Rakt på sak!

”Rakt på sak!” kan du dela med dig om du har ett ord från Herren, önskar ta upp ett tema som inte tagits upp i de andra artiklarna, eller vill dela med dig av egna erfarenheter generellt. Var beredd på att om du delar ett ord, en profetia eller liknande, så kommer det att prövas av bloggens läsare i enlighet med 1 Tess 5:20-21.

Även i denna tråd gäller kommentarsreglerna. Vi önskar att debatten i artiklarna ska hålla sig till ämnet, men samtidigt ser vi att det finns ett behov för samtal utanför dessa ämnen. Om alla kommentatorer eftersträvar att följa dessa enkla regler får vi ett samtal i de olika trådarna som gör att det blir mer intressant att delta för alla bloggens läsare.

Kör debatt!

Annonser
av andyglandberger Postat i Andy

389 kommentarer på “Rakt på sak!

 1. SÅ säger:

  ”Det bibeln och apostlarna säger är att Messias har ett himmelskt ursprung, en övernaturlig tillblivelse som skedde då tiden blev fullbordad för detta.”

  HaFo:

  Du menar att Jesus hade ”ett himmelskt ursprung”, som en tanke och plan hos Gud – eller?

  Vad menar Du med ”övernaturlig tillblivelse”? Menar Du att Jesus faktiskt inte enbart är skapad utan född av Gud och utan ngn jordisk far?

  Hur kan Han då enbart vara människa om Han är född av Gud och äger Guds eget liv – Guds Ande, så att Jesus säger om Fadern och Sonen, ”Jag i Dig och Du i mig” och visar på att när Bibeln säger att den Helige Ande, Guds eget liv tar sin boning i människan, så är det samma sak, som att Fadern och Sonen/ vi ska ta vår boning hos honom.

  HaFo

  • Nu är du väl trög i alla fall. Att Yeshua är född av jungfrun Miryam säger väl allt det du vill veta. Han är människa därför att Guds ord skapade en människa i Miryams inre. Matteus beskriver det att helig Ande överskyggade Maria så att det som BLEV TILL KALLAS Guds son. Inte Gud Sonen. 😉

   Gud son är en messiansk titel som också bars av Davids son Salomo. Men Yeshua är Guds enfödde son (monogenes), hans unike son, ensam i sitt slag, vilket monogenes betyder.

   • Tack för de vänliga orden om att jag är trög SÅ!
    —-

    Men var står orden:

    ”Guds ord skapade en människa i Miryams inre.”???

    Det är inte vad som står i texten:

    ”att helig Ande överskyggade Maria så att det som BLEV TILL KALLAS Guds son”

    Det är Din egen tolkning, att detta betyder vad Din mening ovan säger.

    Detta Ordet förklaras av bl.a att ”Han ska få namnet Gud med oss”, alltså Gud och människa förenade. Vilket också då stämmer med att ”Ordet som VAR GUD… vart kött/människa” och stämmer vidare med att Jesus är en människa som är fylld av all fullhet = fylld av Gud själv/ ”Guds fullhet lekamligen”, där ”Gud är i Kristus och försonar/förenar människan med sig själv”

    Jag ska inte säga att Du är lite trög till att pusssla samman Guds Ord. Det vore onödigt elakt av mig att säga även om jag anser det 🙂

    HaFo

 2. SÅ säger:

  ”Yeshua har sagt att det är endast Fadern som skall tillbes. Det är Fadern som söker sanna tillbedjare”.

  HaFo:

  Så Stefanus var helt vilset ute då när han till Jesus direkt bad om att Han skulle ta emot Stefanus livsande?

  HaFo

  • Det skulle jag också gjort i den situationen då han såg Människosonen stå vid Guds tron. Yeshua är ju vägen sanningen och livet.

   Men Stefanus tillbad inte Yeshua som den Evige Guden. Du behöver minst två tydliga vittnen för att hävda att vi skall tillbe Yeshua som den Evige.

   • Vilka vittnen har Du som styrker att Stefanus inte åkallde Jesus som den evige Guden? Står det nånstans där i texten?

    Eller ägde Stefanus nu samma insikt som Tomas som tillbad Jesus som den evige Guden:

    ”Min Herre och min Gud”

    HaFo

   • Du har fortfarande inte svarat SÅ på frågan:

    Vilka vittnen har Du som styrker att Stefanus inte åkallde Jesus som den evige Guden? Står det nånstans där i texten?

    Eller är det Din egen tolkning för att det ska passsa in i Din förnekelseteologi?

    HaFo

  • SÅ, Du har fortfarande inte svarat på frågan vilka vittnen som styrker Dig i Ditt påstående att Stefanus inte åkallade Jesus som den evige Guden? Står det nånstans i texten?

   Ger Dig lite mer att läsa och kommentera medan vi väntar på Ditt svar:
   —-

   I följande verser kan vi läsa att Herren Jesus mottar ”proskuneo – tillbedjan som Gud”:

   Matt 2:1-11; 8:1-3; 9:18; 14:26-34; 15:21-25; 20:20; 28:8-10; 28:16-20; Mark 5:6; 15:19; Luk 24:52; Joh 9:38.

   Skriften säger även att alla änglar tillber Herren Jesus:

   Heb.1:6

   Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också: Alla Guds änglar skall tillbe honom (proskuneo auto).
   —-

   3. Bönen – Man ska be till Herren Jesus som man ber till Gud

   Skriften säger att man endast ska vända sig till Gud i sina böner:

   Ps.65:2-5

   Lovsång tillkommer dig, o Gud, på Sion. Vi infriar våra löften till dig, du som hör bön.

   Jes.45:20-22

   Det finns ingen annan Gud än jag, ingen trofast Gud som hjälper utom jag. Vänd er till mig, folk från hela jorden, så skall ni bli hjälpta. Jag är Gud, ingen annan finns.
   —-

   Ock dock:

   Herren Jesus säger att man ska be i Hans Namn:

   Joh.14:12-14

   Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det.

   Stefanos bad till Herren Jesus som man ber till Gud:

   Apg.7:59-60

   Så stenade de Stefanus, under det att han bad: ”Herre Jesus, tag emot min ande.” Sedan föll han på knä och bad med hög röst: ”Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.”

   Paulus ber till Herren Jesus för att bli av med en sjukdom:

   2Kor.12:8-10

   Tre gånger har jag bett Herren att den skall lämna mig i fred. Men han svarade: ”Min nåd är allt du behöver.” Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig.

   Nya Testamentet säger att den som åkallar Herren Jesus Namn blir hörd och räddad:

   1Kor.1:1-2

   till dem som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår herre Jesu Kristi namn, deras och vår herre.

   Rom.10:9-13

   Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre…
   … Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.

   Jämför med GT:

   Ps.116:4

   Jag åkallade Herren: Herre, rädda mitt liv!

   Joel2:32

   Men var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.

   Apg.2:16-21

   Solen skall vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Men var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.

   Vem är Herren som ska tillbes! Jo Jesus Kristus, Herren Gud själv kommen i kroppslig gestalt.

   HaFo

 3. Så säger:

  ”ge mig en bibeltext som säger att allt är skapat av Yeshua”

  HaFo:

  Ge mig Du en förklaring på vad det är för skillnad på att vara skapad av ngn eller att vara skapad genom någons försorg? Om ngt är skapat genom någon, så är ju denne skaparen som åstadkommit skapelsen.

  Och då kan Du väl ändå inte i all evighet gömma Dig bakom att ordet skapat av någon inte skulle vara detsamma som att ngt är skapat genom någon som skapats.

  Och då har Du ju massvis med text som visar på att Jesus är Skaparen själv, som blev kött/människa. Hur länge ska Du hålla på och förhärda Ditt hjärta SÅ? Jag känner mig alltmer viss om att det inte bara är här bo bloggen, som människor försöker få Dig till att lyssna och inse att Du är stadd på ”en olycksväg”.

  Säkert finns det människor som kallade av Gud, även via vanliga mail till Dig också försöker ”väcka Dig”. Är det så, så lyssna och förhärda inte Ditt hjärta.

  Lämna Du villoläraren Blad bakom Dig och låt Du Dina hjärtans ögon av Anden och Ordet öppnas, så att ”Gud som var i Kristus och försonade Dig med sig själv”, inte gjorde det förgäves, om Du klamrar Dig fast vid en förnekelse av vem Jesus ÄR och därmed ”trampar förbundsblodet under Dina fötter som orent”.

  Då har Du inte ”låtit Dig försonas med Gud”. Det är bara Gud själv i kroppslig gestalt, en människa fylld av all fullhet, fylld av Gud själv, ”Guds fullhet lekamligen”, som kan bära fram det RENA förbundsblodet.

  HaFo

 4. SÅ säger:

  ”Om Gud och människan är fullt förenade i Jesus, hur kan han då dö? Gud kan inte dö ens för en tusendels sekund… ’Kristus dog’ punkt slut.”

  HaFo:

  Du läser ju tydligen inte vad andra ber Dig att läsa. Men jag ber Dig igen att på min hemsida läsa på ”Häften” och där på ”Kan Gud dö – Jesu Kristi person – den stora stötestenen”.

  Hade Du läst igenom det skulle Du inte behöva ställa de frågor och göra det påstående som Du här gör. Du skulle inte heller behöva resa dessa frågor om Guds Ande fått göra levande för Dig att Jesus är både Gud och människa samtidigt.
  —-

  ”Ty han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom, när han ropade lyssnade han till honom” (Ps. 22:25).

  Eller som Jesaja uttrycker det enligt Folkbibelns fotnot i 53 vers 11:

  ”Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se ljus och bli tillfreds. Genom Messias syndfria gemenskap med Gud (Jesus är fortfarande Kristi person) förklarar min rättfärdige tjänare alla människor rättfärdiga (segern över människans andliga död) och deras skulder är det som han bär (han är inte skulden utan bär den och betalar priset för den: offret av Kristi kropp och blod) .”

  Jesus lider där på korset den andliga dödens vånda, när Gud i Kristi person är tyst och allt verkar som Han vore andligt död övergiven av och skild från Gud. Men det står inte att han dog den andliga döden (skildes från Gud).

  Nej, det står ”Han dolde inte sitt ansikte för honom, när han ropade lyssnade han till honom…Genom Messias syndfria gemenskap med Gud…”

  När Han ropade svarade Gud och Jesus blir tagen ur den andliga dödens vånda Han där lider och Jesus kan utropa:

  Det är fullbordat. Han kan där nu som Kristi person (Gud och människa förenade) bära fram det RENA offret av KRISTI PERSONS RENA kropp och blod.

  Då överlämnar Han sitt liv, sin livsande åt Gud och dör den kroppsliga döden. Han ger upp andan, men som andligt levande (Gud och människa förenade), som Kristi person i den kroppsliga döden.

  Där framgår inget tidsglapp mellan att Han överlämnar sitt liv, sin livsande åt Gud och att de tillsammans, Guds identitet och Jesu mänskliga identitet i Kristi person i levande gemenskap, andligt levande, genom Anden och i Anden (driven av Anden) går och åstad…med kroppen livlös i graven.

  Kristus led även den kroppsliga dödens vånda. Han inte bara lider den kroppsliga dödens vånda. Han blir kroppsligen slaktad och dödad. Men Han blir även, tack vare att Han aldrig dog den andliga döden, men led dess vånda och tagen ur våndan utan att dö andligen , skiljas från Gud, så blir Han även tagen ur den vånda Han led i den kroppsliga döden, när Han kroppsligen väcks till liv igen och kroppsligen uppstår.

  Därmed vanns segern över både den andliga döden och den kroppsliga döden i Kristi person. Den vanns över den andliga döden genom att den aldrig sker i Kristi person och Han kan ge OFFRET med en REN kropp och ett RENT blod, så kan KRISTI PERSONS kropp väckas till liv av Anden och där vinns segern över den kroppsliga döden.

  Var Jesus en andligt död människa skild från Gud, så hade djävulen segrat och vi har ingen frälsning. Därför är det så viktigt att vi som kristna verkligen ser detta klart och kan vederlägga alla läror som i sitt antikristliga, Gudsförnekande och antiförsoningsbudskap vill åstadkomma en JDS.

  Jesus är inte en andligt död från Gud skild människa på korset. Han vore då inte längre Kristi person. Offret vore en andligt död från Gud skild människas kropp och blod och inte ett offer av KRISTI persons kropp och blod.

  HaFo

 5. Studera Stig – Åke texten i dess olika översättningar i 1 Petr. 3:18-19 och ställ Dig frågan:

  Är den död Jesus dör på korset ett frånskiljande och död av Kristi kropp från enheten av Gud och människa i personen Kristus = en andlig död – eller handlar det om kroppslig död?

  Vart tog då Kristus vägen medan kroppen ligger livlös och död i graven? Gud kan inte dö i Kristus. Då är Han inte Kristus längre. Gud kan inte dö med Kristus i graven, då är Han inte Gud längre. Att säga att Gudamänniskan dör är detsamma som att upplösa Kristi person så att Han inte längre är Kristus. Vart tog då Kristus vägen?

  Var är då Kristus i mellantillståndet mellan Kristi kropps frånskiljande och död och Kristi kropps uppståndelse?

  Mellantillståndet mellan den kroppsliga döden och den kroppsliga uppståndelsen är för Kristi person något helt nytt i förhållande till när vanliga människors kropp frånskiljs livsfunktionerna och dör.

  Kristus är den första som befinner sig i mellantillståndet mellan den kroppsliga döden och den kroppsliga uppståndelsen med bevarad enhet mellan Gud och människa igenom kroppens frånskiljande och död. Han är Kristi person även i mellantillståndet.

  Ett mellantillstånd mellan den kroppsliga döden och den kroppsliga uppståndelsen, som Jesus själv beskrivit som ett medvetet – varande tillstånd, om än kroppen är frånskild, livlös utan livsfunktioner och verkligt död (Luk.16: 19 – 26).

  Det är en helt ny unik situation att Gud och människa (Kristus) förenade i livgivande gemenskap genom Anden (andligt levande), befinner sig i mellantillståndet mellan kroppens död och kroppens uppståndelse. Han är den förste andligt levande genom Anden förenad med Gud, som kommer dit.

  Därav också de reaktioner vi kan märka sker i den osynliga världen medan Kristi kropp ligger livlös i graven.
  (Matt.27:51-53).

  Något händer just när Jesus givit upp andan och kroppens död inträtt, samtidigt som den andliga döden just besegrats i Kristi person och Gud visat att vägen till Guds gemenskap är öppen vid rämnandet av förlåten i templet (där sker segern över den andliga döden vid frambärandet av Kristi blod), som gör att avsomnade heliga fick liv i sina kroppar i gravarna (före Jesu kroppsliga uppståndelse!) och sen efter Jesu kroppsliga uppståndelse går ut ur gravarna och kan ses av människor.

  Detta visar på en aktivitet av Kristus mellan kroppens död och kroppens uppståndelse, som härrör sig från Hans seger över den andliga döden (att Han fortfarande är Kristi person – Gud och människa förenande i livgivande gemenskap genom Anden) som föregår segern över den kroppsliga döden i Hans kroppsliga uppståndelse och där Han driven av Anden ( i Anden) går åstad att predika för andarna i fängelset.

  Till kroppen dödad, men levande av Anden genom enheten av Gud och människa i Kristi person. I denna enhet går Han (i anden = andligt väsende = tillsammans med Gud = människa och Gud förenade) driven av Anden (i Anden) och åstad och predikar för andarna i fängelset, för dem som fordom var ohörsamma.

  HaFo

   • Men Du kan väl i vart fall försöka anstränga Dig lite grand och försöka förstå, istället för att försöka ”flirta” bort allvaret.

    Har Du svårt med det svenska språket, eller vad är det som Du inte förstår egentligen i vad jag skriver? Förklara det snälla!

    HaFo

   • Jag är inte ensam om att inte förstå hafologi. För dig som är insatt i den är det lätt, men för oss oinvigda går det bara runt ….. 😉

    Ärligt talat har jag aldrig försökt utforska något mellantillstånd. För mig räcker Paulus ord att Messias har dött och att Fadern har uppväckt honom från döden.

    Du får försöka värva någon annan till att bli hafologi-student. 😉
    Välsignelse!

   • SÅ säger:

    ”Ärligt talat har jag aldrig försökt utforska något mellantillstånd.”

    HaFo:

    Men varför tror Du att Jesus beskrev detta mellantillstånd mellan den kroppsliga döden och den kroppsliga uppståndelsen om det inte fyllde en funktion att Han gjorde det?

    Jo det innebär att t.ex. trosförkunnelsens lära om att Jesus skildes från Gud skulle visa sig ohållbar. Precis som MFS:S med samma lära, bara med en annan framställning, att Gud och människa inte är förenade i Kristi person, skulle visa sig ohållbar.

    Det är inte för inte, som Bibeln beskriver att Jesus är till kroppen dödad, men samtidigt i mellantillståndet mellan kroppens död och kroppens uppståndelse, är andligt levande – förenad med Gud och predikar för andarna i fängelset, med kroppen livlös i graven.

    Jag tycker uppriktigt sagt att det är svagt av Dig SÅ, att bara försöka skämta bort och inte ta människor på allvar, utan på olika sätt försöker dumgöra dem, när det inte stämmer med Din fastlåsta position och lära, vad de försöker säga till Dig.

    Jag upprepar:

    Har Du svårt med det svenska språket, eller vad är det som Du inte förstår egentligen i vad jag skriver?

    Du kan inte tala om att det är för långa inlägg. Du lägger ju själv ibland minst lika långa inlägg med text av Blad.

    Vad är problemet egentligen SÅ?

    HaFo

 6. Läs igen SÅ i 1 Petr. 3:18 – 20

  1917: ”Ja, han blev dödad till köttet, men till anden blev han gjord levande, i anden gick han och åstad och predikade..”

  1981: Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ned och predika för andarna i deras fängelse…

  Folkbibeln: Han blev dödad till köttet, men levandegjord genom Anden, I Anden gick han bort och utropade ett budskap…

  Det står att Jesus är till kroppen dödad som rak kontrast till fortsättningen av texten. Kristi kropp är inte enbart frånskild jordelivet utan verkligen frånskild livet. Till kroppen dödad.

  Läs även Bibeltexterna härunder och ställ Dig igen frågan: om det är en kroppslig eller andlig (frånskillnad från Gud) död som sker. (Jag går ut ifrån att Du i Skriften sett skillnaden på andlig och kroppslig död – eljest bör Du verkligen läsa Häftet !)

  ”Det bröd jag skall giva, ÄR MITT KÖTT, och jag giver det, för att världen skall leva..för att han skulle åt dem båda FÖRENADE I EN ENDA KROPP skaffa försoning med Gud..har han nu SKAFFAT FÖRSONING I HANS JORDISKA KROPP..genom att Jesu KRISTI KROPP BLEV OFFRAD..” (Joh. 6:51, Ef. 2: 13 – 16, Kol. 1:22, Hebr. 10: 9 – 10)

  Det offer, det frånskiljande och verkliga död som igenom hela Bibeln fokuseras är OFFRET AV KRISTI KROPP OCH BLOD, som det giltiga och tillräckliga offret för världens synd.

  Triumfen över dödens makt sker på korset där den andliga döden berövades sitt rov genom att den aldrig sker i Kristi person att Gud och människa skiljs åt vid offret av Kristi kropp och blod och att Kristi person (enheten av Gud och människa i personen Kristus), därigenom är genom Anden i livgivande gemenskap med Gud vid offret av Kristi kropp och blod och frånskiljandet av Kristi kropp från livet och dess verkliga död.

  Triumfen kulminerar i den kroppsliga uppståndelsen när den kroppsliga döden inte heller kan behålla sitt byte eftersom Jesus hela tiden är Kristi person (Gud och människa förenade) och Kristi kropp inte längre är skild från livet i enheten av Gud och människa i Kristi person.

  Kristus är då inte bara livet, Han är uppståndelsen och livet. Jag var död, men se jag lever. Till kroppen dödad, men genom Anden levande i enheten av Gud och människa i Kristi person (1 Petr. 3:18-19).

  Som kontrast till kroppens död står det att Kristi person är andligt (Gud och människa förenade i livsgemenskapen med Gud) levande (gjord andligt levande från evighet) genom Anden.

  I Anden (driven av Anden) gick han (Kristi person – Gud och människa förenade) och åstad och predikade.
  —–

  Ta nu och läs igenom hela ”Häftet SÅ, så Du inte behöver göra förhastade uttalanden, utan att ha fått tag i helheten av dess innehåll.

  HaFo

 7. Sam: Du har i spaltmeter argumenterat att ‘Lagen’, som är undervisning om vad som är synd enligt Paulus, är ogiltig. Du har t.o.m gått så långt att du sagt att Jesus upphävt ‘Lagen’.

  Är inte Paulus ord sanna i denna sak, eller gör du Paulus till en lögnare?

  Sam: Du har inte kunna peka på ett Bibelställe där jag och andra kan läsa om vad som är synd eller inte, om man ska bortse från ‘Lagen’.

  Då har du nog inte läst vad jag skrivit, Paulus säger bla, att allt som inte sker av tro är synd!

  Sam: Det enda du nu sagt är att jag syndar genom att göra dig upprörd.

  Jag har inte skrivit att du gjort mig upprörd, utan att du hånar och gycklar och det är verkligen synd, för inte har väl du rätt att håna och gyckla mig?

  Sam: Tänk om det är av äkta kärlek som jag försöker väcka dig ur den katolska lärans djupa sömn???

  När blev det kärlek att håna och gyckla?

  Sam: Däremot dömer jag de falsarier som du knåpar ihop, och tar avstånd från dem samtidgt som jag för fram min syn på vad Skriften säger.

  Och vilka är dessa mina falsarier och vad är det som säger att din syn inte är falsarier?

  Sam: Det är ju roligt att du bryter upp GT ibland också för att slå på stort och trovärdigt.

  Nu hånar och gyckla du igen, märker du inte själv hur du skriver, detta är ju att nervärdera den som inte ser det som du!

  Sam: Om inte din ande gör det så borde du göra en id test på din ande.

  Och åter igen!

  Om du anser att detta sätt är att göra efter Guds stadgar och rätter, ja då finns det nog ingen bot!

  Sen är det så att jag inte tjurar, utan visar bara på din brist på andlig känslighet och männsklig respekt.

  Sam!

  Jesus sade: Såsom I viljen att människorna skola göra mot eder, så skolen I ock göra mot dem. Luk. 6:31

  Inte vill du väl att någon skall håna, gyckla och nervärdera dig?

  Bj

 8. Harry Forsgren: Åtminstone Tomas fick denna insikt att Jesus ÄR, när han säger: ”Min Herre och min Gud”.HaFo

  – Nu kan man förstå detta på olika sätt, men om det skulle vara som du tror så kan vi konstatera att Yeshua inte uppmärksammar detta uttalnde. Inte heller kommenterar de övriga apostlarna detta. Det passerade utan någon som helst uppmärksamhet. Förmodligen på grund av att ingen uppfattade det som du HaFo.

  • Skulle Jesus och lärjungarna ha varit döva, som Du vill påskina, inför att Tomas uttalade en hädelse om han kallat Jesus för ”Min Herre och min Gud” om Jesus inte faktiskt var Herre och Gud.

   Allt som inte stämmer med SÅ:s förnekelseteologi, kan ”förstås på olika sätt”. Vilken Bibel vi skulle få om den skulle omtolkas av Blad, SÅ och MFS, så att inte klara ord om att Jesus är Herre och Gud måste ”förstås på ett annat sätt”.

   HaFo

 9. Harry Forsgren: Men var står orden:

  ”Guds ord skapade en människa i Miryams inre.”???

  Det är inte vad som står i texten:

  ”att helig Ande överskyggade Maria så att det som BLEV TILL KALLAS Guds son”

  Det är Din egen tolkning, att detta betyder vad Din mening ovan säger.

  – Ordet är väl Guds ord? Det är samma händelse som Johannes och Lukas beskriver. Gud sade och Guds Ande kom över Miryam är det något konstigt med det? 😉

  Läs Luk. 1:35: ”Ängeln svarade henne: ”Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son.”

  • Nej SÅ, orden ”Guds ord skapade en människa i Miryams inre.”, är inte Guds Ord från Skriften, utan Din (eller förmodligen Blads) tolkning av Skriften och det utan att pussla det samman med annan Skrift, som ger Orden dess förklaring:

   Detta Ordet förklaras av bl.a att ”Han ska få namnet Gud med oss”, alltså Gud och människa förenade. Vilket också då stämmer med att ”Ordet som VAR GUD… vart kött/människa” och stämmer vidare med att Jesus är en människa som är fylld av all fullhet = fylld av Gud själv/ ”Guds fullhet lekamligen”, där ”Gud är i Kristus och försonar/förenar människan med sig själv”

   HaFo

   • Jovisst, är det två beskrivningar av samma händelse, Joh. 1 & Luk. 1. Du är väl inte heller känd för att bara använda exakta ord från bibeln.

    Din tolkning av ”Gud med oss” är minst sagt märklig. Att Gud är med oss genom Yeshua behöver väl inte innebära att det innebär ”Gud och människa förenade”. Det är hafologi och inte Skriftens ord. Var finner du ”Gud och männikska förenade” i bibeln?

   • SÅ säger:

    ”Din tolkning av ‘Gud med oss’ är minst sagt märklig. Att Gud är med oss genom Yeshua behöver väl inte innebära att det innebär ‘Gud och människa förenade’. Det är hafologi och inte Skriftens ord. Var finner du ‘Gud och männikska förenade’ i bibeln?”

    HaFo:

    Fundera en stund över uttrycket ”Gud med oss”. Det är alltså Gud själv som är tillsammans med ngn. Men vem är Han tillsammans? Jo med oss människor.

    Lägg det sen samman med att ”Ordet som VAR GUD… vart kött/människa” och som stämmer vidare med att Jesus är en människa som är fylld av all fullhet = fylld av Gud själv/ ”Guds fullhet lekamligen”, där ”Gud är i Kristus och försonar/förenar människan med sig själv” och lägg detta samman med alla de otaliga Bibelsammanhang som presenterats för Dig, men som Du undviker att kommentera.

    Då är det väldigt märkligt att inte polletten trillar ner för Dig, att vad som menas med ”Gud med oss” innebär att Gud är förenad med människan i Kristi person ”Guds fullhet lekamligen”.

    Tycker också att det är både svagt och avslöjande att Du inte i sak kan kommentera de inlägg som jag gjort (Du visar ju därmed hur okunnig som Du egentligen är på det andliga planet), eller svara på de frågor som jag ställt, utan bara försöker skämta bort innehållet och göra Dig lustig, helt respektlöst på andras bekostnad.

    Då hjälper det föga att sätta in ett smile eller önska välsignelse över den man dumgjort.

    Men jag är glad över Ditt nedvärderande av människor som inte ser det som Du gör. För vakna människor, så binder ju detta beteende bara ”ris åt Din egen rygg”

    HaFo

 10. : – Nu kan man förstå detta på olika sätt, men om det skulle vara som du tror så kan vi konstatera att Yeshua inte uppmärksammar detta uttalnde. Inte heller kommenterar de övriga apostlarna detta. Det passerade utan någon som helst uppmärksamhet. Förmodligen på grund av att ingen uppfattade det som du HaFo.

  SÅ!

  Det håller inte, tror du inte Jesus skulle tillrättavisa Tomas i en sådan allvarlig fråga, min Herre och min Gud, var ett tydligt bejakande och ett tydligt erkännande av Jesus!

  Gud säger här:

  Ty så säger Herren, HERREN: Se, jag skall själv taga mig an mina får och leta dem tillsammans. Hes. 34:11

  ”Jag skall själv föra mina får i bet och själv utse lägerplatser åt dem, säger Herren, HERREN. Hes. 34:15

  Vem är denne som säger detta och vem är herden i ps 23

  och vem är herden i Joh 10?

  Bj

 11. :
  Jag är inte ensam om att inte förstå hafologi. För dig som är insatt i den är det lätt, men för oss oinvigda går det bara runt…..
  Ärligt talat har jag aldrig försökt utforska något mellantillstånd. För mig räcker Paulus ord att Messias har dött och att Fadern har uppväckt honom från döden.
  Du får försöka värva någon annan till att bli hafologi-student.
  Välsignelse!

  SÅ!

  Jag tycker att du skall sluta med att Nämna Harry Forsgrens utläggningar med hafologi, det är nämligen väldigt föraktfullt och nervärderande, så med respekt för din medmänniska bör du sluta med detta!

  Bj

  • Jag säger det med glimten i ögat, eftersom jag tycker att det är mitt i prick. Harry är nog ensam när det gäller dessa obegripliga utläggningar med hemtillverkade begrepp.
   Att ”Emmanuel” betyder ”Gud och människa förenade” är hafologi, d v s en teologi som Harry är ensam om.

   Gud var sannerligen med Yeshua, det var därför han kunde göra under, men att det betyder det HaFo påstår är hans egna tankar. Gud har varit med många andra människor, men de är fortfarande varit människor. När det gäller Yeshua så var Gud med honom på ett mycket påtagligare sätt eftersom han var Messias Guds son, men det betyder ändå inte det som HaFo påstår.
   Var välsignade kära bröder!

 12. Tack Björn!

  Men själv tar jag inte illa vid mig, utan ser det positivt att SÅ uppvisar vilken frukt som framkommer bakom den lära som han proklamerar. Det kanske får människor att tänka till lite och då inse att den lära som här framförs via MFS, kanske bör granskas och prövas lite mer, eftersom den bär med sig dålig frukt, inte bara hos SÅ, utan även hos Sam.

  Frukten hos Outsider är ju alldeles speciell och ska väl inte MFS lastas för. Men kanske hänger det även samman med hans förnekelse av vem Jesu Kristi person ÄR?? Men där tror jag det även är andra aspekter att ta i beaktande – eller?

  HaFo

 13. Herren Jesus Allhärskaren är allvetande och allestädes närvarande

  Bibeln säger att Gud är ”allvetande” och ”allestädes närvarande”, men säger även samma sak om Herren Jesus.

  Ps.139:1-10

  ”Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det, du är förtrogen med allt jag gör.

  Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig, den övergår mitt förstånd.

  Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen, finns du där, lägger jag mig i dödsriket, är du också där. Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand.”

  Gud vet allt och Han kan verka överallt. Dessa egenskaper ägs även av Herren Jesus. Han är ”allvetande” och ”allestädes närvarande”.

  Joh.16:25-31

  Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till Fadern. Lärjungarna sade: Nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att DU VET ALLT, du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud. Jesus svarade: NU TROR NI.

  Joh.21:15-17

  Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: Har du mig kär? och han svarade: ”Herre, DU VET ALLT; du vet att jag har dig kär.

  Joh.2:23-25

  Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem, eftersom han KÄNDE dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av SIG SJÄLV vad som FANNS i människan.

  Mark.2:1-8

  Nu satt där några skriftlärda, och DE TÄNKTE för sig själva: Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder UTOM GUD? Jesus förstod i sin ande VAD DE TÄNKTE och sade till dem: Hur kan ni TÄNKA SÅ I ERA HJÄRTAN?

  Dessa skriftlärda var medvetna om att endast Gud kan förlåta synder (Ps 103:3). Även detta påvisar att Herren Jesus gjorde anspråk på att vara Gud.

  Men det intressanta är även att Herren Jesus visste vad de tänkte. Herren Jesus vet alltså vad som finns i människors tankar och hjärtan.

  Apg.1:21-26

  Och man bad: Herre, DU SOM KÄNNER ALLAS HJÄRTAN, visa oss…

  Upp.2:18-23

  ”Så säger Guds son, han som har ögon som eldslågor, och hans fötter liknar gyllene brons. Jag känner dina gärningar…

  … Och alla församlingarna skall förstå att JAG är den som RANNSAKAR NJURAR OCH HJÄRTAN och som skall ge var och en av er vad hans gärningar är värda.”

  Joh.11:11-15

  Efter att ha sagt detta fortsatte han: ”Vår vän Lasaros sover, men jag går dit för att väcka honom.”

  Då sade lärjungarna: ”Herre, sover han, så blir han frisk.” Jesus hade talat om hans DÖD, men de trodde att han menade vanlig sömn.

  Då sade Jesus rent ut till dem: ”Lasaros är DÖD. Och för er skull, för att ni skall tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom.”

  Jesus visste alltså att Lasaros hade dött utan att någon hade sagt det till Honom.

  Jesus visste även att lärjungen Petrus skulle förneka Honom tre gånger:

  Matt 26:30-35

  Petrus svarade honom: ”Även om alla andra kommer på fall för din skull, så skall då jag aldrig komma på fall.” Men Jesus sade: ”Sannerligen, i natt innan tuppen gal skall du ha förnekat mig tre gånger.”

  Matt.28:18-20

  ”Och JAG är med er ALLA dagar till TIDENS SLUT.”

  Herren Jesus är med alla till tidens slut. Hur kan Han vara det om Han inte är ”allestädes närvarande”?

  Matt.1:18-23

  Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet IMMANUEL (det betyder: GUD MED OSS).

  Matt.18:19-20

  Ty där TVÅ eller tre är samlade i MITT namn är JAG mitt ibland dem.

  Joh.14:23

  Jesus svarade: Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och VI skall komma till honom och stanna hos honom.

  Jesus säger att Han och Fadern ska komma till den som älskar Jesus för att vara med och stanna hos denne.

  Denna vers påvisar alltså att Herren Jesus precis som Fadern är ”allestädes närvarande”.

  Gal.2:19-20

  Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig.

  Kol.3:9-11

  Nej, Kristus blir allt och i ALLA.

  Upp.1:7-8

  Se, HAN KOMMER med molnen, och varje öga skall se honom, också de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall brista ut i klagan för hans skull. Ja, amen. Jag är A och O, säger Herren GUD, han som är och som var och som KOMMER, ALLHÄRSKAREN.

  HaFo

  • Jag har just varit inne pa din blogg, HaFo. Far jag ge dig lite uppmaningar? Jag forsokte svara pa en utav dina inlagg men da star det, ”this forum is password protected.” Slapp kommentarerna fri annars blir det inte en blogg men bara dina asikter. En annan sak som jag saknade pa din blogg var ”vem ar du?” ”Vad har du for bakgrund?”

  • Du bortser från att Messias är förutom Guds son också den profet som skulle vara lik Mose. Den profetiska gåvan verkade fulländat i Yeshua. Men Yeshua visste inte allt, han visste inte tiden för hans återkomst, det vet bara Fadern. Om man hädade Människosonen fick man förlåtelse, men att man hädar Anden ges ingen förlåtelse, eftersom Anden är Guds Ande. Det visar att Människosonen inte har den ställning som Gud har.

   Det går att få fram ett stort antal texter där den profetiska gåvan fungerade i apostlarna. Paulus visste att alla skulle överleva skeppsbrottet, t ex. men hos Yeshau fungerade den fulländat.

   Jag orkar inte kommentera alla dessa texter, men alla kan förklaras inom ramen för den utrustning som Gud gett honom och den förhärligade Människosonen, den som Gud gett makt och auktoritet att vara Herre över hela Guds skapelse.

   HaFo skriver: ”Nej, Kristus blir allt och i ALLA.” Detta är ren hafologi. Skriften säger något annat:

   ”Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla.” 1 Kor. 15:28

   Det är inte Yeshua som blir ”allt i alla”, utan den som är hans Gud och Fader. Gud skall alltså bli allt i alla.

   Läs 1 Kor. 15:34 och ta lärdom av den förmaningen.
   Välsignelse genom Yeshua Messias vår Herre!

   • SÅ säger:

    ”Om man hädade Människosonen fick man förlåtelse, men att man hädar Anden ges ingen förlåtelse, eftersom Anden är Guds Ande. Det visar att Människosonen inte har den ställning som Gud har.”

    HaFo:

    Allt blir ju fel för Dig i slutledningsförmåga, när Du inte ser Skriftens Ord om att Jesus är Gud och människa samtidigt.

    Att säga emot Jesus som människa är inte så allvarligt, men att förneka att Han samtidigt är Gud, är så allvarligt att Jesus säger att den som inte tror att Jag ÄR = Gud, ska bli kvar i sin synd.

    Denna förnekelse och därmed trampandet av förbundsblodet under sina fötter som orent, finns ingen förlåtelse, för då finns ”det inget annat offer givet”, än det som man då förkastar och ställer sig själv utanför Guds räddning i Kristus Jesus, då när ”Gud är i Kristus och försonar/förenar människan med sig själv”. Det är vad detta Ord handlar om.
    —-

    SÅ säger:

    ”HaFo skriver: ‘Nej, Kristus blir allt och i ALLA.’ Detta är ren hafologi. Skriften säger något annat:

    ‘Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla.’ 1 Kor. 15:28”

    HaFo:

    När Han som ”inte räknade jämlikheten med Gud som ett byte, utan utblottade sig själv och kom i tjänaregestalt

    (alltså ngn som fanns till, jämlik med Gud, INNAN HAN KOM ,för att fullgöra en uppgift som tjänare att vara människans ställföreträdare),

    slutligen efter att människor genom tron på Honom är inräknade i Hans seger över den andliga döden och förenandet med Gud och inräknade i Hans kroppsliga död och uppståndelse, så på uppståndelsens morgon är färdig med sin uppgift som ”tjänare”, så överlämnar Han allt åt Fadern och går fullständigt åter in i den härlighet som Han tidigare hade hos Fadern i den sammansatta enheten av Fader, Son och Ande i Guds person.

    Fadern och Sonen är ett, därför kan man lika gärna säga att Kristus blir allt i alla, när Gud blir det. Jesus är Gud själv kommen i kroppslig gestalt.

    Hieroglyfer för SÅ, som ännu inte sett vem Jesus ÄR i ljuset av Skriftens Ord.

    Men för de som i sina hjärtan av Anden fått ljus över Ordet, så är det en underbar glädje och enkelhet som återges i detta Ord om att ”Gud ska bli allt i alla”.

    HaFo

   • Du ägnar dig åt avancerade bortförklaringar. Om Paulus velat säga det du menar, så hade han skrivit det. Nu skrev han något annat, nämligen:

    ”Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla.” 1 Kor. 15:28

    Utan hafologiska bortförklaringar innebär det: Den som har lagt allt under Sonen är Gud. Det är Sonen som skall underordna sig Gud. Det är Gud som skall bli allt i alla.

    Av detta kan vi lära oss att Sonen inte är Gud. Om Paulus haft den förståelse som Harry, så hade det varit totalt onödigt att skriva detta. Om Sonen och Gud är samma sak, så kan ju ingen underordna sig.

   • SÅ säger:

    ”Den som har lagt allt under Sonen är Gud. Det är Sonen som skall underordna sig Gud. Det är Gud som skall bli allt i alla. Av detta kan vi lära oss att Sonen inte är Gud.”

    HaFo:

    Det är som Sonen i tjänarens framträdande som Fadern lägger allt under Honom fram tills att Hans uppgift är slutförd efter domens dag och den kroppsliga uppståndelsen. Det är ”i tjänaregestalt” som MänniskoSonen underordnar sig och frånsäger sig sin jämlikhet med Gud.

    På uppståndelsens morgon, när Han är färdig med sin uppgift som ”tjänare” och alla ”fiender är lagda under Hans fötter” i det slutliga resultatet av Hans verk, när Han förenade Gud och människa i sin person (besegrade den andliga döden – åtskilnaden från Gud), burit fram det rena offret på korset, och även besegrat den kroppsliga döden,

    så överlämnar Han då allt åt Fadern och går fullständigt åter in i den härlighet som Han tidigare hade hos Fadern och jämlik Gud i den sammansatta enheten av Fader, Son och Ande i Guds person.

    Fadern och Sonen är ett, därför kan man lika gärna säga att Kristus blir allt i alla, när Gud blir det. Jesus är Gud själv kommen i kroppslig gestalt.

    Hieroglyfer för SÅ, som ännu inte sett vem Jesus ÄR i ljuset av Skriftens Ord.

    Men för de som i sina hjärtan av Anden fått ljus över Ordet, så är det en underbar glädje och enkelhet som återges i detta Ord om att ”Gud ska bli allt i alla”.

    HaFo

 14. Björn Jönsson: Är inte Paulus ord sanna i denna sak, eller gör du Paulus till en lögnare?

  Dessa ord av Paulus är absolut sanna?
  ”Göra vi då vad lag är om intet genom tron? Bort det! Vi göra tvärtom lag gällande.”
  Även dessa ord av Paulus:
  ”Det kommer icke an på om någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han håller Guds bud.”
  Kan inte missförstås.

  Björn Jönsson: Då har du nog inte läst vad jag skrivit, Paulus säger bla, att allt som inte sker av tro är synd!

  Björn
  Man kan ha tro på allt möjligt och du menar att så länge man har tro på nåt kan man omöjligt synda?
  Så när du dömer mig har du tro för att det är rätt?

  Björn Jönsson: Jag har inte skrivit att du gjort mig upprörd, utan att du hånar och gycklar och det är verkligen synd, för inte har väl du rätt att håna och gyckla mig?

  Björn
  Du skrev faktiskt detta:
  ”Du menar att du har en relation med Gud, om så vore fallet, hade du bett om förlåtelse både till Gud och till mig, men nu försvarar du dig istället, förstår du inte att du syndar genom din taskiga attityd”

  Björn Jönsson: När blev det kärlek att håna och gyckla?

  Jag varken hånar eller gycklar, Björn!!

  Björn Jönsson: Och vilka är dessa mina falsarier och vad är det som säger att din syn inte är falsarier?

  Det får vi ju se på slutet. Du dömer mig redan nu än fast du inte har befogenhet. Jag dömer din lära.

  Björn Jönsson: Nu hånar och gyckla du igen, märker du inte själv hur du skriver, detta är ju att nervärdera den som inte ser det som du!

  Inta alls rätt Björn. Du väljer ju bara små citat utan att vilja se helheten. Det står faktikst vad det står och om du inte gillar det kan jag inte hjälpa dig.

  Björn Jönsson: Om du anser att detta sätt är att göra efter Guds stadgar och rätter, ja då finns det nog ingen bot!

  Björn. Är det fel att göra som Bererna, söka i Skrifterna, GT, Torah , och se om det du säger är rätt?
  Återigen ger du sken av att veta den absoluta sanningen. Du har alltså facit?

  Björn Jönsson: Jesus sade: Såsom I viljen att människorna skola göra mot eder, så skolen I ock göra mot dem. Luk. 6:31

  Yeshua sa också åt de som undervisade fel om Torah:
  ”I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.”
  De tyckte nog att de blev både hånade och gycklade, tror du inte?

  Sam

  • Sam!

   Jag hoppas du får möta den sanne en dag!

   Vill bryta här, eftersom du tydligen har rätt att håna, gyckla och nervärdera, vilket är väldigt sårande och kränkande, till råga på allt försvara du dig med bibelns hjälp, om HaFo eller Andy blivit förmanade så som jag förmanat dig, hade de bett om förlåtelse med en gång, men inte du!

   Tack för samtalet!

   Bj

   • Jag har läst igenom det Sam skrev och jag finner inte att han hånar och gycklar med dig. Att ifrågasätta dina tolkningar av skriften, faller inte under den kategorien. När man går ut offentligt på en blogg får man ta med i beräkningen att man kan bli ifrågasatt och uppleva att ens argument kommer till korta. I sådant fall är det lätt att tycka att man blivit kränkt.

    Däremot anser jag det som grovt förolämpande att ifrågasätta att Sam har en gudsrelation, om detta är det du skrivit till Sam:

    ”Du menar att du har en relation med Gud, om så vore fallet, hade du bett om förlåtelse både till Gud och till mig, men nu försvarar du dig istället, förstår du inte att du syndar genom din taskiga attityd”.
    MVH

   • Björn Jönsson: Jag hoppas du får möta den sanne en dag!

    Björn
    Han heter YHWH. Och vi kommer alla att få möta Honom. En del bara för en kor tid. Andra för att leva tillsammans som en familj.

    Björn Jönsson: till råga på allt försvara du dig med bibelns hjälp,

    Tack Björn att du håller med om det. Jag tror nämligen att HELA Skiften, Bibeln, är Skaparens ord. Som sådan så anser jag det ytterst fördelaktigt att läsa Bibeln från sida 1 till kartorna. Inte bara den sista tredjedelen. Bibeln är i sin helhet det bästa att läsa för att förstå YHWH och Hans karaktär, som är densamma igår, idag och i evighet.
    Varför kartorna kanske du undrar? Jo därför att i kartorna finner man Israel och Jerusalem och det är där vi ska samlas en underbar dag som snart ska komma. Det kan faktiskt vara i denna generationen som det ska hända.
    Kom Yeshua kom.
    Sam

 15. Roligt Patrick att Du var in på min hemsida, som alltså inte är ngn blogg. Den kom till före bloggens tid.

  Jag tvingades till att ha lösenord på ”Min Åsikt”, därför att när det bara var fritt att skriva, så sammangaddade sig flera på LO, för att sabotera och försöka få sånt bråk så att hemsidan skulle behöva stängas ned.

  De var alla anonyma, men genom att kolla ip – adresser, så framstod det klart och det helt uppenbart var en kollektiv och en medveten attack mot min hemsida.

  När de behövde kontakta mig för att kunna skriva, så var de som bortblåsta. Ingen ville träda fram med sin identitet fast jag lovat att de fick vara anonyma på nätet, men att jag ville veta vilka som skrev på min hemsida.

  Du kan maila mig och få lösenordet Patrick!

  HaFo

  • HaFo, jag vet ungefar vem du ar. En medelalders pingstpastor nagonstans i vasterbotten, tror jag. Men jag sager bara att det skulle bara vara bra for din hemsida om du hade en sida dar du forklarar vem du ar och vad du sysslar med.

   Jag tror inte att nagon mogen kristen fran LO var inne pa din hemsida. Antagligen var det nagon som inte representerar LO utan bara nagon som ”forsokte” hjalpa LO.

   • Patrick säger:

    ”HaFo, jag vet ungefar vem du ar. En medelalders pingstpastor nagonstans i vasterbotten, tror jag.”

    HaFo:

    Det var inte många rätt där inte. Man räknas väl inte som medelålders när man är 61 – eller? Ngn Pastor är jag inte och har inga teologie studier. Jag läser Skriften och ber över dess betydelse och försöker pussla samman Skriften till en helhet. Är en enkel medlem i en Pingsförsamling.

    AC län var dock rätt! Vem jag är och vilken bakgrund jag har är rätt oväsentligt tycker jag. Men eftersom Du proppsar på att det skulle fylla en funktion att veta, så kan jag väl summera lite:

    Utbildning: Realskola – skogsbruksskola – Idrottsfolkhögskola ’68.

    Arbete: Busschaufför Skellefteåbuss februari 1978 – nu.

    Eget företag Skogsarbete augusti 1986 – december 1999:

    Gick ner till halvtid på buss under 13 år och andra halvtiden hade jag skogstraktor och 3 anställda (som inte platsade på arbetsmarknaden och ville ge dem en chans) med manuell avverkning och framkörning. Återgick sedan till heltid på buss.

    Skogsarbetare Sydsvenska Massaved AB i Gnosjö augusti 1976 -december 1978

    Fritidsledare med aktiverande av alkoholskadade på Vårdhemmet på Bredbygården, januari 1974 – juni 1976

    Gymnastiklärare januari 1969 – juni 1973.

    Vad Du kanske mest undrar är kanske varför hemsidan kom till – eller?

    När jag mötte trosförkunnelsen i mitten av 80 – talet, så upplevde jag ett väldigt obehag. Jag satte mig alltmer in i vad man egentligen lärde och började alltmer inse att obehaget kon från ”en främmande röst”.

    Kom även i kontakt med en medlem från LO som blivit utesluten när han försökte påpeka det olämpliga och falska med Wheleys ”spy upp demoner – lära”.

    Vi brevväxlade och det ledde så småningom fram till Häftet Den Andliga Striden. Någon som tog del av det, tyckte jag borde göra en hemsida av innehållet. Sen har det bara rullat på.

    Jag har fått väldigt många kontakter över hela Skandinavien som säger sig ha blivit hjälpta av innehållet på hemsidan. Jag har många ggr. tänkt att nu var det sista som Gud lagt på mitt hjärta att skriva. Men det verkar inte som att Han ännu låter mig ”gå i pension”.

    HaFo

 16. : Du menar att du har en relation med Gud, om så vore fallet, hade du bett om förlåtelse både till Gud och till mig, men nu försvarar du dig istället, förstår du inte att du syndar genom din taskiga attityd”.

  SÅ!

  En äkta kontakt med den levande Guden resulterar i en känslighet för hans Andes ogillande, men även en motpart menar sig ha blivit hånad och gycklad, så är det motpartens upplevelse som är gällande och Sam har utifrån det jag utläser av det han skrivit, verkligen gång på gång hånat och gycklat, om varken du eller han kan se det, så blir ju ett ifrågasättande hurvida hans Gudsrelation är äkta, för som många här anser, så innebär en äkta Gudsrelation omvändelse oavsett om den som förmanar har rätt eller inte, eftersom denna typ av insikt saknas, utan endast ett försvar med bibelns hjälp blir inte mitt ifrågasättande irrelevant!

  En sann Gudsrelation resulterar i känslighet för synd och snabb omvändelse och inte i ett försvar!

  Bj

  • Björn
   ”Vill bryta här, eftersom du tydligen har rätt att håna, gyckla och nervärdera, vilket är väldigt sårande och kränkande, till råga på allt försvara du dig med bibelns hjälp, om HaFo eller Andy blivit förmanade så som jag förmanat dig, hade de bett om förlåtelse med en gång, men inte du!

   Tack för samtalet!”

   Du avslutar samtalet men slutar inte med tjyvnyp!!! 😉
   Sam

 17. : Men är det inte märkligt att ingen av apostlarna uppmärksammat ”Jag Är” och ställer samma krav som du? Men de var väl inte så insatta i hafologin. Var välsignad käre broder!SÅ

  Att tro att Jesus är den Jag Är som t x talade till Mose i 2 Mos 3:14-15 är detsamma som att bekänna honom som Herren. Eftersom JHVH lär ska betyda Han Är så är kopplingen till det heliga Gudsnamnet uppenbar i Joh 8:24. Bekännelsen till Jesus som Herren, d v s som JHVH, kan alltså även enligt övriga apostlar sägas vara en förutsättning för frälsningen.

  Petrus och Paulus; Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.

  Paulus: Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.

 18. Christian:
  Att tro att Jesus är den Jag Är som t x talade till Mose i 2 Mos 3:14-15 är detsamma som att bekänna honom som Herren. Eftersom JHVH lär ska betyda Han Är så är kopplingen till det heliga Gudsnamnet uppenbar i Joh 8:24. Bekännelsen till Jesus som Herren, d v s som JHVH, kan alltså även enligt övriga apostlar sägas vara en förutsättning för frälsningen.
  Petrus och Paulus; Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.Paulus: Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.

  – Bland svenska kristna har man tidigare inte vetat om att man måste bekänna Jesus som Herren förrän Folkbibeln talade om det för oss. Så de som under nästan ett sekel läste 1917 års översättning och bekände honom som Herre, går evigt förlorade enligt Christian. 😉

  Det svenska språket är så konstruerat att Herre i bestämd form blir Herren, men detta gör inte Messias till Herren i betydelsen den ende evige Guden. Den sanning vi måste acceptera är att vi inte utifrån det grekiska ”kurios” kan avgör om det syftar på Herren (Yeshua) eller Herren (Gud). Alla de hebreiska orden adon, adonai och YHWH översätts med ett och detsamma ”kurios”.

  Hur vet man då att Messias inte är HWH? Det vet man då man läser den bibel som apostlarna hade. Bara i kapitel 45 bedyrar profeten Jesaja att gång på gång att det finns ingen Gud utom YHWH.

  ”Ty så säger HERREN (YHWH), han som har skapat himlen,
  han som ensam är Gud (Elohim), som har format jorden och gjort den.
  Han som har berett den har inte skapat den till att vara öde
  utan format den till att bebos: Jag är HERREN, och det finns ingen annan.” Jes.45:18

  ”Han”, ”ensam” och ”jag” och ”ingen annan” är singularformer och betyder att Jesaja tror på en enda Gud. Jag tror att det är samma Gud som Yeshua lärde sina lärjungar att be till.
  Var välsignad min broder!

  • SÅ säger:

   ”Hur vet man då att Messias inte är HWH? Det vet man då man läser den bibel som apostlarna hade. Bara i kapitel 45 bedyrar profeten Jesaja att gång på gång att det finns ingen Gud utom YHWH.

   ‘Ty så säger HERREN (YHWH), han som har skapat himlen,
   han som ensam är Gud (Elohim), som har format jorden och gjort den.

   Han som har berett den har inte skapat den till att vara öde
   utan format den till att bebos: Jag är HERREN, och det finns ingen annan.’ Jes.45:18

   ‘Han’, ‘ensam’ och ‘jag’ och ‘ingen annan’ är singularformer och betyder att Jesaja tror på en enda Gud.”

   HaFo:

   Du slutar aldrig attt förvåna SÅ. Har Du verkligen aldrig läst igenom de Bibelsammanhang som både Christian och jag framlagt? Hur kan Du eljest lyckas med att missa en text som Du här återger om den ende Skaparen, även i flera sammanhang appliceras på Jesus Kristus.

   Du kan ju inte i all oändlighet gömma Dig bakom att kalla allt som inte stämmer med Din lära för att vara nedvärderad ”HaFo – logi”

   Du måste väl ändå nån gång börja lära Dig att kunna lämna Blads tolkningar och förvändningar av Guds Ord och kunna själv pussla samman en helhet av vad Guds Ord säger.

   Vad Du skriver härovan visar att Du hitintills är oförmögen till att göra det plus att Du helt struntar i vad andra lägger fram ur Skriften, som ger en helhet av de enögt betraktade Bibeltexter som Du citerar.

   HaFo

 19. Guds ädelhetstitlar, tillskrivs Herren Jesus, men kan samtidigt endast ägas av Gud. Detta demonstrerar att Herren Jesus är Gud.

  1. Upphöjningen – Man ska upphöja Herren Jesus som man upphöjer Gud

  Skriften säger att all upphöjning ska för evigt ges åt Gud:

  1Krön.29:10-11

  Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät, ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre, och du är den upphöjde härskaren över allting.

  Fil.4:20

  Härligheten tillhör vår Gud och fader i evigheters evighet.

  Jes.42:8

  Jag är Herren, detta är mitt namn. Jag delar inte min ära med någon.
  —-

  Dock så framgår att Skriften tillskriver Herren Jesus all ära och härlighet i evighet:

  Joh.5:21-23

  Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vem han vill. Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen, för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.

  Heb.13:20-21

  Må han låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus. Hans är härligheten i evigheters evighet.

  2Pet.3:18

  Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag.

  Uppenbarelseboken tillskriver Gud Fadern och Lammet (Herren Jesus) upphöjelse på ett unikt sätt:

  Upphöjning Fadern:

  Värdighet (axios) 4:11

  Lovsång (eulogia) 5:13; 7:12

  Ära (time) 4:9, 11; 5:13; 7:12

  Härlighet (doxa) 4:9, 11; 5:13; 7:12; 19:1

  Herravälde (kratos) 5:13

  Makten (dunamis) 4:11; 7:12; 19:1

  Styrka (ischus) 7:12

  Rikedom (ploutos) 1 Krön 29:12

  Visdom (sophia) 7:12

  Frälsningen (soteria) 7:10; 19:1
  ————————————————

  Upphöjning Lammet:

  Värdighet (axios) 5:9, 12

  Lovsång (eulogia) 5:12, 13

  Ära (time) 5:12, 13

  Härlighet (doxa) 1:6; 5:12, 13

  Herravälde (kratos) 1:6; 5:13

  Makten (dunamis) 5:12

  Styrka (ischus) 5:12

  Rikedom (ploutos) 5:12

  Visdom (sophia) 5:12

  Frälsningen (soteria) 7:10
  ——————————————————

  2. Tillbedjan – Man ska dyrka Herren Jesus som man dyrkar Gud

  Skriften säger att man endast ska tillbe Gud:

  2Mos.20:1-6

  Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren din Gud…

  Ps.95:6-7

  Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren, vår skapare, ty han är vår Gud
  ——————

  Mat.4:8-10

  Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig . Då sade Jesus till honom: Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe och endast honom skall du tjäna.

  Skriften förbjuder även att man ska tillbe någon såsom man tillber Gud (Apg 10:25-26; 14:8-18).

  Inte heller änglar ska man tillbe såsom man tillber Gud (Upp 19:9-10; 22:8-9).
  —-

  Och dock:

  Herren Jesus mottar samma tillbedjan som ges Gud:

  Upp.5:1-14

  Se, han har segrat, lejonet av Juda stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sju sigill. Och jag såg att mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm, och det såg ut att ha blivit slaktat.

  Det hade sju horn och sju ögon, som är Guds sju andar som har sänts ut över hela jorden. Det gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen.

  Och de sjöng en ny sång: Du är värdig att ta boken och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk.

  … och de sade med hög röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång.

  Och ALLT skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där hörde jag säga:

  DEN SOM SITTER PÅ TRONEN, HONOM OCH LAMMET TILLHÖR lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sade: ”Amen.” Och de ÄLDSTE FÖLL NER OCH TILLBAD

  HaFo

 20. Harry Forsgren: På uppståndelsens morgon, när Han är färdig med sin uppgift som ”tjänare” och alla ”fiender är lagda under Hans fötter” i det slutliga resultatet av Hans verk, när Han förenade Gud och människa i sin person (besegrade den andliga döden – åtskilnaden från Gud), burit fram det rena offret på korset, och även besegrat den kroppsliga döden, så överlämnar Han då allt åt Fadern och går fullständigt åter in i den härlighet som Han tidigare hade hos Fadern och jämlik Gud i den sammansatta enheten av Fader, Son och Ande i Guds person.

  – Harry, du är ”vilset ute” (för att använda ett av dina favorituttryck). Du brukar krångla dig ur svåra situationer genom dina (bort)förklaringar, men den här gången gick det inte. Låt oss läsa hela sammanhanget så blir det uppenbart även för dig (hoppas jag) att det inte handlar om vad som hände i och med Messias uppståndelse, utan det som händer efter tusenårsriket. Det är då som döden är fullständigt besegrad. Det dör väl människor varje dag, eller hur?

  ”Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom. 24 Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. 25 Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. 26 Som den siste fienden berövas döden all makt, 27 ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. 28 Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla.” 1 Kor. 15:22-28 (Sv. Folkbibeln)

  Var välsignad min broder!

  • SÅ säger:

   ”Låt oss läsa hela sammanhanget så blir det uppenbart även för dig (hoppas jag) att det inte handlar om vad som hände i och med Messias uppståndelse, utan det som händer efter tusenårsriket.”

   HaFo:

   Du läser tydligen inte vad andra skriver, fast Du återciterar det, utan Du svarar utifrån Din förutfattade mening SÅ, för att det allt ska stämma den lära som Du fastnat i.

   Jag talade inte om Kristi uppståndelse, utan jag talade om dess fullbordade verkan på uppståndelsens morgon inför ingången i evigheten. Det är mycket riktigt vad detta Bibelsammanhang handlar om.

   Och det är då som jag säger, att På uppståndelsens morgon, när Han är färdig med sin uppgift som ”tjänare” och alla ”fiender är lagda under Hans fötter” i det slutliga resultatet från Hans verk på korset, när Han förenade Gud och människa i sin person (besegrade den andliga döden – åtskilnaden från Gud), burit fram det rena offret på korset, och även besegrat den kroppsliga döden, är ”fört i hamn”,

   så överlämnar Han då där på dagen, när vi går in i evighetens värld, allt åt Fadern och går fullständigt åter in i den härlighet, som Han tidigare hade hos Fadern och var jämlik Gud i den sammansatta enheten av Fader, Son och Ande i Guds person. Han är idag väldigt nära den härlighet Han hade hos Gud och sitter nu på ”Faderns högra sida”.

   Men när Han slutför uppdraget på uppståndelsen morgon och ingången i evigheten, så kommer Guds och Lammets tron att vara ett och detsamma.

   Han är med i denna sammansatta enhet som åsyftas när Gud blir allt i alla.

   ”Jag i Dig och Du i mig och jag/vi i dem”. förenade med Gud, genom Guds eget liv, Guds Ande, som skänkts oss som en underpant på vår förlossning och på vårt arv, där vi ska ärva allt tillsammans med Honom. Ef.

   Vilken lättnad det må bli för Dig SÅ, när Du blir förmögen att pussla sammam Guds Ord och kan få syn på vem Jesus ÄR. Därom ber jag och hoppas, så att Du inte vidare ska förvilla människor.

   HaFo

   • Harry, jag ser när jag läste igenom det du skrivit att ”uppståndelsens morgon” inte syftar till Messias uppståndelse, utan till de troendes uppståndelse. Stämmer det? Nu ändrar inte detta något i sak vad gäller dina invecklade utläggningar.

    Jag förmodar att du tror på ett fridsrike i 1000 år efter Messias återkomst och de troendes uppståndelse. Det är ju efter de tusen åren som döden och dödsriket skall förintas. Messias skall alltså regera tills allt är lagt under hans fötter, utom den som lagt allt under honom, nämligen Gud. Därefter skall han överlämna riket till Gud.

    Det står inte, som du påstår, att han skall överlämna riket till Fadern så att du kan göra filosofiska utvecklingar med din hafologi. Yeshua skall överlämna riket till sin Gud och Fader.

    ”Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla.” 1 Kor. 15:28

    Av detta sammanhang kan vi lära oss att Sonen inte är Gud eftersom han underordnar sig Gud.
    Var välsignad, men ge gärna Guds Ord rätt.

 21. Harry Forsgren: Du kan ju inte i all oändlighet gömma Dig bakom att kalla allt som inte stämmer med Din lära för att vara nedvärderad ”HaFo – logi”

  Du måste väl ändå nån gång börja lära Dig att kunna lämna Blads tolkningar och förvändningar av Guds Ord och kunna själv pussla samman en helhet av vad Guds Ord säger.

  – Jag gömmer mig bakom Skriften, där känner jag mig trygg. 😉

  Jag litar på att det Jesaja och Yeshua och alla apostlarna säger är sant. Det som är sant är att det bara finns en (1) Gud som är allas Fader. Denne Gud är också Yeshua från Nasarets Gud och Fader. Det har jag papper på. 🙂
  Var välsignad min broder!

  • Vad Du säger Dig ha papper på är bara halva arket SÅ. Ta även till Dig å pussla samman den andra halvan av papperet, så att Du finner att Jesus är ”Guds fullhet lekamligen”, där ”Gud är iiiii Kristus och försonar, förenar människan med sig själv”.

   HaFo

   • HaFo, Skriften säger inte att Jesus är Guds fullhet lekamligen, du är slarvig när det gäller att citera Skriften. ”I honom bor Guds fullhet lekamligen”, står det. Vi har genom den nya födelsen fått del av denna fullhet, men det gör varken Yeshua eller oss till den evige Guden.

    ”Gud var i Kristus försonande världen med sig själv”. Gud bodde i Yeshua genom att han fått del av Guds fullhet, men det gör honom inte till den Gud som han själv tillber.

    Det står att ”vi är Guds arvingar och Kristi medarvingar”. Bibeln lär att vi efter förvandlingen (uppståndelsen) får samma förhärligade kroppar som Yeshua, men det gör oss inte till den Evige Guden. Bibeln lär att Yeshua är vår Mästare och broder, inte vår Gud.

    Bibelns Gud är så stor att han inte ens får plats i universum. Jorden är för liten för att han ens kan ha den som en fotpall. 😉

    Men denne osynlige Gud som är Ande och inte har någon kropp, han har uppenbarat sig genom en människa, som en andra Adam, begynnelsen till ett nytt förhärligat människosläkte. Det som den förste Adam misslyckades, lyckades Gud göra genom den andre Adam. Det är goda nyheter.
    Välsignelse från ovan!

   • SÅ säger:

    ”HaFo, Skriften säger inte att Jesus är Guds fullhet lekamligen, du är slarvig när det gäller att citera Skriften. ’I honom bor Guds fullhet lekamligen’, står det.”

    HaFo:

    Om Guds fullhet bor i en människa lekamligen, så ÄR ju den människan Guds fullhet lekamligen.

    SÅ:

    ”Vi har genom den nya födelsen fått del av denna fullhet, men det gör varken Yeshua eller oss till den evige Guden.”

    HaFo:

    Det står om den troende att han blivit delaktig av Gudomlig natur, en underpant på vårt arv. Men det som gäller Jesus att Guds fullhet bor i Honom, det ”arvet” blir inte vårt förrän i evighetens värld då när vi blir Honom lika.

    SÅ:

    ”Gud var i Kristus försonande världen med sig själv”. Gud bodde i Yeshua genom att han fått del av Guds fullhet, men det gör honom inte till den Gud som han själv tillber.”

    HaFo:
    Om nu Gud bor i en människa med hela sin fullhet i en människas kropp. Vem är denne då? Jo, Ordet som var Gud och vart kött/människa = Guds fullhet lekamligen.

    SÅ:

    ”Det står att ’vi är Guds arvingar och Kristi medarvingar’. Bibeln lär att vi efter förvandlingen (uppståndelsen) får samma förhärligade kroppar som Yeshua, men det gör oss inte till den Evige Guden. Bibeln lär att Yeshua är vår Mästare och broder, inte vår Gud.”

    HaFo:

    Och ändå säger Jesus själv:

    ”Jag är A och O, begynnelsen och slutet. Åt den som törstar ska jag ge att dricka av det levande vattnet för intet. Den som vinner seger, han ska få detta till arvedel och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son”

    SÅ:

    ”Men denne osynlige Gud som är Ande och inte har någon kropp, han har uppenbarat sig genom en människa, som en andra Adam, begynnelsen till ett nytt förhärligat människosläkte. Det som den förste Adam misslyckades, lyckades Gud göra genom den andre Adam.”

    HaFo:

    Du har ännu inte förstått undret med att Gud blev människa. Det var för att Han i sin person av Gud och människa förenade, Kristi person, skulle kunna försona/förena människan med sig själv och så bära fram det offer ingen människa kan bära fram, det RENA OFFRET av en människa förenad/försonad med Gud, Kristi persons kropp och blod.

    Att den andre Adam lyckades där den förste Adam misslyckades och skildes från Gud, dog andligen, beror på att Jesus aldrig skildes från Gud och dog andligen, när syndens konsekvenser lades på Honom. Det detroniserades i Han syndfria rättfärdiga förening med Gud.

    Det är också detta faktum som ger förbundsblodet på korset dess värde, att det är Gud själv som bär fram det: ”Genom evig ande framburit sig själv som ett felfritt offer” (Hebr. 9: 14).

    Det är Gud själv som bär fram offret. Det är Gud själv förenad med en människa, som är offret av Kristi persons kropp och blod. Det är Gud själv som är tillfreds med offret. Allt är det ett Guds verk och ngt som ingen människa kan åstadkomma.

    Och Han gör det i människans ställe som hennes ställföreträdare, när Han själv blir människa. Ordet som var Gud vart kött/människa. En människa fylld av all Guds fullhet, Guds fullhet lekamligen.

    HaFo

   • Harry, jag står för det jag sagt och du behöver inte hålla med mig. Jag vet vem som är Abraham, Isak och Jakobs Gud, han som bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen har sett. Jag vet också vem som är Messias Guds son.
    Välsignelse!

 22. Harry Forsgren: Patrick säger:”HaFo, jag vet ungefar vem du ar. En medelalders pingstpastor nagonstans i vasterbotten, tror jag.”HaFo:Det var inte många rätt där inte. Man räknas väl inte som medelålders när man är 61 – eller? Ngn Pastor är jag inte och har inga teologie studier. Jag läser Skriften och ber över dess betydelse och försöker pussla samman Skriften till en helhet. Är en enkel medlem i en Pingsförsamling.AC län var dock rätt! Vem jag är och vilken bakgrund jag har är rätt oväsentligt tycker jag. Men eftersom Du proppsar på att det skulle fylla en funktion att veta, så kan jag väl summera lite:Utbildning: Realskola – skogsbruksskola – Idrottsfolkhögskola ‘68.Arbete: Busschaufför Skellefteåbuss februari 1978 – nu.Eget företag Skogsarbete augusti 1986 – december 1999:Gick ner till halvtid på buss under 13 år och andra halvtiden hade jag skogstraktor och 3 anställda (som inte platsade på arbetsmarknaden och ville ge dem en chans) med manuell avverkning och framkörning. Återgick sedan till heltid på buss.Skogsarbetare Sydsvenska Massaved AB i Gnosjö augusti 1976 -december 1978Fritidsledare med aktiverande av alkoholskadade på Vårdhemmet på Bredbygården,januari 1974 – juni 1976Gymnastiklärare januari 1969 – juni 1973.
  —Vad Du kanske mest undrar är kanske varför hemsidan kom till – eller?När jag mötte trosförkunnelsen i mitten av 80 – talet, så upplevde jag ett väldigt obehag. Jag satte mig alltmer in i vad man egentligen lärde och började alltmer inse att obehaget kon från ”en främmande röst”.Kom även i kontakt med en medlem från LO som blivit utesluten när han försökte påpeka det olämpliga och falska med Wheleys ”spy upp demoner – lära”.Vi brevväxlade och det ledde så småningom fram till Häftet Den Andliga Striden. Någon som tog del av det, tyckte jag borde göra en hemsida av innehållet. Sen har det bara rullat på.Jag har fått väldigt många kontakter över hela Skandinavien som säger sig ha blivit hjälpta av innehållet på hemsidan. Jag har många ggr. tänkt att nu var det sista som Gud lagt på mitt hjärta att skriva. Men det verkar inte som att Han ännu låter mig ”gå i pension”.HaFo

  Tack for det, HaFo. Hoppas du har det bra ”darborta” i vasterbotten. Jag ar ju sjalv fran Norrbotten sa det kanns som om vi ar grannar. Jag kanner sakert personer som du kanner. Har manga vanner dar.

  Ja, jag forstar att du har gjort vad du kanner du ska gora. Men jag tror anda att du har fel i det stora hela angaende trosforkunnelsen (eller LO) om jag ska harddra det.

  Jag laser ocksa bibeln och jag haller inte med om allt som de amerikanska trosforkunnarna predikar men jag tycker att det LO predikar stammer overens med den gangse teologin vi har i EFK och Pingst. Jag umgas mycket med folk fran LO och de som har studerat pa LOs bibelskolor (mest fran Ryssland) och jag har aldrig hort dem tala om det ”nya” som ni nu talar om. Spy ut demoner finns inte och har aldrig existerat i de ryska forsamlingarna. De predikar inte framgangsteologi genom att saga att vi ska bli rika.

  Ha det bra HaFo.

 23. Christian:
  Att tro att Jesus är den Jag Är som t x talade till Mose i 2 Mos 3:14-15 är detsamma som att bekänna honom som Herren. Eftersom JHVH lär ska betyda Han Är så är kopplingen till det heliga Gudsnamnet uppenbar i Joh 8:24. Bekännelsen till Jesus som Herren, d v s som JHVH, kan alltså även enligt övriga apostlar sägas vara en förutsättning för frälsningen.

  – Christian, det blir inte mer sant bara för att du upprepar detta. Det finns någon form av koppling om man använder den grekiska texten i Joh. 8:24 och Septuaginta-översättningen av 2 Mos. 3:14. Tycker du att det är en trovärdig koppling att se detta som en grund för frälsning?

  I 2 Mos. 3:14 står det transkriberat: ”Ehiè asher ehiè … Ehiè” som betyder ordagrant ”Jag skall vara den jag skall vara … Jag skall vara”. Det Yeshua sade i Joh. 8:24 var : ”ego eimi” (jag är).

  Det Yeshua menar är också detsamma som var anledningen till att Johannes skrev sitt evangelium, nämligen: ”Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn.” Joh. 20:31
  Var välsignad min broder!

  • Det du skriver ar foga trovardigt SA. Ni har ungefar 150 manniskor som tror som du i Sverige och runt om i varlden ar det val inte mycket mer.

   Men alla de hundratals miljoner som vet att Jesus AR den Han sager att HAN AR, alltsa Gud ar trovardiga eftersom de har lart kanna den levande Guden.

 24. Det kristna förnuftet, kan någon förklara fideism contra rationalism? Detta har att göra med kristen åskådning.

 25. Om du är en faderr och har en son, kan då den som ser sonen, se fadern, eller den som känner sonen, känner fadern?

  Detta är mänskligt omöjligt, för far och son kan inte vara så pass lika, varken i utseende, tänkande eller i karaktär!

  När då Jesus säger i Joh 14, nu känner ni honom/fadern och har sett honom, den som sett mig har sett fadern, så är detta så iögonfallande dumt, rent mänskligt, så antingen var Jesus riktigt förvirrad och bortom all sans, eller så var det sant rakt igenom!

  Om nu exempelvis SÅ har en son, hur stor är sannolikheten för att sonen är så lik SÅ, att det inte är någon skilnad i att se sonen, eller i att känna sonen, eller i att tro på sonen, som SÅ?

  Inte ens ett äkta par, som enligt skriften är ett kött, är efter långvarit äktenskap så pass lika i tanke och handling, att man kan säga att de är ett i tanke och handling.

  När Jesus nu gör dessa påståenden, vilka går emot all logik och all beprövad vetenskap, så handlar det inte om titlar, smörjelse, eller andra förmågor och eftersom inte Jesus kan ljuga, så måste det han säger vara till punkt och pricka sant!

  Bj

 26. Bjørn/patrick

  Jesus sier også at den som IKKE har sonen..har heller ikke Faderen.
  Altså den som ikke HAR/EIER/ER EN DEL AV Jesus ved en dyp gemenskap med honom…den personen HAR ikke noen DEL i Faderen…uansett hvor mye vedkommende ber eller tror på han.
  De mange som sier at de BER til eller bare omgås med Faderen…de har ikke Faderen, altså INGEN felleskap med Gud.
  Muslimer ber til Faderen..men har INGEN felleskap med Han, og tror heller ikke at DET er mulig. Der taler de sant, da det IKKE er mulig å ha et dypt og intimt felleskap med vår GUD..om vi ikke har dette intime fellesakapet med SONEN!…

  Grunnen til at Jeg ikke får svare her på bloggen på spørsmål til SÅ/SAM/OUTSIDER og andre om det personlige livet med Jesus..er fordi de ikke HAR DET..da de bare har Faderen…men det betyr igjen at de ikke har noe…INGENTING!!! for den som IKKE HAR/EIER en nær gemenskap med Yeshua, har INGENTING!..bare en religion, som kan gi en ”hellig” og ”herlig” følelse, men er ellers bare tomhet

  Anita

 27. : HaFo: Jag talade inte om Kristi uppståndelse, utan jag talade om dess fullbordade verkan på uppståndelsens morgon inför ingången i evigheten. Det är mycket riktigt vad detta Bibelsammanhang handlar om.

  ”Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom. 24 Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. 25 Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. 26 Som den siste fienden berövas döden all makt, 27 ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. 28 Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla.” 1 Kor. 15:22-28 (Sv. Folkbibeln)

  – Harry, det handlar inte om ”uppståndelsens morgon”. Om du kan tillgodogöra dig bibeltexten, så ser du att Paulus förlägger överlämnandet av riket till efter Messias återkomst. Jag har fetat detta så att du inte skall missa det.

  Det enda du har att göra är att erkänna att du tog fel. Klarar du det?
  Var välsignad käre broder!

  • SÅ säger:

   ”Om du kan tillgodogöra dig bibeltexten, så ser du att Paulus förlägger överlämnandet av riket till efter Messias återkomst.”

   HaFo:

   ”Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud”

   Har Du SÅ ett annat slut än när vi går in i evighetens värld?

   ”Som den siste fienden berövas döden all makt”.

   Är det inte därefter som Gud ska bli allt i alla som tillhör Honom?

   Är det inte då när Han slutför uppdraget vid ingången in i evigheten, som Guds och Lammets tron kommer att vara ett och detsamma.

   Är det inte så att Han är med i denna sammansatta enhet som åsyftas när Gud blir allt i alla:

   ”Jag i Dig och Du i mig och jag/vi i dem”. förenade med Gud, genom Guds eget liv, Guds Ande, som skänkts oss som en underpant på vår förlossning och på vårt arv, där vi ska ärva allt tillsammans med Honom. Ef.

   HaFo

 28. Björn Jönsson: Om du är en faderr och har en son, kan då den som ser sonen, se fadern, eller den som känner sonen, känner fadern?Detta är mänskligt omöjligt, för far och son kan inte vara så pass lika, varken i utseende, tänkande eller i karaktär!När då Jesus säger i Joh 14, nu känner ni honom/fadern och har sett honom, den som sett mig har sett fadern, så är detta så iögonfallande dumt, rent mänskligt, så antingen var Jesus riktigt förvirrad och bortom all sans, eller så var det sant rakt igenom! Bj

  – Ja, om detta var det enda som vi kan läsa så skulle det kunna vara som du säger. Men nu har vi massor av andra texter som visar att denna tolkning inte är möjlig. Då får vi rätta oss efter dessa andra vittnesbörd.

 29. Harry Forsgren: Är det inte då när Han slutför uppdraget vid ingången in i evigheten, som Guds och Lammets tron kommer att vara ett och detsamma.

  Är det inte så att Han är med i denna sammansatta enhet som åsyftas när Gud blir allt i alla:

  ”Jag i Dig och Du i mig och jag/vi i dem”. förenade med Gud, genom Guds eget liv, Guds Ande, som skänkts oss som en underpant på vår förlossning och på vårt arv, där vi ska ärva allt tillsammans med Honom. Ef.

  – Ja, Messias uppdrag är slutfört när alla hans fiender lagts under hans fötter. Det är efter de tusen åren.

  Varför inte acceptera det Paulus skriver i detta sammanhang?

  ”Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla.” 1 Kor. 15:22-28 (Sv. Folkbibeln)

  Vi ser här att Gud och Sonen är separerade och att Sonen skall underordna sig Gud. Om det finns en sammansatt gudom där all tre är lika mycket Gud, hur kan då Paulus skriva att Sonen skall underordna sig Gud. Det är helt uppenbart att Paulus inte hade de tankebyggnader som du för fram. I så fall skulle han ha uttryckt sig annorlunda, ungefär som du gör. 😉

  • SÅ säger:

   ”Ja, Messias uppdrag är slutfört när alla hans fiender lagts under hans fötter. Det är efter de tusen åren.”

   Och han sa tidigare:

   ”Om du kan tillgodogöra dig bibeltexten, så ser du att Paulus förlägger överlämnandet av riket till efter Messias återkomst.”
   —-

   HaFo:

   Jag ser nu varför Du skapar förvirring. Du pusslar inte samman texten i 1 Kor. 15: 20 – 28, med texten i Upp. Kap. 20 – 21: 1- 7.

   (Läs hela Bibeltexterna – det blir för långt att citera allt)

   1 Kor. 15: 20 – 23 handlar om uppståndelsen inför Kristi domstol (den första uppståndelsen) som även omtalas i Upp. 20: 4 – 6.

   Medan verserna 24 – 28 i 1 Kor. Kap.15, syftar framåt på Upp. Kap. 20 – 21: 1- 7.

   ”De övriga döda blev inte levande förrän de tusen åren hade gått till ända… och jag såg de döda stå inför tronen… och om ngn inte fanns skriven i Livets bok så blev han kastad i den brinnande sjön…”

   Och märk nu att det är Jesus som säger följande:

   ”Jag är A och O, begynnelsen och slutet. Åt den som törstar ska jag ge att dricka av det levande vattnet för intet. Den som vinner seger, han ska få detta till arvedel och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son”

   Jesus säger alltså här att det är Han som ska vara deras Gud som tillhör Honom och att de som hör Honom till då är Guds söner.
   —-

   SÅ säger:

   ”Varför inte acceptera det Paulus skriver i detta sammanhang?

   ’Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla.’ 1 Kor. 15:22-28 (Sv. Folkbibeln)

   Vi ser här att Gud och Sonen är separerade och att Sonen skall underordna sig Gud. Om det finns en sammansatt gudom där all tre är lika mycket Gud, hur kan då Paulus skriva att Sonen skall underordna sig Gud.”

   HaFo:

   Du har ännu inte förstått innebörden i orden om att Jesus ”inte räknade jämlikheten med Gud som ett byte, utan utblottade sig själv när Han kom i tjänaregestalt” och Du är inte förmögen att kunna pussla det samman, med de spaltmetrar av text som tillstälts Dig som förklarar vad detta innebär:

   Att det är Gud själv som kommit i kroppslig gestalt.

   När Guds uppdrag via Sonen, som ”tjänare” är slutfört där vi är framme i Upp. Slutskede, så kan Jesus säga:

   ”Jag är A och O, begynnelsen och slutet. Åt den som törstar ska jag ge att dricka av det levande vattnet för intet. Den som vinner seger, han ska få detta till arvedel och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son”

   Jesus underordnar sig efter tjänandet och går in i den slutliga (Och före all tid) härlighet som Han ägt hos Fadern i deras sammansatta enhet av Fader Son och Ande.

   Nu fullbordas orden av Jesus:

   ”Jag i Dig och Du i mig och jag/vi i dem”, förenade med Gud, genom Guds eget liv, Guds Ande, som skänkts oss som en underpant på vår förlossning och på vårt arv, där vi ska ärva allt tillsammans med Honom. Ef.

   Och så kan Gud bli allt i alla av dem som hör Honom till.

   HaFo

   • Jag står fast på Klippan, det är du som snurrar. 😉

    Jag behöver inte dina invecklade utläggningar för att förstå 1 Kor. 15:22-28. Det räcker med att läsa 1 Kor. 15:22-28. Här har du allt du behöver. Om det inte passar dig, så är det du som får ändra sig. Det är för sent att få Paulus att ändra sig. 🙂

    ”Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom. 24 Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. 25 Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. 26 Som den siste fienden berövas döden all makt, 27 ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. 28 Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla.” 1 Kor. 15:22-28 (Sv. Folkbibeln)

 30. : – Ja, om detta var det enda som vi kan läsa så skulle det kunna vara som du säger. Men nu har vi massor av andra texter som visar att denna tolkning inte är möjlig. Då får vi rätta oss efter dessa andra vittnesbörd.

  SÅ!

  Nu handlar det väl inte om tolkning, utan om något som Jesus faktiskt sade.
  De gånger Jesus uttryckte dessa saker, så var det varken liknelser eller något annat för att lärjungarna skulle förstå.
  Ta det han säger till Tomas, Jesus säger, nu känner ni honom och har sett honom, men han säger innan: hade ni kännt mig, så hade ni kännt min fader, nu känner ni honom och har sett honom.
  Om det varit en liknelse, så måste man förstå liknelsens betydelse, men detta var ingen liknelse, utan något som Jesus fastslog!

  Frågan är hur mycket Jesu egna ord är värda, frågan är om det han säger är sant och frågan är varför han säger som han gör om det inte är sant?

  Bj

 31. :
  … så vart vill du komma med detta?

  SÅ!

  En bra fråga!

  Eftersom det rent mänskligt inte går att vara så ett med sin fader, så att den som ser och känner sonen, ser och känner fadern, så måste man ifrågasätta varför Jesus säger så som han gör och vad han vill förmedla till dem han säger det.

  Vi vet att Jesus inte kan ha ljugit, då måste vi anse att det han sa är sant, eller?

  Vi vet också att Filipus ville se fadern, där Jesus utrycker, så länge har jag varit hos er, varför säger han så?
  Sen säger han vidare, och du säger, låt oss se fader: dessa ord av Jesus är starkt ifrågasättande till det Filipus säger

  9. Jesus svarade honom: ”Så lång tid har jag varit hos eder, och du har icke lärt känna mig, Filippus? Den som har sett mig, han har sett Fadern. Huru kan du då säga: ‘Låt oss se Fadern’?

  Hela denna vers är ett ifrågasättande, Har du Filipus inte lärt känna mig, den som sett mig har sett fadern, hur kan du då säga, låt oss se fadern.

  Alltså har inte Filipus fattat, därför säger Jesus, har du inte lärt känna mig, du ser mig, alltså ser du fadern.

  Hur uppfattar Filipus detta med att se Jesus, men ändå inte se Jesus utan han ser fadern, tror du SÅ att filipus tänkte att Jesus var faderns represetant, eller ett sändebud, eller kan det vara så att Filipus till sist fattade att Jesus är fadern?

  Bj

  • Björn, det var jag som frågade dig vart du vill komma med detta. Den enda skillnaden mellan denna text och att äta Människosonens kött, är att du bestämt dig för att den ena är ett bildspråk, men inte det andra. Har du lagt märke till att alla dessa ”mystiska” texter finns i Johannes evangelium. Det övergripande syftemålet för Johannes är att i detta evangelium visa på att Yeshua är Messias Guds son. Det är som Guds avbild som vi skall förstå det som sägs.

   Man kan inte upphäva allt som står i övrigt om förhållandet mellan Gud Fadern och Yeshua för en enda text. Låt mig använda din metod (tystnad som bevis) och säga: Filippus kallade därefter aldrig Yeshua för Fadern. Därför vet vi att han inte uppfattade det som bokstavlig det Yeshua sade.

   Om du vill veta så kallas det som du antyder för modalism. Den blev bekämpad som villolära av de kyrkofäder som segrade i den kristologiska striden. Jag är enig med dem i detta. 😉
   http://sv.wikipedia.org/wiki/Modalism

 32. : Den enda skillnaden mellan denna text och att äta Människosonens kött, är att du bestämt dig för att den ena är ett bildspråk, men inte det andra.

  OK, SÅ!

  Då gör vi så här, att vi förklara Johannes evangelium för ett falskt evangelium och att det Jesus säger i nämda evangelium är lögner!

  Vi kan föresten förkasta alla fyra evangelium och förklara dem som lögnskrifter, sen kan vi gå vidare och förkasta allt som breven och uppenbarelseboken säger och endast hålla oss till Moses, för det han sa borde väl i alla fall vara sant?

  Sen får vi även förkasta Jesajas bok, för där står något som inte stämmer med din lära, att Jesus är Gud med oss, väldig Gud och evig Fader.

  Som sagt vi håller oss till Moses för han har allt på det klara!

  Bj

  • Kära Björn, du överreagerar på ett barnsligt sätt. Om en text inte kan förstås som du anser, så påverkar det väl inte textens giltighet.

   Varför reagerar du inte på samma sätt om man inte tolkar Joh. 6:53 bokstavligt? Jag tror jag vet svaret. För att du bestämt dig för att detta inte skall förstås bokstavligt.

   Jag tror både på Mose och Yeshua, de är bästa kompisar. Dom sjunger bra tillsammans. 🙂
   Välsignelse!

 33. : För att du bestämt dig för att detta inte skall förstås bokstavligt.

  Ledsen, men du har fel, texten visar väldigt tydligt att det inte är bokstavligt Jesus menar, men Joh 14 påvisar ingenting om att det skulle vara en liknelse, för om det hade varit det, varför ifrågasätter Jesus Filipus så som han gör, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, sen drar han till med att den som set honom har sett fadern.

  Eller som han sa till Tomas, nu känner ni honom och har sett honom, frågan är vem lärjungarna känner, hur kan Jesus då säga att de känner fadern?
  För om Jesus och fadern inte är ett och Jesus påstår att de känner fadern, måste Jesus vara en lögnare, för det går inte att vara så fullständigt förenade som Jesus påstår att de är, inte ens om de levt ihopväxta går det!

  Antingen är det en liknelse, som i så fall är väldigt usel, för det finns ingen rimm och reson i den, eller är det sant det han säger. Är det en så dålig liknelse som man inte kan se en verklighet i, så återstår ju endast att Jesus är en lögnare, eller så har Johennes hittat på detta stycke!

  Bj

 34. Psalm 33 säger att allt skapades genom JHVHs ord. Joh 1 säger att allt skapades genom Ordet/Logos. Alltså är JHVHs ord = Logos/Ordet.

  Paulus förklarar att allt skapades genom Messias,

  ”Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom.” Kol 1:16-17

  Det som skapas genom ngns försorg är ju skaparen av det Han skapat!
  —-

  Messias är JHVHs Ord precis som JHVHs Ande är JHVH själv.

  Om vi då tar JHVHs ord = Logos/Ordet och lägger det samman med att ”Ordet som var Gud… vart kött/människa”

  Vem var det då som blev människa? Jo, Gud själv fyllde en människa med all sin fullhet, allt sitt eget liv, sin egen Ande och förenade sig med människan.

  Han lät sig födas som Sonen in i ”syndigt kötts gestalt” (Rom. 8), men ”fördömde synden i köttet”, försonade/förenade människan med sig själv ( = den andliga döden åtskillnaden från Gud upphörde i Kristi person genom att där aldrig sker en åtskillnad mellan Gud och människa), bar fram det RENA offret av Kristi persons kropp och blod på korset.

  Som andligt levande (förenad med Gud) kan inte heller den kroppsliga döden behålla Kristus, utan Han uppstår i människans ställe från den kroppsliga döden.

  Alla som äger en sann tro på vem Jesus ÄR och därmed tror på betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset, är inräknade i Hans död och uppståndelse och kommer i evighetens värld att ”ärva allt tillsammans med Honom”.

  Medan Jesu Ord vilar tungt över den som förnekar vem Han ÄR. Den som inte tror att jag är den jag är/ att jag ÄR… blir kvar i sin synd.

  Sen kan man ju då i likhet med SÅ på allehanda sätt vifta undan detta allvar. Det står ju var och en fritt att göra det om det är det val som man gör.

  HaFo

 35. Harry Forsgren: SÅ, Du har fortfarande inte svarat på frågan vilka vittnen som styrker Dig i Ditt påstående att Stefanus inte åkallade Jesus som den evige Guden? Står det nånstans i texten?—Ger Dig lite mer att läsa och kommentera medan vi väntar på Ditt svar:—-I följande verser kan vi läsa att Herren Jesus mottar ”proskuneo – tillbedjan som Gud”: Matt 2:1-11; 8:1-3; 9:18; 14:26-34; 15:21-25; 20:20; 28:8-10; 28:16-20; Mark 5:6; 15:19; Luk 24:52; Joh 9:38. Skriften säger även att alla änglar tillber Herren Jesus:Heb.1:6 Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också: Alla Guds änglar skall tillbe honom (proskuneo auto).—-3. Bönen – Man ska be till Herren Jesus som man ber till Gud Skriften säger att man endast ska vända sig till Gud i sina böner:Ps.65:2-5 Lovsång tillkommer dig, o Gud, på Sion. Vi infriar våra löften till dig, du som hör bön. Jes.45:20-22Det finns ingen annan Gud än jag, ingen trofast Gud som hjälper utom jag. Vänd er till mig, folk från hela jorden, så skall ni bli hjälpta. Jag är Gud, ingen annan finns.—-Ock dock:Herren Jesus säger att man ska be i Hans Namn: Joh.14:12-14 Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det. Stefanos bad till Herren Jesus som man ber till Gud:Apg.7:59-60 Så stenade de Stefanus, under det att han bad: ”Herre Jesus, tag emot min ande.” Sedan föll han på knä och bad med hög röst: ”Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.” Paulus ber till Herren Jesus för att bli av med en sjukdom:2Kor.12:8-10Tre gånger har jag bett Herren att den skall lämna mig i fred. Men han svarade: ”Min nåd är allt du behöver.” Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Nya Testamentet säger att den som åkallar Herren Jesus Namn blir hörd och räddad:1Kor.1:1-2 till dem som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår herre Jesu Kristi namn, deras och vår herre.Rom.10:9-13 Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre…… Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.Jämför med GT:Ps.116:4 Jag åkallade Herren: Herre, rädda mitt liv! Joel2:32 Men var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. Apg.2:16-21 Solen skall vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Men var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.Vem är Herren som ska tillbes! Jo Jesus Kristus, Herren Gud själv kommen i kroppslig gestalt.HaFo

  Bra sammanfattning HaFo! Jag förstår att SÅ inte ville kommentera det…

 36. : – Bland svenska kristna har man tidigare inte vetat om att man måste bekänna Jesus som Herren förrän Folkbibeln talade om det för oss. Så de som under nästan ett sekel läste 1917 års översättning och bekände honom som Herre, går evigt förlorade enligt Christian. Det svenska språket är så konstruerat att Herre i bestämd form blir Herren, men detta gör inte Messias till Herren i betydelsen den ende evige Guden. Den sanning vi måste acceptera är att vi inte utifrån det grekiska ”kurios” kan avgör om det syftar på Herren (Yeshua) eller Herren (Gud). Alla de hebreiska orden adon, adonai och YHWH översätts med ett och detsamma ”kurios”.Hur vet man då att Messias inte är HWH? Det vet man då man läser den bibel som apostlarna hade. Bara i kapitel 45 bedyrar profeten Jesaja att gång på gång att det finns ingen Gud utom YHWH.”Ty så säger HERREN (YHWH), han som har skapat himlen,han som ensam är Gud (Elohim), som har format jorden och gjort den.Han som har berett den har inte skapat den till att vara ödeutan format den till att bebos: Jag är HERREN, och det finns ingen annan.” Jes.45:18”Han”, ”ensam” och ”jag” och ”ingen annan” är singularformer och betyder att Jesaja tror på en enda Gud. Jag tror att det är samma Gud som Yeshua lärde sina lärjungar att be till.Var välsignad min broder!SÅ

  Nej det tror jag givetvis inte att de, som inte insåg att Herren stod för GTs HERREN, gör, går förlorade alltså. Det är skillnad att var okunnig om detta faktum och att medvetet förneka och mer eller mindra förlöjliga denna sanning. Vi kommer var och en dömas efter det mått av insikt vi haft men det är som sagt skillnad att förhärda sig för sanningen och att inte känna till den.

  Nu är jag dock inte så säker på att kristna som gått före oss inte insett detta faktum. Luther var t ex på det klara med att Jesus var Gud, en sanning som f ö varit kristet allmängods sen apostlarnas tid. Huruvida man gör kopplingen mellan begreppet Herre och HERREN Gud är kanske inte det avgörande. Däremot är det uppenbarligen avgörande vad Jesus säger i Joh 8:24

  Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.

  Att inte tro att Jesus är den han är, d v s djuppast sett Gud, säger Jesus här själv är ytterst allvarligt för att inte säga helt avgörande för vårt eviga ve och väl. Du kan ju försöka förneka och förlöjliga vår Herres egna ord. Det spelar ingen roll de står ändå kvar. Du dock aldrig kunna säga att ingen har försökt visa di på denna sanning. Vi är flrera här som har försökt men du har inte velat se.

  Ditt andra stycke ovan är knappt värt att kommentera men vi är flera här som klart och tydligt visat för dig att hebr JHVH i LXX översätts Kyrios och att många ställen i NT som citerats från GT där det handlar om JHVH tillämpas på Jesus som Kyrios i NT. D v s för apostlarna och övriga av NTs författare var Jesus identiskt med GTs HERRE, d v s JHVH.

  Vi kan t ex ta Jes 45 som du citerar från.

  Jes 45:23 Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har utgått från min mun, ett ord som inte skall tas tillbaka: För mig skall alla knän böja sig. Alla tungor skall ge mig sin ed

  Att det är Gud HERREN (JHVH) som här talar har du ju själv på ett förtjänstfullt visat ovan genom att citera Jes 45:18.

  Låt oss nu se på några sammanhang i NT som anspelar på detta ord.

  Fil 2:9-11 Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.

  Här tillämpas alltså det som HERREN, Gud, säger i Jes 45:23 otvivelaktigt på Jesus. Jesus är alltså enligt Paulus HERREN, d v s Gud.

  Rom 14:9-12, 14 Ty Kristus har dött och fått liv igen, för att han skulle vara Herre över både levande och döda. Men du, varför dömer du din broder? Eller du, varför föraktar du din broder? Vi skall ju alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, för mig skall varje knä böja sig, och varje tunga skall prisa Gud. Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gudar
  Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om…

  Att Jesus är den Herre som det här talas om går alltså inte att förneka. Det står ju både Herren Jesus och att Kristus ska vara Herre över levande och döda. I v11 som ju m e m är ett direkt citat från Jes 45:23 så talar alltså samma Herre som sägs vara Jesus i v14 och som i Jes 45 är HERREN, JHVH. Kan det eg sägas tydligare att Jesus är JHVH?

  F ö sägs det som i Rom 14 omtalas som Guds domstol i 2 Kor 5:10 vara Kristi domstol. Det är ju f ö inget märkligt med detta eftersom Jesus säger att Fadern överlåtit all dom åt Sonen men det visar ju att denne Kristus alltså är Gud.

  VILL man förneka att Jesus är HERREN, JHVH, kan man givetvis göra det men det måste vara rätt svårt mot t x denna bakgrund…

  Men det är klart enligt SÅGologin så är det inga problem. Får man problem kan han dessutom som MFSare förneka att NTs text är Guds ord eller att det är ett falsarium el dyl…

  Till sist SÅ ska du få ett ord om Jesu gudom:

  Joh 11:40 ”Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?”

 37. : – Christian, det blir inte mer sant bara för att du upprepar detta. Det finns någon form av koppling om man använder den grekiska texten i Joh. 8:24 och Septuaginta-översättningen av 2 Mos. 3:14. Tycker du att det är en trovärdig koppling att se detta som en grund för frälsning?I 2 Mos. 3:14 står det transkriberat: ”Ehiè asher ehiè … Ehiè” som betyder ordagrant ”Jag skall vara den jag skall vara … Jag skall vara”. Det Yeshua sade i Joh. 8:24 var : ”ego eimi” (jag är).Det Yeshua menar är också detsamma som var anledningen till att Johannes skrev sitt evangelium, nämligen: ”Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn.” Joh. 20:31Var välsignad min broder!SÅ

  Teknikaliteter SÅ. Du gömmer dig för sanningen bakom detaljer och väljer att inte se sammanhanet.

  Du citerar Joh 20:31 och menar att det var detta som Jesus menade i Joh 8:24 när han säger

  Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.

  Det är bara det att 3 verser tidigare har Thomas bekänt Jesus som:

  Joh 20:28 ”Min Herre och min Gud!”

  Som vi varit inne på ovan skulle givetvis inte Jesus ha kunnat ta emot denna bekännelse om han inte varit både HERRE och GUD. Att han inte tillrättavisar Thomas, utan säger

  Joh 20:29 ”Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser.”

  visar givetvis på att bekännelsen är sann. D v s Jesus säger i st att denna tro, att Jesus är HERRE och GUD, är saliggörande. Detta vore alltså HELT orimligt i annat fall.

  D v s det finns alltså ingen motsättning mellan tolkningen av Joh 8:24 att Jesus anspelar på Guds namn och därmed helt uppenbart gör anspåk på att vara Gud och det som sägs i Joh 20.

  F ö visar Joh 10 vad som menas med att tro att Jesus är Guds son. Judarna tog upp stenar för att kasta på Jesus därför att han i Joh 10:30 gjorde sig till ett med Gud och sa ”Jag och Fadern, vi är ett.”

  När Jesus frågar varför de vill stena honom säger han
  Joh 10:33 Judarna svarade: ”Det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa.”

  Jesus svar visar att han själv inte gör någon skillnad på att vara Gud och Guds Son och det gjorde uppenbarligen inte judarna heller.

  Joh 10:36 hur kan ni då säga till honom, som Fadern har helgat och sänt till världen: Du hädar, därför att jag sade: Jag är Guds Son.

  Joh 11:40 ”Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?”

 38. :
  … så vart vill du komma med dina funderingar? Tala ur skägget.

  Har du inte förstått det?

  Det Jesus säger är ju så pass revolutionerande och uppseendeväckande, att det bara finns två sätt att se hans ord på, antingen totalt sant, eller totalt falskt!

  Haden I känt mig, så haden I ock känt min Fader; nu kännen I honom och haven sett honom.”
  Filippus sade till honom: ”Herre, låt oss se Fadern, så hava vi nog.”
  Jesus svarade honom: ”Så lång tid har jag varit hos eder, och du har icke lärt känna mig, Filippus? Den som har sett mig, han har sett Fadern. Huru kan du då säga: ‘Låt oss se Fadern’? Joh 14:7-9

  Dessa ord är nog de mest uppseendeväckande och kan inte bara bortförklaras med att säga:

  Men nu har vi massor av andra texter som visar att denna tolkning inte är möjlig. Då får vi rätta oss efter dessa andra vittnesbörd:

  Bj

Kommentarer inaktiverade.