

  Fader, jag vill att där jag är, där skola ock de som du har givit mig vara med mig, så att de få se min härlighet, som du har givit mig; ty du har älskat mig FÖRE VÄRLDENS BEGYNNELSE.

  Mika 5

  Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. HANS URSPRUNG ÄR FÖRE TIDEN, FRÅN EVIGHETENS DAGAR.

  Heb 1

  Och medan han om änglarna säger: »Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor»,

  SÄGER HAN OM SONEN: »Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen, och rättvisans spira är ditt rikes spira.

  Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet; därför, o Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder»;

  så ock (fortsätter Fadern att säga om sin Son): »Du, Herre, lade i begynnelsen jordens grund, och himlarna äro dina händers verk; de skola förgås, men du förbliver;

  (Vad är det sanna ljuset för någonting. Är det ‘Toran mästerplanen’, bokstäver på papper, eller är det en person?)

  Att ‘Gud är ljus och att intet mörker finns i honom måste ju alla hålla med om’, enligt Guds Ord.

  Men vad innebär det då kring Jesu anspråk, att med sin identitet hävda, att det är Han som är världens ljus? Vem annan än Gud själv är ‘världens ljus’?”

  1 Joh 1

  Och detta är det budskap som vi hava hört från honom, och som vi förkunna för eder, att Gud är ljus, och att intet mörker finnes i honom.

  ”I Ordet som var hos Gud och VAR GUD, så var det liv och detta liv var människornas ljus”

  Joh. 1

  Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor, skulle nu komma i världen.

  I världen var han, och GENOM HONOM HADE VÄRLDEN BLIVIT TILL, men världen ville icke veta av honom.

  Han kom till sitt eget, och hans egna togo icke emot honom. Men åt alla dem som TOGO EMOT HONOM, gav han makt att bliva Guds barn … och de har blivit FÖDDA AV GUD.

  Upp 21 om det nya Jerusalem

  Och jag såg i den intet tempel, ty Herren Gud, den Allsmäktige, är dess tempel, han och Lammet.

  Och staden behöver icke sol eller måne till att lysa där, ty
  Guds härlighet upplyser den och DESS LJUS ÄR LAMMET.

  Joh. 8

  Åter talade Jesus till dem och sade: »Jag är världens ljus; den som följer mig, han skall förvisso icke vandra i mörkret, utan skall hava livets ljus.

  Vad säger det oss om Jesu Kristi Guds Sons identitet att han är det sanna ljuset, världens ljus, livets ljus?

  Vem säger Bibeln att det är som är ”livets ljus”? Vem annan än Gud själv är ‘världens ljus’, ’det sanna ljuset’ ’livets ljus’?

  Är det forfarande vad Du SÅ, håller med om att Jesus som världens ljus, är Gud själv kommen i kroppslig gerstalt, som de Ord som jag visat på säger.

  HaFo

  • Harry, det är Guds son som är världens ljus.
   Gud är vår Fader, Jesus är vår broder. Fick du inte lära dig det i söndagsskolan? 😉

 21. Till SÅ:

  1 Joh 1

  Och detta är det budskap som vi hava hört från honom, och som vi förkunna för eder, att Gud är ljus, och att intet mörker finnes i honom.

  ”I Ordet som var hos Gud och VAR GUD, så var det liv och detta liv var människornas ljus”

  Joh. 1

  Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor, skulle nu komma i världen.

  I världen var han, och GENOM HONOM HADE VÄRLDEN BLIVIT TILL, men världen ville icke veta av honom.

  Joh. 8

  Åter talade Jesus till dem och sade: »Jag är världens ljus; den som följer mig, han skall förvisso icke vandra i mörkret, utan skall hava livets ljus.

  Vad säger det oss om Jesu Kristi Guds Sons identitet att han är det sanna ljuset, världens ljus, livets ljus?

  Vem säger Bibeln att det är som är ”livets ljus”? Vem annan än Gud själv är ‘världens ljus’, ’det sanna ljuset’ ’livets ljus’?

  Är det forfarande vad Du SÅ, håller med om, att Jesus som världens ljus, är Gud själv kommen i kroppslig gestalt, som de Ord som jag visat på säger.

  Kolla även de andra Bibelsammanhangen ovan och ge en kommentar till dem!

  Visst är det märkligt hur lite Guds Ord egentligen betyder för många som menar sig följa Guds Ord.

  HaFo

  • Harry Forsgren

   —Visst är det märkligt hur lite Guds Ord egentligen betyder för många som menar sig följa Guds Ord. HaFo

   – Jag håller helt med dig. 😉

   ”Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus,”. 1 Tim. 2:5

 22. Sam skriver angående äktenskapsbryterskan i Joh 8:
  ”Nej det fanns inga vittnen (2) som ville träda fram och intyga hennes skuld.”

  Sam, detta är en konstruktion du själv gjort!

  Texten säger något helt annat. Jesus erkänner kvinnans synd men visar henne barmhärtighet, helt villkorslöst:
  ”gå nu och synda inte mer”

  Messias visar oss på vad lagen egentligen handar om: rättvisa, barmhärtighet och trohet.

  Ni som påstår att det kristna kärleksbudet är laglöshet kan fundera på en sak:

  Läs människosonens dom Matt 25:

  inte ett ord där om griskött, sabbater eller rituella tvagningar.

  Enbart frågan: Var var ni när jag var hemlös, sjuk, törstig, hungrig, naken?

  Tål att tänka på.

  • Padraig: Sam, detta är en konstruktion du själv gjort!

   Nej det tror jag inte.
   Vers 10 Yeshua frågar henne:”Har ingen dömt dig?”
   Hon svara i vers 11:”Herre, ingen.”
   Enligt Torah måste var sak avgöras med två vittnen.
   5 Mos 19:15:”Efter två eller efter tre vittnens utsago skall var sak avgöras.”
   Det skanades vittnen, helt enkelt.
   Yeshuas uppmaning att sluta synda är en väldigt viktig uppmaning till oss även idag. Torah upplyser oss om vad som är synd.
   Rom 7:7. 1 Joh 3:4.

   Du har rätt i att HELA Skriften tål att tänkas på!
   Sam

  • Padraig, du har tuggat länge på denna text men du har tydligen inte än fattat poängen med Yeshuas hantering av denna situation.

   Det smarta var att Yeshua räddade kvinnans liv, inte genom att bryta Mose lag utan genom att följa den. Det fordras nämligen vittnen enligt lagen, men dessa vittnen ville inte ställa upp p g a deras dåliga samveten.

   Poängen är att de som försökte snärja Yeshua genom att åberopa lagen, blev genom lagen påminda om sina egna ouppgjorda synder. När de gick sin väg kunde ingen döma kvinnan. Yeshua hade ingen rätt att döma henne, han var inte vittne till det hela, men han gav henne en starkt förmaning att inte synda mer.

   Det har inget med din nåd kontra lag-teologi, som du vill få det till.

   Min mästare Yeshua är supersmart! 🙂

 23. Sam: Andy
  Dina svärföräldrar har valt rätt, tydligen. Måg alltså!
  Kom ihåg att kippan är ett påhitt av Rabbinerna. Det finns inget om kippa i Skriften. Rätta mig om jag har fel, SÅ.
  Men det är ju en kul mänsklig tradition i alla fall. Den särskiljer ju kippabärare från icke-kippabärare.
  Sam

  – Ja, den lilla kipan är förmodligen ganska ung, men huvudbonad har judar alltid burit. Det är en urgammal biblisk sed att bära någon form av huvudbonad.

  Alla som tjänstgjorde i templet hade sina huvuden täckta som ett tecken att de stod under den Eviges auktoritet. Det är bibliskt att en gift kvinna täcker sitt hår som ett tecken att hon står under sin mans auktoritet. Om du blir upprörd över detta, så visar det bara att du påverkats av den moderna feminismens värderingar.

  Kipan är en praktisk huvudbonad där det är varmt, annars kan man använda i stort sett vad som helst. En keps eller hatt går bra att använda i synagogan.

  På den tiden då gudsfruktan fanns i Sverige var det ovanligt att man gick ut utan huvudbonad. Titta på gamla kort från missionshus från tidigt 1900-tal så sser du att i stort sett alla kvinnor hade sina huvuden täckta. Att män inte har huvudbonad i kyrkan beror på att man missförstått Paulus. 😉

  Varför använder du en nedsättande ton när du nämner rabbiner?
  Utan rabbiner hade det inte funnits en judendom. Utan judendom inget judiskt folk. Inget judiskt folk inget folk som Messias skulle kunna återvända till.

  • … och skulle kyrkan fått som den velat så hade den krossat judendomen för länge sedan. Tala om att såga av den gren som man sitter på. 😉

   • SÅ SÅ
    Ta inte i så där våldsamt.
    Kipan är en mänsklig tradition. Kan vi vara överens om det?
    Inget i Skriften, Torah talar om att bära Kipa.
    Praktiskt, javisst, inte minst för män med begynnande solpanel.
    Ja du visst har det funnits traditioner. I min ungdom så fick inte fruarna permanenta sig. Och kjol skulle man bära. Min pappa spelade fiol och det var inte riktigt gudfruktigt.
    Teofil Engström började spela saxofon. Den bedömdes som ogudaktig, trots att ‘Toffe’ förklarade att den böjt sig. 🙂

    Utan Rabbiner ingen judendom? Jag undrar jag.
    Utan Rabbiner så hade det inte funnits Talmud eller Kabballah heller.
    Det är väl så att det finns både det som är bra och det som är mindre bra, liksom inom kristendomen? Och Samdomen och SÅdomen?
    Många Rabbiner väntar ju fortfarande på Yeshua HaMashiach, eller hur?
    Vi kan väl enas om att det är som gäller är Torah? Sen kan vi få improvisera lite grann själva så länge vi inte anser det vara Torah.
    Ja hur kristendomen kan åberopa nån slags logik i sitt agerande är svårbegripligt för mig.
    T.ex sola scriptura med undantag för vad vi tycker ska vara annorlunda? Hur kan man sälja det?
    Men det finns tydligen nog med får och inga herdar. Vargarna kan få kalasa som dom vill.
    Sam

 24. Sam: Vers 10 Yeshua frågar henne:”Har ingen dömt dig?”
  Hon svara i vers 11:”Herre, ingen.”
  Enligt Torah måste var sak avgöras med två vittnen.
  5 Mos 19:15:”Efter två eller efter tre vittnens utsago skall var sak avgöras.”
  Det skanades vittnen, helt enkelt.

  Sam!

  Alla som var med hade dömt henne, men de ville använda henne för att snärja Jesus, vilket blev hennes räddning.
  Hade int Jesus sagt som han gjorde i det att han pekade på deras egen synd, så hade hon stenats, det fanns vittnen, men alla gick efter att de blivit överbevisade om sin egen synd!

  Bj

 25. : Poängen är att de som försökte snärja Yeshua genom att åberopa lagen, blev genom lagen påminda om sina egna ouppgjorda synder

  SÅ!

  En fråga!

  Gäller inte lagen oavsett om dessa fariseer och skriftlärda syndat eller inte syndat?

  Tänk om mose skulle säga så, tex när det gällde vedsamlaren, den som är utan synd, kastar första stenen, då hade troligen denna stackars vedsamlare överlevt!

  Söm jag ser det, så är det som du säger, ett smart drag av Jesus att använda lagen mot de som använde lagen för att få kvinnan fälld, hon var redan fälld, det var kanske bara steningen som fattades!

 26. :
  Björn jag avstår från att ta upp en debatt om lagen med dig. Jag har redan gett dig mina synpunkter.
  MVH

  SÅ!

  Jag är inte ute efter någon debbat, utan detta är en fråga som jag funderat på!

  Sveriges rikes lag gäller ju oavsett om åklagaren, eller domaren syndat aldrig så mycket, så frågan är relevant!

  Kanske någon annan kan svara på detta??

  Bj

 27. SÅ återger lika oförtrutet som Outsider detta ord, som att det vore det enda som står i Bibeln:

  ”Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus,”. 1 Tim. 2:5

  SÅ ger ingen kommentar till de Bibelord, som jag angav kring att Människan Jesus gör anspråk på, att inte enbart vara en människa, utan samtidigt är Gud själv utifrån beteckningen att vara ”världens ljus”, vilken som jag visade i Bibeln även är beteckningen på Gud själv.

  Spola tillbaka å ge synpunkter på dessa ovan återgivna Bibelsammanhang som jag relaterade till, SÅ.

  Varför måste man ”dra saker och ting” ur Dig, när det gäller att kommentera Bibelsammanhang, som inte ”faller Dig på läppen”, därför att det ger en helhetsbild av vem Jesus ÄR och inte enbart talar om Jesus som människa.

  Jesus är visst som Du och outsider säger människa. Men det är bara halva Bibelns budskap om vem Jesus är!!!

  HaFo

  • HaFo, låt mig vara rak. Jag skriver inte detta för att skymfa dig.

   Oviljan att kommentera beror till stor del på att jag upplever att din teologi är ett lapptäcke som sytts ihop med stoppnål och björntråd. Det gäller även Björns teologi.
   Må den Evige vara med dig!

 28. Sätter in lite Bibelsammanhang, som pekar på ett vidare perspektiv från Bibeln kring vem Jesus Är, utifrån Hans anspråk på att vara ”världens ljus” och inte ”knyts i hop i en liten säck”, som SÅ och Outsider gör med Guds Ord:

  I Gamla Testamentet läser vi att Gud är ljuset som ger människan liv och frälsning:

  Job 29:1-5

  Job fortsatte sitt tal och sade: Om det ändå vore som förr, på den tiden Gud vakade över mig, när han lät sitt ljus skina över mitt huvud och lyste mig väg genom mörkret.

  Ps. 27:1

  Herren är mitt ljus och min räddning.

  Jes. 60:19-20

  Solen skall inte mer vara ditt ljus om dagen och månen inte lysa dig med sitt sken. Nej, Herren skall vara ditt eviga ljus, din Gud skall vara din härlighet. Din sol skall aldrig gå ner och din måne aldrig avta, ty Herren är ditt eviga ljus.

  Mika 7:7-8

  Men jag spanar efter Herren, jag väntar på Gud, min räddare: min Gud skall höra mig. Triumfera inte, du min fiende! Jag har fallit men reser mig igen, jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus.

  Följande Psalm nämner ett ljus i Guds ljus:

  Ps. 36:7-9

  … Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus SER VI LJUS.

  Profeten Jesaja skriver att ljuset ska träda fram genom en Son som blir oss given:

  Jes. 9:2-3,6-7

  Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram…

  … Ty ett barn blir oss fött, EN SON ÄR OSS GIVEN. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, MÄKTIG GUD, Evig Fader, Fridsfurste.

  —-

  Joh. 1:1-10,14,17

  I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet VAR GUD. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till.

  Ordet var liv, och livet var människornas LJUS. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

  Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om LJUSET, så att alla skulle komma till tro genom honom.

  Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om LJUSET. Det sanna LJUSET, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen.

  Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte…

  Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning…

  Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus.

  Joh. 3:10-21

  Jesus svarade:

  Sannerligen, jag säger dig: det vi vet förkunnar vi, och det vi har sett vittnar vi om, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur skall ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska?

  Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen: Människosonen…

  … Och detta är domen, att när LJUSET kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än LJUSET…

  … den som handlar efter sanningen, han kommer till LJUSET, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill.”

  Joh:12

  Sedan talade Jesus till dem och sade: ”Jag är världens LJUS. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

  Joh. 12:34-36,46

  Folket sade till honom: ”Vi har lärt oss i lagen att Messias stannar för alltid. Hur kan du då säga att Människosonen måste bli upphöjd? Vem är denne Människoson?”

  Jesus svarade: ”Ännu en kort tid är LJUSET bland er. Vandra medan ni har LJUSET, så att mörkret inte övervinner er.

  Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på LJUSET medan ni har LJUSET, så att ni blir LJUSETS söner.” När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen…

  … Jag är LJUSET som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret.

  Herren Jesus är ljuset som ger människor liv och som enligt Gamla Testamentet identifieras som Gud!

  Ger en intressant länkhänvisning

  http://www.answeringislam.net/svenska/kristendomen/jesuskristus.html

  HaFo

 29. Harry Forsgren: Sätter in lite Bibelsammanhang, som pekar på ett vidare perspektiv från Bibeln kring vem Jesus Är

  HaFo!

  I rannsaken skrifterna, därför att I menen eder i dem hava evigt liv; och det är dessa som vittna om mig.
  Men I viljen icke komma till mig för att få liv.
  Joh 5:39

  Sannerligen, ju mer man läser, ju mer förstår man att den som säger sig vara Abraham, Isak och Jakobs Gud är Kristus och ingen annan, att han sen kan vara både i himlen och på jorden samtidigt och då som fadern i himlen och sonen på jorden, är lite överkurs för den männskliga logiken!

  Tack för dina inlägg!

  Bj

 30. BJ!

  Utan att starta en klubb ”för inbördes beundran”:

  Tack själv för goda inlägg. Det gläder mig att Du med Din bakgrund i kristet center syd, nu kommit till en sådan klarhet som Du idag uppvisar!

  Och framförallt gläder det mig att Du träder upp till försvar för vem Jesus ÄR! Och därmed även bejakar betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset!

  HaFo

 31. Sam: SÅ SÅ
  Ta inte i så där våldsamt.
  Kipan är en mänsklig tradition. Kan vi vara överens om det?
  Inget i Skriften, Torah talar om att bära Kipa.
  Praktiskt, javisst, inte minst för män med begynnande solpanel.
  Ja du visst har det funnits traditioner. I min ungdom så fick inte fruarna permanenta sig. Och kjol skulle man bära. Min pappa spelade fiol och det var inte riktigt gudfruktigt.
  Teofil Engström började spela saxofon. Den bedömdes som ogudaktig, trots att ‘Toffe’ förklarade att den böjt sig.

  Utan Rabbiner ingen judendom? Jag undrar jag.
  Utan Rabbiner så hade det inte funnits Talmud eller Kabballah heller.
  Det är väl så att det finns både det som är bra och det som är mindre bra, liksom inom kristendomen? Och Samdomen och SÅdomen?

  Många Rabbiner väntar ju fortfarande på Yeshua HaMashiach, eller hur?
  Sam

  – Ja, jag tog i lite, men jag riktade det inte bara till dig Sam.

  När det gäller ett renodlat ”sola scriptura” så är det något som myntades av Luther. Detta tänkande finns inte i bibeln eller i judendomen. Vi kan se att bibelns författare citerar från s k apokryfiska skrifter.

  Buden är ofta inte detaljerade utan kan ses som principer som det måste skapas mer detaljerade praxis omkring. Traditioner skapas alltid av människor och är nödvändiga, även om de inte har status som det som uppenbarats genom Israels profeter och apostlar.

  Israels ledare under biblisk tid skapade många bra traditioner som både Yeshua och apostlarna följde. Att täcka sitt huvud på något sätt, är en sådan gammal tradition som har sitt ursprung i tempeltjänsten. Därför täcker man sitt huvud av vördnad för Herren när man ber. Men detta har utvecklats till en identitetsmarkör i synnerhet för ortodox judendom.

  Det finns t o m exempel i bibeln där Herren legitimerar traditioner som praktiserats länge och Apg. 28:17 visar att Paulus tog hänsyn till judiska seder.

  ””Bröder, trots att jag inte har gjort något som kunde skada vårt folk eller våra seder från fäderna,”.

  Talmud är ett bibliotek av olika böcker av skiftande innehåll. Det har odlats så mycket förakt historiskt mot talmud och ”talmudjudendom” från kristet håll, så jag tycker inte att vi behöver späda på det ytterligare. http://sv.wikipedia.org/wiki/Talmud

  Miljoner judar väntar på Messias, men de vet inte att han heter Yeshua.
  Det är den Evige som har förstockat en del av Israel (för vår skull), han kommer också att ta ansvar för detta i sinom tid och ta bort den förstockelsen plus den förstockelse som ligger över hednafolken.

  ”Han skall på detta berg göra om intet den slöja som beslöjar alla folk, det täckelse som täcker alla folkslag.” Jes. 25:7

  Må det ske snart! 😉

  • Nu tål ju faktiskt inte allt som står i Talmud dagsljus, det kan man väl få hävda utan att bli anklagad för att vara antisemit?

   Likaväl som det är sunt att kritisera det som går snett i den kristna kyrkan likaväl måste väl ändå Talmud kunna granskas?


  • Ja, Amen till det!
   Jag måste bara få tilläga att bruket av ordet rabbin inte är enligt Skriften heller.
   Yeshua undervisar om det i Matt 23.
   Vi har bara en mästare. Yeshua Messias.
   Yeshua firade förresten också Hannukka, som ju bara är en mänsklig tradition. En synnerligen bra tradition eftersom Mackabberna räddade templet och Torah. Sen är det misstänkt troligt att världens ljus blev till på ljushögtiden, eller hur?
   Sam

 32. Svar till Sam och SÅ:

  Hur ni kan få meningen ”Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen” att handla om antal vittnen är totalt obeskrivligt och visar bara hur märkligt det kan bli när ni ska pressa in nya testamentets texter att passa i er form. Här är det nämligen tydligt: formen passar inte!

  ”Gå nu och synda inte mer” Inte heller här refereras till antalet vittnen, utan Jesus visar på kvinnans synd men visar henne barmhärtighet.

  Inget i texten stödjer er version, just som samtalet kring Matt 12 visade tydligt.

  Det blir ju närmast ironiskt då ni kallar er bokstavstrogna. Där det passar går det tydligen bra med en kontextuell tolking.

  Lättaste lösningen för er är ju att se texten om äktenskapsbryterskan som en senare inlaga, texten finns ju inte med i alla källor. Då slipper ni konstruera en krystad förklaring.

  Men tydligen är det så för er att om inte kartan stämmer med terrängen så är det kartan som gäller…………..

  • Padraig: Hur ni kan få meningen ”Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen” att handla om antal vittnen är totalt obeskrivligt och visar bara hur märkligt det kan bli när ni ska pressa in nya testamentets texter att passa i er form. Här är det nämligen tydligt: formen passar inte!

   – Padraig, det var ju de som var vittnen som skulle kasta de första stenarna enligt judisk lag. Vad är det som är så konstigt? Yeshua uppmanade ju bara till det som lagen sa.

   Hade de lytt honom så hade kvinnan blivit stenad, men inte just då. Israel hade lagar och bara sanhedrin kunde utfärda dödsstraff. Men om sanhedrin funnit henne skyldig, så hade dessa vittnen fått kasta de första stenarna.

   Men Yeshuas ord räddade kvinnan. Visst var det bra att vittnena inte ville ställa upp? 😉

   • Jo, men så, hur får du ”den som är fri från synd ska kasta första stenen” att syfta på antal vittnen?

    Ursäkta men du får faktiskt inte ihop det här.

   • ”den som kan träda fram som vittne ska kasta första stenen” hade väl varit lämpligare ord?

    Det vi får veta av berättelsen är att kvinnan ertappats med äktenskapsbrott. Hade väl varit lämpligare att det stått: ”De skriftlärda kom då dit med en kvinna som dom anklagade för äktenskapsbrott” – problemet är ju att det inte står så eller hur?

    Och innebörde i Jesu ord till kvinnan skulle alltså vara: ”Inte heller jag dömer dig för det saknas vittnen, gå nu och synda inte mer”

    Jag kan faktiskt inte tolka er uppfattning på annat sätt än att ni hävdar att vi fortfarande borde stena äktenskapsbrytare om vi har vittnen tillräckligt, det blir ju faktiskt den enda tolkningen, moselagen är ju evig, hävdar ni.

    Det dömer ju faktiskt även ut staten Israel, som ju inte praktiserar stening vid äktenskapsbrott. Den enda ideologi som praktiserar detta vad jag vet är sharia-föjande muslimska samhällen.

    Är det bara jag som häpnar över detta?

 33. :
  Då vet vi det, Björn. Då förstår jag också varför du inte är så intresserad av att forska i Skrifterna.
  MVH

  SÅ!

  Var detta en kommentar i kristi anda?

  Är det rätt av dig att påstå något du inte vet något om?

  Borde inte du som menar dig ha med den rätta Guden att göra, visa lite mer respekt och kärlek?

  SÅ!
  Lagen som du och Sam förespråkar, förvandlar inte några människors hjärtan!

  Om det nu är så att jag skriver, ju mer man läser, då hänvisar jag till att det är jag som läser!

  Bj

  • Björn: ”Lagen som du och Sam förespråkar, förvandlar inte några människors hjärtan!”

   – Har vi någonsin påstått detta? Hur är det med ”Kristi anda”? 😉

 34. SÅ, ger sig lätt i kast med å ”pennfäktas”, kring ”perifera frågor”.

  Men glider undan att ”verkligen bita i” Bibelns budskap, utöver att Jesus är människa, att Han även är Gud själv kommen i kroppslig gestalt.

  Ta nu SÅ, för Din trovärdighets skull, itu med de Bibelsammanhang som jag i flera inlägg återgett (backa och kommentera ALLA Bibelsammanhangen från flera inlägg!!), som pekar på att Jesus i sina anspråk på att vara världens ljus, och hur detta i ljuset från GT, visar på att Jesus menar sig vara Gud själv!

  Ljuger Han?

  HaFo

 35. :
  HaFo, låt mig vara rak. Jag skriver inte detta för att skymfa dig.
  Oviljan att kommentera beror till stor del på att jag upplever att din teologi är ett lapptäcke som sytts ihop med stoppnål och björntråd. Det gäller även Björns teologi.
  Må den Evige vara med dig!

  SÅ!

  Så du menar att din teologi är den rätta och inte hopsydd som du menar att HaFos och min teologi är!

  Vet du inte att min teologi är att känna Gud personligen och att vandra i umgängelse med honom, är inte din teologi det?

  SÅ!

  Du säger så mycket om oss här på bloggen som resulterar i att du ställer dig själv över dem som inte har din syn, mig veterligen gjorde fariseerna och de skriftlärda det också, men de såg inte träden för skogen skymde för dem!

  Bj

  • Kära Björn, jag ville inte göra dig ledsen, men jag måste väl få ha en åsikt om din teologi. Du behöver inte hålla med mig. Men när Jesus är Fadern och både i himlen och på jorden, då har man lämnat biblisk mark och det blir ointressant att föra ett samtal.

   Teologi betyder läran om Gud och vandringen eller umgänget med Gud tillhör den subjektiva upplevelsen av Gud. Bägge dessa tillhör mig, det finns inga motsättningar mellan dessa. Allt tillhör oss, skrev Paulus. 😉
   Var välsignad!

 36. SÅ:

  ”HaFo, låt mig vara rak. Jag skriver inte detta för att skymfa dig.

  Oviljan att kommentera beror till stor del på att jag upplever att din teologi är ett lapptäcke som sytts ihop med stoppnål och björntråd.”

  HaFo:

  Guds Ord är alltså enligt SÅ:

  ”ett lapptäcke som sytts ihop med stoppnål och björntråd”

  Ta nu SÅ, för Din trovärdighets skull, itu med de Bibelsammanhang som jag i flera inlägg återgett (backa och kommentera ALLA Bibelsammanhangen från flera inlägg!!), som pekar på att Jesus i sina anspråk på att vara världens ljus, och hur detta i ljuset från GT, visar på att Jesus menar sig vara Gud själv!

  Ljuger Han?

  HaFo

  • HaFO, det var ”din teologi” som var ett lapptäcke, inte Guds Ord. Gör du ingen skillnad mellan Guds Ord och din teologi?

   Ett tips som får dessa dina citerade texter att falla på sin plats är att Yeshua är Guds avbild. Yeshua är världens ljus därför att han avspeglar Guds ljus. Men jag vet att detta inte passar in i din teologi.

   ”Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.” Hebr. 1:3

   Jag har gett dig en tolkningsnyckel. Resten får du försöka lista ut själv
   Dessutom kan man inte skapa grundläggande läror utifrån en översättning av bibeln.
   Simma lugnt min broder!

 37. Sam:

  Jag måste bara få tilläga att bruket av ordet rabbin inte är enligt Skriften heller.
  Yeshua undervisar om det i Matt 23.
  Vi har bara en mästare. Yeshua Messias.

  Yeshua firade förresten också Hannukka, som ju bara är en mänsklig tradition. En synnerligen bra tradition eftersom Mackabberna räddade templet och Torah.Sen är det misstänkt troligt att världens ljus blev till på ljushögtiden, eller hur?
  Sam

  – Ja, Yeshua är vår Rebbe! Det är han som skall ha lärjungar, inte vi.

  Ja, Hannukka är inte en biblisk högtid, men jag tror att den är profetisk som du antyder. Världens ljus skapades antagligen i Miryams inre vid denna högtid.I år börjar den på kvällen den 11 december och pågår i åtta dagar. Skönt att inte tomtar och troll firar den högtiden. Dom verkar trivas på julen av någon outgrundlig anledning. 😉

  • Ja det är bara sorgligt att det börjar syncretiseras till christnukka.
   Latkes högvis!!!!! Med lingonsylt!! 🙂
   Sam

 38. SÅ!

  Skilj på va Du menar va min teologi å ”lapptäcke” å bara rakt på sak ta varje Bibeord för sig som jag angett ovan och ge varje Bibelord en kommentar!!

  Ta nu SÅ, för Din trovärdighets skull, itu med de Bibelsammanhang som jag i flera inlägg återgett (backa och kommentera ALLA Bibelsammanhangen från flera inlägg!!), som pekar på att Jesus i sina anspråk på att vara världens ljus, och hur detta i ljuset från GT, visar på att Jesus menar sig vara Gud själv!

  Ljuger Han?

  HaFo

  • Harry, jag har gett dig svar. Besvarat den 2 november, 2009 / 20:44. Men jag skall ge dig några fler tankar på grund av alla andra som läser. Att du kan ta till dig något, har jag inte tro för. 🙂

   Jesus/Yeshua är världens ljus, men han är inte Fadern. Det borde stå klart för varje bibelläsare. Det är ditt gudsbegrepp som är obibliskt.

   Gud bor i ett ljus dit ingen kan nå och ingen har sett Gud, är Paulus vittnesbörd. Denne Gud kan uppenbara sig på olika sätt genom sina sändebud. I den sista tiden har han talat till oss genom sin son, säger Hebréerbrevets författare. Om Jesus är Gud själv, så skulle inte denne ha skrivit att han talar till oss genom ”sin son”.

   Yeshua har förhärligats, enligt apostlarnas undervisning, till en så hög position att han bara har en över sig, gissa vem? Jo Gud han som är YHWH. På samma sätt var det med Josef. Trots att han hade blivit upphöjd till en oerhört hög ställning, så hade han ändå Farao över sig.

   Med hebreiska kunskaper om vad ”elohim” betyder, så kan man säga att Yeshua är tillförordnad ”Gud” (Elohim) över Guds skapelse. Eftersom många har sett Yeshua kan han inte vara den Gud som ingen har sett. Enkel logik. Man behöver inte ta till mystisism för att veta vem som är Gud. Bibeln är tydlig på detta område, fattas bara annars!

   Det är därför som Hebr. 1:8 kan säga om sonen: ”Elohim (Gud) din tron står i evigheters evighet..” Detta är ett citat från Psalm 45 som är en stark messiansk psalm.

   Yeshua är alltså Elohim och detta ord brukar översättas med Gud, men det innebär inte att han är den Gud som ingen har sett, den som är Yeshuas Gud och Fader, den ende Guden som Paulus säger: ”… så har vi bara en Gud, Fadern..”

   Man måste alltså förstå de hebreiska begreppen som ligger till grund för en översättning för att inte missförstå texterna.

   Harry, detta är mitt svar och jag tror att det ger svar på alla dina bibelcitat om du kan se det. Därmed avslutar jag vårt samtal för denna gång.
   Må Jesu Kristi Gud och Fader välsigna dig på allt sätt!

 39. Vill passa på att tacka dej Andy för detta ämnet, (och för all del alla som skrivit inlägg) även om samtalet har varit tidis tjatigt har det gett mej mer teologisk insikt.

  SÅ och Sam jag misstror inte det minsta er genuina vilja att vara Gud trogen det kan jag respektera hos er. Men just nu för er vilja er vilse.

   • Konsekvenserna av er tro. Där ritualer och pricklistor ersätter evangelium. Även om läpparna säger något annat så för ständigt ert resonemang till gärningslära.

    Gärningar ska vara konsekvensen a tro, inte tvärtom.

   • Padraig, det beror på att evangeliet om frälsning är vi ense om. Man debatterar det man är oense om. Plus att du upplever det som är ”judiskt” som främmande. Så ligger det till min vän.

   • Nja, snarare lägger vi vikt vid olika saker i det judiska arvet, just som var fallet redan på apostlarnas tid.

    Jag är övertygad om att messianska judar kan lära mej en hel del där är jag ödmjuk.

 40. Skönt att inte tomtar och troll firar den högtiden. Dom verkar trivas på julen av någon outgrundlig anledning. SÅ

  SÅ, Menar du att den orene har nästlat sig in i tomtar och troll? Nu förstör du ju för dem som tycker julen är mysig och trevlig med all dekoration och tradition. 😦 🙂

  • cosmin:
   SÅ, Menar du att den orene har nästlat sig in i tomtar och troll? Nu förstör du ju för dem som tycker julen är mysig och trevlig med all dekoration och tradition.

   – Visst kan det finnas mycket trevligt med julen och visst är det positivt att påminna människorna om Frälsarens födelse. Det kan man inte förneka, men det kan också vara en befrielse att slippa det som blivit Mammons stora helg.

   Cosmin, du använde uttrycket ”den orene”. Det har att göra med att hålla sig ren från det som är besmittat av avgudarna. Det tog förmodligen flera hundra år innan man började fira Jesu födelse och han föddes inte den 25 december, det är helt klart.

   ”Saturnalia (latin), på svenska även saturnalier, en midvinterhelg i det antika Rom, som högtidlighölls den 17–23 december och firades för att ära åkerbrukets gud Saturnus. Både julens placering och en del moderna julseder härstammar från Saturnalia.” (Wikipedia)

   • Som sagt, ingen hävdar nog att Jesus föddes just den 25 December. Och vi får nog tänka oss att människan firat midvinter just som midsommar så längeman har haft koll på almanackor.

    Och vad gör det att fira Jesu födelse under midvintern? Egentlingen en fin symbolik i detta: Gud bryter in även i den mörkaste natten.

    Lämpligen behandlar man Jul som Paulus såg på offerkött:

    äter man det som offerkött bör det undvikas, annars är det bara vilken köttbit som helst!

    Alltså: lämligtvis firar man som kristen inte Saturnus under julen utan Messias födelse.

    Det är lite vad den kristna friheten handlar om: allt är honom underlagt.

    Så fira Jul med gott samvete och utan att dras ner i det kommersiella träsket.

 41. Sam: Ja det är bara sorgligt att det börjar syncretiseras till christnukka.
  Latkes högvis!!!!! Med lingonsylt!!
  Sam

  – Sam, det beror på judarnas assimilering = torálöshet. Utan judendom inget judiskt folk. De flesta judar har assimilerats under århundradena i galut (förskingringen), det finns ca 14 miljoner judar idag.

 42. Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor, de är rena som jungfrur. Det är
  de som följer Lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en
  första skörd åt Gud och Lammet. (Upp 14:4).

  De som följer lammet vart det än går!

  Vem vill gå med lammet?

  Bj

 43. Björn Jönsson: Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor, de är rena som jungfrur. Det är
  de som följer Lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en
  första skörd åt Gud och Lammet. (Upp 14:4).De som följer lammet vart det än går!Vem vill gå med lammet?Bj

  – Björn, jag vill det och med Guds nåd så gör jag det.

  Några verser tidigare ser du vilka dessa är ”som följer Lammet vart det går”, de 144.000 av Israels tolv stammar.

  Några verser senare ser vi vilka de heliga är, de som ”håller fast vid Guds bud och tron på Jesus”.

  • SÅ, notera en intressant detalj kring uppräkningen av Israels stammar i Upp:6:4, Dan är inte med utan ersatt med Josef.

   Jag drar inga teologiska konsekvenser av detta, tycker bara det är en intressant detalj.

   • Ja, ibland kan man få det till 13 -14 stammar. Men det är Manasse, Josefs förstfödde, som ersatt Dan. Josef var ju Jakobs första son med Rakel. Jakob adopterade ju Manasse och Efraim så att de skulle räknas som Jakobs egna barn.

    Varför just Manasse har ersatt Dan vet jag inte. Men eftersom Jakob adopterat två barnbarn som sina söner, så måste någon falla bort om det fortfarande måste vara 12 stammar. Egentligen saknas både Dan och Efraim i Upp. bokens uppräkning. Vi får leva med detta fast det är svårt. 🙂
    Herren vägar är outgrundliga.

 44. Padraig: Som sagt, ingen hävdar nog att Jesus föddes just den 25 December. Och vi får nog tänka oss att människan firat midvinter just som midsommar så längeman har haft koll på almanackor.
  Och vad gör det att fira Jesu födelse under midvintern? Egentlingen en fin symbolik i detta: Gud bryter in även i den mörkaste natten.Lämpligen behandlar man Jul som Paulus såg på offerkött:äter man det som offerkött bör det undvikas, annars är det bara vilken köttbit som helst!Alltså: lämligtvis firar man som kristen inte Saturnus under julen utan Messias födelse.Det är lite vad den kristna friheten handlar om: allt är honom underlagt.Så fira Jul med gott samvete och utan att dras ner i det kommersiella träsket.

  Varför kan man inte fira de högtider som Skaparen har gett oss?
  Kyrkan som anser sig vila på biblisk grund undviker noggrant varje högtid och speciell dag som Skaparen gett oss.
  Den korrekta frågan är: Varför?
  Sam

Kommentarer inaktiverade.