Lögn eller sanning?

Ibland anklagas jag av vissa kommentatorer för att ljuga och överdriva när jag skrivit om Livets Ord och den nya ekumeniken. Därför tycker jag att det är på sin plats att jag listar upp en del av det som lagts fram och som orsakat debatt. Jag hoppas att de av mina kritiker som anklagat mig för osanning kan bemöta det de anser är lögn och obegrundade påståenden. Då jag är tillhängare av öppenhet och transparens hoppas jag på en saklig debatt om dessa punkter så att en eventuell förändring kan äga rum hos den som tagit fel oavsett dagens ståndpunkt i olika frågor. Jag klipper in en del från gamla artiklar både här och från tiden i Aletheia. Givetvis kommer nog en del uppleva denna artikel som en grammofon som hakat upp sig, för det är stort sett upprepningar från tidigare artiklar.

Ulf Ekmans engagemang i Enhetens kyrka

Ulf Ekman var/är en stor ekonomisk bidragsivare till Enhetens kyrka vid Östanbäcks kloster. I tillägg är han ett av projektets grundpelare enligt klostrets nyhetsbrev (( Fastebrev för fastan2007)), ett projekt som har en katolsk vision som innebär enhet under påven i Rom. ((”SÅ mycket har hänt de senaste 100 åren och nu de senaste 3-4, när det gäller Livets Ord. Jo, Livets Ord skickade en stor summa till Enhetens kyrka nyligen. Man ger oss regelbunden praktisk hjälp”. (Caessarius Cavallin, Östanbäcks kloster) Östanbäcks kloster är mera katolsk än lutherskt enligt deras eget vittnesmål. De tror på påven som Kristenhetens synliga och samlande ledare. De hör samman med FKE som har som huvudmål ”att den universella kyrkans synliga enhet framträder i biskopskollegiets gemenskap omkring biskopen av Rom.”

Ulf stödjer inte bara Östanbäcks kloster utan också FKE genom artiklar i dess tidning.
 Livets Ord skickade en stor summa till Enhetens kyrka nyligen. Den nöd över bl.a. Ekmans till synes 180 graders svängning i frågan om Petri ämbete kan mycket väl vara befogad. En stor summa pengar till Östanbäcks kloster, artiklar av Ulf Ekman i FKE samt ytterligare praktisk hjälp till en organisation som inte endast tror på påven som Kristenhetens synliga och samlande ledare utan verkar för att värva dem som inte tror.

Ingen organisation eller privatperson ger ekonomiskt stöd till en organisation, om man inte trodde på deras agenda. Det vore i så fall fel mot både mottagare och Livets Ords medlemmar som står bakom stödet med sina gåvor och tionde.” Läs mer hos Aletheia i en artikel vi arbetade med tillsammans))

Världen idag rapporterade 23/1 2008 (se bild här under) att Ulf Ekman m.fl signerat ett upprop där man bl.a talade om klosterrörelsen som ”Guds Andes verk”, trots att kloster, munkar, celibat etc har hedniskt ursprung och inget stöd i Skriften ((Kan hedniskt ursprung vara Guds Andes verk?))

Maria som evigt förblivande jungfru

Ulf Ekman predikade i Östanbäcks kloster om Maria som ”evigt förblivande jungfru” ((Se denna länk som verifierar detta påstående)). Vad var Ulf Ekmans syfte med detta påstående när vi vet att Maria inte förblev jungfru? ((Maria – evigt förblivande jungfru?))

180° vändningen

Den som undrar vad många menar med Livets Ords 180° vändning kan läsa den artikel jag skrev tidigare med samma titel ((180°s vändningen hos Livets Ords ledare)). Denna förändring är inte endast i förhållande till katolska syskon, men sträcker sig mycket djupare än så. Man får lätt intryck av att det handlar det om andlig förförelse i troskarismatisk skepnad, så vi får hoppas och tro att medlemmar av Livets Ord med tillhörande systerförsamlingar själva kan bedöma det deras pastorer företar sig. Ser man verkligen inte de dramatiska teologiska förändringarna som ägt rum, där man sakta men säkert närmar sig de historiska kyrkorna i mycket? Och som vanligt undrar jag vad som är syftet.

Retreaten på St. Davidsgården

I mars detta året samlades Livets Ords pastorer till retreat på St. Davidsgården i Rättvik. Ledaren för denna retreat var Per Mases, en präst som också undervisar i olika meditationsformer hämtade från östliga religioner, bl.a yoga. Jag var en av dem som menade att detta var något Livets Ords pastorer absolut inte borde delta i p.g.a. Mases kopplingar till ockulta meditationstekniker. Livets Ord genomförde denna retreat i alla fall, och ett av syftena var enligt Urban Karlsson ((20081205 (7:49))) att hämta inspiration till den retreatverksamhet man själv tänkt bygga upp på Ribbingebäck. Nu har man sedan en tid tillbaka egna retreater som församlingsmedlemmar uppmuntras delta på. Jag vet inte vad dessa retreater innehåller, men vi får tro att det bästa om det intill det motsatta bevisats. Kanske Ribbingebäck på sikt kan bli en blandning av kloster och retreat, vem vet?

Personligen undrade jag då varför de kristna tidningarna inte skrev om detta och ställde därför några öppna frågor till Dagens chefredaktör Elisabeth Sandlund. Hon svarade faktiskt på frågorna, något som ingav respekt trots att jag inte höll med henne i det hon framförde. Livets Ords svarade på delar av kritiken ((Ulf Ekman & Robert Ekh besvarar kritiken)), men oavsett förstår jag fortfarande inte hur de kunde genomföra en retreat på Berget med Per Mases som ledare. Även Ny Generation och dess ledare Joakim Lundqvist svarade på kritiken ((Svar från Ny Generation)), för de var där med sina ungdomar innan Livets Ords pastorer reste dit. Per Mases är f.ö Joakim Lundqvists morbror, om det nu har någon relevans.

Ulf Ekman och den apostoliska successionen

Baserat på en intervju Carin Stenström ((( tidigare chefredaktör för Världen idag) Se ”Ulf Ekman och den apostoliska successionen” för mer info. )) gjorde med paret Ekman under deras vistelse i Israel, vill jag påstå att Ulf Ekman, och de pastorer inom Livets Ord som är prästvigda i Svenska Kyrkan, anser sig vara en del av den apostoliska successionen. Jag har i senare tid inte hört Ulf Ekman kommentera detta, men jag håller med Stenström i det hon konstaterar i intervjun:

”Det är en märklig tanke att Ulf Ekman och andra ledare inom Livets Ord, ingår i den apostoliska successionen”.

En fråga som omedelbart reser sig är vart allt detta leder? Man kan ställa frågan generellt med tanke på det mesta i och med Ulf Ekmans enorma omsvängning, för jag undrar vad som är hans drivkraft och motiv för främjandet av kristen enhet? Om jag kort får påpeka en aspekt av detta med den apostoliska successionen, så får det mig att erinra något jag hörde för en tid tillbaka från en som känner LO mycket väl, och han berättade för mig att Ulf, Robert och Svante faktisk är starka motståndare till frikyrkan. Om detta är korrekt, vart leder då Ulf och hans pastorer Livets Ord?

Ulf Ekman i samtal med Vatikanens team.

I april 2008 skedde det något som de kristna tidningarna ansåg var oväsentligt att ens nämna. Ulf Ekman var i Vatikanen tillsammans med några andra evangelikala ledare där de hade samtal kring ämnet ”Konfessionell identitet” ((Källan finner du här)). Jag skrev om detta i en artikel tidigare ((Organisatorisk enhet)), och ställde i en annan artikel ((Vad är intressanta nyheter?)) också en fråga till Dagens chefredaktör angående deras tystnad i saken. Hon svarade direkt i kommentarsfältet, och det var också svar på frågan jag ställde angående Livets Ords retreat på Berget ((Elisabeth Sandlunds respons: ”Ja, varför skriver tidningar inte om allt som de får reda på? Det finns många förklaringar till det. En av de vanligaste är att redaktionen inte bedömer att nyhetsvärdet är tillräckligt högt. En annan att tidningen redan behandlat just den frågan flera gånger.

När det handlar om retreaten på S:t Davidsgården (Berget) är det svårt att se att det skulle finnas något särskilt stort nyhetsvärde i att även Ulf Ekman med flera väljer just denna plats för att i stillhet och avskildhet komma Gud nära. De är bara ytterligare en grupp som lockas av den ekumeniska och Jesuscentrerade miljön på S:t Davidsgården. Och just den frågan som tas upp på bloggen, de meditationsövningar som förekommer i andra sammanhang, behandlade vi utförligt i somras i vår serie om nyandlighet. Min personliga uppfattning är att Per Mases, som Bergets förståndare, vet precis vad han gör och att de ”inlån” från andra livsåskådningar som kan sägas förekomma behandlas på ett medvetet sätt. Det handlar inte om någon flummig nyandlighet, utan precis om motsatsen. På Berget står Jesus Kristus som Frälsare och Herre i centrum – det är det viktiga och det är också därför så många väljer att åka på retreat där.

Också Ulf Ekmans kontakter med den katolska kyrkan har vi behandlat tidigare, liksom vi har skrivit exempelvis om samtalen mellan pingströrelsen och katolikerna. Ekumeniska processer av olika slag står högt upp på Dagens agenda. Vi vill spegla vad som sker och problematisera snarare än förenkla. Därmed inte sagt att vi alltid, i alla sammanhang, berättar om allt som händer.

Elisabeth Sandlund
chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagen )).

“Charles Whitehead del av Vatikanen Team i samtal med icke-konfessionella ledare

Charles Whitehead, en medlem av det engelska NSC och tidigare ordförande för ICCRS, som varit inblandade i att bygga relationer med ledare i konfessionella spektrum i många år, har fått sin expertis erkänd. Sista april var han del av ett team bestående av fyra som inkluderar Bishop Brian Farrell och Mgr Juan Usma från Det Påvliga rådet för främjande av kristen enhet och Fr James Puglisi från Centro Pro Unione i Rom, som hade “ett förberedande samtal” med fem ledare från de icke-konfessionella kyrkorna”. (Läs vidare i fotnoterna.) ((”Dessa ledare inkluderade pastor Ulf Ekman från Sverige och John Noble från England, Dr Eric Belcher, Dr Lonnie Laughlin och Dr John Cathart från USA. “Förberedande Konversationer” ses som ett förberedande stadium för ordentliga officiella dialoger, som den katolska kyrkan redan har med de stora kyrkosamfunden inklusive Pingstkyrkan. Det har varit svårt i det förflutna för den katolska kyrkan att vara i dialog med de icke-konfessionella strömningarna i Kristi kropp, på grund av avsaknaden av en erkänd världsomfattande ledarstruktur och för att det existerar ett mångfald av strömmar.

Dessa möten är dock ett tecken på den katolska kyrkans iver att stå i förbindelse med denna grupp av kristna. Det belyser också den roll som medlemmar i “the Catholic Charismatic Renewal” har haft när det gäller att underlätta detta, särskilt Charles Whitehead, som för närvarande är vice ordförande i Charismata, ett ekumeniskt nätverk för ledare i Storbritannien. Temat för samtalet fokuserade på konfessionell identitet, och ska förstås i termer av själv-förståelse och begreppet kristen enhet. Det positiva resultatet av mötet ledde till beslutet om att mötas igen i Rom i april 2009.”))

Om det var ett andra möte i april 2009 som det sades i artikeln vet jag inte, men om någon känner till att ett sådant möte ägt rum, är jag mycket intresserad i att höra om det. Utfallet av dessa samtal intresserar nog många fler än mig, och den återkommande frågan är givetvis vad detta leder till och vad som är Ulf Ekmans syfte och mål. Handlar det verkligen om endast om enhet och gemenskap mellan syskon i Kristus? Just denna fråga finns det en stor chans för att jag återkommer till under början av nästa år.

Vad leder den nya ekumeniken till?

Slutligen vill jag ställa samma fråga som jag gjorde i en artikel i somras ((Tänk om Ulf Ekman har fel?)), och det är – Tänk om Ulf Ekman har fel? Inom den karismatiska rörelsen, och speciellt trosrörelsen, har medlemmar i allt för stor grad följt och gjort det deras pastorer sagt att de skal tro och göra. En del säger att det handlar om att underordna sig ledarskapet i den församling man valt att gå in i, men jag vill kalla stora delar av detta för kontroll i olika former och uttryckssätt. Just detta ska jag inte gå in på i detalj nu, men att stark kontroll fortfarande utövas inom Livets Ords olika verksamheter finns det flera som påstår. Det ska vi ta för oss i andra artiklar senare.

Följer du ledare när du egentligen borde följa ditt hjärta? Gör du ting du för att en pastor sagt åt dig att det är rätt, men som du i ditt hjärta upplever är fel? Då blir det fel oavsett. Tänk efter varför du gör och tänker som du gör, och om dessa tankar påtvingats dig från människor som menar de vet det bästa för ditt liv behöver du verkligen fundera igenom en del saker. När jag lämnade trosrörelsen var jag tvungen att göra upp med väldigt mycket, och gör det fortfarande. Detta var off-topic i förhållande till artikeln, så låt det ligga i kommentarsfältet.

Vad du än gör, glöm inte den största ledaren av alla – Jesus. Han är den verkligt goda herden, och om alla andra sviker finns han där och lyfter dig upp.

Video – Ulf Ekman om kritiker på nyårskonferensen

Ulf Ekman speak up against critics from Thruthspeaker on Vimeo.

Länkar & bloggar

Länkar

Svar till Dagens chefredaktör
Enhetens dolda ansikte
Normalperspektivet
En stormvind från helvetet?
Enhet?
Fördomar eller fakta?
Jasså, Ulf Ekman besvarar kritiken…
Med enkel biljett till Vatikanen
Ekumenik – vägen till väckelse?
Varför Ulf Ekman?

Julbrev 2007 från Östanbäcks kloster

Försommar 2008

Nyhetsbrev – Enhetens kyrka

Bloggar

John Nilsson
Michael G Helders
Aletheia

Fotnoter

Annonser

466 kommentarer på “Lögn eller sanning?

 1. P-O.S

  Om du tenker over det, så er ord som ” vi formår alt”, ”ingenting kan stoppa oss” osv…detta er noe av GRUNNEN som troslæren er bygget på….og grunnen heter ikke JESUS..den heter; MEG!, OSS og VI.
  Ordene er tatt fra bibelen, men MISBRUKES og vrenges slik at fokuset blir på oss selv…
  PRESSET og STRESSET som dette gir…leder MEG eller DEG i fangenskap i menneske frykt!…uansett hvor ”fint ” og riktig det høres ut med positiv tenkning, så er det ikke det.

  Jesus vil ikke ha POSITIV eller NEGATIV Tenkning i våre liv..han vil ha ÆRLIG tenkning..reality!
  Han vil SKAPE tro i oss på HAN SELV..slik at vi blir trygge i hans kjærlighet og fryktløse i møte med verden.

  HAN er den som er TROENS opphavs mann og fullender…
  Jesus er den som fornyer mitt sinn….
  OM vi prøver å gjøre dette selv..så er JEG igjen i sentrum…og resultatet blir eget STREV! ..noe Gud IKKE har behag i.
  Positiv tenkning og tro er IKKE samma sak…
  ÆRLIG tenkning og tro hører sammen…da den som lever i LYSET innfor seg selv, andre og Gud..den har TRO/TILLIT til at han /hun er elsket av GUD!..og våger derfor å komme til Jesus i ærlighet..

  anita

  • Jag håller med dig Anita.
   Om jag säger att ingenting kan stoppa mig, så menar jag naturligtvis under förutsättning att jag gör Guds vilja.
   Om till exempel någon är sjuk, och jag vill bota personen så vet jag att Gud har gett mig makt att bota sjuka i Jesu namn, men djävulen vill ta bort den tron genom att få mig att tänka negativt om mig själv, min tro och min frälsning.

   ”Du är väl knappt frälst, eller ett Guds barn, och även om du är det så är du omogen och har för dålig tro för att kunna göra något.”

   Då är det djävulen som får mig att tänka på mig själv och mina svagheter i stället för att tänka på Jesus och Hans kraft och styrka.

   Jag har inte längre någon människofruktan och auktoritetstro.
   Jag är inte heller medlem i någon församling längre, förutom Svenska Kyrkan som jag föddes in i men funderar på att gå ur eftersom de officiellt inte är kristna längre enligt mitt synsätt.
   MVH P-O.

   • sant det der…
    negativ eller positiv tenkning om oss selv er nok som 2 grøfter man kan havne i…begge er fokus på meg selv.

    …midt på vegen går JESUS..og han får vi slå følge med når vi er ærlige,sanne, oppriktige, slik tolleren var i templet.. for DA kan HAN gjøre under gjennom våre liv..et liv som da er ”I LYSET”…der hvor JESUS også er..
    og MØRKET kan IKKE stå imot HAN!!..for det er ved vår SVAKHET at HAN kan vise SIN STYRKE!!..
    Det koster mye å velge å være svak..velge å være sann..velge å adlyde GUD midt i detta at vi føler oss så små, så svake..
    .. for at GUD skal få vise verden SIN STYRKE..( ikke vår)
    ”MEG er gitt all autoritet sa Jesus…GÅ derfor!!!..”

    anita

    Godt nytt år !!
    anita

 2. p.S til Anita

  Bare en tilføyning.

  Når du nå antyder at du
  VET fordi du hadde kommunikasjon med Flåten.Mener du at Flåten SA til DEG at han stoppet bønnemøtene på GRUNN av heksekraft?

  Denne bør du virkelig besvare fordi det er en grov ANTYDNING som BØR være hold i for å sett frem…

 3. Mai-L.Hauger säger:

  ”Hei HAFo

  Jag er inte: ’oppblåst i køttet och centrerad kring mej sjalv under andlig from maskering’.”

  HaFo:

  Jag tyckte jag talade i allmänna ordalag. Varför kände Du Dig då träffad?
  —–

  Mai säger:

  ”Uten bønn så hender det ingenting, ALT starter i BØNN.”

  HaFo:

  Så Du menar att om vi inte beder så gör Gud ingenting i sin hjälplöshet, utan är helt beroende av att vi beder? Om det är vad Du menar, så är ju detta precis som Anita menar, tankar som upphöjer människan och inte Gud.
  —-

  Mai säger:

  ”Du fråger mej om jag inte vet om det okkulte med trosbevegelsen. Mitt svar på det er at jag inte har upplevd okkulte saker på Levende Ord.Har gått bibelskole der i 2,5 år og det var for det meste en veldig bra , sunn og OPPBYGGELIG undervisning.

  Men jag er enig i at det er en VRANGLÆRE ang. underordning , hiarki, lederskap og disse ting.”
  —-

  HaFo:

  Du glider bara fortfarande undan min fråga. Min fråga var:
  Är Du införstådd med vilken falsk hemvist som trosförkunnelsens troslära har i Christian Science och New Thought, med ockult hemvist och som därför också leder till ockulta manifestationer vid dess utövning?

  Vad Du nämner av ”en VRANGLÆRE ang. underordning , hiarki, lederskap og disse ting.”, är bara en ytlig registrering av en del tokiga konsekvenser av ett helt igenom från början till slut falskt lärosystem!

  Den falska trosläran som jag bad Dig titta på, på min hemsida under Artiklar och då på Vägar till framgång (är Du seriös så tar Du väl del av vad människor ber Dig läsa – eller!?), är bara en falsk pusselbit av detta falska lärosystem.

  Går Du igenom och läser alla Artiklar, Häften och under Inlägg och där främst på Undervisning, på hemsidan, så kommer det att bli klart för Dig, vilket förföriskt lärosystem som trosförkunnelsen utgör.
  ——

  Mai säger:

  ”Men man behøver inte å overdrive – selv om det kanskje er NOE som ikke er bra så betyr inte det at ALT inte er bra. Jag tycker du overdriver din frykt for trosbevegelsen HaFo.”

  HaFo:

  Helt visst finns där mycket sant och riktigt inom trosförkunnelsen och dess sammanhang. Men om lärosystemet är upplagt av en antikristlig ande, som i slutändan förnekar att Jesus är Gud själv kommen i kroppslig gestalt, förnekar att Gud och människa är försonade/förenade i Kristi person, utan bejakar att Fadern och Sonen, Gud och människa är åtskilda, så är det ingen överdrift att detta är falsk lära.

  Jag fruktar inte trosförkunnelsens förförelse, för jag har gjort upp med dess falsarium. Men jag lider med alla människor som blir fångade i dess fångstgarn. Och jag är rädd för att det sker även via Dig trots all Din börda och förbönstjänst – eller??

  Vad som där är sant och riktigt i trosförkunnelsen, är bara agnet som ska dölja hullingen av det falska. Fienden kommer aldrig direkt med uppenbar lögn, utan med tvistad lögn och sanning för att kunna lyckas med sitt fångstnät.
  —-

  F.ö. så bejakar jag å hejar på vad Anita å P-O.S framför. Men med undantag för P-O.S positiva inställning till Linda Bergling. Hennes mjuka ord och avståndstagande från New Age, är bara blindspår, eftersom hon samtidigt från sin egen litteratur bejakar t.ex. att Jesus dog andligen, skildes från Guds gemenskap och behövde födas på nytt för att åter förenas med Gud!

  HaFo

 4. Jeg kan kort si at jeg skrev til han det jeg så…det jeg opplevde at Gud ville jeg skulle formidle til han..det med ”heksekraft” på bønnemøtene var en av de tingene ..men jeg fikk aldri noe positiv tilbakemelding på noe av det jeg sa..som regel INGEN tilbakemelding.

  han sa ikke til meg at han stoppet bønnemøtene av den grunn.

  Jeg skrev til deg at det KUNNE ha vært grunnen til at han stoppet de, ikke at det var grunnen…

  men han var tross alt en mann som ville vandre med Jesus!..og tok avgjørelser utifra det.

  anita

 5. Den stolte må ha sin stolthet i Gud . Står det nånstans i Nt…Och när jag nu delar detta samtalet med er Harry, P-O.S , Mai-L Hauger, Anita och övriga…

  Så tänkte jag just detta den stolte må ha sin stolhet i Gud. Och med det vill jag säga att om vi eller andra har fel i sak .Eller i vårt förhållnigsätt om tron och livet och den kristna församlingen …Så vinner vi ju inget på att envisas med det .Och förespråka och försvara det, som är fel och orätt …

  För i det finns ingen ära och nåt gott,eller nåt att var stolt över Gud om, eller andra ,eller oss själva, eller nåt sk.Herrens verk. Eller nån sk. sund uppenbarelse, bön , undervisning ,och varnade för felaktig lära och ande som inte skulle vara Jesu Kristi Ande…

  Om det skulle vara fel.Endast om det är från Gud i enlighet med Guds Ord… Då har vi nått att vara stolta för och förespråka och försvara och utvekla i Gud…

  Resten är bara kött och världen och djävulen och löng och förgängelse och elände…Allt sån som kom igenom syndafallet och våra och andras synder…. Som Jesus Herren sonnade på korset åt oss med sitt blod…

  Därför Gud älskar oss Jhon 3:16-17…Och Jes 53:5 Ja ,han var sargad för våra överträdelser skull och slagen för våra missgärningars skull;näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid,och igenom hans sår är vi helade…

  Sraffet vart lagt på honom för att vi skulle få frid ,och igenom hans sår är vi helade.

  Så försonnade Jesus vår Herre oss med Gud och nästan och varandra .Och oss själva och vårt eget liv och livet i sin helhet och Guds Ord och församlingen .Och all san enhet, som han är med Gud …Och igenom honom endast i och med Gud enbart.Som det står skrivet i Guds Ord…

  För att ge var och en av oss nåd personligen därför han älskar er och alla och mig…

  Och igenom hans nåd tillsammanns med Gud .Igenom Den Helige Ande, trons Ande ,hans nåd och kärlek med all Guds välsignelse och förlåtelse och omsorg och frid med Gud. Även till alla andra och varandra och oss själva och hela livet.Med trygg tro på Gud om det hela i vår egen tackt, om vi vill…

  Och det har vi inte gjort oss förtjänta av.Men Gud älskar oss …Så han lätt Jesus Ordna det hela åt oss .Och lätt nåd gå före rätt istället. Då han fick bli vår rättfärdighet och försonning med Gud …För vi och trosrörelsens ledarskap och meddlemmar och alla människor. Har med vår egna synder förtjännat ihop till domen till helvetet. Och eldsjön…

  Men efter som Gud älskar oss vill han ge oss en andra chans. Som kvarstår så länge vi lever för alla våra synder.Att han ger oss nåd För endast Jesus Herrens förtjänst, som förtjännat nåden åt oss. Med sitt rättfärdiga liv .Och sin försonig på Korset och uppståndelse ifrån de dödda till evigt liv igen på tredje dagen påsken för ca 2000 år sedan i Israel och Jerusalem .

  Sen dess gäller från Gud igenom honom ,Guds Nya förbund igenom Jesus blod… Med all sin nåd och välsignelse och frälsningen med pånyttfödelsen igenom tro enligt Guds Ord bibeln,istället för det gammala förbundet under lagen…

  Och eftersom det är Jesus som står som vår rättfärdighet och försonning inför Gud och människor och varandra och oss själva och hela Livet och Andevärlden och Guds Ord . Från Gud endast .Och är den som har förtjännat nåden endast åt oss.För Guds skull och till Guds Ära bara…Så därför har vi inget eller någon att berömma om nåt eller vara stolt över. Mer än Gud och tacka för hans nåd enbart ,angående varandra och oss själva och hela livet och Guds Ord…Den stolte ska ha sin stolhet i Gud alltså…

  Och om allt beror på Gud ,för att få nåd av Gud och tro på Gud ,och bli frälst och välsignad av Gud .Och få leva som Gud vill med Gud enligt Guds Ord.Och för att få nåden älskad och förlåten av Gud…. Och alla andra som vill det med.Och att få nåden av Gud älska och förlåta andra och välsigna andra och oss själva och vårt eget liv och livet och Guds Ord i Gud som Gud vill dett

  Varför skulle vi då ha nån prestige mot Gud och andra människsor eller varandra eller oss själva…Och inte bara försöka leva så gott vi kan och lära oss i tro på Guds nåd och kärlek och sanning och välsignelse och frid enligt Guds Ord . Så mycket vi bara kan under vårt liv???

  Och vi har inga skyldigheter mot köttet står det i Rom 8, men mot Gud…Och varför ska vi då vara för stolta i köttet till att omvända oss från synd och löng och villolära när vi inte har några skyldigheter mott köttet men mot Gud…

  Hoppas att ni kan se att jag skrivit detta för att jag älskar er i Herren.Och inte för att se ner på er, eller pecka ut er eller nån …
  Eller för att vara uppblåst över min egen förträfflighet eller nåt sånt .Utan blott För att jag älskar er i Gud igenom Guds nåd… Och Herren än mer förstås… Frid Ronny

  • Amen Ronny.
   Personligen kommenterar jag här på bloggen för att jag känner mig manad av Guds kärlek. Jag hoppas att jag är ledd av Den Helige Ande då jag skriver, och om jag skriver något gott så är det väl så.
   Ibland skriver jag säkert något dumt också, och i så fall tar jag på mig hela ansvaret själv, för då har jag hamnat i högmod eller någon annan synd.
   Må Herren leda oss rätt och hjälpa oss att sätta kärleken främst då vi tilltalar varandra.
   Frid P-O

 6. eagleview: Jeg kan kort si at jeg skrev til han det jeg så…det jeg opplevde at Gud ville jeg skulle formidle til han..det med ”heksekraft” på bønnemøtene var en av de tingene ..men jeg fikk aldri noe positiv tilbakemelding på noe av det jeg sa..som regel INGEN tilbakemelding.han sa ikke til meg at han stoppet bønnemøtene av den grunn. Jeg skrev til deg at det KUNNE ha vært grunnen til at han stoppet de, ikke at det var grunnen…
  men han var tross alt en mann som ville vandre med Jesus!..og tok avgjørelser utifra det.anita  

  Anita

  Da vil jeg i så fall si : SNAKK om å kaste barnet UT med badevannet….!

  Det forundrer meg egentlig IKKE om han hørte på deg fordi vi som var med å be igjennom ÅREVIS fikk ofte oppleve stor KONTROLL og manipulasjon vi også- når det gjaldt LEDERE og hvordan ting skulle gjøres og ikke gjøres.

  Vi BLE ”skaltet og valtet” med vi også ,selv ble jeg ofte forsøkt trykket ned fordi jeg bl.a var alenemor og jeg stilte spørsmål ved ting akkurat som DU Anita.

  En annen ting er at jeg ALDRI gir opp men gjør det som ligger på mitt hjerte- uansett om det tar hele mitt liv og hele min tid.

  Du vet ” får man først en Finnmarking i huset – så blir man ikke kvitt denne SÅ lett, ha ha”

  Jeg har nok av og til blitt mistenkt for å ha ånsmakter av diverse folk på Levende ord på grunn av min spesielle historie og fordi jeg stilte spørsmål og ba om samtale når jeg fikk problemer, spesielt en ”opprørsk ånd”…

  Lederne har ALDRI helt akseptert meg, så om DU sa dette (skrev et brev) til Flåten så forundrer det meg IKKE om han hørte på det.

  Jeg kan ellers si som så at denne kjernen som BA i årevis var en KJERNE av herlige Jesus elskende mennesker, min beste venn var en eldre dame som var 30 år eldre enn meg og som var med i denne kjernen.

  Dine søstre kom på slutten, jeg så heller IKKE dem der gjennom ÅR, dvs. jeg så kun den yngste søsteren din – ikke den andre(på bønnerommene)på slutten av LO sin tid.

  Ja en av dem BLE satt til bønneleder og det var mye VI reagerte på gjennom årene når det gjaldt LEDERSKAP , kontroll og manipulasjon.

  Men kjernen av forbedere som var KALT av Gud gav aldri opp men trosset all FORKASTELSE og alt annet tull som kom i mot oss og VI STOD BOM FAST OG BA …helt til…………………..

  Flåten innført STILLE BØNN!!

  Jeg husker at det slo inn i meg: ”NÅ er det over…det er SLUTT!!!”

  Jeg følte at det ikke var mer å gjøre og jeg ønsket meg bare UT AV hele marerittet.

  Man hadde kunnet KASTE seg på Jesu og fått NÅDE av Ham dersom det var VILJE til det….men FLÅTEN hadde ikke vilje til det…kanskje var det hans psykiske tilstand Anita + sånne tiltaler og brev som bl.a DU sendte ? Ikke vet jeg.

  Litt morsomt å snakke om dette egentlig fordi hva var det Flåten anklaget ” de andre ” på Levende ORD for å ha -og vice versa-jo ”en annen ånd”……

  Her står man da – ånd mot ånd- og når DU skriver hva du skriver Anita så skjønner jeg at det kan bli et surribabel av åndelige MENINGER og forvirring.

  I stede for SAMMEN å kaste seg på JESUS så anklager man de som ber for å be HEKSEBØNNER…!

  Gud velsigne deg Anita! 🙂

 7. Hvilket RIKE tilhører vi..Guds rike , eller Harry potters rike?

  Google er fint til så mye…;)
  her er et utdrag av HVA en Heks er;

  ”Å være en heks er å innrømme det guddommelige i seg selv. Å være en heks er også å være i harmoni med naturen, hekser har de samme egenskaper som andre mennesker, men tillater og oppmuntrer utviklingen av evner.

  Eksempel: healing, besvergelser og psykiske evner. Dette er sjelden akseptert utenfor heksenes samfunn.”

  1; en undervisning i en nutidens forsamling kan samenføyes i dette ; DU har kraft i deg selv..DU kan gjøre Guds gjerninger..DU har fått ALT du trenger, det finnes inne i deg, tro på det og det kommer frem i deg…

  hvor hører dette hjemme ? hvor kommer dette fra?

  2; når mennnesker med en slik undervisning samler seg sammen for å ”be”,..så ber de ofte i tunger..for å forløse noe fra innsiden…de kutter ut forstanden ..
  .. så forløser de heksekraft..altså noe EGET, som de TROR er Guds vilje..men fokuset er på forandringer, på vekksler, på å ”be igjennom”, slik at omstendigheter forandrer seg..eller syke blir leget, eller fattige blir rike…

  MEN vil GUD at disse omstendigheten skal forandre seg???

  Kan heksekraft og kristen tro møtes??..(kanskje en blogg post ide til deg Andy ).

  Benny Hinn sa en gang ;

  ” VI har like mye makt som Heksene ”

  En bønn vi alle trenger er; ” Herre åpne mine øyne, så jeg SER DEG!..og FRI MEG fra det onde”

  anita

  • Google är fint till mycket – men inte som substitut för andlig visdom, ej heller som källa för inhämtning av upplysning om tex ‘hexkraft’ eller vad andra förkunnare tycker o tänker. Genom att ‘googla kan man få fram precis vad som helst – utan att egentligen veta ett skvatt för egen del. Man framstår mao som klok trots att man mycket väl kan vara både blind och döv, andligt sett.

   En bön vi ‘alle trenger er’: ”Gud öppna mina ögon så jag ser att ditt Ord inte finns i Google och gör mej Fri från alla egna antaganden baserat på mina egna tillkortakommanden”

   /Markko

 8. eagleview: Hvilket RIKE tilhører vi..Guds rike , eller Harry potters rike? Google er fint til så mye…;)
  her er et utdrag av HVA en Heks er;”Å være en heks er å innrømme det guddommelige i seg selv. Å være en heks er også å være i harmoni med naturen, hekser har de samme egenskaper som andre mennesker, men tillater og oppmuntrer utviklingen av evner.Eksempel: healing, besvergelser og psykiske evner. Dette er sjelden akseptert utenfor heksenes samfunn.”1; en undervisning i ennutidens forsamling kan samenføyes i dette ; DU har kraft i deg selv..DU kan gjøre Guds gjerninger..DU har fått ALT du trenger, det finnes inne i deg, tro på det og det kommer frem i deg…hvor hører dette hjemme ? hvor kommer dette fra?2; når mennnesker med en slik undervisning samler seg sammen for å ”be”,..så ber de ofte i tunger..for å forløse noe fra innsiden…de kutter ut forstanden ..
  .. så forløser de heksekraft..altså noe EGET, som de TROR er Guds vilje..men fokuset er på forandringer, på vekksler, på å ”be igjennom”, slik at omstendigheter forandrer seg..eller syke blir leget, eller fattige blir rike…MEN vil GUD at disse omstendigheten skal forandre seg???Kan heksekraft og kristen tro møtes??..(kanskje en bloggpost ide til deg Andy ).Benny Hinn sa en gang ;” VI har like mye makt som Heksene ”En bønn vi alle trenger er; ” Herre åpne mine øyne, så jeg SER DEG!..og FRI MEG fra det onde”anita  

  Anita

  Jeg håper du ser FRUKTEN av at LEVENDE ORD datt sammen som ett korthus.
  Alle som har mistet Troen og som har fått psykiske problemer.

  Jeg tror IKKE det var Guds vilje det som skjedde.

  Jeg tror heller IKKE det er Guds vilje at Livets ord skal falle.

  Jeg tror Gud ønsker Livets ord menighet i Sverige ALT godt.Jeg tror Han ønsker at det skal omvende seg fra feil saker – det er klart – men GUD har BEHAG i MENIGHET.

  Gud ønsker at vi alle skal finne en MENIGHET og være sammen som BRØDRE og SØSTRE i ett fellesskap hvor HAN ønsker å forløse gaver og talenter i blandt oss til OPPBYGGELSE.

  Gud har IKKE kalt oss til ENSOMHET.

  • mai

   det er jo derfor jeg skriver her..at jeg ønsker å se så mange som mulig vende tilbake til Jesus..og finne legedom for sine indre sår hos JESUS!!!

   anita

 9. Den stora skillnaden mellan magi/heksekraft är Jesus.
  Fråga människor du är tveksam till om de har någon herre, och vad han i så fall heter.

  1Joh 4:1-8 ”Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande. Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek.”

  Hälsningar från en av Jesu Kristi tjänare.

  • Mai

   Guds perfekte vilje er at mennesker skal bygge sine liv og sin tro på JESUS!!!
   NÅR mennesker farer vill og bygger på sand, og fester sin tro på noe annet enn Jesus..så er det Guds vilje å dra teppet vekk under deres føtter, slik at de faller ..
   for OM Han ikke gjør det, så går mennekser evig fortapt.det var en handling av NÅDE at levende ord falt.
   …og derfor vil også livets ord falle..da Gud ser til foket der og har NÅDE for dem.
   HAN, som ikke vil at NOEN skal gå fortapt..men bli frelst!!
   Gud har INGEN behag i menigheter av noe slag …han har behag i sine sønner og døtre som lever med Jesus!!
   GUD lot templet bli ødelagt i Jerusalem..og slik gjør han nå også..han SPARER ikke sitt tempel for ødeleggelse…
   han ønsker å frelse mennesker inn i sitt evige rike…inn i sin sanne menighet/kropp..der JESUS er alt for de alle!

   anita

 10. P-O.S: rättelse: Den stora skillnaden mellan magi/heksekraft och kristen tro är Jesus.
  P-O  

  P-O.S

  Takk, det var en sannhet dette her.

  Gud velsigne deg!

 11. eagleview: maidet er jo derfor jeg skriver her..at jeg ønsker å se så mange som mulig vende tilbake til Jesus..og finne legedom for sine indre sår hos JESUS!!!anita  

  Så vidt jeg har forstått av deg Anita så:

  1.Du fraråder folk å komme sammen i bønnefellskap

  2.Du fraråder folk å komme sammen i MENIGHETER

  3.Du synes det er greit om man skiller seg fra sin ektemake selv om der ikke er utroskap eller vold med i bildet

  Slike ting fører IKKE til indre legedom men til ensomhet og forvirring.

 12. tyverr så er det du sier sant ja…slik som dagens situasjon er i forsamlingene.
  Jeg skulle gjerne bodd på en øde øy der intet av menighet var..men Jesus er ikke enig med meg der..og derfor skriver jeg her. DET er HAN som har interesse av din sjel..ikke jeg.

  Anita

 13. Jag stänger för kommentarer en stund nu. Vi har oavsett hamnat långt utanför bloggpostens ämne i och med att det talas om bön i olika former, häxkraft osv. Tonen mellan en del av kommentatorerna kan verka besk baserat på olika upplevelser av bön och kontroll inom trosrörelsen. Jag kommer inte ta upp tråden om just detta nu, men det är ett ämne vi kan behöva lufta för det stämmer att man inom trosrörelsen i Skandinavien använt bön på ett sätt som binder människor. I en del fall kan man nog karakterisera det som häxkraft, och det är nog därför vi ser en del reaktioner på detta i kommentarsfältet här ovan. Jag tar inte parti för eller emot någon.

  Har du skrivit till någon annan här på bloggen på ett onödigt hårt sätt får du rannsaka om det var rätt av dig att göra det, och om det behövs också be om förlåtelse

  Därmed inte sagt att allt av bön var fel, eller att människorna som deltog i detta är onda. Vi får ta ett seriöst samtal om detta under vintern, och intill vidare stänger jag för kommentarer här. Har ingen egen post på gång just nu.

  Gott nytt år till er alla.

Kommentarer inaktiverade.