Ulf Ekman’s ”samtal” i Ny-Testamentligt perspektiv

Gästartikel av Lars Frelsøy

Om några veckor går vi in i 2010 och lägger det gångna året bakom oss. Vi som håller ett öga, och i bland två, på Livets Ord och Ulf Ekman, kommer mycket väl i håg hur 2009 introducerades under Nyårskonferensen, något jag återkommer till lite längre ned.

Ulf Ekman startade sin egen blogg i 2008. Att blogga ger ju fantastiska möjligheter att på ett mer personligt sätt att mena och meddela sin omvärld om det som ligger en på hjärtat och i sinne. Men hur har Ulf Ekman egentligen förstått detta med att blogga? Hur står det egentligen till med transparensen, tillgängligheten och öppenheten hos Ulf Ekman, hans bloggande och Livets Ord generellt? Har det blivit mer öppenhet eller är det fortfarande många saker som man allra helst inte vill tala om?

Monolog eller dialog?

Monolog eller dialog?

Jag skall här försöka att ge en liten analys och kommentar till sakernas tillstånd.

Tillbaka till nyårskonferensen. När Ulf och Birgitta Ekman intervjuades på Livets Ord TV under nyårsvakan och skulle uppsummera 2008, uttrycktes det bland annat att dem tyckte att året hade präglats av mycket motstånd från vissa bloggare. Detta var en kommentar som vi som bloggar självklart tyckte var intressant. Speciellt med tanke på att det är mycket möjligt att det inte hade varit så mycket bloggande från nuvarande och tidigare församlingsmedlemmar, och även tidigare elever på Livets Ord, om bara Ulf Ekman hade varit lite mera mån om att många ser det som arrogant att han inte svarar klart och tydligt på dessa uppriktiga frågor som folk ställer honom. Hur som helst. Nu blev alltså de som ifrågasatte Livets Ord’s och Ulf Ekman’s 180-gradiga kursändring på flera områden, kategoriserade som ”motstånd” av Pastorsparet Ekman.

Först lite om Ulf Ekman’s blogg. Ulf Ekman har en del kommentarregler på sin blogg, och om du läser reglerna (( • Kommentarer ska ske på en saklig nivå och i en respektfull ton.
• Personangrepp, skvaller, förtal och allmänt smaklösa kommentarer kommer inte att publiceras.
• Håll inläggen korta och koncisa.
• Jag vill gärna veta vilka jag samtalar med. Därför ser jag gärna att kommentarer skrivs under med riktigt namn.
• Bloggen är inte allmänt diskussionsforum. Kommentarerna ska hålla sig inom ämnet för respektive inlägg.
• Ibland kan det vara svårt att hinna med att moderera alla kommentarer som kommer in. Vi försöker så gott det går att hinna med alla, men om din kommentar skulle fastna i moderering kan det helt enkelt bero på att vi inte hunnit med. Ber om överseende med detta. Normalt modereras bloggen minst 3-4 gånger om dagen )) ser du liksom mig att de flesta är bra och användbara. Men det var en punkt jag inte kunde låta stå utan kommentar, och det rör seg om denna meningen:

”Jag vill gärna veta vilka jag samtalar med. Därför ser jag gärna att kommentarer skrivs under med riktigt namn.”

Lägg märke till att Ulf Ekman faktisk använde ordet ”samtalar” här.

Jag vet inte exakt hur länge han har haft dessa kommentarsregler på sin blogg, men jag skulle verkligen önska att man kunde utgå från detta och förvänta att Ulf Ekman snart vill utvidga sin dialog- og samtalskrets att omfatta flera än enbart präster och predikanter som t.ex Peter Halldorf, Hans Weibrocht, Biskop Arborelius, John Noble, Charles Whitehead.  Dessa är blant dom Ulf har samtalad med, några har han inbjudit till ”Samtalskvällar på Livets Ord”, andra sitter han tillsammans med i den förberedande samtal för Officiell dialog mellan Vatikanen och ”Non-Denominational Evangelicals”(( Organisatorisk enhet )).

Kan man hoppas på att vi ”vanliga lekmän” också får samtala med Ulf Ekman så länge vi gör det under våra riktiga namn? Är det for mycket att hoppas på nu som censuren är borta från Ulf Ekman’s blogg, att skall han även börja samtala med dem som kommenterar, som ju faktisk bloggare har för vana att göra? Eller är det helt enkelt så att Ulf Ekman redan nu menar att han praktiserar ”samtal” i och med att vanliga människor av allmogen får lov att kommentera på hans blogg?

Det är ingen tvekan om att Livets Ord har upptäckt informations- och internetsamhället för allvar och gett detta större uppmärksamhet mer och mer de senare åren. Livets Ord har sedan en tid tillbaka en Pressansvarig som informerar och svarar på frågor gällande Livets Ord och Ulf Ekman. Ett filter/buffert  kanske man kan kalla det, och som har ett utdelat mandat och professionell träning på att besvara besvärliga frågor på stiftelsen Livets Ords vägnar. Är detta en signal som kan tyda på att man tycker det är lite ”jobbigt” med alla som ställer frågor? Jag bara undrar. En sådan anställning signaliserar väl inte precis att man önskar mera åtkomlighet för omvärlden från Ulf Ekman/Livets Ord sin sida. Personligen tycker jag det är märkligt att en organisation vars främsta uppgift är att sprida världens viktigaste budskap – evangeliet om Jesus, anställer en pressansvarig.

Jag är en av flera som verkligen har försökt genom flera personliga email till Ulf Ekman att uppmuntra honom att börja samtala och svara dem som ställer ärliga och uppriktiga frågor om tro, lära och annat relaterat till Livets Ord. Jag fick som svar tillbaka från Birgitta Ekman att ”om Ulf skulle svara på alla frågor han fick skulle han inte ha tid med annat”. Detta blir ett alldeles för enkelt svar, och representerar enligt min uppfattning en ursäkt det inte finns tillräckligt grundlag för. Visst har man tid, men frågan är om man önskar använda tid på detta?

Kommunikation på nytestamentlig tid

Jag tror knappast att det är så att Ulf Ekman sätter sig högre än Jesus och Paulus, men om vi jämför hans samtalsvägran med bloggare etc gentemot Bibelns många exempel, kan det kanske verka så. Låt oss titta lite på hur Jesus, de första lärjungarna och Paulus förhöll sig till människor runt sig. Jag tror att Ulf Ekman känner sin Bibel ganska bra och att han även har läst alla exempel jag nu skall plocka fram, många gånger. Därför är jag förvånad att han inte följer bibelns exempel på detta område. För visst var det  ju så att de som kom till Jesus och ställde frågor att Han svarade på dem? I bland (till fariséerna) svarade han lite konfunderat med liknelser och metaforer så de gick därifrån och kliade sig lite i huvudet. Men Jesus var alltid mån om att svara. Han undvek aldrig de frågor som ställdes honom.

Även mitt på natten då Nikodemus kom till Jesus med sina frågor ((Joh 3.1-21)). Blev Jesus sur och skickade någon av lärjungarna för att skälla på honom och säga åt honom att komma tillbaka nästa dag med besked att han aldrig fick ”störa Mästaren på natten igen?” Nej, Han tog sig tid och bjöd in Nikodemus där Han svarade på frågorna han hade. Jesus var varm, generös, kärleksfull och tålig. Vi bör faktisk vara Nikodemus evig tacksamma för att han var så frimodig att komma till Jesus mitt på natten, för tack vare detta fick vi ”den lilla bibeln”, historiens kanske mest citerade bibelvers! Men Nikodemus var han som hörde det allra först med Jesu egen röst.

I husarrest

Jag kommer i håg en händelse en gång under en sommarkonferens på Livets Ord. En församlingsmedlem i Livets Ord och familj förhindrades att åka hem efter semester i ett muslimsk land och fick inte tillåtelse att lämna landet. De hade hållits kvar där ganska länge, långt över den planerade semestern, så då en annan familjmedlem till denna församlingsmedlem berättade detta för mig med oro, frågade jag henne om hon hade berättat detta för Ulf Ekman, hennes pastor. Då fick jag till svar att hon hade försökt men att han hade varit svåråtkomlig. Hon hade även lite svårt att våga ta upp detta med Ulf Ekman eller några andra ledare personligen.

Konferensen var redan slut, men jag tyckte att detta var av sådan allvarlig karaktär att jag lånade en kompis’ bil och tog med mig systern och åkte direkt hem till Ulf Ekmans bostad i Årsta för att göra honom uppmärksam på situationen. Han var hemma och befann sig ute i trädgården, så vi berättade genast för honom om situationen och bad honom göra vad han kunde genom sitt nätvärk och församlingens medarbetare för att bidra till att de kunde sättas fri från husarresten och tillåtas komma hem till Sverige.

Han sade där och då att han var tacksam för att vi berättade detta för honom. Dagen efter ringer en av Ulf Ekmans medarbetare och skäller ut mig för att jag gjorde något så felaktigt att åka hem till Ulf och störa honom på detta sätt. M.a.o. inte direkt samma hållning som Nikodemus upplevde när han vistade Jesus, och det var ju trots allt mitt i natten. Tack vare att vi åkte hem till Ulf, tog han och några av hans medarbetare genast kontakt med svensk UD som bidrog att hjälpa församlingsmedlemmen och hennes mamma ut av det muslimska landet.

Tillgänglighet

Vem kommer väl inte också i håg den sorgliga tiden av tragiska löjligheter på Livets Ord när pastorer kom till mötena 30 minuter efter att lovsången påbörjats och lämnade innan mötena tog slut? Oftast med vakter och mötesvärdar springande före och efter precis som om det vore kungen eller någon annan dignitär som besökte församlingen. Det var inte direkt lätt för folk att få kontakt med predikanterna på den tiden. Det finns säkert flera exempel som folk kommer på som inte stämmer överens med bilden som NT ger av  Jesus, Petrus, Paulus och lärjungar som i kontrast var tilgängliga för sin omvärld.

Det finns många exempel i NT om hur samtal, frågor och svar-sessions var ett vanlig sätt undervisa. Jesu började redan i 12-års åldern, och vi kan läsa i Bibeln hur han satt i templet under fyra dagar och ställde frågor och svarade de skriftlärda som fanns där. ((Luk 2:46)) Vi har vidare exemplet i Luk 24:13-27 där Jesus samtalar, ställer frågor och svarar på frågor då Emmausvandrarna inte förstod att Jesus – Frälsaren hade dött.

I Apg 8:26-40 kan vi läsa om hur Filip blir ledd av Anden ut på en väg i öknen för att samtala och svara på frågor till den Etiopiska Hovmannen. Eller i Apg 10:27 där Petrus samtalar med hedningen Kornelius.

I Apg 17:2 ser vi att Paulus under en av sina resor, stannar i Tessalonika i över två veckor och ”under tre sabbater samtalade han med dem utifrån Skrifterna…” I Apg 17:17 ser vi Paulus samtala i Aten både på torget och i synagogan med judar och olika filosofer om Gud, gudar och Ordet ((”Han samtalade nu i synagogan med judarna och med dem som fruktade Gud och dessutom varje dag på torget med dem som han träffade där. 18 Även en del filosofer, både epikureer och stoiker, diskuterade med honom och en del sade: ”Vad kan den där pratmakaren vilja säga?” Andra sade: ”Han tycks vara en som förkunnar främmande gudar.” Detta sade de, eftersom han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen. 19 Och de tog honom med sig upp till Areopagen och sade: ”Kan vi få veta vad det är för en ny lära du förkunnar? 20 Det är underliga ting du låter oss höra. Nu vill vi veta vad det egentligen rör sig om.” 21 Athenarna liksom främlingarna där ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna till senaste nytt för dagen.” (Apg 17:17-21))) Han följde till och med filosoferna till Areopagen (( Läs mer om Areopagen här )) för att förklara sin lära läser vi, trots att de kallade honom pratmakare (( Läs mer om detta ordet ”pratmakare” och dess betydelse på Blue Letter Bible ))

I Apg 18:4 står det så här:

”Varje sabbat förde han (Paulus) samtal i synagogan och övertygade både judar och greker.”

Här var Paulus i Korint. Vi ser alltså att han samtalade vart än han kom. Apg 18:19 Här har Paulus kommet frem til Efesus. Här står det att han (på vanlig Paulinsk sätt) gick till synagogan för att samtala med Judarna.

I Apg 19:8 står det så här:
”Sedan gick han in i synagogan och under tre månader predikade han frimodigt. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike.”

Detta var i Efesos, och efter dessa 3 månader är det troligt att Paulus tvingades hyra en egen och större lokal så att flera skulle få höra Evangeliet ((Läs mer här –  Apg 19:9)) Men där fanns några som förhärdade sig och inte ville tro utan talade illa om ‘den vägen’, så att alla hörde det. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig, och varje dag höll han samtal i Tyrannus hörsal. (( http://bit.ly/5DAnds Apg 19:10 )) Detta pågick under två år, så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord.

Han hade m.a.o. q & a sessions omkring Ordet i 2 år och 3 Månader i Efesos.

Samtal eller monolog?

Det verkar för mig som vi har fått en monologisk församlingskultur var enbart oavbrutet predikande och undervisning är det enda som gäller. Först nu de senaste åren har det öppnats upp för lite offentliga samtal, men enbart med andra präster och predikanter. Om vi också ser på Paulus olika brev är det tydligt att dessa var i många tillfällen svar på olika frågor som ”unga och nya troende” hade skickat och bett Paulus svara på.

I det stora och det hela verkar det som man hade en tradition i antiken att lära genom samtal och frågeställningar. Varför har vi missat detta i vår egen tradition och fullständigt gått över till den hierarkiska och medelålders monologen som det enda sättet att lära och kommunicera i kristna sammanhang?

Ulf Ekman har haft sina kommentarsregler på sin blogg i mer än ett år, men jag känner inte till att han ännu har inlett eller hållit ett enda samtal med någon av dem som kommenterar eller ställer frågor på hans blogg, eller de som har skickat email till honom. Jag tycker inte vi skall släppa detta tema då jag undras över att det tar sådan lång tid för Ulf Ekman att svara på allvarliga och uppriktiga frågor som folk har. Denna princip gäller självklart inte enbart för Ulf Ekman att implementera, men är något som varje kristen ledare borde lägga märke till och ta till sig.

Jag tycker att det är på hög tid att Ulf Ekman tar allvarligt på de olika frågor som ställs honom och lägger bort denna kultur och fason att inte svare på alvarliga frågor, som jag inte vet riktig var han har tagit med sig ifrån. Detta är något som jag tyvärr måste konstatera med besvikelse. Jag vill heller inte spekulera för mycket i hur många problem som kunde lösts om man vore lite mera ödmjuk och svarat på dessa frågor som människor bär på.

Kära Ulf Ekman – Mycket av detta bloggande har ju startats tack vare din brist på att svara människor! Jag uppmanar Ulf Ekman och Livets Ord att göra bättring på detta området under 2010, men blir inte förvånad om det inte kommer någon ändring. Intrycken av Livets Ord som en fortfarande allt för sluten institution är för starkt för detta. Jag och flera andre har t.ex i email konkret förslagit till Ulf Ekman att han och Åge Åleskjær sätter sig ner tillsammans och har en samtalsserie om olika lärofrågor med teman som t.ex:

 • Arvet efter Kenneth Hagin,
 • ”Crazy grace”,
 • Lagen & nåden
 • Lakeland, Toronto, Brownsville etc
 • Prosperity gone wrong
 • Förförelser etc

Samtidigt finns det en hel massa konkreta frågor som vi inte tycker vi fått tillräckligt bra svar på. Vad med att upprätta en plats på livetsord.se där man förklarar vad man lär om olika frågor med grundlig förklaring så att det är tydligt för alla?

 • Maria som evig jungfru,
 • Apostolisk Succession
 • Väckelserörelser och de historiska kyrkorna
 • Enhet
 • Nattvarden, dvs realpresens, transubstationsläran o.l
 • med mera, med mera…

Vidare har en del tidigare förslagit att Ulf Ekman kunde t.ex invitera folk att fråga om precis vad som helst på sin blogg under t.ex. en vecka. Detta är viktigare än Ulf Ekman kanske anar. Det händer så otrolig mycket i kristenheten nu för tiden, och det är mycket förförelse som sprids. Jag är bland dem som tycker att ”den absoluta tystnaden” från Skandinaviska pastorer under Todd Bentleys kampanj i Lakeland i 2008 var direkt oansvarigt. Många kunde ha sparats för mycket förvirring och kanske även några resor, om pastorer och förkunnare hade varit tydliga från början. En del sålde även sina ägodelar för att åka på mötena i Lakeland, och somliga reste dit flera gånger under de månader detta varade.

Til slutt vill jag bara sitera något Ulf Ekman sagt. ”…Alla skall med”. Bland dessa ”alla” finns det människor med uppriktiga trosfrågor och oro kring sin ovisshet kring dessa. Låt oss skapa en atmosfär där det är lätt för människor att ställa frågor och även ifrågasätta. Svara på frågorna folk har. Snälla Ulf Ekman – Lägg av med det jag tror flera uppfattar som högmod och börja samtala med människor, inte bara präster, biskopar och predikanter.

Relaterade artiklar, Twingly & bloggar

Pingströrelsen satsar på pastorsakademi
Sandra Bullock förändrade sin syn på kristna
”Modiga pastorer på resa”
John Nilsson

Fotnoter

Annonser

271 kommentarer på “Ulf Ekman’s ”samtal” i Ny-Testamentligt perspektiv

 1. Jag tror det är viktigt att ledare såsom Ulf Ekman och även andra kristna ledare svarar på de kommentarer som kommer fram till dem på bloggar osv. Det finns inget så irriterande som när man ställer frågor och inte får något svar. Jag tror att det gynnar dem själva att tala ut i stället för att tiga.

 2. Lars F: Till alla: Kan vi lägga av med Maria-debatten för denna gången? Det är litet på sidan om artikelns huvudtema.Lars

  Det er noe som går igjen her på bloggen, altså dette med at det er så mange sidespor. Mange gode debatt temaer blir penitrert av alle mulige innfallsvinker. Dette gjør at det er en 10-12 navn som går igjen i debatt etter debatt.

  Jeg tror hoved tråden får endel lesere, men kommentarene blir mildt sagt kjedelig for andre enn de som er inne her og kommenterer ”daglig”. Synd at det er slik egentlig for endel av hovedinnleggene fortjener bedre respons enn det som er tillfelle.

 3. Åter igen måste vi titta på flera Skriftställen, för att inte hamna i några diken om vi vill göra Guds vilja och inte förvränga Herrens Ord. Varför detta under denna tråd?

  Jo, för att alla löper vi en risk att hamna i olika diken som bl.a. Ulf Ekman har gjort och han verkar inte vilja förstå, att korrigeringar som duggar tätt, är till för hans eget (och allas!) bästa:

  Dike nr.1 > ‘köttslighet’ = olika kompletterande, hedniska, förvanskande tillägg till Skriften, hämtade ur andra religioner (t.ex. att ‘Maria’ är medlerska, att människan inte kan umgås med Gud utanför kontakt genom ett särskilt invigt prästerskap osv).

  ¤ I detta dike vanärar man Herrens Namn genom att utöva orättfärdighet och ‘putsar på det yttre’ genom religiös super-fromhet som – tyvärr – kan klassas som att ’synda på nåden’ (ständigt syndamedvetande).

  Dike nr.2 > överandlighet = olika borttaganden från Skriften, tillbakagång och förströstan på egenrättfärdighet (t.ex. Herren Jeshua=Jesus är inte JHWH kommen i köttet utan bara en gudomlig människa – m.a.o. man påstår sig veta bättre än Ordet självt hur Gud tänkte och tänker).

  ¤ I detta dike utövar man egenrättfärdighet (andligt högmod) och är till och med beredd på att förneka Herrens Namn genom att nedvärdera nåden så till den milda grad, att man kastar ut barnet med badvattnet….(ständigt perfektion-medvetande).
  ………….

  Hebr.10:1 ”Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs, fullkomna dem som träder fram.
  Skulle man inte annars ha upphört att offra? De som förrättar offertjänsten skulle då redan en gång för alla ha blivit renade och inte längre haft några synder på sitt samvete. Men nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse om synder.

  Ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder.

  När Kristus träder in i världen säger han därför: Offer och gåvor begärde du inte, MEN EN KROPP HAR DU BERETT ÅT MIG.

  Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sade jag: Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig. Först säger han: ”Offer och gåvor, brännoffer och syndoffer begärde du inte och gladde dig inte”, fast de bärs fram enligt lagen.

  Sedan säger han: ”Se, jag har kommit för att göra din vilja.” Så upphäver han det första för att fastställa det andra.
  Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.”
  ……………
  Med andra ord har Herren fastställt en viss ordning som vi måste följa för att Hans fräslningsplan ska uppfyllas.

  Således är det av avgörande betydelse att vi predikar NÅD och RÄTTFÄRDIGHET samtidigt.

  Rom.4:6 ”Därför prisar också David den människa salig, som Gud TILLRÄKNAR RÄTTFÄRDIGHET utan gärningar:

  Saliga är de, vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överskylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd.”
  ………………………
  Och detta kan bara erhållas genom TRO på Herren Jeshuas=Jesu verk, Immanu’el, utan några tillägg eller några borttagningar…..
  ……
  Psalm 146:3 ”Lita inte på furstar, inte på människor som ej kan frälsa. När deras ande lämnar dem, vänder de åter till stoft. Den dagen går deras planer om intet.

  Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Han sätter sitt hopp till HERREN, SIN GUD, TILL HONOM SOM har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem, till honom som är trofast för evigt, som skaffar rätt åt de förtryckta och ger bröd åt de hungriga.

  HERREN befriar de fångna, HERREN öppnar de blindas ögon, HERREN reser upp de nerböjda, HERREN älskar de rättfärdiga,
  HERREN bevarar främlingar och styrker faderlösa och änkor, men de ogudaktigas väg gör han krokig.

  HERREN är konung i evighet, din Gud, Sion, från släkte till släkte. Halleluja!
  …………………………………….

 4. Alla: mitt i alla våra debatter. Låt oss inte glömma det alra viktigaste, nemligen at älska Herren Jesus av hela vårt hjärta. Låt oss inte tappa den första kärleken. Låt oss hålla våra hjärtan mjuka och bultande. Och låt oss alltid hitta tilfälle att lovprisa och tilbedja Gud. Att sjunga med i den här sången är t.ex et bra tilfälle. Ha en velsignad Söndag. http://www.youtube.com/watch?v=z8e9lCxn_IY

  • Det jeg gir Franck A. Søgård medhold i er:
   ”our goal should be to live Christ-like lives, serve the needs of people around us, and bring souls to our Heavenly Father”. På generelt grunnlag tror jeg dette er et ord i rett tid til mange som blogger.

   Om vi klarer å ha flere saker på agendaen, med våra hjärtan mjuka och bultande, trenger ikke et engasjement slik du har Lars, være en motsats til det Franck slår et slag for. Franck skiver om å møte de behov folk har omkring oss. En nød, slik jeg tolker det fra din side Lars, for andre kristne som har fart ille, i dette tillfelle på Livets Ord (skjer sikkert i andre sammenheng også), er mankovare tror jeg.

   Jeg skrev tidligere at med Guds hjelp kan vi tilgi, også de som sitter ved makten.
   Guds nåde setter oss i stand til å tilgi slik at bitterhetens rot kan rykkes opp. Samtidig opptukter Nåden oss til et hellig liv, og i den posisjonen kan vi, om Gud leder oss, også bli ledet til å ta ett oppgjør med usunne tendenser og missbruk av makt. Jeg tror ikke det er vår sak å dømme i hvem som kjenner seg manet til å avsløre usunne tendenser i kristi kropp. Gud kjenner hjertene, her opplever jeg nok kanskje Franck litt for kotegorisk mot Lars, eller.

   Det som er helt klart er at det å skrive på en bloggside slik mange gjør, kaste ut påstander og korrigeringer i øst og vest, nok ibland er lite fruktbart. Vet med meg selv, at ibland har jeg noe fra Herren og ibland, ser jeg i ettertid, har jeg kun vårt en ’klingende bjelle’. Her tro jeg ikke vi skiller oss noe fra Pastorer, eller om man vil – Pastorene skiller seg nok ikke fra oss andre mennesker av kjøtt og blod. Ibland kommer svada fra prekestolene, og ibland kommer matnyttige ord direkte fra Herren. Derfor trenger vi mer enn noen sinne og ha evne til å prøve det som blir sagt.

   Mange av oss har sett feil og brister hos f.eks Livets Ord og som har gjort oss vondt. Noen har havnet inn i en blindgate av bitterhet, i større eller mindre grad, som skader vårt eget åndelige liv. Alle smerte, skade, svik, utnyttelse, misbrukt lojalitet finnes det opprettelse for. Her tror jeg at mange søker denne opprettelse gjennom at de så gjerne vil ha et unnskyld fra den som har skuffet, f.eks Livets Ord.
   Forhåpentligvis kan man håpe på at så skjer, Men hva om det aldri skjer? Opprettelsen kommer ikke i første hånd gjennom den som kanskje har utsatt (bevisst/ubevisst) folk for dette, men ved å gå direkte til Jesu kors. Der får vi nåde og hjelp i rette tid. Gud forbarmer seg over den som er sønderknust. Alt starter med HAN – så oss – deretter vår neste.

 5. Åter igen måste vi titta på flera Skriftställen, för att inte hamna i några diken om vi vill göra Guds vilja och inte förvränga Herrens Ord. Varför detta under denna tråd?

  Jo, för att alla löper vi en risk att hamna i olika diken som bl.a. Ulf Ekman har gjort och han verkar inte vilja förstå, att korrigeringar som duggar tätt, är till för hans eget (och allas!) bästa:

  Dike nr.1 > ‘köttslighet’ = olika kompletterande, hedniska, förvanskande tillägg till Skriften, hämtade ur andra religioner (t.ex. att ‘Maria’ är medlerska, att människan inte kan umgås med Gud utanför kontakt genom ett särskilt invigt prästerskap osv).

  ¤ I detta dike vanärar man Herrens Namn genom att utöva orättfärdighet och ‘putsar på det yttre’ genom religiös super-fromhet som – tyvärr – kan klassas som att ‘synda på nåden’ (ständigt syndamedvetande).

  Dike nr.2 > överandlighet = olika borttaganden från Skriften, tillbakagång och förströstan på egenrättfärdighet (t.ex. Herren Jeshua=Jesus är inte JHWH kommen i köttet utan bara en gudomlig människa – m.a.o. man påstår sig veta bättre än Ordet självt hur Gud tänkte och tänker).

  ¤ I detta dike utövar man egenrättfärdighet (andligt högmod) och är till och med beredd på att förneka Herrens Namn genom att nedvärdera nåden så till den milda grad, att man kastar ut barnet med badvattnet….(ständigt perfektion-medvetande).
  ………….

  Hebr.10:1 ”Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs, fullkomna dem som träder fram.
  Skulle man inte annars ha upphört att offra? De som förrättar offertjänsten skulle då redan en gång för alla ha blivit renade och inte längre haft några synder på sitt samvete. Men nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse om synder.

  Ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder.

  När Kristus träder in i världen säger han därför: Offer och gåvor begärde du inte, MEN EN KROPP HAR DU BERETT ÅT MIG.

  Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sade jag: Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig. Först säger han: ”Offer och gåvor, brännoffer och syndoffer begärde du inte och gladde dig inte”, fast de bärs fram enligt lagen.

  Sedan säger han: ”Se, jag har kommit för att göra din vilja.” Så upphäver han det första för att fastställa det andra.
  Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.”
  ……………
  Med andra ord har Herren fastställt en viss ordning som vi måste följa för att Hans fräslningsplan ska uppfyllas.

  Således är det av avgörande betydelse att vi predikar NÅD och RÄTTFÄRDIGHET samtidigt.

  Rom.4:6 ”Därför prisar också David den människa salig, som Gud TILLRÄKNAR RÄTTFÄRDIGHET utan gärningar:

  Saliga är de, vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överskylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd.”
  ………………………
  Och detta kan bara erhållas genom TRO på Herren Jeshuas=Jesu verk, Immanu’el, utan några tillägg eller några borttagningar…..
  ……
  Psalm 146:3 ”Lita inte på furstar, inte på människor som ej kan frälsa. När deras ande lämnar dem, vänder de åter till stoft. Den dagen går deras planer om intet.

  Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Han sätter sitt hopp till HERREN, SIN GUD, TILL HONOM SOM har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem, till honom som är trofast för evigt, som skaffar rätt åt de förtryckta och ger bröd åt de hungriga.

  HERREN befriar de fångna, HERREN öppnar de blindas ögon, HERREN reser upp de nerböjda, HERREN älskar de rättfärdiga,
  HERREN bevarar främlingar och styrker faderlösa och änkor, men de ogudaktigas väg gör han krokig.

  HERREN är konung i evighet, din Gud, Sion, från släkte till släkte. Halleluja!
  …………………………………….

 6. De kommentatorer som INTE håller sig till ämnet bes göra det i fortsättningen. Moderation är en onödig väg att gå, men kommer tillämpas om detta problem fortsätter. Jag vill tillägga att de olika artiklarnas kommentarsfält inte är ett forum för allahanda frågor.

 7. Visst är det lite märkligt att alla ämnen här blir ”off topic”, så småningom och människor ska påläggas dåligt samvete, om De besvarar inlägg som riktats till dem.

  Varför inte Andy starta ”flera kanaler” samtidigt, där t.ex. vad trosförkunnelsen står för, vad katolicismen står för, vad nyjudianismen står för (som verkar mest aktuellt och som ifrågasätts), får framkomma utifrån fakta och så låta det bemötas och ventileras samtidigt under olika ämnen.

  Detta, samtidigt som Du öppnar upp för det ämne som allt, förr eller senare under alla ämnen, synes hamna under: Vem är Jesus Kristus!?

  Och det är sunt att det ämnet alltid kommer upp till ventilation, för det är ju själva kärnan i den Kristna tron!!

  Tror också att Du alltid kommer att ha behov av att ständigt ha en kanal liknande ”rakt på sak öppen”, där de andra ämnena inte platsade, men som ”tränger sig på i människors hjärtan”, så att de då får yttra sig därom.

  Ursäkta! Detta var inte illvillig kritik Andy till Din blogg, utan välmenande tips, som kanske skulle bidra till att människor inte beöver känna sig skuldbelastade, så fort som de ”går utanför ämnet”, ”vinklar ut” i ngt, som de upplever viktigt och svarar på inlägg, som därigenom blir riktade till dem.

  T.ex så kan jag nu inte svara på inlägg, som riktats till mig, eller kommentera andras inlägg, för då är jag ”off topic” och riskerar att inte få skriva här.

  I all välmening Andy! För Din intention är väl ändå, att den kristna tron och de villfarelser som härjar i tiden, ska kunna få bli ventilerat ända in i ”botten”! Det vet jag är vad Du önskar!!

  Ta då inte mina tips på ett felaktigt sätt och som kritik, utan som ett försök till att hjälpa Dig, till att ”uppgradera” Din blogg, så att den ännu mer kan bli till välsignelse!

  HaFo

  • Antingen respekterar man att denna blogg har regler som ska följas, eller så låter man bli att skriva här. Allt handlar inte om det du alltid skriver om Harry, ”vem Jesus ÄR”. Vi har samtalat om just dessa välmenande tipsen tidigare, och nu har alla haft chans att skriva om vad som helst i ”Rakt på sak!” under en längre tid. När vi skriver artiklar som handlar om Livets Ord, vad som skett tidigare där och vad som sker nu, ja då samtalar vi om artikelns ämne, inte om det samma om, och om, och om igen. Inte alla orkar eller vill ta del i de ständigt upprepande fraserna kring det du brinner för, även om du har ibland rätt i det du skriver om.

   Jag accepterar ett svar på denna kommentar (från Harry), men efter den förväntar jag att reglerna följs. På sikt, dvs runt januari, kommer det troligtvis stora förändringar här, och då tror jag att bredden kommer bli större för de som vill samtala om olika ämnen.

 8. Men snälla Harry, du och jag med flera har ju vridit och vänt på alla våra argument femtielva gånger, så det blir ju bara upprepningar. Om du inte vill tro på bibelns vittnesbörd så är jag utan skuld.

  Jag ser att du börjat avfalla från hafologin, du skriver ju ”Vem är Jesus Kristus!”
  Det heter ”Vem Jesus Kristus ÄR”. 😉
  Allt gott!

  • Du läser in mer i mitt svar än nödvändigt. Reglerna gäller lika mycket för SÅ. Att bemöta andra med raljerande och sarkastiska kommentarer tar jag avstånd ifrån. Det enda jag ber om är att samtliga håller sig till ämnet i den aktuella bloggposten. Är det verkligen för mycket begärt? Jag kan inte tillåta allehanda utläggningar av kommentatorer om helt andra saker i en artikel. Detta bör jag som bloggägare kunna påpeka strängt utan att någon ska känna sig trampad på tårna. Jag är beredd att lyssna till vem som än vill tala, men är du beredd att inte föra samtalet över till det du brinner för hela tiden? Detta är inte ett allmänt diskussionsforum.

   I all vänlighet.

 9. Ok, jag skall bättra mig. Jag tycker att du skall ta bort de inlägg du anser inte hör hit. Speciellt de senaste.
  Var välsignad!

 10. För att återgå till det rätta ämnet:
  Om Ulf Ekman anser att vi bara är en skock outbildade gräsrötter som man bara kan vifta bort och inte ens bry sig om att tala med, så borde han väl åtminstone försöka lära oss det han själv är så säker på, och säga att så här är det, och så här är det med det, och så här skall det här tolkas o.s.v.

 11. Vi behöver ju inte tro på honom, men då skulle vi åtminstone veta var han står.
  Om Ulf Ekman håller på att bli katolik så kommer han inte att vara ledare länge till, utan förlora både sitt anseende som sin hjord.

   • Det är möjligt att jag ibland tror på rykten, men jag vill ju inte tro att mina kristna bröder och systrar ljuger.
    Det är väl ändå grundläggande för en kristen att inte ljuga.
    Ryktet säger att Ulf Ekman har erkänt Maria som evig jungfru, och om detta är sant så har han enligt min mening sålt sin själ.
    Jag älskar Ulf Ekman och blir orolig för honom då jag hör sådana här rykten.
    Det enda jag efterlyser är att han inleder en dialog med oss som kommenterar på bloggarna, så att vi slipper vara oroliga för honom, och kan ta ställning till om vi vill ha honom som ledare och föredöme.

   • Jag ska snabba mig att skriva färdigt de påståenden jag personligen gjort under de sista åren, och så kan man själv utifrån det vurdera och söka sanningen. Maria som evig jungfru? Jo, det stämmer.

 12. Men kara John, nu lagger du ord i min mun i min mun igen. Jag sade inte att Andreas gor detta (men har del i det eftersom han later Lars lagga upp sin artikel har), men jag tycker faktiskt att Lars gor detta.

  Det ar faktiskt sa att jag ar faktiskt oroad over den negativa ”andan” som finns over kristenheten i Sverige. Man beskyller varandra for dittan och dattan och ofta sa ar det bara losa rykten som man hanvisar till. Jag tycker forst och framst att man ska vara oroad over sin egen status an att hela tiden forsoka hitta fel hos andra.

  Var och en av oss ledare gor fel ibland och om det gick skulle jag vilja vara utan fel och brister men nu ar det ju faktiskt sa att man ar bara manniska och darfor felar man ibland. Man har beskyllt mig for att ”forsvara” LO och UE men jag tror att jag skulle gora detsamma ifall det var nagon annan kristen ledare som stod i blickfanget for ”era” pilar. Inte for att jag vill forsvara det de ibland gor fel utan for att ibland sa fokuserar vi for mycket pa alla fel och brister som finns att vi inte ser att manniskor faktiskt gar forlorade. Ratt som det ar star vi dar i Sverige och Skandinavien och vart land ar helt sekulariserat med doda kyrkor och halv doda kristna.

  Lat oss hoja blicken och se pa Jesus istallet for att se pa en manniska och bli nedstamd.

  John Nilsson: Patrik, nu blir jag faktiskt besviken på riktigt. Jag har alltid tyckt olika i många frågor i förhållande till dig, men jag har ändå alltid trott att du haft genomärliga uppsåt i det du gjort. Nu har jag svårt att tro det. Det kan inte vara så att du verkligen tycker att Lars och Andréas gör på samma sätt som dem de kritiserar. För det första är det inte sant, och för det andra finns det inga tecken på något sådant i denna tråd. En kristen ledare som du måste kunna se åtminstone någon form av gråskala och proportioner.Nä, nu blev jag ledsen. Jag minns din uppriktiga omsorg när du skrev på facebook förut, i oron för att vi skulle vara bittra. Jag tyckte om att du gjorde så, fast jag förstås tyckte att du oroade dig i onödan. Det rimmar dåligt med ditt beteende här. Snälla, lugna ner dig lite.  

  • Det du kallar att lägga ord i din mun är det du sedan beskriver, dvs att du främst adresserat Lars men indirekt Andréas. Inget missförstånd där alltså. Och jag tycker att det är helt otroligt hur du kan göra så, det saknar proportioner.

   Det är självklart att dekonstruktion är lättare än konstruktion. Men när kristenheten faller samman är verkligen inte rätt tillfälle att sluta tala om rättfärdighet, rätt, fel och om goda föredömen såväl som om dåliga. Det är precis när allting rasar som massorna är benägna att desperat kasta sig på mycket dåliga ledare. Det gäller både i världen såväl som i kyrkan, och det har hänt många gånger. De av oss som oroar oss för sådant är inte tysta.

 13. P-O.S: och kan ta ställning till om vi vill ha honom som ledare och föredöme.  

  Det bästa är att sluta följa människor och sluta ha människor som föredömme.
  Vi har en sann herde, Jesus kristus och honom skall vi följa, Ulf Ekman är inte och kommer aldrig att bli min herde, eller mitt föredömmme, inte någon annan människa heller för den delen.

  Jesus är vårt huvud och ett huvud har en funktion, att ge signaler till alla delar i en kropp, om vi slutar att ha Jesus som vårt huvud dröjer det inte länge fören katastrofen är ett faktum!

  Ja till Jesus, Nej till människor!

  Bj

 14. Patrick Ölund:
  Lat oss hoja blicken och se pa Jesus istallet for att se pa en manniska och bli nedstamd.  

  Amen to that brother. Absolut är det Jesus vi ska fästa vår blick på, bara honom vi kan förtrösta på. Inget annat kan rädda vårt land.
  ”Se på Jesus, jag vill lyfta min blick, och se honom såsom han är”.

 15. Flera kommentarer (Franck, Patrick, Hansen) pekar på något viktig som rör oss alla, bloggare som andra, nämligen hur vi som kristna prioriterar. Ibland hör vi röster som pekar på det helt sentrala och betydelsesfulla med vår kristna vandring, altså detta att nå de ofrälsta, och att visa kärlek och barmhjärtighet. Det är mycket sundt att vi påminns om detta. Jag ser standig i olika trådar här att Andy får sådana uppmaningar av folk som tycker debatterna inte hör hemma i en sund kristendom. Låt oss se närmare på detta..

  Vi har olika kallelser och innriktningar på våra liv, men kärleken till Jesus och andra människor skall vara driven. Låt oss leva i den anden, då vill våra proiriteringar påvärkas av denna kärlek. Vi vet alla att det kristna livet har många fassetter, t.ex omgås med Gud, bön, lovprisning, ta han om familj och vänner, ta till sig ordet/undervisning, leva ut Kristuslivet (andens frukter), gemenskap, ge, förkunna, undervisa, sköta sitt jobb, evangelisera/missionnera, vara salt och ljus i sämhället.

  Jag har varit med i sammanhang där man snakkar om att kristna inte skall vara upptagen av att påvärka openion i samhällsfrågor som homosexualitet, äktenskap, abort, alkohol, Israelfrågan med den motivering att vi frälsta skall ut och evangelisera. Visst detta kan ta fokus bort ifrån Jesus och evangeisation, därför behöver vi minnas på detta, men vi kan inte gå inn och dömma i hur andra kristna prioriterar i sin kallelse. Vad vet vi om deras bärmhjärtighetshandlingar och deras omgänge med den ofrälsta grannen? Här måste vi se på hur andra prioriterar i ett fågelperspektiv. En planterar och en vatnar. Vart lem har sin funktion.

  En respekterad teolog i Livets Ord kretsar skrev till mig (Livets Ord svarade altså) efter att jag hadde skicka nogrå funderingar till honom om bl.a detta med Katolisismen, apostoliska suksecction/allmene prestdömmet och detta att Ulf Ekman i 1991 på ett tydligt sätt undervisade om dispenstionism och at vi lever i Nådenstidsalder (församlingens-/Andens-/hedningarnastidsålder, men som Ekman numera reserverar sig för. Teologen var trävlig och gav nogrå indikationer om bl.a var LO står vidrörande tidsålderläror.
  Men sen skrev Teologen, citat:

  ”Men jag fattar inte hur folk orkar gå omkring hela dagarna och stöna över att Livets Ord har förändrat sig =). Självklart utvecklas man, tänker om etc, men det viktigaste är ju hjärtat vad lever jag för?” citat slut.

  Okey !?! Det viktigaste är ju hjärtat. Ja, och Amen.

  ——–
  Men, mitt svar tilbaka till teologen löd så här, citat:
  Ja det är klart att man utvecklas. Är inte imot utveckling. Mycket är bra, också på Livets Ord, och vi som troende skall självklart vara medvetna om att ha vårt hjärta och fokus på Jesus och att vi står tilsammans om att Guds vilja skall ske på jorden så som i himmenel. Ibland är bitar av utvecklingen Livets Ord går igennom av en sådan art att inte alla kan säga amen till allt, självklart.

  Både du (teologen altså) och jag vet att Livets Ord har ett enormt innflytande på frikyrkligheten. Jag tror att det är bra att man då, i samfunden, inte blir historielösa angånde vad de står och har stått i för lära(teologi) och tradition. Det att det finns människor som då tar reda på hur utveckligen går, gennom att informera om detta, är inte så jag ser det, något annorlunda som fenomen, enn den analys, kartläggning och studie som LOU bedriver innför teologiska strömmningar i forntiden och nutiden.

  I SÅFALL SKULLE DU JO MENA ATT ER (Livets Ords-Keryx) EGEN ANALYS AV T.EX NÅDEFÖRKUNNELSEN ELLER ÄR ENARSSONS UDDA GUDS BILD, SKULLE VARA ATT GÅ OMKRING (HELA DAGARNA) OCH STÖNA. PÅ SAMMA SÄTT SOM DU GÖR DINA ANALYSER MED FÖRVISSNINGEN OM ATT DU ÄR I ANDEN, SÅ ÄR JAG BARNSLIG NOG ATT TRO JAG OCKSÅ ÄR DET. Mitt fokus är Jesus och det att evangeliet skall komma ut stärkt, skarpt och klart. Det är driven min. [……] som du säger, DET ÄR JU HJÄRTAT som Gud ser till.

  Det att folk, eller att i mitt fall, jag, i min relation till Livets Ord (andeliga syskon, vänner, släkningar), ser att elementer av denna utveckling har underströmmar som i gjör att bitar av vad jag bygger min övebevisning på blir utmanad, också av t.ex din undervisnig [……….], det gör att jag inte skulle vara ärlig med vara sig mig själv eller människor jag relaterar till på Livets Ord, i fall jag inte gjorde en evaluering rundt detta som kommer i kjölvatnet av förendringarna.

  Ni får inte glömma att många av oss som kom (från Norge) till LO kom ifrån karismatiska rörelser (influerad av läkmansrörelser, pingst, Sarons Dal og Arild, Hagin, Åge Åleskær, Bakken, Ulf Christiansson/Brandström). Det att ni nu drar är mer ått det många av är f.d präster kom ifrån, gör inte att alla plutsligt har fått det från Gud att detta är rätt utvecvkling.

  Allt detta bara för att du skall tro mig att jag inte vill LO eller Pastor Ulf något ondt, men jag tar på allvar vad ni syslar med och tror på. Så fungerar jag. När jag (eller andra) inte håller med är i allt, tror jag det är bra att gjöra sin röst hört. Ofta är det så att de som säger ifrån, faktiskt representerar många andra. ATT LÄGGA LOCK PÅ SÅDANT SOM FOLK REAGERAR PÅ TROR JAG ÏNTE ÄR KLOKT.

  Var välsignat och tack för allt det positiva och Gudgivna Livets Ord gör och har gjort.” Citat från mitt svar til LO-teologen slut.
  ——
  Är det inte så att det är lett ett tänka att de som sysslar med andra sidor av Guds rike enn oss själva är utanför Guds plan…
  Hva tycker du om dette Franck?
  Låt oss vara sindiga och nyanserade, kristenheten behöver alla gåvor som är satt att betjäna Kristi kroppen. Men allra viktigst är att vi ser till att LIVET (Zoe) utgår ifrån vårt hjärta, där har du helt rätt Franck.

 16. För att lägga lite ved på elden om att föra en dialog, så är det ju rätt så uppenbart att Jesus i princip svarade alla och hans tjänst var mycket större än nämnda pastor.

  Jesus gav även svar på tal till hans kritiker, vilket det fanns gott om.
  Jesus fegade aldrig ur för att något blev obekvämt, utan han stod rakrygga i alla situationer.

  Vad säger då skriften om oss som menar sig följa honom, är vi sådana som bibelordet i Fil 2:5?

  Varen så till sinnes som Kristus Jesus var:

  Eller som det står i 1 Joh 4:7?

  Därigenom är kärleken fullkomnad hos oss, att vi hava frimodighet i fråga om domens dag; ty sådan Han är, sådana äro ock vi i denna världen.

  Så till sinnes som Jesus var och sådan han är, sådana är också vi i denna världen.

  Eller ytterligare ett ord som jag tänkte på:

  och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom Hebr. 10:38

  Nu är inte detta sista ord klockrent, men att dra sig undan och undvika det obekväma som Ulfs kritiker pekar på, tror inte jag är vägen, utan respekt vinns genom att våga stå rak i blåsten.

  Det är inte svårt att stå rak om alla apploderar och hurrar även om man har fel, nej svårt är det när kritiker naglar en med ifrågasättande, det är där den sanna rakheten visar sig och det gäller inte enbar vår broder Ulf, utan det gäller oss alla.

  Så frågan blir då åter till oss, är vi Så till sinnes som Jesus var och sådan han är, sådana är också vi i denna världen, eller drar vi oss undan när det inte passar vårt kött? Jag kan nog utan omsvep säga att jag inte är så som dessa skriftens ord säger, men förhoppningsvis är jag på väg i förändringens process.

  En annan fråga poppar upp! Vill vi förändras i enlighet med dessa skriftens ord, eller vill vi enbart ha legal rätt att kritisera RKK, LO och Ulf, för då finns det andra skriftens ord att ta till som saktionera kritik och ifrågasättande.
  Ännu en fråga dyker upp i skallen på mig! Gör denna kritik någon nytta egentligen, är det rätt väg att gå?

  Svaret på de två sista frågorna är nog ja och nej.
  Ja, för att några kan få bekräftat vad de själva förstått och kanske våga ta ett steg ut ur fångenskapen.
  Nej, Jag tror inte att det gör någon nytta när det gäller RKK eller LO, möjligen kan bön hjälpa, men jag tror att kritiken kan försvåra för Gud, för den/det man kritiserar ikläder ofta sig försvarets skyddsutrustning och självbevarelsens pansar, detta är en männsklig åkomma, för man vill ju inte tappa sitt anseende, en stor ledare, eller församling får ju inte ha, eller göra fel, eller gå fel heller för den delen.

  Bj

 17. bjørn

  en ting til;
  Jesus taler om flere steder at vi er velsignet når vi blir talt ille om for HANS skyld !
  hvor mange av oss blir forfulgt for JESU SKYLD?..blir talt ille om fordi vi elsker han ?
  Er det ikke heller slik at det er våre egne gjerninger som folk kritiserer eller ikke…er det ikke ULFs sine manglende kommunikative evner vi kritiserer….han blir ikke forfulgt for JESU skyld…blir jeg eller du?

  OM vi blir talt ille om basert på våre fel og slikt, ja da kan det være rett det som vi blir dømd for, men Jesus taler om dette å bli kritisert/dømd/forfulgt for HANS SKYLD!!!

  Hva betyr DET for oss ?…
  Jesus ble dømd for VÅR SKYLD; derfor forsvarte han ikke seg selv når han stod der med tornekronen..han stod der i VÅRT sted…og holdt sin munn lukket..og tok imot de slag som ikke var til han, men som var til oss..

  Står jeg , står du..der vi er i JESU STED…på vegne av JESUS, og taler/lever på vegne av HAM ?..om vi så gjør, da kan vi holde vår munn lukket når vi for HANS SKYLD blir hånad!…det er da ikke vi som blir dømd, men JESUS.

  er dette fremmende tanker i dag?

  anita

 18. Andy, du blir sur på någon som lägger ut privata e-mail i kommentarerna. Du själv lade ju ut Magnus Dahlbergs privata epost-kommunikation med Eivor Nilsson i en post härom veckan. Se om ditt eget hus. Det viner av stenar i glashuset. Mest hela tiden.

  • Ser du på det du refererar till, är det ett svar från webadmin för Ulfs blogg, och innehåller inte ”sensitiva avslöjningar” i samma grad. Eivor fick ett generellt svar från bloggadmin ang. varför hennes kommentar inte godkändes, medan det jag reagerade på var väldigt personligt, och på ett sätt som inte borde hamnat i offentligheten. Om du inte ser skillnaderna mellan dessa två får vara din sak, men jag anser att det är en markant skillnad. Jag förstår att du menar att det viner om stenar i det du kallar glashuset. Sluta kasta dem då.

   En annan fråga. Anser du att det jag skriver om Livets Ord och Ulf Ekman är lögn, eller är det sant? Hur ser du som medlem på det som skett och sker i Livets Ord?

 19. Andy: ”Vi följer ledare när vi egentligen borde följa vårt hjärta”

  Hm…Borde man verkligen följa sitt hjärta?

  Är det inte det Ulf Ekman, och alla andra gör?- Hur fungerar detta för dem?
  ”För det här är det större saker som den helige Ande håller på med än det vi någon av oss kan kontrollera. Och det är absolut rätt att människor kan gå fel. Dom flesta gör det vid något tillfälle. Men det också lika rätt att vi har den helige Ande och att vi kan höra från himmelen.
  Och att därför så är det en tid då, då vi ska säga hjärtan har värmts mot varandra. Och då satans brinnande pilar skjuter för att denna process av att älska min broder och min syster skall avstanna. Den kommer inte att avstanna. Den kommer inte att avstanna. Tvärtom kommer den att fortsätta och ingen demon i helvetet kan stoppa bröder och systrar i tron från att finna varandra i Kristus Jesus.” – Ulf Ekman nyårsafton 2008 eller Ulf Ekman till DM att ”Enhet begynner i hjertet, ikke i teologien”

  Själv tycker jag detta är ganska riskfylld med tanke på Jesu ord:
  Mark 7:20-23:
  20 Och han tillade: ”Det som går ut ur människan, det gör henne oren. 21 Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, 22 äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. 23 Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren.”

  • Michael:
   Laga inte en lära runt detta. Kort menar jag att man allt för ofta varit med om saker man egentligen visste var fel, men för att ”den store ledaren” sa att detta var från Gud, gjorde man det. I dessa fall borde man följt sitt hjärta. Ekman följer säkert sitt hjärta.

 20. Michael G. Helders: Hm…Borde man verkligen följa sitt hjärta?

  Beronde på om man definerar hjärtat som kjøttet eller som anden.

  Det betyder att vi måste självklart tolka inn i sitt sammanhang vad bibeln menar när ordet hjärta andvänds.

  Bibeln säger också, t.ex, att vi skall bevara vårt hjärta framför alt vi bevarar, för LIVET går ut ifrån det.

  Vi skall självklart inte bevara onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet och ondska;
  Men därimot alt det som Gud har gett oss i vår ande, den nya skapelsen altså.

  Ordet och Anden är ett. DHA har tagit bonin g i den som tror.

  • Det är mycket viktiga frågor som tas upp här…

   När Herren kommer tillbaka, så vill Han hämta en brud Honom trogen.

   Allting handlar om hjärtats tillstånd, eftersom all vår undervisning och alla riktlinjer står nedtecknade i Ordet.

   Hur man representerar Herren är viktigt för alla troende:

   1Tim.3:13 ”De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.
   Detta skriver jag till dig i hopp om att snart kunna komma till dig.

   Men om jag dröjer skall du veta HUR man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval.

   Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet: Han som blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom Anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten.”
   ………………………

   Att påstå sig – som ledare – förvalta åt Herren lämnar inte plats för ett eget bygge…

   Församlingen ska ju vara sanningens pelare och grundval, och då är det viktigt att ta till sig varningarna från Uppenbarelseboken.

   Det finns alltså en SANNING och Herren korrigerar herdarna vid felaktig väg.

   Hebr.3:3 ”Men Jesus är värd mycket större ära än Mose, liksom byggmästaren är värd större heder än själva huset. Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt.
   Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus för att vittna om det som senare skulle förkunnas.

   Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus, och HANS HUS ÄR VI, när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av.

   Därför säger den helige Ande: I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan,… ”
   ………………
   Så det gäller att hålla ‘huset’ rent från falskhet…..
   ……….

 21. Just det…

  Man får alltid börja med sig själv – och sedan hjälpa Herren genom att ta sin kallelse på allvar och skydda Hans hjord från vargen.

  1Petr.4:14 ”Saliga är ni, om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er.

  Men ingen av er skall lida för att han är en mördare eller tjuv, förbrytare eller förskingrare. Men om någon får lida för att han är kristen, skall han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet.

  Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium?

  Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren?

  Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott.”
  ……………………………….

 22. Deborah: Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus, och HANS HUS ÄR VI

  Deborah!

  Problemet i vad som är Guds hus, är att den gammeltestametliga teologin har smugit sig in och gjort kyrkolokalerna till Guds hus, naturligtvis säger man inte det, men i praktiken är det så.
  Om en frikyrka presenterar sig, är det då inte lokaler och verksamhet som är det synliga, istället borde det vara ett gäng människor som visas upp med orden, detta är församlingen…osv.
  Tyvärr är det som jag ser det, att det blivit en nytestamentlig tempelkult, där själva Lokalen/templet blivit grejen, med detta så följer en massa saker som blir till individens fångenskap och den frihet som evangelierna talar om uteblir.

  Bj

  • Just det…

   Det som skulle bli frihet – det blir träldom…

   För där Herrens Ande är, där är borde det bli frihet.
   Ingenting annat…..

   Vad har Herren behag till?

   Det profetiska tilltalet har alltid tagit itu med alla kulter som blev större än Herrens barmhärtighet och rättfärdighet.

   Suck….. Man får se upp hela tiden….

   ……………………….

 23. Deborah: Man får alltid börja med sig själv – och sedan hjälpa Herren genom att ta sin kallelse på allvar och skydda Hans hjord från vargen.

  Detta sista som du säger…’skydda Hans hjord FRÅN VARGEN’ – säger Jesus detta? Jag har för mej att Han säger det som såhär:”Mina får lyssnar till MIN röst…men den falska herden(VARGEN)följer dom inte” [Joh. 10:27] Vem ska skydda vad? Jesus säger inte att innan fåren vuxit upp så är de små lamm och lätta byten för VARGEN – det är bara religiös tradition som säger så. Däremot så säger det sej själv att lammen följer efter fåren 😉

  • Joh.10:9 ”Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete.

   Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.

   Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.
   Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr, när han ser VARGEN KOMMA.

   Och vargen river dem och skingrar hjorden.

   Den som är lejd bryr sig inte om fåren.

   Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern, och jag ger mitt liv för fåren.”
   ………………….

 24. Prophetone:
  Uppdatering Tänk om Gud ville du skulle vara Pastor i en församling… tillsammans med Björn Jönsson? Björn Olav Hansen skulle vara kassör, Andy vaktmästare, Patrick missionär, John Nilsson själavårdare/psykolog, Anita visionär/drama/körsång, Ulrika tog hand om Söndagsskolan. Jag själv? Avprogrammering på Söndagsskolan… http://www.sourze.se/Tio_tecken_p%C3%A5_din_avprogrammering_10650720.asp 

  För att kunna bli pastor, måste man,
  1. ha nödvändig pastorsutbildning, obs inte pastorsinbilning!
  2. vara väldigt aktiv i en frikyrka, som då tillåter medlemen att gå vidare, vilket inte är så vanligt!
  3. den blivande pastorn måste ha en karaktär utöver det vanliga, för hans får måste ha ett verkligt perfekt föredömme som de kan efterlikna och följa!

  Alltså kan vi nog utgå från att dessa kandidater som Prophetone föreslagit, inte innehar de kvalifikationer som denna utomordentligt gudomliga uppgift kräver!

  Efter denna lite förenklade genomgång, inser nog de flesta, att pastorsjobbet bara är för de speciellt utvalda, med en extraordinär karaktär och av nöd/nåd inneha nödvändiga kvalifikationer, dvs inte jag, men kanske deborah, vad vet jag! 🙂

  Bj

  • Björn….

   Att tjäna Herren är ingenting man kan ta sig utan det är givet.
   För det första så är ‘pastorsjobbet’ inte ett vanligt arbete utan en kallelse: som man antingen bejakar eller förkastar.

   För det andra, så måste vi med en gång fastställa enligt Ordet, att den utomordentliga karaktär som ett pastorskallelse kräver är ingenting man äger i sig själv utan det är en gåva OM vederbörande är beredd att lyda Gud.

   ”Inte längre lever jag utan Kristus lever i mig” innebär, att den största syndaren har insett att han/hon inte har någonting eget att komma med…

   ”Herren är min rättfärdighet!” betyder att vi, förtappade syndare allihopa, berömmer oss endast av Honom som gav sitt liv för att vi skulle leva. Punkt.

   Den karaktär Jesu lärjungar borde ha, formas i lidandets och hårda prövningars stund…Och det har ingenting med att vara perfekt att göra! Då skulle varken Mose eller Paulus, eller Petrus, eller…osv. kvalificera sig för uppdraget.

   Allting har med det enkla hjärtat att göra. Som ett barn…utan falska motiv.

   Och när man har förlorat alla vänner och bekanta pga. evangeliet, när man sitter ensam i öknen och börjar sakta förstå Herrens Ord att ”utan MIG kan ni ingenting göra”, när alla människor sviker och den Ende som står kvar heter Herren, då kan Gud gripa in och börja göra något…

   ”Kött” måste kapitulera utan knorr.

   Vi får inte glömma att vi kallas Herrens utvalda prästerskap. Det innebär ett ansvar. Eller?

   En syndare som känner Herren och vet vad nåd vill säga, som har legat i djupaste djup och upplevde Herrens hjälpande hand ut ur mörkret – honom/henne kan Herren kalla att ta hand om fåren och lammen.

   Då har vi alla fått en pund att förvalta – tills Herren kommer tillbaka.
   Och detta förvaltarskap är en gemensam uppgift, där alla lemmarna i Kroppen tjänar Herren tillsammans och betjänar varandra med var sin gåva – utan översittar-fasoner…

   ”Om ni älskar varandra, så skall hela världen förstå att ni är mina lärjungar!”

   Var välsignade kära syskon och Björn!
   …………..

  • Var står det om Pastorer i NT? Ett enda Bibelord.. Som inte talar om position eller ngt sådant.. Pastorsrollen är rena fantasifostret. Däremot står det en hel del om pluralistiskt äldskeskap och tjänstegåvor… Den episkopala hierarkiska Församlingsstrukturen är hämtad från Ignatius av Antiochia och är en del av den Katolska traditionen och inte Bibeln.. Varken Ekman el Halldorf är ju Sola Scriptura.. Luther trodde han var det 100% men han var iaf på väg framåt och inte bakåt..

   • Det vi kallar pastor är väl detsamma som i Bibeln kallas församlingsledare.
    Det borde kanske räcka att man är en erfaren/mogen kristen för att få den tjänsten. Tyvärr verkar det räcka att man har gått bibelskola/pastorsutbildning, och sedan kan man vara hur som helst.
    1Ti 3:2-7 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. Han skall ta väl hand om sin familj och se till att hans barn lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall han då kunna ta hand om Guds församling? Han skall inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och döms av den som förtalar honom. Han skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.

 25. Hade inte tänkt skriva här mer, men när jag läser Perssons ”dubbla budskap”, som Andy inte alls reagerar på fast det går utanför ämnet, så kan jag inte va tyst.

  ( Andy verkar mest gå in och ”slå människor på fingrarna” med att de skriver ”utanför ämnet”, om de går in och bemöter villfarelse som förmedlas – eller!?)
  —-

  Persson säger:

  ”Men därimot alt det som Gud har gett oss i vår ande, den nya skapelsen altså.

  Ordet och Anden är ett. DHA har tagit bonin g i den som tror.”
  —-

  HaFo:

  Den andra meningen är sann, om att Gud bor i den troende människan och det likställs enligt Jesus i Joh. kap. 14 – 17, som att ”jag i Dig, Du i mig och jag/vi i dem” = att den Helige Ande Guds eget liv tar sin boning i den troende, om man dessutom lägger det samman Med Joh. kap 1 och Ef. kap 1. till att människan blivit född av Gud och delaktig av Gudomlig natur, Guds egen Ande och liv.

  (Inte att förväxla vid att Jesus är ”fylld av all fullhet” = är Guds fullhet lekamligen, då när ”Ordet som var Gud, vart kött/människa” och ”Gud var i Kristus och försonade/förenade människan med sig själv).

  Men var hittar Persson belägg i Skriften för sin första mening (?):

  ”Men därimot alt det som Gud har gett oss i vår ande, den nya skapelsen altså.”

  HaFo:

  Var står det att det är vår egen ande (livsanden som gör oss till levande varelser av själ och kropp), som ”är den nya skapelsen”?

  Den nya skapelsen är inte ett ”visst element” i vårt väsen! Den nya skapelsen är att hela jag till hela mitt väsen blivit förenad med och lever i Guds gemenskap och det är inte enbart knutet till min livsande, utan till hela min person, inklusive själ och kropp.

  Den som är intresserad, läs vidare på:

  http:hem.spray.se/harry.forsgren/H4Bok.htm

  HaFo

  • Jag vet inte varför du håller på som du gör Harry, men du är fräck och vet inte vad du talar om när du skriver så om mig. Följer inte alltid med på det som skrivs här till dygnets alla tider. Det finns ett liv utanför blogen också. Gör det verkligen så ont att få kritik och förmaning att du måste försöka få andra över på din sida mot mig?? Du har fått stora friheter här, troligen mer än du får någon annanstans. I min förmaning till dig tidigare var det du som började dra upp det samma vanliga – ”Vem Jesus ÄR” osv, och det var offtopic. Trots det skyller du på att du bara skulle bemöta ”villfarelser” som Gerdvall skrivit, och framställer dig som ett offer för att du fått tillrättavisning. Du har faktiskt avvikit ofta från ämnet och borde hellre kunna beklaga (som andra gör när jag påpekar sådant) och återgår till ämnet. Jag tillrättavisar fler än dig, och de som du anklagar för villfarelser tillrättavisas också, ganska ofta t.o.m.

   Jag går inte vidare med detta nu, men du uppträder inte på ett fint sätt nu anser jag.

   • Jag vill inte misstänkliggöra eller vända folk mot Dig Andy! Men vad som gör mig frustrerad ibland är just detta att när en del går från ämnet och kör in, som jag ser det förförelse, så ”sliter det i fingrarna” att få bemöta det. Men då blir det jag som får ”sitta i skamvrån”, för att jag gick från ämnet.

    Du kanske tycker att SÅ:s mening om att en människa som inte har en kropp är ingen människa, att det inte låter så viktigt att reagera på.

    Men en sådan mening är ingen bagatell. Detta är att utifrån en fixering vid kroppen som människans enda och hela identitet skapa en JDS – lära, bara ifrån motsatt håll, som sker i trosförkunnelsens fixering vid livsanden, som människans enda och hela identitet, som JDS – läran skapas från det hållet. Men jag ska inte orda mer om det här nu.

    (Den som är intresserad av detta, kan gå in på ”Häften” och där på ”Kan Gud dö – Jesu Kristi person – den stora stötestenen”)
    —-

    Det var för att vi inte skulle behöva ha det så, att människor går utanför ämnet och ”hamnar i skamvrån”, som jag gav Dig en del tips i all välmening. För vi kommer alltid att få en rundgång kring vem Jesus är, i ett bemötande av de tre farligaste förförelserna på arenan idag och vars företrädare skriver här på Din blogg:

    katolicismen, trosförkunnelsen och nu nyjudianismen.

    Men jag ska försöka hålla fingrarna i styr och inte sabba det pågående ämnet. Och visst av hela mitt hjärta så är jag med Dig och inte mot Dig Andy!

    Ursäkta om jag uttryckt mig klumpigt i min frustration, av att allt som oftast få hamna i ”skamvrån”. Det är väl mycket mitt eget fel, när jag inte kan hålla tyst, när jag borde vara tyst.

    Det blir ofta fel för mig, med missriktade och onödiga kommentarer, eftersom jag är en rätt så impulsiv personlighet. Förlåt mig!

    Ha det gott Andy!

 26. Nu när jag ändå inte kunde hålla tyst, så återger jag en del synpunkter som hör hemma under detta ämnet om Ekman bara för en monolog, så har jag väl då där en hel del att säga och jag får riskera att bli lynchad och sågad vid anklarna över mina synpunkter.

  Jag vet inte om det fyller en funktion att delge dessa synpunkter. För ingen av de som idag skriver på bloggen, synes egentligen vilja inse hur allvarligt ställt det är med Ekman, att han faktiskt är en villolärare, som förmedlat villfarelse och nu bara trampar vidare med att sammanföra trosförkunnelsens villfarelse med katolicismens förförelse.
  —-

  Visst Ekman är en makt och kontrollmänniska som ”talar ovanifrån”, utan att lyssna. Han är en, som ”värmer” de som stryker honom medhårs. Men de som han inte kan kontrollera, eller som ifrågasätter honom, är hans fiender som ska frysas ut, dumgöras och negligeras.

  Han är samtidigt en scharmerande personlighet som med showeri får människor med sig in i förblindelse och en skrämmande efterföljd, där man osunt beundrar Ekman med glittrande ögon och aldrig kan ifrågasätta vad han förmedlar.
  —-

  Ändå är inte detta det mest allvarliga med Ekman:

  Det mest allvarliga är att han, blivit ett redskap i fiendens händer, till att förmedla villfarelse och förbereda människors sinnen och hjärtan för det avfall som Bibeln säger måste ske för att antikrist ska kunna träda fram.

  Han synes bara ha ett enda intresse och det är att finna allt större estrader, till att få briljera och showa på.

  Hans taktik var först att fånga upp människor i församlingarnas periferi som var missnöjda med sin församling, ville se ”mer action” och verkligen ville bli del av verklig radikal ”kristendom”.

  När han så skapat ”sin arme”, så infiltrerade han och främst då Pingst församlingsledningar med ”sina krigare”, så att han skulle kunna nå en större och vidare scen.

  När det var genomfört, så nöjde han sig inte med detta, utan skulle han kunna få framstå som ”världsapostel”, så måste han ju även ta sig in på den katolska arenan.

  Att gå emot katolicisamen gagnade hans syften bäst i inledningen av hans ”race”, Men ”utan att ändra sig”, så lyckas han ändå vända 180 grader för att så bejaka katolicismen, för nu gagnade det hans syften bäst till att nå ”världsarenan”.

  Det kan han då hålla på med, medan människor förfasar sig över hans makt, kontrollbehov och oförmåga att samtala, utan att verkligen gå till botten med det allvarligaste hos Ekman att han är en villolärare och falsk profet, men som samtidigt är fångade i hans verkliga förförelse.

  Han kan så fortsätta med att föra en monolog för att inte hotas, utan för att så ostörd kunna genomföra sitt ”race”, mitt igenom att människor ifrågasätter honom, men inte själva går till botten med den förförelse som de via Ekman blivit utsatta för.
  —-

  Ett ”Ekman – freek” sände mig en CD av Ekman som hanb tyckte var helt fantastisk och som han bad mig kommentera

  —-

  Här är min kommentar:

  ”Jag har nu lyssnat igenom de filer Du sände mig av Ekmans månadsband. Han vidrör där egentligen inga egentliga lärofrågor och vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset nämner han inte med ett ord, utan grunden i kristen tro, lyser helt med sin frånvaro.

  Så att utifrån detta band veta var Ekman står idag i lärohänseende låter sig inte göras.

  Sen förvånar det mig att han behöver en hel predikan för att bara säga egentligen en enda sak:

  Vi ska betjäna varandra med våra nådegåvor.

  Det mesta är ju sen utöver den meningen, bara utfyllnad av substanslösa ord ord, ord staplade på ord. Hur människor kan finna, att en sådan predikan som denna, skulle vara så fantastisk är för mig en fullständig gåta.

  Vad han ”glömmer att säga”, utifrån det Bibelsammanhang i Rom. 12 som ligger till grund för hans predikan, är att ”sinnets förnyelse”, menar han utifrån tidigare undervisning, att Gud inget har att göra med, utan att den förnyelsen av sinnet, ska människan själv se till att den blir av.

  När han tar upp den profetiska gåvan där man har urskiljning att se vad sker i det som synes hända, ”man ser”, så saknar han tydligen den själv och tydligen de flesta i LO, som inte ”ser” vad som idag sker på den andliga arenan:

  Det avfall som Bibeln talar om, som måste ske för att en annan, en istället för, en falsk Messias, antikrist som plagiatet av Kristus, ska kunna träda fram. Inte tillstymmelse till en sådan profetisk och Biblisk insikt från Ekman och hans efterföljare.

  När han talar om ”ledarens gåva”, att det innebär att ge andra utrymme att leda, så rimmar det väldigt illa med hans eget ”envåldshärskarregim” på LO. Han hade tidigare satt i stånd ett system, där alla bönegruppsledare skulle rapportera till honom, vilka som var ”underdåniga” eller vilka som var ”upproriska” mot den ”smorde ledaren”. Allt måste rapporteras till honom.

  Han talar om medlidande med människor i nöd. Det medlidandet är bara fagra tomma ord. De som genom åren farit illa på LO och sökt själavård där, har bara blivit anklagade för att det är deras eget fel på grund av otro, som de har problem, därför att de inte vill underordna sig Gud och Guds smorde ledare, eller att de är kristiska, upproriska och inte vill vara med i ”vad Gud gör idag”.

  Jag blir bara beklämd när jag lyssnar till ”Ekman show” och det speciellt, eftersom jag vet vad det burit med sig i kölvattnet av Ekmans framfart av elände i så många människors, familjers och församlingars liv. Inte en enda av dessa människor har han bett om förlåtelse, utan anser att det allt beror på deras eget fel. Vilken typ av människa är det som uppträder på det viset:

  Charmar, bedårar, manipulerar och ger värme till de som stryker honom medhårs och dyrkar och ser upp till honom, men fryser ute de som ifrågasätter honom, aldrig gör fel själv utan det bara är fel på dem som ifrågasätter honom.”

  HaFo

   • Nej, Patrick, jag har inget förakt för Ekman!

    (Det är ett typiskt uttryck, för de som inte vill inse vad Ekman förmedlar, att då mena, att de som ifrågasätter vad Ekman förmedlar, för att vara kritiska, missnöjda etc. etc.)

    Nej, sannerligen jag föraktar inte Ekman! Jag tycker synd om honom! Jag skulle sannerligen inte vilja vara i hans situation, när allt blir uppenbart på domens dag inför evighetens värld.

    Sannerligen föraktar jag inte Ekman, men är bedrövad över vad han förmedlar. Och jag är bedrövad över hur han fumgerat och fört så många vilse och lider med de skaror av människor, familjer och församlingar som farit illa i hans framfart.

    Många av dem han förfört, har så småningom reagerat på hans makt, kontrollbehov och oförmåga att föra en ”dialog med folket” och att inte tala till dem annat än som ”undersåtar”.

    Men ändå är det många som inte ”i denna frigörelse från Ekman”,

    (har varit i kontakt med människor som blivit helt utslagna i Ekmans spår och när de sökt ”själavård”, fick höra att de bara hade sig själva att skylla, när de inte trodde tillräckligt och inte underordnade sig vad Gud gör idag via den ”smorde ledaren” och som när de inte orkade längre, utan lämnade, inte kunde läsa Bibeln, utan att höra Ekmans röst i sitt huvud – tala om hjärntvätt!!)

    verkligen insett, att det är inte bara i dessa ”yttre” saker som problemet ligger, utan att Ekman faktiskt förmedlar trosförkunnelelsens villfarelse från Hagin. En lära bakom vilken står en villoande.

    Och att denna förförelse nu förenas av Ekman med katolicismens villfarelse, fram till att förberda människors sinnen och hjärtan, för det avfall som måste ske för att en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias, ett plagiat och en falsk frälsares framträdande på arenan.

    HaFo

 27. Detta var ju spännande! Björn ger en verklig ‘up 2 date’ beskrivning av hur det förhåller sej inom frikyrkans krassa människosyn, dvs. i princip den samma som ute i övr. samhället, mens Deborah mera redogör för den andliga principen som gäller. Dessa två krockar med varandra och då står tåget still = dagens församling. Säkert är det som kallas för ‘Husförsamlingar’ en bättre väg att gå 😉
  Det verkar vara flera som har upptäckt detta runt om i världen och faktiskt var det ju så de första Kristna levde o fungerade… Sen om man kallar någon för Pastor eller Herde eller ‘FruitCake’ spelar väl ingen roll – på det stora taget…??

  Nu seglar jag ut på FB o övar på min engelska; på nåt sätt känner man sej mera viktig då… 😉 [off topic så klart]

 28. Lars F: Jeg kjenner til at minst 3 personer har tatt sitt eget liv i tilknytning til den sammenheng vi diskuterer. Skal vi lukke øynene for dette? Skal vi late som det ikke har skjedd?

  Att människor – företrädesvis unga – tar livet av sej, är inget enbart förbehållt LO. Även i den stora frikyrkoförsamling där jag är döpt, har det varit ett par stycken ungdomar som tagit sitt liv. Det sker alltså inte bara inom den sk. trosförkunnelsen utan även inom pingströrelsen – fast det talas tyst om dessa saker, såklart.

 29. Precis! Det gäller ju att få sin tro synliggjord i den krassa vardagen o inte bara kanaliserad som ett flaggviftande varje Lör-Sön i Kyrkan. En viss person sjöng med en smittande segervisshet i kören vaje Söndagsmöte, men därefter under resten av veckans dagar svor samt förbannade hon å det grövsta. Detta syntes naturligtvis inte utåt, inga ‘äldstebröder’ som såg denna sida hos personen ifråga – men vad ger det för signaler till en nyfrälst ungdom som är tänd samt i lågor för Jesus….det blir en krasch som inte är sådär rolig att uppleva kantänka 😦 Inte så att det finns fullkomliga troende men nån måtta på eländet får det väl vara? Det enda rätta vore om denna person ställde sej mitt i kyrkan och sa det hon brukade säga utanför kyrkan – DÅ skulle Gud få en möjlighet att ta itu med dessa saker och dessutom skulle de eldiga, nyfrälsta ungdomarna kunna se att DHA fungerar som Jesus säger att Han ska fungera i Kroppen. Yes? 😉 Det ska alltså ‘ropas ut från hustaken’ istället för att smusslas undan på ngt avsides kontor där ett själavårdande ‘samtal’ oftast sker till ingen som helst nytta…

  /Markko

 30. Harry Forsgren: Det blir ofta fel för mig, med missriktade och onödiga kommentarer, eftersom jag är en rätt så impulsiv personlighet.

  Lite helgelse kanske skulle göra susen? 😉
  Jag skojar med dig! 🙂

  Bj

 31. Ja, Björn, hjälp mig lägga min impulsivitet fram inför Jesus, så kan jag kanske så småningom likt Petrus, som först var så impulsiv, även jag bli ”lite lugnare” och lägga fram sakerna när det är Guds tid för det!

  HaFo

 32. Björn Jönsson: Ja så är det ofta med kriser, en del super ihjäl sig och en del nyktrar till!

  Ja det var klara besked från dej! 😉 Man skulle nästan tro att det behövs lite kriser då och då – annars blir det varken det ena eller det andra…?

  /Clapton

  • Prophetone:
   Ja det var klara besked från dej! Man skulle nästan tro att det behövs lite kriser då och då – annars blir det varken det ena eller det andra…?/Clapton  

   – Helt rätt Profeten. Det är mycket vanligt att det behövs en livskris för att stanna upp och söka Gud. Men jag känner en person som sökte Gud på grund av att livet hade varit så bra och framgångsrikt. Men det är undantaget som bekräftar regeln. 🙂

 33. Prophetone: Ja det var klara besked från dej! Man skulle nästan tro att det behövs lite kriser då och då – annars blir det varken det ena eller det andra…?
  /Clapton

  Det jag fått erfara av Gud, är att han för oss in i skakningstider/kristider, med syftet att bryta ner oss, dvs det som inte är bra, ex självhävdelse, högmod, stolthet, mm.
  Problemet blir om man inte förstår att det är Gud som är å färde, utan tar till sk andlig strid för att komma igenom, lyckas man då så närs stoltheten och högmodet, man tänker, jag har makt med Gud, jag är en övervinnare, men då har man inte förstått att Gud försöker nå oss genom dessa skakningar.

  För att då anknyta till ämnet, så är det ju på ett vis en skakning/kris för Ulf, i och med denna massiva kritik från bla bloggsfären, frågan är då om Ulf kan och vill lyssna på vad Gud vill säga i detta, eller blundar han bara och hoppas att det skall gå över?
  Jag tror ju inte han går oberörd i detta, men eftersom det är en prestigeförlust att erkänna att ex Andy har rätt, så sitter en förändring nog rätt så hårt inne.

  Bj

 34. Harry!

  Det er ikke noe å beklage at du er en mann med ET BUDSKAP!..at du brenner for å forkynne om JESUS!..
  Behold din fokus!!..og budskapet om JESUS passer inn i alle blogg temaer…Han er da den ENE vi lever for, vi som sier at vi er ”troende”…
  I denne verden har vi trengsler…og i denne verden blir vi hatet for Jesus skyld, om vi forkynner om han og han alene..men skjer det deg så kan du jo fryde deg, da du har havnet i godt selskap med alle dem før deg, som ble forfulgt på grunn av sitt budskap om JESUS!!!…
  Å bli forfulgt på grunn av en kirke lære eller en mennekse regel, det er ikke noe å glede seg over, men blir du ”forkastet” fordi du HELE TIDEN peker på Jesus..ja, så gled deg!..:)…og ikke trekk deg vekk.
  Så kan nok både du og jeg lære oss mer om NÅR vi skal snakke og NÅR vi skal tie..men ikke mist frimodigheten på dette ENE budskapet om JESUS!!!…
  Selv har jeg bare et budskap, og det kan kjennes så ensidig til tider i møte med de ”vise”..men som paulus sa; ”dette ENE vil jeg vita av iblandt dere; KRISTUS!, og HAN ALENE!”

  anita

 35. Fint du tar fram Pressens etiske regler, Anita.Legg merke til punkt 4.9. ”Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.”

  Merk setning nr 2. Nå har jeg tilfeldigvis arbeidet i norsk presse i 9 år, og har hatt redaktøransvar i fire. Ikke en eneste gang på de årene offentliggjorde vi et selvmord. Slik har praksis vært i minst 50 år.

  • BO..det er jo derfor det blir så mange selvmord..fordi vi lider PRIVAT!!..tenk om vi alle hadde vært ærlige og åpne om det vi lider av, da vi alle lider mer eller midre av noe psykisk sett..tenk på hvor mange vi kunne ha reddet om vi alle levde i LYSET..delte vårt innerste med hverandre ?

   DA ville vi hatt ekte samfunn med hverandre…og mye vondt ville ha vært avverget, blitt åpenbart og tatt hånd om..

   Jeg VET hvordan en som tar selv mord tenker, jeg har selv tenkt mye på det ( i min ungdom spesielt)..har en søster som var nær ved å prøve det, kjenner en dame som klarte det…
   bare ÅPENHET og ÆRLIGHET innfor Gud og andre mennesker kan hjelpe en som lider med dette..tystnad er dødens venn..

   Anita

   • Jeg er enig med deg i dette, og vi bør snakke mye mer om psyksiske lidelser i kristne sammenhenger. Jeg ser frem til at noen våger å sette det på sakskartet. Men det er altså noe helt annet enn det Björn Jönsson har gjort.

 36. Anita!

  Jag läste den på svenska, så jag är enligt den en fri man!

  Tack för att du kämpar för det som är rätt!

  Bj

 37. Merk deg også dette, Anita, i veiledningen som gis norske journalister:

  ”Endringen i VVP 4.9 betyr ikke at mediene nå ukritisk skal omtale ethvert selvmord eller selvmordsforsøk. Fortsatt er det slik at de aller fleste selvmord tilhører et menneskes innerste rom og privatsfære.”

 38. Information
  Kommentarsfunktionen öppnas igen, men endast kommentarer i tillknytning till artikelns ämne accepteras. Respektera bloggreglerna.

 39. Frågeställningarna i Lars Frelsöys ursprungliga inlägg beträffande Ulf Ekmans och LO:s kommunikation och transparens, kan lätt leda in på sidospår vilket tyvärr förtar och förminskar ämnets vikt.
  Den snabba utvecklingen av informationssamhället, som medför möjligheter för allt fler människor att göra sin röst hörd, blir ett hot för den Ekmanska ledardynastin.
  Tidigare har kritiska kommentarer och frågor tystats ner eller har misshagliga personer offentligt ”avrättats” av UE från talarstolen.
  Även om den ”avrättade” vanligtvis inte namngivits har det för fleratalet åhörare inte rått något tvivel om identiteten.
  Detta förfarande har inte sällan medfört stort lidande för de drabbade personerna.
  Om man studerar utvecklingen sedan LO:s start, framgår att det propagandamaskineri som direkt eller indirekt omgärdar rörelsen, successivt vuxit i omfattning.
  Detta är typiskt för auktoritära rörelser som inte är uppbyggda på demokratiska principer.
  När man har mycket att dölja, kan det vara taktiskt rätt att satsa på en offensivt utåtriktad information där man själv har initiativet.
  Men samtala, nej det finns inget som är i närheten av ett riktigt samtal.
  I stället för de s.k. samtalskvällar som UE inbjudit ett antal andliga profiler till, kunde en ”omvänd samtalskväll” där UE själv sätter sig på den intervjuades stol vara på sin plats.
  Med en utomstående, fri intervjuare med hög integritet skulle det kunna bli en intressant tillställning.
  Varför är frågorna runt LO:s kommunikation och information så viktiga?
  Jo, stora skaror av människor har under åren farit mycket illa av den behandling de utsatts för inom LO och mig veterligen har ingen någonsin varit i närheten av något som kan kallas upprättelse.
  Många har på godtyckliga grunder eller pga angivare behandlats på sätt som strider mot ett minimum av rättsuppfattning och moral, som borde finnas i en församling där det kristna kärleksbudet predikas.
  Ytterst är det en fråga om människosyn och om perspektivet är ovanifrån eller underifrån.

  • Kommer ihåg när Ulf Christianssom kom ut med skivan ”Spring aldrig bort ifrån Sanningen” medan han var medlem i LO och boende i Uppsala.

   Ulf Ekman gick hårdt ut imot denna skiva på bibelskolan. Han nämde inte Chrsitianssons namn men sågade fullständigt denna skiva.
   Spesiellt gick han stärkt ut imot låten som handlade om änglar, att var och enn har sin egen ängel. Alla vi som hadde hört skivan som då nyss hadde kommit ut förstog att det var Ulf Christiansson som blev rallerad med.

   Bara några månader efter flyttade Christiansson ifrån Uppsala och LO.

  • Antonius…

   Tack för ett mycket sakligt skrivet inlägg.

   Naturligtvis är det så, att man alltid borde korrigera det som skadar andra människor men det borde göras med stor finkänslighet, speciellt när gäller flera inblandade.

   Det primära man måste ha i åtanke, det är att vi är alla kungar och präster – och som sådana är vi helt enkelt kallade till att utöva själavård värdig denna kallelse. Det handlar inte om ‘mig’ utan om att förvalta Herrens hjord…

   En annan sak som är viktig: inte alla människor befinner sig på samma andliga mognadsnivå, vilket man också måste respektera och ge varandra tid att utforska Skriften själv.

   Därför är det så angeläget att ta itu med falsarierna och villfarelsen i Kristi Kropp genom noga undervisning från Ordet, för att förebygga blind lydnad – i alla läger! – som bara orsakar lidande och träldom.

   Eftersom varje individ är kallad till att följa Herren personligen där han/hon befinner sig, för Jesus kränker ingen människas integritet genom tvång, borde vi vara ‘beväpnade’ med samma sinne > Kristi sinne.

   Maktanspråk och diktatur har ingen plats i Kristi Kropp. Detta kan bara förebyggas genom att ALLA syskon bidrar med var sin gåva till Kroppens uppbyggnad – lyhörda för varandra och för Ordet.

   Ef.4:10 ”Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt.
   Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare.

   De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

   Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse.

   Vi skall i stället I KÄRLEK HÅLLA FAST VID SANNINGEN och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt.
   Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.”
   ………… ………..
   Må Herren öppna våra ögon och hjälpa oss med detta…
   ……………………

 40. I fråga om kritik!

  Denna blogg är ju en kritisk blogg, som framför sin kritik där kritiken behövs, men är det rätt att vara kritisk och varför är vi så rädda för kritik?

  Synonymer på ordet kritik är: Anmärkning, klander, fördömande, tadel, ris, mothugg, motstånd, opposition:

  Medan synonymer på ordet kritisk är:Prövande, Granskande,
  Värderande, Analyserande, Noga, Petig, Negativ, Kinkig.

  Som vi ser är det inte riktigt samma sak att framföra kritik som att vara kritisk.

  Att framföra kritik är ju en handling som vi måste ha rätt till och att vara kritisk är en karaktär som i stort är väldigt bra, så länge det inte slår över till en så negativ inställning att det blir till agg och hat!

  Bibeln är tydlig, Människans har rätt att vara kritisk, vilket då innebär att granska, om denna rätt kvävs, eller raderas ut vilket det gjorts i många sammanhang ombildas det som var en Guds församling till en sekt!
  Därför är det viktigt att Ledare i svensk frikyrka, slutar stänga dörren för saklig kritik och ännu viktigare är det att individen fortsätter att vara sunt kritisk, dvs granskande!
  Kritik kommer av att någon granskat och funnit att något inte stämmer och denna kritik bör ledarna lyssna på!

  Bj

  • Bra!
   Det finns ju även andra ord, som till exempel positiv kritik, konstruktiv kritik och tillrättavisning.
   En kritiker bör vara driven av viljan att förbättra, och komma ihåg att han själv har fått sina goda tankar från någon utanför honom själv, så att han inte blir högmodig och tror att han är född så fantastisk.
   Man måste förstås också pröva sig själv hela tiden, för fienden är otroligt skicklig på att förleda, så att man hamnar i fel tankebanor.
   God’s peace (of mind).

 41. P-O.S: så att man hamnar i fel tankebanor.

  För att undvika detta säger man förslagsvis samma som Bibeln: ”Jag bryter ner varje tanke som trotsigt reser sej mot kunskapen om Gud, jag gör varje tanke till en lydig fånge i Kristus – Han for upp i höjden, Han tog fångar(våra tankar tex), Han gav gåvor(sina egna tankar tex)”[Ef 4:8-10]
  Genom att själv vara aktiv i detta förfarande så utövar man sitt eget mått av tro och sitter inte bara passiv i en normal, mänsklig nivå där man är utlämnad till en fiende som går omkring som ett rytande lejon, när han i själva verket är en tandlös råtta 😉

  /Markko

Kommentarer inaktiverade.